Etika ekologia

50 %
50 %
Information about Etika ekologia
Education

Published on February 5, 2014

Author: mrafundazioa

Source: slideshare.net

Description

Etika eta ekologiari buruzko hitzaldirako garndekiak (Koldo Mitxelena, 2014/02/05)

Etika eta ekologia Donostia, 2014ko otsailaren 5a

Krisi ekologikoa 1. Sarrera 2.Nola heldu gara honaino: kapitalismoa 3. Irtenbide faltsua: ekofaxismoa 4. Irtenbide egokia: ekonomia demokratikoa

Sarrera Jauna, emadazu BARETASUNA aldatu ezin ditzakedan gauzak onartzeko AUSARDIA alda dezakedana aldatzeko JAKINDURIA bien arteko desberdintasuna ezagutzeko

Sarrera

Sarrera

Sarrera JAPONIA 127 M biztanle 9 Mw 20.000 hildako

Sarrera HAITI 10 M biztanle 7 Mw 200.000 hildako

Sarrera KANT «zure ekintzak lege unibertsal bihur daitezen desiratzeko moduan joka ezazu»

Nola heldu gara honaino

Krisi ekologikoa 1. Behar dugun energiaren %95 kanpotik 2. Jaten dugun %5a ekoizten dugu bertan 3. Enpresak multinazionalen esku 4. Langabezia/prekarizazioa/pobrezia 5. Desberdintasun sozialak gora 6. Etxe kaleratzeak eta etxe huts pila

Irteera faltsua Ekofaxismoa 1. Ekonomiaren zentroan: mozkinak 2. Ez demokratikoa 3. Teknologiak salbatuko gaitu 4. Ardura guztia norbanakoengan

Irteera faltsua Joxan Artze Behar duguna ez daukagunean behar duguna nahi, baina behar duguna ukan orduko, ez aski hura eta behar ez duguna nahi

Irteera faltsua

Irteera faltsua

Irteera faltsua

Irteera egokia Ekonomia demokratikoa 1. Ekonomiaren zentroan: pertsona 2. Ekonomiaren trantsizio ekologikoa 3. Zer lan behar ditugu nahi dugun gizartea eraikitzeko?

Irteera egokia

Add a comment

Related presentations

Related pages

ekologia, etika by Maria Abrego on Prezi

Honeri buruz zenbait liburu egin oi dira. EKOLOGIAK DITUEN PROBLEMAK GIZARTE HOBEAGOA Hartu urrats batzuk gorde eta berrabili ez da batzuk pentsatzen duten ...
Read more

KAE » Ekologická etika

Ekologická etika ako subdisciplína aplikovanej etiky - predstavuje spôsob aplikácie normatívnej etiky na určitý súbor praktických (problémových ...
Read more

o škole - Učivá - Ekológia - Environmentálna etika

Environmentálna etika života – je zameraná na šírenie filozofie, že každá forma života si zaslúži rešpekt, úctu a ochranu.
Read more

Social ecology - Wikipedia, the free encyclopedia

Social Ecology is a critical social theory founded by Green author and activist Murray Bookchin. Conceptualized as a critique of current social, political ...
Read more

Prameň : Etika života a ekológia

Nikdy neposkytujte dieťaťu možnosť, aby sa domnievalo, že čokoľvek môže existovať izolovane. Už od samého začiatku mu dajte jasne najavo, že ...
Read more

o škole - Referáty - Ekológia - Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Je disciplínou praktickej filozofie, ktorá sa ...
Read more

Socia ekologio - Vikipedio

Ĝi sugestas, ke individua agado kiel etika konsumismo estas senefika kontraŭ la problemo, ... ekologia, komunuma, kaj etika vido de socio." ...
Read more

Animalien begirune morala, etika ekologikoa... Etika eta ...

Animalien begirune morala, etika ekologikoa... Etika eta Filosofia Politikoaren XVII. Astean
Read more

Environmentálna etika (referát) / Referát / Zadania ...

environmentálna etika Obsah: 1. Metodika práce 2. Úvod 3. Ekoetika 4. Biocentrizmus 5. Ekocentrizmus 6. Hlboká a hlbinná ekológia 7. Použitá ...
Read more

Informačná etika v súvislostiach informačnej ekológie

Informačná etika sa v informačnej vede skúma intenzívne už viac ako 20 rokov. Prvé novšie definície pochádzajú z80. rokov 20. stor.
Read more