Espoon työväenopisto

100 %
0 %
Information about Espoon työväenopisto
Education

Published on April 23, 2014

Author: EspooAdultEducationCentre

Source: slideshare.net

Description

Esitys Espoon työväenopistosta.
2014

Espoon työväenopisto Päivitetty 2014

Espoon työväenopisto • Olemme espoolainen monikulttuurinen, kaksikieline n opiskelu- ja kohtaamispaikka • Perustettu vuonna 1957 • 106 opetuspaikkaa viidellä alueella Espoossa • Vakituinen henkilökunta 56 henkilöä • Yli 700 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa 2Espoon työväenopisto 2014 • 25 000 asiakasta eri koulutus- ja tapahtumatarjonnassa/vuosi • 50 000 kursseilla kävijää/vuosi • Yli 60 000 opetustuntia/vuosi • 2 500 kurssia/vuosi • 95 % opiskelijoista espoolaisia

Ydintehtävä Olemme espoolainen monikulttuurinen, kaksikielinen opiskelu- ja kohtaamispaikka. Luomme mahdollisuudet omaehtoiseen oppimiseen sekä osallistumisen, olemisen ja tekemisen iloon. Edistämme erilaisuuden ja moniarvoisuuden ymmärtämistä. Arvostamme perinteitä ja luomme uutta kulttuuria. Opiston ydintehtävä ja visio Visio 2020 Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Vision saavutamme: • järjestämällä korkealuokkaista opetusta kaksikielisesti, monikulttuurisesti sekä asiakaslähtöisesti • uudistamalla ja kehittämällä toimintaansa jatkuvasti tehokkaammaksi ja kysyntää paremmin vastaavaksi • parantamalla kuntalaisten osallistumisen mahdollisuuksia, osaamista ja hyvinvointia • huolehtimalla henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista • toimimalla arvostettuna ja vahvana kansallisena vaikuttajana vapaan sivistystyön alalla

Toimintaa ohjaavat periaatteet Ihminen ensin Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Arvostamme työyhteisössä toisiamme. Toimintamme on innostavaa ja laadukasta. Tuotamme ihmisille kokonaisvaltaisesti hyvää oloa läpi elämänkaaren. Aikuisena oppiminen on suuri mahdollisuus Uudistumme aikuispedagogiikan suunnannäyttäjänä. Yhdessä kasvaminen tuottaa iloa. Annamme mahdollisuuden inhimilliseen kasvuun ja sivistykseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Olemme merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tarjoamme mahdollisuuden aktiiviseen kansalaisuuteen. Verkostoidumme yhteistyökumppaneidemme kanssa. Organisaatiomme toimii sosiaalisesti vastuullisesti, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun periaatteen mukaisesti. Espoon työväenopiston strategiset päämäärät: I. Aikuisopetus on pedagogisesti korkeatasoista II. Elinikäisen oppimisen pedagogiikka tuottaa opiskelijoille sosiaalisia, kulttuurisia ja teknisiä taitoja sekä oivalluksia III. PRO-ETO –organisaatiota johdetaan elinikäisen oppimisen johtamis-mallilla. Organisaatio kehittyy yksilö– ja yhteisötasolla huippuosaajaksi. IV. Markkinointi ja tiedotus perustuvat asiakasryhmien sekä kohderyhmien tuntemiseen V. Aikuiskoulutuksen kansainvälistymistä kehitetään ja tuotteistetaan VI. Oppimisympäristöjä kehitetään innovatiivisesti osana aikuispedagogisia ratkaisuja VII. Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Opiston toimintaa ohjaavat periaatteet sekä strategiset päämäärät

5 Espoon työväenopisto 2014 Espoon työväenopiston palvelut kuuluvat vapaan sivistystyön lain piiriin (632/1998) Espoon työväenopiston tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota jokaiselle kansalaiselle oppimisen iloa.

Espoon työväenopiston opetustarjonta (1) Espoon työväenopisto 2014 • Vapaan sivistystyön opetus • Kulttuuritapahtumat • Avoimet oppimisympäristöt • Taiteen perusopetus • Avoin yliopisto • Ikäihmisten yliopisto • Maahanmuuttajien koulutuspalvelut • Myyntikoulutus • Henkilöstön täydennys- ja lisäkoulutus 6 Kuusi tiimiä ja ruotsinkielinen tiimi Opetustiimit: • Kielet • Koti ja vapaa-aika • Käden taidot • Taiteet • Liikunta, terveys ja hyvinvointi • Yhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus

Espoon työväenopiston opetustarjonta (2) 7 • Ammatillinen pätevöityminen, lupakelpoisuus: – Yleiset kielitutkinnot (YKI-testi) – Opetusharjoittelu – Hygieniapassi – Atk-ajokortti – Ensiapukortti – Metsästäjätutkinto – Merenkulun eri tutkinnot • Liikunta- ja terveyskasvatus (liikuntalaki) • Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen (vanhuspalvelulaki) • Tilapalvelut Espoon työväenopisto 2014

Kielet 8Espoon työväenopisto 2014 arabia englanti kiina viro ranska hollanti saksa kreikka italia japani latina portugali venäjä viittomakieli espanja swahili ruotsi thai turkki kulttuuriluennot Espoon työväenopisto tarjoaa opintomatkoja eri maihin

Koti ja vapaa-aika Tietoja, taitoja ja elämyksiä Kurssitarjonnassa mm. Kotitalous - Kotimainen ruokakulttuuri - Juhlaruoat - Kansainväliset ruokakurssit - Keittiöhygienia Luonto, ympäristö, tekniikka ja liikenne - Luontoharrastus - Puutarhanhoito - Sisustaminen - Remontointi ja kunnostus - Merenkulku 9 Espoon työväenopisto 2014

Käden taidot 10Espoon työväenopisto 2014 • Luennot, näyttelyt ja tapahtumat • Ompelu • Kudonta • Lankatyö • Kuviointi ja värjäys • Tekninen työ

Liikunta, terveys ja hyvinvointi 11Espoon työväenopisto 2014 Liikunta kunto- ja terveysliikunta, tanssi, jooga , harjoittelun seuranta, lajitekniikat Terveys ja hyvinvointi terveyden edistäminen, painonhallinta, kehonhuolto

Taiteet 12 Espoon työväenopisto 2014 Kirjallisuus Luova kirjoittaminen runoutta ja proosaa Esittävä teatteri teatteri-ilmaisu, lausunta, vanhempi–lapsi -draamakurssi Musiikki kuoro, laulu, säveltäminen, perhekurssit, soiti nopetus Kuvataide

Yhteiskunta ja aktiivinen kansalaisuus 13 Espoon työväenopisto 2014 Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri psykologia ja ihmissuhteet, kasvatus ja oppiminen, historia Tietotekniikka ja media tietokoneen ajokortti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, valokuvaus ja mediataide, julkaisu- ja vektorigrafiikka, ohjelmointi Suomi toisena kielenä ja kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille

Kursseja englanniksi 14Espoon työväenopisto 2014 yhteiskunnalliset aineet luonto ja ympäristö taide ruoanlaitto tietotekniikka musiikki kielet liikunta

Avoin yliopisto ja ikäihmisten yliopisto 15Espoon työväenopisto 2014 Avoin yliopisto: mahdollisuus yliopisto-opintoihin ilman ikärajaa ja pohjakoulutusvaatimuksia Ikäihmisten yliopisto: senioreille suunniteltuja luentosarjoja

Nuoret opistossa Nuoret ovat tärkeä osa Espoon työväenopistossa. Opisto haluaa olla mukana tukemassa nuorten arkea. Young Ones –kokonaisuuden tarkoituksena on tarjota nuorille helppoja tapoja harrastaa ja kouluttautua. Opisto on laatinut uusi ja moderni sivustoa www.nuortenkurssit.fi. Sivustolla julkaistaan erityisesti nuorille suunnatut kurssit, kurssit, jotka saattavat kiinnostaa nuoria sekä kurssit, joita lukiolaiset saavat hyväksiluettua omassa lukiossaan. Kurssien lisäksi sivustolta löytyy tärkeää tietoa Young Onesin toiminnasta. www.nuortenkurssit.fi Espoon työväenopisto 2014

Avainluvut 17 2009 2010 2011 2012 2013 Kurssit 2 933 2 787 2 806 2 909 3 081 Tunnit 59 880 60 888 62 208 67 516 70 579 Kursseilla kävijät 58 928 51 230 50 001 51 375 53 219 Espoon työväenopisto 2014

Opetuspaikat (kevät 2014) Espoon työväenopisto 2014 Tapiola 22 opetuspaikkaa Matinkylä-Olari 18 opetuspaikkaa Espoonlahti 19 opetuspaikkaa Leppävaara 22 opetuspaikkaa Espoon keskus 29 opetuspaikkaa 18

Budjetti 19 2009 2010 2011 2012 2013 Tulot (1 000 €) 1 914 2 059 2 239 2 382 2 758 Menot (1 000 €) 7 115 7 044 7 803 8 041 8 867 Netto (1 000 €) - 5 201 - 4 985 - 5 564 - 5 659 - 6 109 Espoon työväenopisto 2014

Osake – Osaamisen ja kehittämisen -tiimi 20 Espoon työväenopisto 2014 • Tavoitteena on kehittää Espoon työväenopiston toimintaa • Koordinoiva ja ohjaava yksikkö • Keskittyy opiston yleiseen kehittämiseen • Kahdeksan asiantuntijaa • Tiimivastaavana Laura Valkeasuo

Ajankohtaista osaamisessa ja kehittämisessä 21Espoon työväenopisto 2014 • Nuoret ja perheet • Kestävä kehitys • Avoin yliopisto ja ikäihmisten yliopisto • Hankkeet ja ulkopuolinen rahoitus • Verkostoituminen Suomessa ja ulkomailla • IT ja kursseille ilmoittautuminen internetin kautta • Alueiden ja tilojen kehittäminen • Laatu: CAF ja PDCA • Osaamisen kehittäminen • Opet oppii – Osaava-hanke • Verkko-opetus

Erityisryhmät 22 Espoon työväenopisto 2014 Vaikka toimintamme on suunnattu kaikille kansalaisille, Espoon työväenopisto kiinnittää erityistä huomiota tiettyihin kohderyhmiin: • maahanmuuttajat • ikäihmiset • lapset ja perheet • nuoret Värikylpy

Kiitos! 23 Ota yhteyttä: Espoon työväenopisto Käyntiosoite: Adjutantinkatu 1 02650 Espoo asiakaspalvelukeskus@espoo.fi Puh. 09 816 50000 ma−pe klo 12−15 www.espoo.fi/tyovaenopisto www.facebook.com/Espoontyovaenopisto Tarja Lang, rehtori Espoon työväenopisto 2014

Add a comment

Related presentations

Related pages

Espoon työväenopisto - espoo.fi

Espoon työväenopistossa järjestetään vapaan sivistystyön kursseja useilla ainealueilla. Tarjontaamme kuuluu myös aikuisten taiteen perusopetus ...
Read more

ilmonet.fi

Ilmoittaudu kurssille! Helsingin työväenopisto, Espoon työväenopisto, Vantaan aikuisopisto. Anmäl dig till kurs på Helsingfors arbis, Esbo arbis ...
Read more

Espoon työväenopisto

Espoon työväenopisto, Espoo. 501 likes · 34 talking about this. Espoon työväenopisto on osa aikuisten oppimispalveluja Espoon seudun ...
Read more

Espoon työväenopisto – Wikipedia

Espoon työväenopisto on Espoon kaupungissa toimiva työväenopisto. Vuoden 2015 alusta opisto on osa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.
Read more

Espoon työväenopisto

Espoon työväenopisto, Espoo. 501 tykkäystä · 40 puhuu tästä. Espoon työväenopisto on osa aikuisten oppimispalveluja Espoon seudun ...
Read more

Espoon työväenopisto - omnia.fi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Puhelinvaihde 09 231 999 Yhteystiedot Hakijan ja opiskelijan neuvonta- ja ohjauspalvelut InfoOmnia Kirkkokatu 16 B ...
Read more

espoo.fi > Yhteystiedot

Postiosoite: Espoon työväenopisto PL 7173, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Suunnittelu ja kehittäminen. Opet oppii -hankekoordinaattori, Heli Mäkeläinen 043 ...
Read more

Omnia: Työväenopisto

Etsi kursseja: Omnia. Sivun polku. Moodle / Kurssit / Työväenopisto
Read more

Espoon työväenopisto - YouTube

Espoon työväenopistolla keikkailee Seuren iltavahtimestareita. ... Espoon työväenopisto 21 views. 1:22 Päiväkoti Tilhi - Duration: 2:49.
Read more