Estat serveis socials bàsics demarcació Barcelona 2012

100 %
0 %
Information about Estat serveis socials bàsics demarcació Barcelona 2012
News & Politics

Published on February 25, 2014

Author: miguelangelmanzanorodriguez1

Source: slideshare.net

Description

Presentació de l'Estat dels Serveis Socials de la Demarcació de Barcelona realitzada a la Jornada de Cloenda dels Cercles de Comparació de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona. 25 de febrer del 2014

ESTAT SERVEIS SOCIALS BÀSICS 2012 SSB han atès al 2012 Serveis clau SAAD SAD +65 = 15% ciutadans 9,5% TAD +65 3,6% 2,3% SSAD 7,5% 3,7% 11,1% CERCLES COMPARACIÓ SERVEIS SOCIALS El ràtio habitant /professional ha Els Ajuntaments han tocat augmentat lleugerament sostre en personal comandament i suport 7.818 hab. 4.896 hab. Els SSB han mantingut la qualitat d’atenció SAD ES EBAS 12 hores mensuals 1,22 % 15 dies 1a. visita TS El finançament del SAAD és més costós per Ajuntaments més petits La despesa per habitant és menor als Ajuntaments més petits Els Serveis Socials: 4r. Servei municipal en despesa per habitant

Add a comment

Related presentations

Related pages

Estat Serveis Socials Bàsics Demarcació Barcelona 2012 ...

Presentació de l'Estat dels Serveis Socials de la Demarcació de Barcelona realitzada a la Jornada de Cloenda dels Cercles de Comparació de Serveis ...
Read more

10 anys de Cercles de Comparació Intermunicipal de ...

Jornada Tancament 29 febrer 2012. Jornada Tancament 29 febrer 2012 ... 10 anys de Cercles de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials 2001 ...
Read more

Els serveis socials bàsics | La xarxa de serveis socials ...

La Xarxa de Serveis Socials. Els serveis socials bàsics. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials.
Read more

Serveis Socials | Ajuntament de Barcelona

Estat del trànsit; Cerca. CAT; CAS ... Els serveis socials bàsics; Els serveis socials ... i prestacions socials del sistema públic de serveis socials ...
Read more

Protocol únic de recollida de dades dels Serveis Socials ...

1 A omplir per tots els ens locals de la Demarcació de Barcelona. Dades a 31/12/2012. ... de Serveis Socials o ... dels Serveis Socials Bàsics
Read more

Informe del projecteInforme del projecte Els Serveis ...

Demarcació de Barcelona ... als equips dels serveis socials municipals basics. ... de persones que ha estat en transmissió urgent als serveis socials ...
Read more

Barcelona treball Informe sectorial Serveis Socials 2013­ cat

Existeixen dues tipologies de serveis socials, els serveis socials bàsics, ... El 2012 la despesa ... oportunitats,Serveis,Socials,Barcelona ...
Read more

Els serveis socials de Catalunya - Inici. Generalitat de ...

Servei de suport als serveis socials bàsics (Maternoinfantil) ... Gestiona les polítiques socials vinculades a l'Estat del Benestar, ...
Read more