Eskaintza inmobiliaren inkesta 2013ko 4. hiruhilekoa

100 %
0 %
Information about Eskaintza inmobiliaren inkesta 2013ko 4. hiruhilekoa
News & Politics
eii

Published on March 5, 2014

Author: Irekia

Source: slideshare.net

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA ESKAINTZA IMMOBILIARIAREN INKESTA (EII) 2013ko 4. hiruhilekoa GEHIGARRI ESTATISTIKOA Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Estatistika Organo Bereziak egindako gehigarria 2014ko martxoaren 5ean Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Órgano Estadístico Específico Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ Telf. 945 01 93 57 – Fax 945 01 63 40

1. ETXEBIZITZAREN OINARRIZKO PREZIOA (m2 erabilgarriaren prezioa) 1. taula Salgai dauden etxebizitzen m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa motaren eta lurralde historikoaren arabera. 2013ko 4. hiruhilekoa (Aldatze absolutua eta portzentajea, aurreko hiruhilekoarekikoa eta aurreko urteko hiruhileko berarekikoa) Aurreko Aurreko urteko M2 ERABILGARRIAREN BATEZ BESTEKO 2013ko 4. hiruhilekoarekiko hiruhileko PREZIOA hiruhilekoa aldaketa berarekiko aldaketa Euroak Euroak Ald % Euroak Ald % Euskal Autonomia Erkidegoa Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa (1) BOE berria/Etxeb. soziala Libre berria Libre erabilia Libre berria Libre erabilia Libre berria Libre erabilia Libre berria 1.625,0 3.486,2 3.171,7 3.062,5 2.713,2 3.569,3 3.243,3 3.523,3 0,4 -73,6 -71,4 -144,7 -61,5 -76,4 -45,0 -40,7 0,0 -2,1 -2,2 -4,5 -2,2 -2,1 -1,4 -1,1 39,6 -255,9 -392,9 -364,1 -247,5 -275,9 -356,9 -159,1 2,5 -6,8 -11,0 -10,6 -8,4 -7,2 -9,9 -4,3 Libre erabilia 3.420,7 -139,6 -3,9 -545,3 -13,7 3.095,1 -86,1 -2,7 -283,0 -8,4 (1) EREDUZKO ETXEBIZITZA Etxebizitza berria, kolektiboa, sustapen librekoa, sustatzaileak zuzenean eskainitakoa, akabera-maila “arrunta” duena eta 60 eta 90 m2 arteko azalera duena. Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 2. taula Salgai dauden etxebizitza libreen m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa motaren, lurralde historikoaren eta urtearen arabera. 2007-2013 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Etxebizitza librea Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 aldatzea Libre berria M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea Libre erabilia M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 4.113,2 4.053,8 4.032,5 3.877,4 3.769,5 3.742,1 3.486,2 12,8 -1,4 -0,5 -3,8 -2,8 -0,7 -6,8 4.356,4 4.199,0 3.778,9 3.891,0 3.841,6 3.564,7 3.171,7 2,0 -3,6 -10,0 3,0 -1,3 -7,2 -11,0 -626,9 -15,2 -1.184,7 -27,2 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 2(12)

EREDUZKO ETXEBIZITZA: Etxebizitza berria, kolektiboa, sustapen librekoa, sustatzaileak zuzenean eskainitakoa, akabera-maila “arrunta” duena eta 60 eta 90 m2 arteko azalera duena. Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 3. taula Salgai dauden etxebizitza libre erabilien m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa lurralde historikoaren eta urtearen arabera. 2007-20131 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Etxebizitza libre erabilia Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 aldatzea Araba Bizkaia Gipuzkoa M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 3.834,6 3.591,2 3.550,0 3.368,2 3.232,8 2.960,7 2.713,2 -1.121,3 -0,9 -6,3 -1,1 -5,1 -4,0 -8,4 -8,4 -29,2 4.490,9 4.393,7 3.581,7 3.752,3 3.766,4 3.600,3 3.243,3 -1.247,6 2,9 -2,2 -18,5 4,8 0,4 -4,4 -9,9 -27,8 4.847,1 4.809,0 4.686,4 4.685,5 4.395,3 3.966,0 3.420,7 -1.426,4 2,1 -0,8 -2,5 0,0 -6,2 -9,8 -13,7 -29,4 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 1 2013ko laugarren hiruhilekoaren kopurua eta lurraldearen distribuzioa konparaketak egitieko hartuz gero, EAEko etxebizitza libre erabiliaren metro kuadro / prezioaren batez besteko jaitsiera %28,4 kokatzen da, EIIk orokorrean aipatzen duena baino altuaxeago. 3(12)

4. taula Salgai dauden etxebizitza libre berrien m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa lurralde historikoaren eta urtearen arabera. 2007-2013 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Etxebizitza libre berria Araba Bizkaia M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 3.637,2 3.270,8 11,8 -10,1 3.693,8 4.367,3 2007-2013 aldatzea 3.257,7 3.466,3 3.531,7 3.438,4 3.426,6 3.062,5 -208,2 -0,4 6,4 1,9 -2,6 -0,3 -10,6 -6,4 2006-2013 aldatzea -574,7 -15,8 Urtea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gipuzkoa M2 Urteen arteko erabilgarriaren aldatzea prezioa M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 10,3 18,2 3.594,9 4.194,1 4,0 16,7 4.234,2 4.035,4 3.899,2 3.802,1 3.845,3 3.569,3 -798,0 -3,0 -4,7 -3,4 -2,5 1,1 -7,2 -18,3 4.243,4 4.372,6 4.033,9 3.876,2 3.682,3 3.523,3 -670,8 1,2 3,0 -7,7 -3,9 -5,0 -4,3 -16,0 -- -- -- -- Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 5. taula Salgai dauden etxebizitza libreen m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa motaren eta hiriburuaren arabera. 2013ko 4. Hiruhilekoa. (Aldatze absolutua eta portzentajea, aurreko hiruhilekoarekikoa eta aurreko urteko hiruhileko berarekikoa) Aurreko Aurreko urteko 2013ko 4. M2 ERABILGARRIAREN BATEZ hiruhilekoarekiko hiruhileko hiruhilekoa BESTEKO PREZIOA aldaketa berarekiko aldaketa Euroak Euroak Euroak Ald % Ald % Libre erabilia Gasteiz Bilbao Donostia Gasteiz 3.173,9 4.067,7 4.650,7 2.743,2 -146,7 -129,8 -22,3 -64,5 -4,4 -3,1 -0,5 -2,3 -415,5 -363,5 81,0 -253,9 -11,6 -8,2 1,8 -8,5 Bilbao 3.633,6 -116,6 -3,1 -514,7 -12,4 Donostia Libre berria 4.630,5 -240,9 -4,9 -785,6 -14,5 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 4(12)

6. taula Salgai dauden etxebizitza libre erabilien m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa hiriburuaren eta urtearen arabera. 2007-2013 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Etxebizitza libre erabilia Gasteiz Bilbao Donostia M2 erabilgarriaren prezioa Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 aldatzea Urteen arteko aldatzea M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 3.874,0 3.728,8 3.599,8 3.411,1 3.271,1 2.997,0 2.743,2 -1.130,8 -0,2 -3,7 -3,5 -5,2 -4,1 -8,4 -8,5 -29,2 4.526,5 4.651,0 4.240,2 4.268,8 4.249,0 4.148,3 3.633,6 -892,9 10,3 2,8 -8,8 0,7 -0,5 -2,4 -12,4 -19,7 5.807,6 6.036,7 5.589,7 5.657,8 5.704,9 5.416,1 4.630,5 -1.177,1 5,5 3,9 -7,4 1,2 0,8 -5,1 -14,5 -20,3 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 7. taula Salgai dauden etxebizitza libre berrien m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa hiriburuaren eta urtearen arabera 2007-2013 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Etxebizitza libre berria Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 aldatzea Gasteiz Bilbao M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 4.009,6 3.926,1 3.703,9 3.780,1 3.651,0 3.589,4 3.173,9 -835,7 -4,8 -2,1 -5,7 2,1 -3,4 -1,7 -11,6 -20,8 Donostia M2 Urteen arteko erabilgarriaren aldatzea prezioa 5.385,3 5.346,5 5.119,2 5.440,3 4.654,7 4.431,2 4.067,7 -1.317,6 19,8 -0,7 -4,3 6,3 -14,4 -4,8 -8,2 -24,5 M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 5.450,2 5.140,6 5.611,9 4.771,1 4.838,1 4.569,7 4.650,7 -799,5 17,3 -5,7 9,2 -15,0 1,4 -5,5 1,8 -14,7 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 5(12)

2. SALGAI DAGOEN ETXEBIZITZAREN AZKEN PREZIOA 8. taula Salgai dauden etxebizitzen batez besteko prezio osoa motaren eta lurralde historikoaren arabera. 2013ko 4. hiruhilekoa (Aldatze absolutua eta portzentajea, aurreko hiruhilekoarekikoa eta aurreko urteko hiruhileko berarekikoa) ETXEBIZITZEN BATEZ BESTEKO PREZIOA Aurreko hiruhilekoarekiko aldaketa 2013ko 4. hiruhilekoa Milaka Euro Milaka Euro Ald % Aurreko urteko hiruhileko berarekiko aldaketa Milaka Euro Ald % Araba Bizkaia Gipuzkoa BOE berria/Etxeb. soziala 117,7 0,3 0,2 3,2 Libre berria 283,8 -5,3 -1,8 -18,4 -6,1 Libre erabilia 271,8 -6,5 -2,3 -37,7 -12,2 Libre berria 248,6 -11 -4,2 -25,6 -9,3 Libre erabilia 220,8 -5,2 -2,3 -21,4 -8,8 Libre berria 283,3 -6 -2,1 -20,2 -6,7 Libre erabilia Euskal Autonomia Erkidegoa 2,8 285,2 -2 -0,7 -28,9 -9,2 Libre berria 295,1 -3,6 -1,2 -17,5 -5,6 Libre erabilia 286,5 -17,2 -5,7 -65,8 -18,7 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 9. taula Salgai dauden etxebizitzen batez besteko prezio osoa motaren eta hiriburuaren arabera. 2013ko 4. hiruhilekoa (Aldatze absolutua eta portzentajea, aurreko hiruhilekoarekikoa eta aurreko urteko hiruhileko berarekikoa) ETXEBIZITZEN BATEZ BESTEKO PREZIOA 2013ko 4. hiruhilekoa Milaka Euro Aurreko hiruhilekoarekiko aldaketa Milaka Euro Aurreko urteko hiruhileko berarekiko aldaketa Ald % Milaka Euro Ald % Gasteiz Libre berria Libre erabilia 245,3 222,5 -12,8 -5,7 -4,9 -2,5 -36,7 -22,5 -13,0 -9,2 Donostia Libre berria Libre erabilia 389,0 426,8 -8,5 -35,0 -2,1 -7,6 -11,8 -107,9 -3,0 -20,2 Libre berria 326,1 -14,7 -4,3 -24,7 -7,1 Libre erabilia 340,4 1,2 0,3 -13,3 -3,8 Bilbao Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 6(12)

3. ALOKAIRUEN PREZIOA 10. taula Alokairuan dauden etxebizitzen hileko batez besteko errenta, motaren arabera. 2013ko 4. hiruhilekoa (Aldatze absolutua eta portzentajea, aurreko hiruhilekoarekikoa eta aurreko urteko hiruhileko berarekikoa) ALOKAIRUAN DAUDEN ETXEBIZITZEN BATEZ BESTEKO ERRENTA 2013ko 4. hiruhilekoa Aurreko hiruhilekoarekiko aldaketa Euroak Euskal Autonomia Erkidegoa Euroak Ald % Aurreko urteko hiruhileko berarekiko aldaketa Euroak Euroak BOE / Soziala 295,6 -5,6 -1,9 -49,6 -14,4 Librea 825,4 -1,7 -0,2 -30,5 -3,6 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 11. taula Alokairuan dauden etxebizitzen hileko batez besteko errenta, urtearen arabera. 2007-2013 Etxebizitza alokairuan Urtea (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Alokairu librean Hileko errenta Urteen arteko aldatzea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 890,2 968,9 875,3 921,5 896,3 856,0 825,4 -64,7 2007-2013 aldatzea BOE./Sozialak Hileko errenta Urteen arteko aldatzea 8,6 8,9 -9,7 5,3 -2,7 -4,5 -3,6 -7,3 194,1 233,8 219,8 204,0 279,2 345,1 295,6 101,5 -26,3 20,5 -6,0 -7,2 36,8 23,6 -14,4 52,3 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 12. taula Alokairuan dauden etxebizitzen hileko batez besteko errenta lurralde historikoaren eta urtearen arabera. 2007-2013 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Etxebizitza libreak alokairuan Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 aldatzea Araba Bizkaia Hileko Urteen arteko errenta aldatzea 908,5 895,0 836,7 827,6 830,7 790,3 743,9 -164,6 4,8 -1,5 -6,5 -1,1 0,4 -4,9 -5,9 -18,1 Gipuzkoa Hileko errenta Urteen arteko aldatzea Hileko errenta Urteen arteko aldatzea 875,4 968,8 881,0 923,8 882,3 865,8 838,8 -36,6 10,0 10,7 -9,1 4,9 -4,5 -1,9 -3,1 -4,2 901,5 1086,5 941,1 1004,9 993,8 879,7 821,6 -79,9 12,3 20,5 -13,4 6,8 -1,1 -11,5 -6,6 -8,9 Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 7(12)

4. BOE SISTEMA ETA ETXEBIZITZA SOZIALAK 13. taula Salgai dauden babestutako etxebizitzen m2 erabilgarriaren batez besteko prezioa, motaren eta urtearen arabera. 2007-2013 (Datu absolutuak eta urteen arteko aldatzea %-tan) Salgai dauden babestutako etxebizitzak BOE /Sozialak BOE Etxebizitza sozialak M2 erabilgarriaren prezioa Urtea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 aldatzea Urteen arteko aldatzea M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea M2 erabilgarriaren prezioa Urteen arteko aldatzea 1.322,9 1.372,0 1.468,9 1.474,3 1.532,2 1.585,4 1.625,0 302,1 2,9 3,7 7,1 0,4 3,9 3,5 2,5 22,8 1.322,9 1.372,0 1.469,4 1.546,9 1.652,0 1.663,4 1.681,6 358,7 2,9 3,7 7,1 5,3 6,8 0,7 1,1 27,1 799,8 (*) 874,3 896,2 950,3 957,9 158,2 5,7 (*) 2,5 6,0 0,8 19,8 (*) 2007an ez zegoen eskaintza nahikorik metro kuadroko prezioak balioztatzeko. 2006ko Informazioa eskaintzen da. Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 5. ETXEBIZITZAREN MERKATUAREN DINAMIKA 14. taula Higiezinen merkatuko dinamismoaren indizeak, lurralde historiko eta establezimendu-motaren arabera. Dinamismoaren indizea Urtea 2004ko 4. hiruhilekoa 2005eko 4. hiruhilekoa 2006ko 4. hiruhilekoa 2007ko 4. hiruhilekoa 2008ko 4. hiruhilekoa 2009ko 4. hiruhilekoa 2010eko 4. hiruhilekoa 2011ko 4. hiruhilekoa 2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa EAE 41,9 42,1 30,5 14,6 6,1 20,6 14,6 9,5 6,9 11,9 Lurralde historikoa Araba Bizkaia 35,3 32,5 17,6 2,1 0,7 28,7 3,0 6,8 0,4 13,2 42,4 43,0 29,0 17,1 8,8 18,6 16,1 12,6 7,9 12,9 Establezimendu-mota Gipuzkoa 44,5 46,5 39,0 18,5 4,9 20,6 16,3 6,6 7,4 9,7 HJAk(*) 38,4 29,2 14,0 7,4 24,8 17,2 11,1 8,3 15,5 Sustatzaileak 45,8 31,7 15,1 4,8 16,5 12,0 7,9 5,5 8,3 Indizeak 0 (geldialdi handiena) eta 100 (dinamismo handiena) bitartean ibiltzen dira (*)Higiezinen jabetzako agenteei (HJA) Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 8(12)

15. taula Salmenten bilakaeraren indizea aurreko hiruhilekoaren aldean, lurralde historikoaren eta establezimendu-motaren arabera Salmenten bilakaeraren indizea Urtea 2004ko 4. hiruhilekoa 2005eko 4. hiruhilekoa 2006ko 4. hiruhilekoa 2007ko 4. hiruhilekoa 2008ko 4. hiruhilekoa 2009ko 4. hiruhilekoa 2010eko 4. hiruhilekoa 2011ko 4. hiruhilekoa 2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa Lurralde historikoa EAE Establezimendu-mota Araba Bizkaia Gipuzkoa HJAk Sustatzaileak 56,3 55,0 45,2 22,9 25,1 57,5 64,4 57,9 54,2 51,9 53,7 51,7 47,1 29,1 31,9 56,6 38,3 46,1 36,1 49,2 52,2 51,2 35,9 34,3 40,2 59,2 45,2 35,8 50,1 41,5 45,6 36,4 28,4 32,8 59,7 44,4 38,6 36,5 46,2 57,9 49,0 31,6 35,7 56,8 45,6 48,2 51,4 43,9 53,4 51,8 42,7 30,0 34,3 58,2 45,0 43,4 43,9 45,1 - Salmenten bilakaeraren indizea 0 (salmentek orokorki okerrera egitea) eta 100 (hobekuntza orokorra) bitarten ibiltzen da Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 16. taula Etxebizitzak saltzeko batez besteko epearen bilakaera HJA batek etxebizitzaren salmentaren eragiketa egiteko (Hilabetetan) Urtea 2008ko 4. Hiruhilekoa (*) 2009ko 4. hiruhilekoa 2010eko 4. hiruhilekoa 2011ko 4. hiruhilekoa 2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa Tiempo medio 8,5 8,6 9,2 8,7 11,0 10,0 (*) 2008 arte ez dago daturik Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 8 6 4 2 Saldutako berriak/hiruhilekoan Saldutako erabiliak/hiruhilekoan IV 13 III 13 I 13 II 13 IV 12 III 12 I 12 II 12 IV 11 III 11 I 11 II 11 IV 10 III 10 I 10 II 10 IV 09 III 09 I 09 II 09 IV 08 III 08 I 08 II 08 IV 07 III 07 I 07 II 07 IV 06 II 06 0 III 06 Etxebizitza kop./ hiruhilekoan Etxebizitzak saltzeko eta alokatzeko erritmoa, hiru hilez behingoa Alokatutako erabiliak/hiruhilekoan Salmentetako erritmoa: Hiruhilekoan HJAk eta Sustatzaileek saldutako edo alokatutako etxebizitzen batez besteko kopurua.. Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza. 9(12)

17. taula Merkatu immobiliarioren dinamikan eragina duten faktoreak aurreko hiruhilekoaren aldean (Eraginaren indizea, positiboa edo negatiboa) 2008ko 4. hiruhileko a (*) 2009ko 4. hiruhileko a 2010eko 4. hiruhile oa -87,8 -14,2 -81,6 -89,3 -87,1 -76,9 - - - - -96,1 -95,1 Egoera ekonomikoa -93,4 -85,8 -96,1 -96,9 -97,3 -97,7 Etxebizitzetako prezioak -80,9 -37,0 -61,9 -57,3 -33,9 -36,0 Etxebizitza erosteko laguntzak eta pizgarriak -43,7 -20,0 -40,3 -18,0 -35,8 -64,9 Eraikuntzarako laguntzak eta pizgarriak -39,9 -23,3 -41,7 -20,4 -38,7 -65,4 Lurra erabilgarri izatea -36,7 -39,2 -59,2 -42,0 -46,3 -40,7 Lurraren prezioa -59,6 -50,7 -62,9 -52,8 -47,1 -45,9 Eskaintzaren ezaugarriek eskaerarekin bat egitea -50,4 -13,6 -38,7 -58,3 -44,0 -20,5 Faktoreak Hipoteken kostuak Kreditua lortzeko zailtasuna / erraztasuna 2013ko 2011ko 4. 2012ko 4. 4. hiruhileko hiruhileko hiruhilek a a oa (*)2008 arte ez dago daturik Indizeak -100 (eragin negatibo handiena) eta +100 (eragin positibo handiena) bitartean ibiltzen dira Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 6. ETXEBIZITAREN MERKATUAREN PERSPEKTIBAK 18. taula Salmenten aurreikuspen-indizeen bilakaera lurralde historikoaren eta establezimendumotaren arabera. Urtea 2004ko 4. hiruhilekoa 2005eko 4. hiruhilekoa 2006ko 4. hiruhilekoa 2007ko 4. hiruhilekoa 2008ko 4. hiruhilekoa 2009ko 4. hiruhilekoa 2010eko 4. hiruhilekoa 2011ko 4. hiruhilekoa 2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa EAE Lurralde historikoa Araba Bizkaia Establezimendu-mota Gipuzkoa HJAk Sustatzaileak 67,4 - - - 74,3 60,4 58,6 72,1 49,2 38,0 79,6 74,3 15,6 25,9 58,0 82,2 61,1 36,7 56,7 58,1 45,7 43,2 57,9 67,8 46,7 41,2 59,2 76,4 51,6 34,8 62,5 46,9 49,0 33,9 60,8 45,0 54,0 34,1 64,2 44,7 45,1 33,0 61,4 50,1 49,7 37,6 64,0 48,6 52,9 39,9 60,9 45,1 45,2 27,9 46,8 45,4 47,0 47,1 47,4 46,2 Salmenten aurreikuspen-indizea 0 (salmentek orokorki okerrera egitea) eta 100 (hobekuntza orokorra) bitartean ibiltzen da. Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 10(12)

19. taula Prezioen bilakaeraren aurreikuspen-indizea urtebetera lurralde historikoaren eta establezimendu-motaren arabera Urtea 2004ko 4. hiruhilekoa 2005eko 4. hiruhilekoa 2006ko 4. hiruhilekoa 2007ko 4. hiruhilekoa 2008ko 4. hiruhilekoa 2009ko 4. hiruhilekoa 2010eko 4. hiruhilekoa 2011ko 4. hiruhilekoa 2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa EAE Territorio Histórico Araba Bizkaia Establezimendu-mota Gipuzkoa HJAk Sustatzaileak 83,0 - - - 77,2 88,8 77,7 93,9 81,2 65,8 73,2 82,2 64,9 88,1 57,3 65,8 64,8 64,9 35,2 35,2 34,8 36,4 29,4 41,0 32,8 35,4 32,1 32,7 28,2 37,4 40,0 41,7 38,8 41,6 35,9 44,1 40,3 45,3 40,0 39,2 39,6 41,1 33,5 45,7 34,1 30,7 29,7 37,3 30,5 45,2 30,3 26,1 23,9 37,2 34,0 35,1 34,4 33,1 31,6 36,4 Prezioen bilakaeraren aurreikuspen-indizea 0 (salmentek orokorki okerrera egitea) eta 100 (hobekuntza orokorra) bitartean ibiltzen da Iturria: Eskaintza Inmobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 20. taula Etxebizitzen sustapen berrien eskaintzaren aurreikuspena datorren hiruhilekoan (baietz erantzuten duten sustatzaileen %) Sustapen berrien hasieren aurreikuspena Urtea 2008ko 4. hiruhilekoa (*) 2009ko 4. hiruhilekoa 2010eko 4. hiruhilekoa 2011ko 4. hiruhilekoa 2012ko 4. hiruhilekoa 2013ko 4. hiruhilekoa EAE Total 4,8 18,9 9,7 5,8 6,1 5,7 (*)2008 arte ez dago daturik Iturria: Eskaintza Immobiliarioari buruzko Inkesta. 2013ko 4. Hiruhilekoa. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza 11(12)

ESKAINTZA IMMOBILIARIAREN INKESTA (EII). 2013ko 4. hiruhilekoa GEHIGARRI ESTATISTIKOA INDIZEA 1. ETXEBIZITZAREN OINARRIZKO PREZIOA (m2 erabilgarriaren prezioa) ............. 2 2. SALGAI DAGOEN ETXEBIZITZAREN AZKEN PREZIOA...................................... 6 3. ALOKAIRUEN PREZIOA .............................................................................. 7 4. BOE SISTEMA ETA ETXEBIZITZA SOZIALAK.................................................. 8 5. ETXEBIZITZAREN MERKATUAREN DINAMIKA ................................................ 8 6. ETXEBIZITAREN MERKATUAREN PERSPEKTIBAK ...........................................10 12(12)

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...