Exercicis ud1 nombres

50 %
50 %
Information about Exercicis ud1 nombres
Education

Published on March 15, 2014

Author: capifulla

Source: slideshare.net

: - I .¡ I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I : I I I I I ; I i I U ~1~1~++4-~~rtt:L~-~I ~~~~~+.+-~4-I~~~~~~~+4~+4~+4~~~r+~~ ~.4~~+4I~++I,~i-+~ ~ l __ t+4~~~I~~~+4-4-+4~+44-T+~r+~r+1-r+~r+ +-_--!-r-4+-:'-:-~~~~c-:-~t3-~~ ~-!---I----1I--+-+--+-+--+-+-1-+-+-+-+--+-+-~I--+-+-l-+--+-+-+-+-+----+-+' -+-t-+ I I i , , i I I ,, T "}t- - I i I -t I I I

e) --- ÁA 2JS +3

I 1 1 1 1 -1- 1 I i ! : I ! 1 I 1 , , -H- .- ... I I1 I~- I _._- I J I ¡ I I I W. : :, 1i 1 ; , i,, 1 I j! i I '1 .: 1 L~rt-+--t--+-+---l---;~+-+--H-r-I- ¡--t-+---t---t- - -:'1 l' _.• _ L+ +---:--+--t-- :---++4- -' : ,1, 1 1 i _+'!:, J-+- 1 . f-- -+--1-- -; I... I r--'¡--- .--1---,- W--LU-~~ ; ii', --t--¡t~ - : -~----1~_1-,--'__'-;-'-"T--+-+---t--r---f-- 1-- ¡ ---- ~- ¡--¡ :11 T 11 -i-.::·--I-1--~_-:L--L;----+rJ~:r_t-I~i+,-=-:11-=-~-+~-=ri--I ..!. "--t-+H-r·¡Ijj=tII1 '-~, '!--+-+--t-t-r--r"--+---.---,- , r+: i '_ 'i ,: _ I ! -1---+---.---,-.. ....-,.- -' tjl:'=:' ti -tttl=+1I=:+Ri=t++-H'-r±=D=b"it~=t=tn=t+ ~--t-,--,--:- "'-r--4 .._. I1 : I1 j I ! ttb:=tt=P¡=~¡' +R=t+-r~++-tri±tD=t=t1J=rJU---l-"+-h-+++-i,--r+-r-HIIIITl=-i,- -- ·-1' -1 I 1__... _L_L' ...J1-.-L_L.l.---1-----L-.--'--"~.+---+---1---+-1-..1-:-, --,--~. I ! 1, 1 1 I L.. _ ..L_......,;_-.J~I._,i_---1.......-'--'_~.~_.L.....~ I I, .. ¡ i I iI i ~._.-

., ' LOGARITMES • Anomenem logaritme en base a de P (a.> O), i expressem laga P, l'exponent al qual hem d'elevar la base a per a obtenir P; és a dir: loga P = x ~ aX = P • Anomenem logaritmes decimals els logaritmes en base 10 i els expressem log (els podem cal- cular amb la tecla @ de la calculadora) • Anomenem logaritmes neperians els logaritmes de base e i els expressemln (els podem cal- cular amb la tecla El de la calculadora) •Calcula, tot basant-te en la definició de logaritme: r------ a) lag3 81 b)lag33 e) log3 32 d) lag3 3-1 e) log3 .L f) lag 3 .L g) log3 35/2 h) lag3 V35 3 9 i) log313 j) log 10 k) lag 100 1 1) log- 100 m) lag 0,001 n) lag VO,OOl o) lag V1~ p) In e q) In e3 r) In 1 s) In Ve o In VV; • Troba, amb l'ajut de la calculadora, els logaritmes següents: a) lag 5 b) lag 2 c) lag .l. 4 d) In 7 1 e) ln- 2 f) In f5 g) lag (5,1 . 1013) h) In (3,2 . 109) i) lag (5 . 10-6) • Traba el valor de x en cada cas, utilitzant la definició de logaritme: a)log3x=2 b) logx2 = 1 c)log381=x d) lag x = 3 e) In x = 1 g) lagx 9 = 2 h) log (x + 1) = 2 i) lag (Zx) = 1

+Troba amb l'ajut de la calculadora: a) lag23 b) lag2 35 e) 3 Iog s .L 3 d) log210 f) in 4 - log26 • Sabent que iog3 x = 1,6, calcula: (> Sabent que lag A = -1,2, a) lag A 2 B C3 lag B = 0,7 i lag e= 2,3, ~ 2 b)iog ~ lOOB calcula: c) log V ~ VA2B e) log-- lOC VAS· B3 f) log --- ve +Expressa com a un sollogaritme cadascuna de les expressions següents: a) 21og2A - 31ag2B b) in A + 21nB - in C 1 logB e) -lag A - + 210ge 2 3 3 2 d) -;;logA - Slog B 2 3 e) -lnA -In B- -ln C 3 2 • Troba el valor de x en cada cas, tot aplicant les propietats dels logarítrnes. a) log x = log 25 - log 2 b) log x = 2 lag 3 + 3 lag 2 e) in x = in 2 - -.lln 4 2 d) IQg2X = 4 log2 3 - -.llog2 27 3 1 e) In x = -in 25 + 2 ln 3 -In 4 2

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tema 1: Nombres | Les Mates a Tercer d'ESO

Tema 1: Nombres. Exercicis ud1 nombres from capifulla. Exercicis repas t1 from capifulla. Deixa un comentari Cancel·la les respostes.
Read more

Temps de Matemàtiques | Blog de Matemàtiques de 1r d'ESO

UD1. Els nombres naturals. ... Aquesta setmana comencem amb el nou tema de nombres ... Possiblement hi haurà exercicis que no sabreu fer perquè ...
Read more

Llengua castellana | ESO | edu365.cat

Exercicis i exemples gramaticals ... Nombres propios. Biblioteca virtual M. de Cervantes. Obras y autores. Sololiteratura Literatura hispanoamericana
Read more

Matemàtiques - Inici. XTEC

exercicis-de-nombres-naturals.pdf Document amb exercicis i problemes que utilitzen quadrats i cubs de nombres naturals. http://www.thatquiz.org/es ...
Read more

UD1: Nombres, valor absolut, radicalització i logaritmes ...

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb * Comentari
Read more

Aquest recull d’exercicis t’ajudarà a preparar la ...

Exercicis per prepara la recuperació de matemàtiques de 4t Aquest recull d’exercicis t’ajudarà a preparar la recuperació de matemàtiques de 4t curs.
Read more

Matemàtiques

Increase font size; Decrease font size; Default font size; Layout. default; left-main; left-right-main; main-left-right; main-left
Read more

abril 2011 – Matemàtiques

UD1. Conjunts Numèrics (I): Nombres Racionals; Mes: abril 2011 EXERCICIS ACFGS. 26 abril, 2011 Deja un comentario.
Read more