Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013

100 %
0 %
Information about Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013

Published on March 7, 2014

Author: ccpae

Source: slideshare.net

Description

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya 2000-2013. Trobareu taules i gràfics evolutius de les següents categories: 1) Nombre d’operadors, 2) superfície de cultius, 3) explotacions ramaderes, 4) agroindústria, 5) facturacions i destí de vendes.

Estadístiques de la producció agrària ecològica a Catalunya (2000-2013)

Sumari Evolució general Operadors (tipus i per províncies) Superfície agrícola (per províncies i tipus) Explotacions ramaderes (tipus) Activitats agroindustrials (per províncies i tipus) Facturacions i destí de vendes Inspecció i certificació Mapa de previsió d’inspeccions 2014

Evolució d'operadors inscrits i de superfície en agricultura ecològica (1995-2013) 112,408 120,000 2,500 2,470 94,972 100,000 92,435 2,000 2,065 83,506 1,916 80,000 71,513 1,639 1,500 62,331 60,095 60,000 50,788 52,346 1,431 56,211 56,368 54,189 55,355 1,251 1,000 1,068 986 40,000 895 777 341 20,000 236 386 421 303 4,936 6,578 7,187 7,835 1995 1996 1997 1998 450 9,570 2000 682 500 10,827 1999 932 805 0 0 2001 2002 2003 Sup. (Ha) 2004 2005 2006 Operadors 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tipus d'activitat dels operadors en agricultura ecològica (2000-2013) Productors: +20% 1.406 operadors (vegetals) 506 operadors (ramaders) Elaboradors: +13% 754 operadors Importadors: +7% 44 operadors Comercialitz.: +12% 229 operadors

Operadors en agricultura ecològica per províncies (2000-2013) Barcelona: +33% 892 operadors Lleida: +17% 667 operadors Tarragona: +11% 599 operadors Girona: +9,5% 312 operadors

Tipus de nous operadors per províncies (2013) Barcelona Girona Barcelona: Destaquen: productors vegetals, elaboradors Girona: Destaquen: productors ramaders i vegetals Lleida Tarragona Lleida: Destaquen: productors vegetals i ramaders Tarragona: Destaquen productors vegetals

Superfície en agricultura ecològica per províncies (2000-2013) Lleida Barcelona Total: +18,36% 112.408 Ha Lleida: +11,6% 58.405 Ha Barcelona: +50,3% 21.330 Ha Girona Tarragona Girona: +11,6% 21.209 Ha Tarragona: 21,1% 11.464 Ha

Tipus de cultius en agricultura ecològica (2013) Vinya: +38,74% 7.790 Ha Oliveres: +29,13% 5.984 Ha Cereals: +15,11% 4.564 Ha Guaret: 8,68% 3.318 Ha Fruits secs: 8,81% 2.136 Ha Sense ‘Pastures, prats i farratges’, i ‘Bosc matolls i recol·lecció silvestre’

Cultiu de vinya en agricultura ecològica (2000-2013) Vinya: +38,74% 7.790 Ha (+2.174 Ha) Barcelona: +36,84% 4.171 Ha (+1.123 Ha) Tarragona: +46,16% 3.068 Ha (+969 Ha) Lleida: +18,95% 408 Ha (+65 Ha) Girona: +12,7% 142 Ha (+16 Ha)

Cultiu d’oliveres en agricultura ecològica (2000-2013) Oliveres: +29,13% 5.984 Ha (+1.346 Ha) Lleida: +26,5% 3.924Ha (+822 Ha) Tarragona: +35,24% 1.773 Ha (+422 Ha) Barcelona: +31,61% 204 Ha (+155 Ha) Girona: +20% 84 Ha (+14 Ha)

Explotacions ramaderes ecològiques (2013) Total: +14,8% 667 explotacions Vaquí carn: +17,72% 372 explotacions Oví carn: 0% 92 explotacions Cabrum carn: +12,31% 73 explotacions Equí: +30,23% 56 explotacions Avicult. ous: +64,29% 23 explotacions Avicult. carn: +11,11% 20 explotacions

Agroindústries per províncies (2000-2013) Total: +12,55% 888 agroindústries Barcelona: +13,6% 447 agroindústries Tarragona: 8,15% 199 agroindústries Lleida: +12% 140 agroindústries Girona: +20% 102 agroindústries

Tipus d’activitats agroindustrials (2013) Elaboració vins/caves: +13,68% 133 explotacions Comercialització / distribució: +10,19% 119 explotacions Elab./envasament d’oli: +22,45% 60 explotacions Escorxadors : +18,75% 57 explotacions

Volum de facturacions (2003-2012) Cellers: +4% 25 milions € Comercialització / distribució: +29,5% 23 milions € Cereals i transformació de grans: +12,03% 16,5 milions €

Destí de les vendes (2004-2012) Destí Catalunya: 47% 59 milions € Destí Espanya: 26% 33 milions € Destí UE: 17% 21,5 milions € Fora UE: 10% 13 milions € 2011 2012

Activitat d’inspecció (2004-2013) Activitat d’inspecció: Visites d’inscripció: 565 Visites d’ampliació: 307 Visites de seguiment: 1.969 Visites aleatòries: 113 Visites dirigides: 18

Previsió d’inspeccions (2014) 2.473 inspeccions de seguiment previstes (+20%)

Activitat de certificació (2009-2013) Productes autoritzats Activitat de certificació: Nous productes autoritzats (2013): 6.186 (+60%) Certificats emesos (2013): 2.772 (+11,2%) Certificats emesos

Gràcies ccpae.daam@gencat.cat www.ccpae.org facebook.com/ccpae twitter.com/ccpae

Add a comment

Related pages

Fitxes de l'Observatori. Producció agroalimentària ...

Producció agroalimentària ecològica > Estadístiques i Observatori PAE > Estadístiques de Catalunya ... del sector ecològic ... [2000 - 2013 ] [PDF ...
Read more

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011)

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya ... sector del dades Altres . és Catalunya ...
Read more

Background: Agriculture

... and land concentration. While the organic sector has also rapidly developed over the past decade, most of it is industrial organic farming.
Read more

Estadístiques de la producció agrària ecològica a ...

Estadístiques de la ... President del CCPAE Roda de premsa de presentació de les dades del sector ecològic ... Catalunya Espanya Espanya i ...
Read more

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya (2000-2011)

Estadístiques del sector ecològic a Catalunya ... ecològic de Catalunya (27% del total de ... ramadera a Catalunya 100 11
Read more

Estadístiques i Observatori PAE. Producció ...

Estadístiques de Catalunya . ... Alhora es mostren anàlisis, informes i estudis sobre la situació i l’evolució del sector ecològic.
Read more

Consulta de bibliografia de diagnosi de necessitats

Estadístiques del sector ecològic a ... La indústria del benestar a Catalunya Observatori de Prospectiva Industrial Departament d'empresa ...
Read more