Explicacio MCD

47 %
53 %
Information about Explicacio MCD
Education
dos

Published on December 28, 2008

Author: xavimedina

Source: slideshare.net

Description

Explicació del Màxim Comú Divisor

60 Càlcul del màxim comú divisor (m.c.d.) de dos o més nombres Calculem el m.c.d. de 60 i 50 : 1. Fem la descomposició factorial dels dos nombres. 50 2 30 2 15 3 5 5 1 2 25 5 5 5 1 60 = 2 2 • 3 • 5 50 = 2 • 5 2

60 Càlcul del màxim comú divisor (m.c.d.) de dos o més nombres Calculem el m.c.d. de 60 i 50 : 50 2 30 2 15 3 5 5 1 2 25 5 5 5 1 60 = 2 2 • 3 • 5 60 = 2 2 • 3 • 5 50 = 2 • 5 2 50 = 2 • 5 2 m.c.d. (60,50)= 2. Comparem els nombres primers que hem obtingut de la descomposició factorial dels dos nombres. Seleccionem: a) Només els comuns , amb l’ exponent més petit 2 • 5 = 10

Add a comment

Related presentations

Related pages

blocs.xtec.cat

MCD i mcm 2, 28, 210 MCD i mcm 8, 20, 120 Solucions 3,306 b) 4, 248 c)10,200 d)3,756 e)2,420 f) 4, 120. Exercici 2. Exercici3. m.c.m (12,14) =
Read more

Pel CÀLCUL del mcm un cop feta la descomposició factorial ...

Pel CÀLCUL del mcd un cop feta la descomposició factorial agafem : 5. Dels factors comuns , el que ... mcm i mcd_explicacio Author: Josep
Read more

problemes de MCD i MCM - XELU.NET

mcd (104, 65, 52) mcd (24, 42, 30) mcm (122, 48, 12) mcm (12, 14, 16) MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE I MÀXIM COMÚ DIVISOR www.xelu.net EXERCICI 2
Read more

Múltiples i divisors. 1r ESO

3. El mcm i el mcd: Mínim común múltiple de dos o més nombres. Donats dos o més nombres, podem calcular múltiples de ...
Read more

mcm / mcd - patronatdomenech.cat

Múltiples i divisors /divisibilitat/números primers /mcm/mcd . 1. Màxim Comú Múltiple - mínim comú divisor
Read more

Matemàtiques – 6è de Primària |

• Problemes amb MCM I MCD. PÀGINA 40
Read more

Maximo Comun Divisor - Método práctico - YouTube

http://www.videosdematematicas.com/ - Método práctico para calcular el máximo común divisor Esperamos que estos vídeos les sean de ayuda ...
Read more