Evidence-based motivation - czyli sposób na podnoszenie motywacji pracowników.

50 %
50 %
Information about Evidence-based motivation - czyli sposób na podnoszenie motywacji...
Education

Published on February 14, 2014

Author: MieszkoMajwwwiakgpl

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja na temat tego jak zbudować efektywny system motywacyjny dla pracowników w organizacji.

Instytut Analiz im. Karola Gaussa.

Evidence Based Motivation™ 07.2013 Podnoszenie motywacji pracowników Czyli co zrobić, żeby chciało się chcieć.

Evidence Based Motivation™ Czyli co zrobić, żeby chciało się chcieć. Jak zmotywować swój zespół? Jakich narzędzi używać, żeby pracownicy pracowali najbardziej efektywne? Jakie motywatory zadziałają najlepiej na konkretnych pracowników? • Takie pytania zadaje sobie wielu dobrych menedżerów i pracowników HR, którzy są już zmęczeni powtarzanymi na szkoleniach ogólnymi teoriami motywacji pozafinansowej. Nie mają także odpowiednich narzędzi, aby spożytkować wyniki badań satysfakcji i zaangażowania. • Zastosowanie ogólnych teorii motywacji w praktyce, jak i wykorzystanie badań satysfakcji czy zaangażowania okazuje się mało skuteczne w odniesieniu do: konkretnej organizacji, konkretnego zespołu a wreszcie do konkretnego pracownika. • Evidence Based Motivation™ to technologia dzięki której dostarczamy menedżerom i działom HR praktyczne narzędzia motywowania, dostosowane do pracownika, zespołu i organizacji. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 2

Evidence Based Motivation™ Co sprawia, że jesteśmy inni i skuteczni w dostarczaniu rezultatu. • Evidence Based Motivation™ to technologia, która pozwala stworzyć system motywowania, zaprojektowany dla konkretnej organizacji oraz uzupełnić obecny system o wysokoefektywne narzędzia motywowania. • Evidence Based Motivation™ to technologia która działa, ponieważ jest oparta na solidnych fundamentach: Doświadczenie i praktyka Sprawdzona wiedza naukowa Dane z organizacji system Evidence Based Motivation™ Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl Perspektywa zaangażowanych stron 3

Evidence Based Motivation™ Sprawdzona wiedza naukowa, której nie poznasz na szkoleniu… • Bardzo ważne jest uwzględnienie społecznych aspektów wyników – własne korzyści i korzyści dla firmy (Bipp, 2010; Luchman & González-Morales, 2013) • Konieczne jest uwzględnienie warunków pracy oraz wszystkich motywatorów (meta-analysis: Humphrey et al. 2007; Morgeson & Humphrey, 2003). • Tylko kompleksowe potraktowanie motywacji sprzedawców umożliwia podjęcie działań organizacyjnych, które zwiększają wyniki sprzedażowe (Parker et al., 2001). Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 4

Evidence Based Motivation™ Od czego zacząć, aby zbudować efektywny system motywowania? Zgodnie z podejściem Evidence Based Management : 1. 2. 3. 4. Diagnozujemy obecną sytuację. Określamy rezultat końcowy. Pomagamy wdrożyć zmiany. Przeprowadzamy ewaluację. 1. DIAGNOZA • Ocena użyteczności obecnego systemu motywacyjnego • Co działa w ocenie pracowników i menedżerów i ile to kosztuje? 2. OKREŚLENIE REZULTATU • Określenie rezultatu końcowego, który interesuje organizację na poziomie wskaźników biznesowych. • Rozpiętość systemu, segmentacja, narzędzia itd.. 3. WDRAŻANIE ZMIAN 4. EWALUACJA • Dostarczanie narzędzi motywowania dla menedżerów. • Raport zawierający osiągnięte wskaźniki efektywności projektu. • Sukcesywne dostarczanie oczekiwanego rezultatu. • Zbiorcze podsumowanie z wdrożenia zmian. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 5

Evidence Based Motivation™ Przykład zastosowania narzędzi TIC i KCHP –cz.1/2 Treść pracy Wyniki osobiste Model – Evidence Based Motivation™ Na ile zadania, które wykonuje w pracy są dla mnie motywujące? Na ile moje osobiste korzyści z pracy są dla mnie motywujące? Warunki pracy Wyniki społeczne Na ile moje środowisko pracy (płaca, narzędzia pracy itp.) wspiera mnie w codziennych zadaniach? Osobowość rozumiana jako struktura wiedzy związana z pracą Na ile ważny jest dla mnie sens społeczny mojej pracy, jej użyteczność dla innych? Mierzymy rolę poszczególnych motywatorów, konkretnych pracowników i zespołów pracowniczych. Uwzględniamy przy tym czynniki osobowościowe jak i środowiskowe - każdorazowo nasze badania są dostosowywane do konkretnej organizacji. Dzięki temu rekomendacje „Jak motywować konkretnych pracowników” dla menedżerów są trafne i osadzone w specyfice danej organizacji. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 6

Evidence Based Motivation™ Przykład zastosowania narzędzi TIC i KCHP –cz.2/2 Dowiadujemy się co stanowi bazę motywacyjną konkretnej osoby stosując narzędzie TIC. Jest to test psychologiczny, który bada osobowość jako strukturę wiedzy o sobie w środowisku pracy. Dzięki TIC uzyskujemy wiedzę o wymiarach mówiących o chęci do wkładania wysiłku w pracę jak i we współpracę, dowiadujemy się również jakie zależności miedzy tymi wymiarami występuję w danej grupie stanowisk. Pozwala nam to zdiagnozować najistotniejsze wewnętrzne czynniki motywacyjne. Następnie stosujemy Kwestionariusz KCHP badający charakterystykę pracy. Kwestionariusz KCHP jest każdorazowo dostosowywany do konkretnej organizacji. Opracowujemy raport pokazujący zależności pomiędzy TIC i KCHP, dzięki czemu przygotowujemy rekomendacje behawioralne dostosowane do wewnętrznych i środowiskowych czynników motywacyjnych. Tabela 1. Osobowościowe i środowiskowe czynniki motywacyjne. Narzędzie TIC - Test psychologiczny KCHP KWESTIONARIUSZ CHARAKTERYSTYK PRACY Autor Zastosowanie dr Victor Wekselberg Instytut Analiz im. Karola Gaussa sp. z o.o. Diagnozuje bazę motywacyjną w zakresie gotowości do wkładania wysiłku w pracę oraz gotowości do współpracy. Diagnozuje rozbieżności motywacyjne na czterech głównych poziomach w środowisku pracy danego Klienta. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 7

Evidence Based Motivation™ rodzaje feedbacku Feedback dostosowany do potrzeb interesariuszy. Gwarantujemy bezpieczeństwo i niezbędną uwagę zarówno decydentom jak i uczestnikom systemu Evidence Based Motivation™. Oferujemy feedback na trzech poziomach: • Feedback strategiczny – zawiera zbiorcze zestawienia wyników wszystkich badanych i pozwala na ogólny ogląd sytuacji zespołów. • Feedback rozwojowy – jest to feedback dla pracownika, zawierający jego wyniki w kontekście pracy (liczba błędów, szybkość obsługi, realizacja planu, zadowolenie z wynagrodzenia). • Feedback operacyjny – jest to feedback menedżerski, gdzie wraz z menedżerem są omawiane wyniki jego zespołu. Feedback zawiera również rekomendacje działań dostosowanych do poszczególnych pracowników. Ten feedback odpowiada na pytanie: „Co dokładnie mam zrobić, żeby zmotywować danego pracownika?”. Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 8

Evidence Based Motivation™ Rezultat końcowy – wymiar behawioralny • Menedżerowie efektywnie motywują pracowników ponieważ: • • Mają wiedzę o motywatorach cenionych przez poszczególnych pracowników Dysponują rekomendacjami w zakresie technologii motywowania poszczególnych pracowników • Odpowiednio motywowani pracownicy traktują swoją pracę jak indywidualny wybór i wartość, która zaspokaja ich wewnętrzne potrzeby. • Zwiększa się efektywność pracowników. • Zwiększa się samokontrola pracownicza. • Łatwiej zaplanować ścieżkę rozwoju kariery dostosowaną do indywidualnych motywacji i predyspozycji. • Zmniejszają się roszczenia płacowe. Jak bardzo nie opłaca się tracić pracowników? Zapraszamy do lektury artykułów, gdzie prezentujemy gotową metodologię pozwalającą na policzenie: ile realnie organizacje kosztuje rotacja? • • Rotacja pracowników czyli jak policzyć rzeczywiste koszty fluktuacji kadr – część 1 Rotacja pracowników czyli jak policzyć rzeczywiste koszty fluktuacji kadr – część 2, koszty odejścia Instytut Analiz im. Karola Gaussa all rights reserved www.iakg.pl 9

Jak opłaca się Evidence Based Motivation™ ? „Cena to to co płacisz, a wartość to to co dostajesz” W. Buffet • Wyniki finansowe wdrożenia ROI – dział sprzedaży Przykładowe dane do analizy: Poziom sprzedaży PRZED zastosowaniem Evidence Based Motivation™– 28 400 000 zł Poziom sprzedaży PO zastosowaniu Evidence Based Motivation™– 29 800 000 zł Zysk polegający na zwiększeniu efektywności Działu Sprzedaży: 29 800 000 zł– 28 700 000 zł = 1 100 000 zł Cena przeprowadzenia projektu: 129 000 zł

Add a comment

Related presentations

Related pages

Motywacja | abcZdrowie.pl - Zdrowie i zdrowy styl życia ...

Sposób na odchudzanie; Nadwaga ... zasadach wywierania wpływu na pracowników poprzez ... praktycznych ćwiczeń na wzbudzanie czy podnoszenie motywacji, ...
Read more

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I ...

Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość ... w jaki sposób można wpły wać na ... czyli na odpowiednim ...
Read more

Motywacja w systemie zarz dzania zasobami ludzkimi ...

Zrozumienie motywacji, czyli tego, ... pracowników). Na podstawie zebranych odpowiedzi na pytanie, ... W podobny sposób mo "na podzieli $ procesy ...
Read more

Motywowanie páacowe i pozapáacowe w przedsi biorstwie ...

... czyli system oddziaáywa na swoich ... i obowi zki sáu *bowe w sposób mo *liwie ... áanie systemu motywacji pracowników ma charakter ...
Read more

ANALIZA CZYNNIKÓW MOTYWACJI DO PRACY PRACOWNIKÓW LASÓW ...

Zrozumienie motywacji, czyli tego co ... 7. podnoszenie kwalifikacji na koszt zakładu ... Poziom motywacji pracowników nadleśnictw w zależności ...
Read more

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Wikipedia, wolna ...

To oddziaływanie na czynnik ludzki w organizacji w taki sposób i ... czyli wszystkich ... które miały na celu reprezentowanie pracowników i dbanie ...
Read more

Mieszko Maj - HR Business Partner - Warszawa - wypowiedzi ...

Evidence Based motivation - czyli podnoszenie motywacji ... http://www.iakg.pl/blog/156-rotacja-pracownikow-czyli-... ... żeby na nie odpowiedzieć to ...
Read more

Flexing style? Czyli jak skutecznie wykorzystać naturalne ...

Czyli jak skutecznie wykorzystać naturalne różnice międzypokoleniowe pracowników, aby przełożyły się na ... taki sposób, aby przyniosły one ...
Read more

Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi ...

... , zmotywowanych i zaangażowanych pracowników; podnoszenie ... motywacji, czyli pracownik lub podwładny, na ... motywacji wpływają na pracowników ...
Read more

REGU£Y MOTYWACJI - Czasopismo Aptekarskie

Katarzyna PI£AT-NA£ÊCZ REGU£Y MOTYWACJI Motivation rules ... czyli treœæ przekazu mówionego jest ... na tle pozosta³ych pracowników.
Read more