Etkinlikler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, biter

50 %
50 %
Information about Etkinlikler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, biter

Published on March 1, 2014

Author: turkkusu

Source: slideshare.net

Description

Ace of M.I.C.E. Exhibition & Summit açılış konferansında "Etkinlikler de tıpkı insanlar gibi doğar | büyür | biter" konusunu seslendirdim. (27 Şubat 2014, İstanbul Kongre Merkezi)

Etkinlikler de tıpkı insanlar gibidir DOĞAR, BÜYÜR, BİTER Hakan Türkkuşu 27 Şubat 2014 ©

© YASAL UYARI Bu doküman ile ortaya konulan proje ve içerdiği tüm fikri çalışmalar başta olmak üzere tema, açıklama, tasarım, faydalı model, yenilikçi yaklaşım, özel çözüm, şema, kroki, sayısal veri ve bunlarla ilintili bütün çalışmaların hakları saklı olup, uluslararası yasalar ile korunmaktadır... Başta EMT olmak üzere MiliMetre, NestNet, Associated Editors, Sanal Haber Merkezi, STH ve diğer bağlı girişimler adına tescil, patent, ticaret markası, hizmet markası, telif hakkı, faydalı model ve/veya benzer diğer tasarruf yollarında ilgili belgeleri alınmış veya başvuruları yapılmış olabilir. Her hakkı EMT şirketine ait olan bu özel çalışma; yazılı izin alınmaksızın kısmen ve/veya bütün olarak, elektronik ve/veya mekanik yöntemlerden istifade edilerek kopyalanamaz, başkalarına dağıtılamaz, teşhir edilemez ve içeriği değiştirilemez! Bu çalışma, ancak ilgili marka ve/veya kuruluşun yöneticileri arasında ve yüzyüze (P2P) olmak kaydı ile düzenlenecek toplantılarda kullanılabilir. Bu dokümanın içeriğini görmek, okumak, dinlemek veya incelemek sureti ile ulusal ve uluslararası yasaların öngördüğü tüm kural ve koşulları, herhangi bir çekince olmaksızın, kabul etmiş olursunuz... Bu dokümanda görüntülenen markanın isim, amblem ve/veya logosu ilgili kuruluşun mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda olabilir. 27 Şubat 2014 ©

.  . 27 Şubat 2014 ©

Normal insan... Ortalama 70 yıl yaşar - yaklaşık 30 yıl uykuda geçer - 130 bin km yol yürür - 90 milyon kelime konuşur - 25 bin HP güç harcar - 300 ton ağırlık kaldırır - 2 yıl telefonda konuşur 27 Şubat 2014 ©

Etkinlik yöneticisi... Daha az yaşar - pek çok gece sabahlar - daha fazla yürür hatta koşar - daha fazla konuşur - daha çok güç harcar - çok daha fazla yük taşır - günde 10-15 saat konuşabilir 27 Şubat 2014 ©

Çizgi...  (çizginin üzeri) (çizginin altı) 27 Şubat 2014 ©

Çizgi...  (reklam) BTL vs ATL (halkla ilişkiler) 27 Şubat 2014 ©

ATL nedir?  ATL en basit ifade ile BTL kavramının tam tersidir... Nedir ATL? Above the Line çalışmalar, geleneksel medya (gazete, radyo, sinema, TV ve günümüzün en gözde medyası kabul edilen internet) üzerinde sürdürülmektedir... Özünde “bedeli ödenmişlik | paid media” yatar. Tüketici ve kullanıcıyı bilgilendirmenin yanı sıra müşteri odaklıdır. Burada anahtar sözcük; MÜŞTERİ... Her zaman sıcak satış ile ilişkilendirilen ve ölçülen ATL çalışmalar özetle; REKLAM’dır 27 Şubat 2014 ©

BTL nedir?  İşin kolayına kaçacak olursa BTL da en basit ifade ile ATL kavramının tam tersidir...  Below the Line çalışmalar, belirli bir markanın hedeflenen kitle üzerinde olumlu etki yaratması ile başlayıp satın alma kararı ile taçlanacak ve tekrarını sağlayacak deneyim yaratmaya odaklıdır. Burada anahtar sözcük DENEYİM... Yine en sade tanımlamalar ile reklam bilgilendirir, halkla ilişkiler inandırır... Etkinlik ise kullanıcıya ve tüketiciye deneyim sunar... Günümüz pazarlama iletişimi içinde BTL için kullanılabilecek ifade; ETKİNLİK 27 Şubat 2014 ©

Taş taş üzerine koymak...  dikkat gerektirir 27 Şubat 2014 ©

27 Şubat 2014 ©

BTL vs ATL  BTL türü pazarlama faaliyetleri ATL ile karşılaştırıldığında; - daha hesaplı - daha yoğun - dikkat çekici özellikleri ile dikkat çeker, “daha seçkinci” olma yanı tercih sebebidir. Buna karşılık ATL da çok daha büyük pazarlara, çok daha fazla sayıda müşteriye, bir hamlede (mass communication) ulaşma fırsatı sunar... Bu yapısı ile doğal olarak daha yüksek bütçeleri gerektirir! 27 Şubat 2014 ©

Özetle;  . 27 Şubat 2014 ©

Konferans:  etek boyu gibi olmalı, dikkat çekmeli ancak vaad ettiğini örtmeli! tehlikeli meydan okuyan ateşli cüretkar kışkırtıcı baştan çıkarıcı dürtücü zevkli cilveli hoş ihtiyatlı ağırbaşlı 27 Şubat 2014 ©

Etkinlik nedir?  ‘hedef kitle’ olarak bilinen ama günümüzde “HEDEF BİREY” olarak tanımlanan kişileri biraraya getirmek için en güvenilir ve işe yarayan yöntem... 27 Şubat 2014 ©

Etkinlik Yönetimi nedir?  27 Şubat 2014 ©

Kapsamı: EMBOK Event Management Body of Knowledge  . 27 Şubat 2014 ©

Etkinlik tipleri:  Her etkinliğin temelinde yatan ve üst yapısını biçimlendiren dinamikler: - promosyonel - ticari - kutlama - eğitim - motivasyon - eğlence (edutainment = education & entertainment) 27 Şubat 2014 ©

Genel gruplama:  Yaygın olarak kabul gören gruplandırma tam olarak hedefe odaklıdır... - kurumsal (corporate) - kişisel (private | special) - kitlesel (massive | mass) 27 Şubat 2014 ©

Kurumsal etkinlikler  Bu başlık altında; - toplantılar | partiler | yönetim kurulu & komite | form kazanma - seminer | konferans | panel - basın toplantısı | medya buluşmaları - iş yemekleri | başbaşa toplantılar - takım oyunları | motivaston | seyahatler - fuarlar | sergiler - ürün lansmanları | hizmet tanıtımları - açılışlar | başlangıçlar (inaugurations) - ödül törenleri - hissedarlar | paydaşlar 27 Şubat 2014 ©

Kişisel etkinlikler  Bu grup içinde: - baby showers - doğum kutlaması - doğum günü partileri - sünnet | bar mitzwah | kına - mezuniyet törenleri | terfii kutlamaları - düğün - balayı - yıldönümleri - cenaze - vb... 27 Şubat 2014 ©

Kitlesel etkinlikler  Bu başlık altında: - partiler - konserler - festivaller - oyunlar (games) - yarışmalar (competitions) - müsabakalar (races) - karşılaşmalar (contests) - meydan okumalar (challenges) - mekan yönetimi (venue management) - vb... 27 Şubat 2014 ©

Soru sormak...  “Sormaz ki bilsin, sorsa bilir. Bilmez ki sorsun, bilse sorar...” anonim 27 Şubat 2014 ©

Doğru sorular: 5N1K  Her ne kadar gazetecilik mesleği ile özdeşleştirilmiş olsa da işini iyi ve doğru yapmak isteyen herkesin, her alanda benimsemesi gereken bir metodolojidir... - Ne Neden / Niçin Nerede Ne zaman Kim Nasıl 27 Şubat 2014 ©

Başarılı bir etkinlik için:  NE sorusuna vereceğiniz yanıt, kafanızdaki projenin etkinlik niteliğine kavuşmasında belirleyici rol oynar; - düşüncenizi / projenizi / kafanızda yarattığınız markayı tarif edin... biçimlenmeye başlayan ile olası müşterinin arasında bağlantı arayın bulduğunuz bağlantıları daha anlamlı ve etkili hale getirmeye çalışın diğer soruların (neden, nerede, ne zaman, kim) yanıtlarını düşünün fark yaratacak olan, NASIL sorusuna vereceğiniz yanıtta saklıdır... (TEKRAR VE TEKRAR DÜŞÜNÜN, PLANLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN, YAPILANI KONTROL EDİN VE HEYECAN DUYUN...) 27 Şubat 2014 ©

Başarılı bir etkinlik için:  NEDEN bu sorunun yanıtı başarının da anahtarıdır; - kısa ve uzun dönem için yararları sıralayın. - kişisel ve profesyonel düşüncelerinizi yazın... - izleyici ve dinleyici ile destekci neden olarada olmalı? - işin doğru biçimde yürüyeceğine inancınız tam mı? 27 Şubat 2014 ©

Başarılı bir etkinlik için:  NEREDE ve NE ZAMAN soruları projenin en önemli bileşenleridir; - etkinlik alanı saha yönetimi her şeyin başı ve her şeyin sonudur yer ve zaman hakkında ilk izlenim ulaşım erişim (engellileri düşünün) çevre ve güvenlik barınma beslenme iklim (gün doğuşu ve gün batımı, ayın konumu) yasal konular,izinler, yerel düzenlemeler... 27 Şubat 2014 ©

Başarılı bir etkinlik için:  KİM sorusu katılımcılar kadar görevliler için de sorulmalıdır; - Patron, Takım, Ekip, Görevli bu soruda kritik kavramlar... - üçüncü partileri, tedarikçileri iş görenleri unutmayın - STK ile diğer kar amacı gütmeyen yapıların yanı sıra gönüllüler ile elde edilecek gücü yabana atmayın - işin belkemiğini oluşturacak etkinlik şirketini de bir bütün olarak değerlendirin... 27 Şubat 2014 ©

Başarılı bir etkinlik için:  Sıra geldi NASIL sorusuna... Önceki sorular ile işin fark yaratacak boyutunda kişisel bilgi ve birikim yerinden kıpırdatılmaz sanılan konular için KALDIRAÇ olacaktır... Unutmayınız ki; her ENGEL göründüğünden daha büyük hatta daha ağır olabilir ama “nasıl” başardığınıza bakılmaksızın aşmanız beklenecektir... 27 Şubat 2014 ©

Hedefimiz SMART olmak  profesyonelliğin yanı sıra ZEKİ – SMART çözümleriniz ile tanınacak hatırlanacaksınız... 27 Şubat 2014 ©

S.M.A.R.T.  Profesyoneller görev aldıkları her etkinlikle sadeliğin en doğru için temel güvence olduğunu bilir ve gözetirler. Gösteriş, yanılgıdır! SIMPLEX VERI SIGILLUM (doğruluk sadelik ile mühürlüdür | simplicity is the seal of truth) - Specific (aspiration / innovation / uniqueness) Measurable Achievable | Attainable Realistic Time bound | Time related 27 Şubat 2014 ©

Yöntem amaca uymalı  etkinlik yönetimi araç SÜRMEK – DRIVE gibidir, bazen yolda bazen dağda bayırda gidersiniz! 27 Şubat 2014 ©

D.R.I.V.E  Profesyonellerin benimsediği bir başka yaklaşımda söz uçar, yazı kalır: VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT (söz uçar, yazı kalır | spoken words fly away, written words remain) - Define the company & event objectives (yazarak hazırlanın) Research & develop the vision of the event (okuyup araştırın) Innovate & create a customized experience (hissedin ve yaşayın) Visualize the event step-by-step (kavrayın anlatmanın yolunu arayın) Execute the event with detailed precision & timing (tadını çıkarın) 27 Şubat 2014 ©

Olmazsa olmaz...  ZAMAN 27 Şubat 2014 ©

Zaman -  Saniye Dakika Saat Gün Hafta Ay Üç aylık Mevsimsel Yıllık İki | Dört yıllık vb... 27 Şubat 2014 ©

Olmazsa olmaz...  MEKAN 27 Şubat 2014 ©

Mekan: iç ve dış alanlar...  Nerede sorusunu analım: - dünya / dünya dışı - kıta / ülke şehir / bölge / semt (adres, koordinat) - iç mekan / dış alan - herkese açık veya kapalı gruba ait - sanal (hızla büyüyen bir alternatif) 27 Şubat 2014 ©

Olmazsa olmaz...  PROFİL 27 Şubat 2014 ©

Profil: izleyici, dinleyici...  Hedeflenenler farklı karakterler taşır - katılımcı / kullanıcı / tüketici - çocuk / ergen / genç / yetişkin / yaşlı - kadın / erkek / karma - bedava / ücretli (bilet) - öğrenci / mezun - fiziksel sınırlar (asgari uzunluk, azami ağırlık, vb...) - deneyimli / eğitimli - varlık: bağış / açık artırma - medyatik / kanaat önderi 27 Şubat 2014 ©

Etkinliğin 3 Boyutu  3D 27 Şubat 2014 ©

Elde ne var?  Bir boyut Matematikte tek boyutlu nesneleri anlatmak için sadece uzunluk kavramı yeterlidir. Bu anlamda her şey bir nokta ile başlar ikincisi ile tamamlanır. 27 Şubat 2014 ©

Elde ne var?  İki boyut Bir adımn ileri gidip konuyu iki boyuta taşıdığımız zaman karşımıza uzunluk & genişlik veya genişlik & yükseklik veya yükseklik & uzunluk gibi yepyeni kavranmlar ile karşılaşırız. Konu biraz daha karmaşıklaşır, alan hesapları devreye girer... Bu platformda her şey çizgiler ile gelişir ve genişler. 27 Şubat 2014 ©

Elde ne var?  Üç boyut Üçüncü boyutun gündeme gelmesi ile en ve boy kavramlarına bir de derinlik eklenir. Artık alan hesapları geride kalır, yerini hacim hesaplarına bırakır... Burada da her şey düzlemler ile anlamlanır ve biçimlenir. 27 Şubat 2014 ©

Başarının formülü  Başarıyı tanımlamak için kullanılan matematik formülü! Eğer “A” başarı ise, formülü de: A=X+Y+Z... 27 Şubat 2014 ©

Tanımlar...  Matematik ile gerçek yaşam arasında en önemli bağ kuran formül... - “X” çalışmak, - “Y” eğlenmek ve dinlenmek, - “Z” ise lafına sahip olmaktır. 27 Şubat 2014 ©

Çok akıllıca...  Kim buldu bu formülü? 27 Şubat 2014 ©

Bütün zamanların en büyük dahisi Albert Einstein 27 Şubat 2014 ©

3D için XYZ eksenleri  Üç-Boyutlu ortam tam anlamı ile içinde yaşadığımız evrenin fiziksel bir benzeri olarak ele alınmalıdır. Bu boyutlar uzunluk, genişlik ve derinlik (bazen de yükseklik) olarak tanımlanır ve birbirlerine dik açı oluşturmaları ile karakterini kazanır... 27 Şubat 2014 ©

Simulasyon:  ABC = XYZ 27 Şubat 2014 ©

3D = XZY  z = profil y = mekan x = zaman 27 Şubat 2014 ©

3D = XZY  xn x1 27 Şubat 2014 ©

3D = XZY  xn y1 x1 yn 27 Şubat 2014 ©

3D = XZY  z1 xn y1 yn x1 zn 27 Şubat 2014 ©

3D = XZY  z1 xn y1 yn x1 zn 27 Şubat 2014 ©

Evrende etkinlik: deryada damla  27 Şubat 2014 ©

Tarih...  İnsanlık tarihi artık kazanılan savaşlar yerine “gündem oluşturan” etkinlikler ile yazılıyor! 27 Şubat 2014 ©

Tarih yazdığımızı unutmayın!..  27 Şubat 2014 ©

İşin kitabını yazan olun...  BÜTÇE 27 Şubat 2014 ©

Para...  Bütçe konusuna genelde gider kalemleri ile sınırlı bir yaklaşım söz konusudur ancak madalyonun diğeri tarafını unutmamak gerekir! GİDER harcama ve yatırım GELİR kazanç kaynakları... 27 Şubat 2014 ©

Başarı  CHECK LIST 27 Şubat 2014 ©

Risk analizi  Risk her zaman, her yerde vardır! ÖNEMLİ olan bu riskin NE kadarını GÖZE ALIRSINIZ? 27 Şubat 2014 ©

Risk değerlendirme  Risk Analizi meselesi... - Sorunları tanımlayın - 5N1K yöntemi ile sorgulayın - Risklerin boyutları ölçün ve önlem alın - Bulguları profesyoneller ile değerlendirin - Son değerlendirmeyi yapın ve güncelleyin 27 Şubat 2014 ©

Risk yönetimi  DURUMU DEĞERLENDİRİN, PLANINIZI YAPIN VE TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN... DAHA ÖNCE FARK ETMEDİKLERİNİZİN NE KADAR ÇOK OLDUĞUNU GÖRÜNCE; ÖNCE ŞAŞIRACAK SONRA TEŞEKKÜR EDECEKSİNİZ... 27 Şubat 2014 ©

Hazır olmak gerek!  KRİZ 27 Şubat 2014 ©

İpuçu  SHERLOK HOLMES & Dr WATSON hikayesini hatırlarsanız, GERÇEK DURUMU anlamanın önemini de kavrarsınız! 27 Şubat 2014 ©

Değişmez 3R  KRİZ YÖNETİMİ = İLETİŞİM - Research (Araştırma) - Response (Karşılık verme) - Recovery (Düzeltme) 27 Şubat 2014 ©

Etkinliğiniz... a) hata b) eser  c) iyi d) hiç biri e) hepsi 27 Şubat 2014 ©

Bırakın iş size öğretsin...  27 Şubat 2014 ©

Kendinizi keşfedin  SİZ... - mükemmel bir iletişimci - yenilikçi düşünen - sorunları çözen - kendine yeten - becerikli - esnek biri misiniz? 27 Şubat 2014 ©

İnsan Sermayesi  27 Şubat 2014 ©

Kavram: TAKIM  TEAM 27 Şubat 2014 ©

Tanım  TAKIM - TEAM is a group of people organized interdependently to achive a common goal or linked in a common purpose work together by generating synergy... interdependently synergy = = karşılıklı bağlı olan sinerji 27 Şubat 2014 ©

Kavram: EKİP  CREW 27 Şubat 2014 ©

Tanım  EKİP - CREW is a group of people working together or a group of people gathered together temporarily in a hierarchical organization to operate something... temporarily hierarchical = = geçici olarak hiyerarşik 27 Şubat 2014 ©

Kavram: GÖREVLİ  STAFF 27 Şubat 2014 ©

Tanım  GÖREVLİ - STAFF is a group of assistants to support a manager or people in employment under the command of an executive in authority... command authority = = talimat otorite 27 Şubat 2014 ©

Rapor  ROO (Return On Objectives) 27 Şubat 2014 ©

ROO  HEDEF hep “daha mükemmel” olmalı... Mümkün mü? 27 Şubat 2014 ©

Rapor  ROI (Return On Investment) 27 Şubat 2014 ©

ROI  FAYDA Bu hesaplama yapılırken her sektör ve hatta her iş kolu için farklı bir yaklaşım gözetilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalı. Bu değerlendirmede HERKES için geçerli TEK DOĞRU olmadığı hatırlanmalı ROI = KAZANÇ – MALİYET / MALİYET 27 Şubat 2014 ©

... Etkinlik de tıpkı insan gibi doğuyor, büyüyor ve bitiyor... 27 Şubat 2014 ©

İnanın veya inanmayın...  Etkinlik Yönetimi Patenti... US Patent Office # 5634016 Patent tarihi 27 Mayıs 1997 Onay tarihi 14 Nisan 1998 “Computer integrated system” “transfer DB into graphic...” Toplam sayfa 177 Toplam çizim 143 27 Şubat 2014 ©

Döngü  PLANLAMA 27 Şubat 2014 ©

Etkinliğin planlanması...  İyi bir plan için ne gerekir; - dikkat - bilgi Başka neler olmalıdır; - fikir ve konsept - özel çözümler - malzeme bilgisi - hizmet kalitesi Göz önünde bulundurulması gerekenler; - kanunlar - haklar, vb... 27 Şubat 2014 ©

Döngü  OPERASYON 27 Şubat 2014 ©

Hatasız ve kusursuz...  Bir etkinlik yöneticisi - baştan alalım, - pardon olmadı, - kusura bakmayın gibi sözcüklere profesyonel yaşamında yer veremez, bunları kafasından silmek zorundadır. Çünkü bu işte asla tekrar yoktur... 27 Şubat 2014 ©

Döngü  RAPORLAMA 27 Şubat 2014 ©

Kağıt işi bitmeden, hiç bir iş...  27 Şubat 2014 ©

 Fark yaratın... En iyi siz olun! 27 Şubat 2014 © 

Etkinlik Yönetimi Patenti... US Patent Office # 5634016 Patent tarihi 27 Mayıs 1997 Onay tarihi 14 Nisan 1998 “Computer integrated system” “transfer DB into graphic...” Toplam sayfa 177 Toplam çizim 143 Farkındalık yaratanın alkışlandığı... 27 Şubat 2014 ©

ŞİMDİ SIRA SİZDE...  ORULAR EVAPLAR 27 Şubat 2014 ©

Etkinlik Yöneticiniz: İLK & TEK KİTAP Profesyonel yaşamda çeyrek yüzyıl geride kaldı... Farklı sektörlerden sayısı bini aşan marka adına, 12 bini aşkın çalışma... Akademik çevrelerde Etkinlik Yönetimi konusunda ilk ders ve ilk kitap... 27 Şubat 2014 ©

 Erişim EMT Eğitim Müzik Yapım Turizm Organizasyon ve Ticaret AŞ  Erzurumlu Şükrü Paşa Sokak, 18/2 Arnavutköy, Beşiktaş 34345 İstanbul, TUR  event@turkkusu.com editor@turkkusu.com newsdesk @ milimetre.com  www.turkkusu.com www.milimetre.com www.sanalhabermerkezi.com www.sth-travel.com www.sthtravel.com.tr  +9 0212 287 49 45  +9 0212 263 71 74 pbx  41°03'58,34" K/N - 29°02'26,90" D/E WE SERVE WORLDWIDE 27 Şubat 2014 ©

kahve arası! 27 Şubat 2014 ©

Add a comment

Related pages

Etkinlikler de tıpkı insanlar gibidir: Doğar | Büyür | Biter

... de tıpkı insanlar gibidir: Doğar | Büyür ... Etkinlikler de tıpkı insanlar ... insanlar gibidir DOĞAR, BÜYÜR, BİTER Hakan ...
Read more

Festival organizasyonu ve etkinlik planlaması | HAKAN ...

Etkinlikler de tıpkı insanlar gibidir DOĞAR, BÜYÜR, BİTER Hakan ... oluşturan” etkinlikler ile ... tıpkı insan gibi ...
Read more

Ace Of Mice 2104 Başladı - Fundalina - Kişisel blog

Yönetici Eğitimci Hakan Türkkuşu “Etkinlikler de Tıpkı İnsanlar Gibi Doğar – Büyür – Biter” sunumuyla bizlerle birlikteydi.
Read more

HAKAN TURKKUSU | Istanbul University | Talks - Academia.edu

... Anlattım programım kapsamındaki Etkinlikler de tıpkı insanlar gibidir: Doğar | Büyür | Biter ... Etkinlikler de tıpkı insanlar ... gibi hiç ...
Read more

Hakan Türkkuşu - Etkinlik.com.tr

... kabul edilen Rock’n Coke gibi sayısız ... etkinlikler ve bu projeyi destekleyecek ... insanlar gibidir: Doğar | Büyür | Biter) ...
Read more

www.tursab.org.tr

"Etkinlikler de Tıpkı İnsanlar gibi Doğar-Büyür-Biter!" "Kurumlar için Sosyal Medya / Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket" Konuşmacı: Serdar ...
Read more

BİLİMDEN BİR DİLİM - 6.sınıf fen ve teknoloji

... kısa yürüyüşler yapmak gibi etkinlikler de ... hayvanlarda tıpkı insanlar gibi doğar ,büyür,gelişir ... tıpkı bizim gibi ...
Read more

MICE DERGİ by LookUs Scientific - issuu

mice, mice | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share ...
Read more