Esmena 2.0 @ CDC

50 %
50 %
Information about Esmena 2.0 @ CDC

Published on June 17, 2008

Author: novoaiarranz

Source: slideshare.net

Description

Esmena al punt 6è de la ponència 4 del XVè Congrés de CDC sobre utilització de les TIC

APORTACIONS A DESTACAR:

1.Millora de la intranet del partit
2.Creació d'una agrupació digital de ciberactivistes
3.Creació d'un pla de comunicació digital integral
4.Presència dels càrrecs electes al web

Debatuda a facebook per iniciativa de Rubèn Novoa Ponència original aquí APORTACIONS A DESTACAR: 1. Millora de la intranet del partit 2. Creació d'una agrupació digital de ciberactivistes 3. Creació d'un pla de comunicació digital integral 4. Presència dels càrrecs electes al web TEXT ESMENAT (Ponència 4 / punt 6è -a la totalitat-): 6. La utilització de les TIC L'any 1969 l'home feia les primeres passes a la Lluna. També són les primeres passes en l'inici d'una nova Era. Milions d'espectadors gaudeixen en directe d'aquest esdeveniment històric mitjançant la televisió. Assistim, doncs, als inicis d'aquesta nova era electrònica que ens ha dut a l'actual Societat de la Informació i Coneixement, fruit d'una evolució tecnològica sense precedents. És en aquest context de transformació social i humana — amb la irrupció de noves tecnologies— que cal situar aquest salt qualitatiu de passar de democràcia a democràcia electrònica. Aquest procés ha estat liderat pels Estats Units que s'han erigit en guies globals d'aquest procés d'“electronització” de les societats postindustrials, i per tant, geogràficament aquest pas de democràcia a democràcia electrònica s'origina seguint l'experiència democràtica americana. Si a aquesta tradició li sumem l'aplicació de tecnologies interactives estem parlant ja de democràcia electrònica. El debat sobre la democràcia electrònica ha sorgit entre els politòlegs a partir de l'ús polític que s'ha fet de les tecnologies (Televisió i Internet bàsicament) i tots consideren que la democràcia electrònica ha de ser entesa com una teoria contemporània sobre la participació política.

En aquest sentit, la irrupció de les TIC a totes les esferes de la societat a finals del segle passat ha donat lloc a una gran transformació en el nostre model de comunicació i d'interacció. Convergència, amatent a aquesta transformació social, va ser el primer partit en liderar el canvi, amb la creació del seu web convergencia.org l'any 1995, essent el primer partit polític de l'estat en irrompre a una xarxa que encara no estava massificada. Amb l'evolució els últims anys cap a la Internet 2.0, hem passat d'un model de web on uns quants produeixen continguts i altres els reben, a un món de webs on qualsevol usuari pot generar continguts. Els participants abans eren passius i ara són generadors, productors i bescanviadors d'informació. D’un model comunicatiu centralitzat i vertical, en el qual era molt difícil participar i presentar el teu missatge de manera autònoma, s’ha passat a un model horitzontal de connexió i col·laboració en que són molts els emissors i els receptors d’aquests missatges. Aquesta gran transformació marca una nova tendència que potencia la conversa interactiva bidireccional que hem d'aprofitar. Aquest és un fenomen de transició, però també un camí sense retorn que no només té efectes socials i econòmics,sinó que amb el temps aquesta nova forma de comunicació està tenint incidència en la vida política i el debat públic, fins al punt de configurar noves identitats polítiques, afectar el funcionament dels partits polítics, i redefinir el paper dels actors polítics. Ho estem veient a la campanya presidencial nordamericana, però també a Anglaterra, França o Itàlia. Les TIC constitueixen una gran oportunitat de millorar la relació i són una eina per establir un diàleg amb els ciutadans i ciutadanes –d’una banda- i amb els i les militants –de l’altra. En aquest sentit Convergència ha d'apostar per implementar noves eines comunicatives 2.0 a la Intranet per dotar la militància de mecanismes per fer arribar el nostre missatge als ciutadans actius, explicar-se millor, sol·licitar la seva opinió i implicar-los en els debats polítics. També és necessària la creació d'una agrupació digital de ciberactivistes i blogaires sense estructura territorial però depenent d'una sectorial especifica de Noves Tecnologies per a canalitzar correctament i obtenir la mobilització dels militants i ciberactivistes fent-los participar d'aquestes noves formes de comunicació política dotant-los dels instruments necessaris per a fer-ho possible. Per tant, cal seguir donant un impuls a l’entorn virtual de Convergència creant un pla de comunicació digital integral que englobi tota l'activitat del partit a Internet. En conseqüència, també caldria introduir als equips de treball a militants experts en dinamització social a la xarxa que sota la direcció de l'agrupació digital crearan canal de participació i de

connectivitat tant social com política ja que el potencial polític d’aquestes xarxes socials és enorme, ja sigui a través de campanyes espontànies de suport o de rebuig a determinades propostes, o de nous fòrums per a la deliberació d’assumptes que veritablement preocupen els ciutadans on, a través de la seva participació, es busquen solucions col·lectives als problemes socials. Necessitem aconseguir que la distribució del poder polític s’adapti a aquesta nova dispersió de la informació, amb una acció coordinada i enxarxada que respongui a aquest nou estat d’interdependència o convergència comunicativa. Aquesta ‘generació facebook’ és una oportunitat per liderar i conduir la incidència del nostre partit a la xarxa. La nostra és una època en que les persones volen ser actors, tenir una part activa, més que no simples espectadors de la comunicació. Per aquest motiu és imprescindible que els nostres líders facin servir aquestes eines (twitter, facebook, youtube, slideshare, qik...) com un mecanisme més per arribar al ciutadà i interaccionar amb ell. Tanmateix, aquest ús d’internet cal que s’estengui a tots els àmbits i càrrec del partit, de manera que tots els territoris disposin d’aquests espais de manera coordinada on s’hi pugui accedir a les activitats del partit en aquell àmbit i on es pugui fer partícip a la ciutadania del que es fa des de Convergència. Cal apostar també per un model de bones pràctiques 2.0, és a dir, cal que no només es pensi en la potencialitat de la xarxa només en període electoral, sinó que l’ús de les TIC sigui una eina de transmissió permanent del nostre ideari i sigui un mecanisme més d’aproximació a la ciutadania incentivant, sobretot, la presència dels nostres càrrecs electes al web i la seva relació activa per tots els mitjans possibles amb els ciutadans. En definitiva, Convergència ha de seguir usant les TIC per enfortir la democràcia i la vitalitat interna: donar la veu als i a les militants, conèixer millor la gent que composa el partit, realitzar consultes periòdiques, deixar espai per als debats, etc. Per tant és important que des del partit es fomenti aquesta pràctica i s’incentivi l’ús de les noves tecnologies des de tots els àmbits sectorials i territorials. Tanmateix Convergència ha d'obrir aquesta finestra a la societat per prendre el pols a la ciutadania, conèixer de més a prop les seves necessitats i inquietuds i vehiculitzar una resposta adient a les demandes que se li formulen com un dels mecanismes per aturar la desafecció política.

Add a comment

Related pages

Defensem el català a l'Ajuntament de Mataró - YouTube

2 0. Don't like this ... CDC va justificar-nos l’esmena conjunta amb el PSC per raons d’estabilitat del pacte govern municipal. Dimecres 4 ...
Read more

Es revitalitzarà l’Illa de Mollet i la resta d’espais ...

Ara Mollet-ERC-MES presentava una moció al Ple d’abril que demanava revitalitzar la zona de l’Illa. CDC presentava una esmena d’edició que demanava ...
Read more

L’esforç 2.0 dels partits polítics: reflexions al ...

Cada esmena i matització és diferent, segurament les propostes que tractarem en el congrés del PSC sobre web 2.0 són més globals ... CDC 2.0 – Roc ...
Read more

The Strategic Adaptation of Party Organizations to New ...

Novoa, Rubèn. 2008. "Esmena 2.0 CDC." http://novoaiarranz.blogspot.com/2008/05/esmena-20-cdc.html. Peytibi, Xavier, José A. Rodríguez, ...
Read more

Rubèn Novoa i Arranz | LinkedIn

... esmena 2.0 al XVè Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya i de la Sectorial de Noves Tecnologies i Societat de la Informació de CDC ... 2 ...
Read more

Antoni Castellà: "No vam néixer com un partit nou per ...

... el fet que CDC ha ofert a Demòcrates ... "No vam néixer com un partit nou per reeditar una CiU 2.0" 09 ... Propòsit d'esmena ...
Read more

El sector liberal planta batalla a la socialdemocràcia de ...

El sector liberal planta batalla a la socialdemocràcia de la nova CDC La Llibergència, amb Antoni Fernàndez Teixidó, Marc Guerrero, David Madí i Joan ...
Read more

[VÍDEO] Margallo a Xuclà (CDC): "Vagi al psiquiatra!"

[VÍDEO] Margallo a Xuclà (CDC): ... I l'esmena a Margallo n'és una prova. Respondre 2 0. ... Respondre 2 0.
Read more