Exame 2ª ava (1) 1º eso

67 %
33 %
Information about Exame 2ª ava (1) 1º eso
Education

Published on February 25, 2014

Author: mbio

Source: slideshare.net

CIENCIAS DA NATUREZA – 1º ESO – CURSO ACADÉMICO 2013-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------PROBA ESCRITA 2ª AVALIACIÓN (1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------APELIDOS/NOME:--------------------------------------------------------------DATA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORACIÓN DOS SEGUINTES ASPECTOS FORMAIS 1. Presentación. 2. Ortografía e puntuación. 3. Lexibilidade. 4. Corrección gramatical. 5. Orde e coherencia das exposicións. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Define hidrosfera. Onde hai auga doce e onde auga salgada no noso planeta? Que porcentaxe hai de cada tipo? Valoración: 1 punto 2) Por que o clima das zonas de costa é máis temperado que o das zonas do interior? Valoración: 0,8 puntos

3) Indica no seguinte esquema os nomes dos procesos que van acontecendo no ciclo da auga. Valoración: 1 punto Que papel representa a actividade volcánica con respecto á hidrosfera?

4) A auga arrastra os sales en disolución ata o mar; que propiedade da auga llo permite facer? Valoración: 0,7 puntos 5) Observa os menisco da auga e do mercurio e trata de explicar a que se debe as diferenzas entre eles. Valoración: 1 punto 6) Depurar e potabilizar é o mesmo? Xustifica a resposta. Valoración: 1 punto

7) Indica 5 medidas para reducir o consumo da auga. 8) Relaciona con frechas as dúas columnas: Valoración: 0,5 puntos Valoración: 0,3 puntos Metros Masa dunha aspirina Toneladas Capacidade dunha botella de refresco mg Profundidade do mar km Capacidade dun bidón de auga cL Distancia entre dúas ciudades Litros Masa dun elefante 9) Realiza as seguintes conversións: Valoración: 0,8 puntos a) 234 días a minutos. b) 3 hectogramos a gramos. c) 355 centímetros cadrados a decámetros cadrados. d) 13 hectómetros a decímetros. 10) Como poderías medir a masa dun folio nunha balanza de cociña en que o valor máis pequeno que se pode medir é de 10 g? Valoración: 0,5 puntos

11) No debuxo podes observar unha botella de refresco chea ata a metade. Valoración: 0,6 puntos a) Cal é a capacidade da botella? b) Que volume ocupa o líquido que está dentro? 12) Identifica os seguintes instrumentos científicos e indica a magnitude que miden e as unidades de medida de ditas magnitudes no Sistema Internacional. Valoración: 0, 6 puntos

13) Nunha probeta de 250 cm3 mídense 200 cm3 de auga. A continuación, introdúcese unha rocha de 100 g de masa. O nivel de auga sobe ata 225 cm3 . Valoración: 0,6 puntos a) Cal é o volume da rocha? 14) Define:  Magnitude:  Materia: Valoración: 0,6 puntos

Add a comment

Related presentations

Related pages

1º eso. - 2ª avaliación

O noso comportameto e actitude dentro das clases, poderá subir ou baixar a nota final nun punto. Se non podemos facer o exame práctico, por unha causa ...
Read more

Calendario Exames - 1º ESO

1ª y 2ª evaluación) 9 Inglés 10 ... CALENDARIO PROBAS CURSO 2015-16 1º ESO. ... Calendario Exames - 1º ESO Author: Administrador Created Date:
Read more

Primer examen de la segunda evaluación para 1º de ...

1º bachillerato: modelo de examen de ... 1º bachillerato: plano inclinado (repaso 2ª evaluación) 4º ESO B: Retake exam of the 2nd term ¿Marte ...
Read more

MODELO DE EXAMEN FINAL PARA 1º DE ESO « EL BLOG MUSICAL ...

... MODELO DE EXAMEN FINAL PARA 1º DE ESO. ... com/2010/02/21/analisis-de-intervalos-para-1%C2%BA-eso/ Saber si un intervalo es de 2ª o 3ª es ...
Read more

Matematicas Resueltos (Soluciones) Numeros Décimales 1º ...

... Numeros Décimales 1º ESO 2ª Parte. by manuelvalle4. on Jun 26, ... Exame 1º eso 2ª avaliación (2) 1. ... Exame 2ª ava (1) 1º eso 1.
Read more

Exames secundaria | C.P.I. Plurilingüe Eusebio Lorenzo ...

bioloxÍa e xeoloxÍa 1º eso b. tema 1. ... exame do tema Álxebra de 1º eso o mÉrcores 6 ... recuperaciÓn da 2ª avaliaciÓn de 1º eso o venres 8 de ...
Read more

2º eso - 2ª avaliación

1º eso. 2º eso. 3º eso. 4º eso. Mapa del sitio. ... Se non podemos facer o exame práctico, ... 1. 0.75. 0.5. 0.25 ...
Read more

2º examen de la 3ª evaluación para 3º ESO C, opción B ...

1º bachillerato: plano inclinado (repaso 2ª evaluación) ... (repaso 2ª evaluación) 4º ESO B: Retake exam of the 2nd term ¿Marte, Interstellar o Gravity?
Read more