advertisement

Evolució del Delta

50 %
50 %
advertisement
Information about Evolució del Delta

Published on April 2, 2008

Author: algon

Source: slideshare.net

advertisement

Des del 2.000 aC fins al segle VI, el Delta es comença a formar, primer omplint l'estuari del riu i després avançant dins del mar en direcció sud-est. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

Al segle X el Delta obre una nova desembocadura en direcció nord. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

El 1580 el Delta ha crescut cap al nord-est, mentre que cap al sud es tanca l'anterior desembocadura i comença a créixer ràpidament la Punta de la Banya. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

El 1700 el Delta continua creixent cap al nord-est, tot i obrir-se una nova desembocadura a l'est. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

El 1749 es tanquen les goles del nord i el Delta avança cap a l'est reforçant la nova desembocadura. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

El 1925 ja trobem un Delta semblant a l'actual, amb les puntes ben formades i la desembocadura molt avançada a l'est. Les actuals llacunes de l'Encanyissada i la Tancada se separen. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

El 1990 ja es veu el Delta actual, en què s'obre l'actual desembocadura - el Galatxo - i es tanca l'anterior , i això ocasiona una erosió de la punta est del Delta. Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

El 2025 el Delta ... Mapa de l’evolució històrica del Delta de l’Ebre

Add a comment

Related pages

L'evolució del Delta de l'Ebre - biblioteca.tortosa.cat

L'evolució del Delta de l'Ebre: Segle VI: Segle X: Any 1580: Any 1700? Any 1749: Any 1925: Any 1990: Any 2025: Despuig és conscient que el delta de l ...
Read more

Clic Evolució del Delta - usuaris.tinet.cat

Clic Evolució del Delta - usuaris.tinet.cat
Read more

Evolució del delta de l’Ebre EL DELTA DE L’EBRE

Evolució del delta de l’Ebre. L’Ebre Les zones humides Nom del riu: Ebre ... La colonització agrícola del Delta i l’augment de la població
Read more

la PORTA del DELTA del Llobregat. Revista Spartina.

Evolució i conservació de la població de corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) del delta del Llobregat Figuerola, Jordi; Cerdà, Francisco
Read more

la PORTA del DELTA del Llobregat. La terra que nasqué de l ...

La terra que nasqué de l'aigua . El delta del Llobregat inicia el seu procés de formació fa, aproximadament, uns 18.000 anys i esdevé un territori com ...
Read more

La formació del delta - TINET - Tarragona Internet

La formació del Delta . Aspectes físics i geològics. La formació del D elta és producte de les condicions adequades: un riu prou cabalós com l'Ebre ...
Read more

Consorci Delta del Llobregat

Consorci Delta del Llobregat ... Una descoberta dels valors naturals del Delta i les seves característiques territorials i la seva evolució, ...
Read more

Consorci Delta del Llobregat

Consorci Delta del Llobregat ... Els resultats obtinguts serveixen per a la detecció de possibles impactes i l'evolució dels espais naturals.
Read more