Evli Bank Placeringsåret 2014

50 %
50 %
Information about Evli Bank Placeringsåret 2014
Finance

Published on February 5, 2014

Author: EvliPankki

Source: slideshare.net

PLACERINGSÅRET 2014 Hjärtligt välkomna 1

EVLI BANK  Kunder: Privatpersoner, företagare och institutioner  6,0 miljarder euro* förvaltat kapital  250 placeringsspecialister  Grundat 1985 i Helsingfors  EVLI-namnet: ursprungligen från flicknamnen Eva och Lisa. * Netto 12/13 2

PLACERINGSÅRET 2014 Tanja Wennonen-Kärnä 3

2013 VAR ETT REKORDÅR! Källa: Bloomberg 4

PLACERINGSBESLUT  Allokeringsgruppen samlas varje vecka för att fatta placeringsbeslut  Reagerar snabbt på förändringar på marknaden; förändringarna i portföljerna är markanta  Systematiskt beslutsfattande på 3-9 månaders horisont Peter Lindahl, Mikael Lundström, Jari Sevón, Thomas Hildebrandt, Eija Koskimies, Kim Pessala. 5

INSTITUTIONELL KUNDUNDERSÖKNING TNS SIFO PROSPERA 2013  Kundrelationer eller marknadspostion 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Evli Danske Nordea Pohjola SEB Aktia FIM LähiTapiola Alfred Berg 65% 61% 61% 59% 43% 31% 25% 22% 18% Avkastning – track record 1. 2. 3. 4. 5. Evli Danske Nordea SEB LähiTapiola 3,78 3,74 3,59 3,59 3,54 Tio år i följd har finska institutionella investerare valt Evli till en av de tre bästa förmögenhetsförvaltarna i Finland. Samma portföljförvaltare som förvaltar Evlis största institutionella portföljer, förvaltar även våra Private Banking-kunders portföljer. 6

INSTITUTIONELL KUNDUNDERSÖKNING TNS SIFO PROSPERA 2013  Kvalitet och marknadsposition Kvalitet (1-5) Kvalitet – 18 kriterier 4,00 SEB 3,80 Evli Danske Capital Nordea Aktia 3,60 LähiTapiola Pohjola 3,40 FIM 3,20 Alfred Berg 3,00 0 20 40 60 80 Markn.position % 100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SEB Gyllenberg Evli Danske Aktia Nordea Pohjola LähiTapiola FIM Alfred Berg 3,80 3,76 3,73 3,71 3,68 3,54 3,45 3,16 3,05 7

MARKNADSAVKASTNING 2014 Källa: Evli, Bloomberg

AKTIEMARKNADEN SEDAN 12/2007‐10/2013 Dow Jones Stoxx 600 Return Index MSCI Emerging Markets TR Gross Index (USD) Nasdaq Composite Index (USD) OMX Helsinki Cap_GI S&P 500 Total Return index Topix Index with dividend (Tokyo Stock Exchange) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% 31.12.2007 29.07.2008 25.02.2009 24.09.2009 26.04.2010 18.11.2010 20.06.2011 16.01.2012 14.08.2012 13.03.2013 10.10.2013 Källa: Evli, Reuters 9

GLOBALA PMI‐INDEX Globala PMI-index 02/2009-10/2013 Källa: Evli, Bloomberg

EUROOMRÅDETS PMI OCH BNP Euroområdets PMI-index och BNP 02/2009-10/2013 Källa: Evli, Bloomberg

POSITIVA FAKTORER SAMT RISKER Positiva Risker Penningflödet i aktier Deflation? Utbudet och efterfrågan på krediter Höga förväntningar Stimulerande penningmarknadspolitik Företagens resultat Avsaknaden av alternativ Läget på utvecklingsmarknaderna 12

INFLÖDET I  AKTIER STARKT 01/2007-09/2013 13

AKTIEAVKASTNINGEN DE SENASTE 12 MÅNADERNA  14

RESULTATTILLVÄXT POTENTIAL FINNS I EUROPA ÄR KONSENSUS PÅ 14 % FÖR HÖGT? GDP

ANALYTIKER ÄNNU RÄTT PESSIMISTISKA 1999-2013 Källa: DB, Datastream 16

RÄNTENIVÅN 2007‐1/2014 6.0 German 10yr gov't 5.0 4.0 ECB Refi Rate German 2yr gov't 3mth Euribor US Generic Gov't 10yr 3.0 2.0 1.0 0.0 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 -1.0 Source: Bloomberg, Evli 17

TACK! 18

Presentationen har producerats enbart i informationssyfte och för privat bruk. Enligt Evlikoncernens uppfattning var materialet sanningsenligt och korrekt vid tillfället för publiceringen. Evlikoncernen garanterar dock inte riktigheten i uppgifterna och ansvarar inte för eventuella felaktigheter och brister i det presenterade materialet eller problem som kan uppstå vid tillämpning av det. Presentationen är inte en uppmaning att köpa eller sälja fondandelar eller andra värdepapper eller en uppmaning till annan placeringsverksamhet. Historiska prestationer är inte ett garanti för framtida framgång. Placeraren gör alla placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar. Placeringsbesluten grundar sig på placerarens egna utredningar och bedömningar av bolag och placeringsobjekt samt på de risker som är förknippade med placeringsbeslutet. Före eventuella placeringsbeslut bör kunden vid behov konsultera en egen skatte-, affärs- eller placeringsrådgivare. Evlikoncernen ansvarar inte för eventuella ekonomiska förluster eller för direkta eller indirekta skador till följd av placeringsbeslut eller andra beslut som fattats på basis av vilken som helst information i denna presentation. 19

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Special expertise for institutional investors - Evli

Evli Bank Plc. Mon-Fri 8.30 a.m - 5 p.m Telephone +358 9 476 690 * Fax +358 9 661 387. Aleksanterinkatu 19 A, 4th floor P.O. Box 1081 FI-00101 Helsinki ...
Read more

Rewards for Evli’s asset management

Rewards for Evli’s asset management. 20.11.2014. ... Evli Bank Plc, tel. +358 9 4766 9306. Read more about the awards and acknowledgements Evli has received.
Read more

EVLI BANK’S INTERIM REPORT 1-9/2014: Strong growth in profit

EVLI BANK PLC Evli is a bank that helps private persons, ... 24.10.2014 1 (22) EVLI BANK’S INTERIM REPORT 1-9/2014: Strong growth in profit
Read more

Evli Pankki Pörssivuosi 2014 - Economy & Finance

Evli Bank Placeringsåret 2014 1. PLACERINGSÅRET 2014 Hjärtligt välkomna1 2. EVLI BANK Kunder: Privatpersoner, företagare och institutioner 6,0 ...
Read more

EVLI BANK’S FINANCIAL STATEMENTS 1-12/2014: Strong growth ...

EVLI BANK PLC Evli is a bank that helps private persons, entrepreneurs and institutions increase their ... EVLI BANK’S FINANCIAL STATEMENTS 1-12/2014:
Read more

Evli Bank ABP, Stockholmsfilial/ Evli Bank Plc ...

Evli Bank ABP, Stockholmsfilial/ Evli Bank Plc, Stockholmsfilial company profile: contacts, deposit guarantee scheme, financial data, bank identifiers.
Read more

Evli Bank Plc is planning to become listed on the official ...

Evli Bank Plc is planning to become listed on the official list of NASDAQ OMX Helsinki Ltd. ... Evli's revenue was EUR 59.7 million in 2014.
Read more

Evli Pankki Pörssivuosi 2014 - slidesearch.net

AGENDA Evli Pankki Marjaana Häkli, varainhoitaja Pörssivuosi 2014 Valtteri Ahti, strategi Evli Trader –kaupankäyntipalvelu Ville Savolainen, ...
Read more

EVLI BANK PLC - Bosco Conference

Evli is a private Finnish bank providing highest quality wealth management to institutional investors, companies, family offices and private persons.
Read more

Evli pankki mistä tuotot tuleville vuosille 19.3.2014

Evli pankki mistä tuotot ... KORKOMARKKINOIDEN TUOTOT YRITYSLAINOISTA 2014 14 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7 ...
Read more