Çevre Bilinçlendirme ve Atık Yönetmi

67 %
33 %
Information about Çevre Bilinçlendirme ve Atık Yönetmi
Education

Published on March 7, 2014

Author: referanskariyervebilisimmerkezi

Source: slideshare.net

Description

Referans Kariyer ve Bilişim Merkezi Elif Sinem AYGÜN'ün Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı için hazırlamış olduğu sunumu.

Elif Sinem AYGÜN Çevre Mühendisi

İnsanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Günümüzde çevre bilinci sağlıklı bir çevrede yaşamayı, temel insan haklarından biri olarak kabul etmektedir. Bu ise ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. *

*Madde 56: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” *

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetleri içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu, insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır ÇEVRE KİRLENMESİ: Çevrenin doğal yapısının bozulması, değişmesi ve böylece tüm canlıların olumsuz yönde etkilenmesidir.

*Bilinçsiz insanlar.. *

*Hızlı nüfus artışı *Çarpık kentleşme ve göç *Sanayileşme *

* Atık sular * Enerji tüketimi * Katı atıklar * * Emisyon * Bitkisel atık yağlar * Tıbbi atıklar * Gürültü kirliliği * Tehlikeli atıklar

* Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesine veya tesisten atmosfere yayılan hava kirleticilerine emisyon denir. * Emisyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri;  Akciğer Kanseri  Bronşit  Raşitizm  Eklem Romatizması  Kalp Hastalıkları  Göz Yanmaları  Nefes Darlığı  Kan zehirlenmesi *

* Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli * Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının artırılması gerekir * Yakıtlar tekniğe uygun olarak yakılmalıdır * Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğu getirilmelidir. * Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı. * Kurşunsuz benzin kullanımı arttırılmalıdır. * Motorlu araçların egzoz gazı ölçümlerinin yapılması gereklidir. * Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır. *

 Kullanılan suların arıtılmadan doğaya verilmesi ile suların doğal kullanım alanlarının bozulması,  Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erozyonu gibi süreçler ve maddeler, Su kirliliğini meydana getiren başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir. *

Lavabo, Banyo kullanımı  Mutfak faaliyetleri Bulaşık Yıkanması Çamaşırların Yıkanması Oda Temizlik Faaliyetleri Genel Kullanım Alanlarında Temizlik *

* Klozetlerin içine tuvalet kağıdı ve benzeri şeyleri atmayınız, * Dişlerinizi fırçalarken, traş olurken ya da bulaşık yıkarken açık bıraktığınız musluk dakikada, yaklaşık 15 – 20 litre suyu boşa harcamanıza yol açar. Bu işlerde minimum su kullanımına özen gösterilmelidir. * Bahçe sulamak için, buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatleri tercih edilmelidir. Damla sulama ila su tasarrufu sağlanacaktır. * Su sızıntılarında ilgili bölüme bilgi vermeliyiz. * Suyu ve deterjanı yeterince kullanmalıyız. *

İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan Üretenin işine yaramayan *Doğrudan faydası olmadığı için değersiz sayılan *Yer işgal edip istemediği için uzaklaştırılması gereken her tür maddedir. *

*

* Atıklar kaynağına göre sınıflandırılması ve ön tedbirler * Toplama taşıma süreçlerinin planlanması, geri kazanım * Değerlendirme veya etkisiz hale getirerek depolama *

Organik Atıklar Tehlikesiz Atıklar Ambalaj Atıkları Elektrik-Elektronik Bitkisel Atık Yağlar Tehlikeli Atıklar Atık Madeni Yağlar Tıbbi Atıklar * atıklar Ömrünü Tamamlamış Lastikler Diğer Atıklar (Baca Kaynaklı Hava Emisyonları)

Cam * Su ve Meşrubat şişeleri * Kavanozlar Plastik * Su ve Meşrubat şişeleri * Sıvı yağ şişeleri * Şampuan ve deterjan kutuları * Yoğurt ve margarin kapları vb. Metal * Metal içecek kutuları * Yağ tenekeleri * Konserve ve salça kutuları vb. * Kağıt/Karton * Kağıt paketler * Karton koliler * Mukavva kutular, kağıt torbalar vb. Komopozit/Ahşap * İçecek kutuları(süt,meyve suları kutusu) * Cips,çerez ambalajları vb

*

Çevre için tehlikeli Aşındırıcı *

Lütfen Tehlikeli Atıklarınızı Normal Çöp Konteynerlerinin İçine Atmayınız! Tehlikeli atıklarınızı Yetkililere Teslim Ediniz Veya Tehlikeli Atık Konteynerinin İçine Atınız.

İnsanlar İçin: Tehlikeli kimyasallara maruz kalınan miktar ve süreye bağlı olarak zararlı etkileri görülür. - Az zamanda ve düşük miktarda maruz kalınması halinde akut etkiler ortaya çıkar ki bu etkiler; baş ağrısı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, cilt, göz ve burunda görülen yanma, kaşıntı ve kızarıklıklardır. - Uzun zamanda ve çok miktar tehlikeli kimyasala maruz kalınması halinde kronik etkiler ortaya çıkar ki bu etkiler; akciğer, böbrek ve merkezi sinir sisteminin zarar görmesi, kanserojen etki, doğum kusurları hatta ölümcül sonuçlardır. *

Tehlikeli kimyasalların zararlı etkileri 3 şekilde ortaya çıkar: Yeme/içme: Tehlikeli ürünün yenilmesi ya da içilmesi sonucu zehirlenmelere çok sık rastlanır. Özellikle çocuklarda ve evcil hayvanlarda görülür. Soluma: Tehlikeli kimyasalın solunması durumunda göz, cilt ve akciğerlere zarar verebilir. Ciltle temas : Pestisitler gibi bazı kimyasallar ciltle temas edince absorblanarak kana karışabilir. Çevre İçin: Tehlikeli atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmemesi halinde sadece insanlar değil, bitkiler, hayvanlar ve tüm doğa zarar görür. - Her yıl tonlarca tehlikeli atık evsel atıklarla beraber çöpe atılmakta ve depolama alanlarında bu atıkların birlikte depolanması sonucu yer altı suyu kirliliği meydana gelmektedir. - Evsel tehlikeli atıkların yere dökülmesi sonucu yüzeysel su kaynaklarında kirlilik meydana gelmektedir. Mesela; motor yağıyla kirlenmiş yüzeysel su kaynağında1 litre motor yağı, 1 milyon litre suyun kirlenmesine neden olur, ayrıca sudaki balıkların ve diğer canlıların yaşamını tehdit eder.

 Katı atık ayrıştırmasını doğru yapmak  Tehlikeli atıklar ve pillerin diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak,  Su ve enerji tüketimine dikkat ederek tasarruf sağlamak,  Çalışma arkadaşlarımızı bu konuda uyarmak veya bilinçlendirmek *

*

Add a comment

Related presentations

Related pages

Atık Yönetimi - T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK ... Atık Elektirikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Konusunda Yetkilendirilecek Kuruluşlarda aranacak Kurumsal ...
Read more

Kadıköy Belediyesi Atık Yönetimi ve Çevre Portalı Web ...

Atık Yönetimi Çevre Portal ... Cam Atıkları; Bitkisel Atık Yağlar. Elektronik Atıklar. Atık Pil ve Akümülatörler. ... BİLİNÇLENDİRME ...
Read more

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI - Çevre Yönetimi Genel ...

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ... 11.05.2016 “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair ...
Read more

ÇBS - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik ... TC Çevre ve Şehircilik bakanlığı Atık Ambalaj Sistemi web sitesi http://atikambalaj.cevre.gov.tr/ adresindedir. Atık ...
Read more

Temel Çevre Bilinci Eğitimleri | Dönüşüm Akademi

... Tıbbi Atıklar, Atık Pil ve Akümülatörler ... puan alarak başarılı olan katılımcılara Çevre Bilinçlendirme Eğitimi Katılım ...
Read more

Net Çevre Mühendisliği Tel:224 211 11 47

Çevre İzin ve Lisans ... Atık Geçici Depolama Sahası Projelendirme ve Geçici Depolama İzni; ... Çevre Bilinçlendirme Eğitimi;
Read more

ATY ÇEVRE ve ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ A.Ş.

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre için; Çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ve ekonomik ... Atık Listesine erişmek için lütfen ...
Read more

Atık Yağların Çevreye Zararları - Çevre ve İnsan sağlığı ...

Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; ... Çevre ve İnsan sağl ... (bilinçlendirme adına) ...
Read more

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel ...

... veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesi ... 2023’e Doğru AB Sürecinde Atık Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Paneli” 20 ...
Read more

Net Çevre Mühendisliği Tel:224 211 11 47

... Çevre Yönetim Planı, Atık Yönetim Planı ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen Çevre ... Çevre Bilinçlendirme ...
Read more