Escodi Xavier Rivera d'I-Marketing Consulting, exposa les eines del màrqueting digital

50 %
50 %
Information about Escodi Xavier Rivera d'I-Marketing Consulting, exposa les eines del...
Business

Published on April 3, 2014

Author: ESCODIRETAIL

Source: slideshare.net

Description

Xavier Rivera de I-Marketing Consulting va exposar les ventatges i els errors d'utilització de diferents eines del màrqueting digital per part de les empreses a la jornada anual d'ESCODI "Tripulant en aigües braves. Passió pel comerç" del dia 1 d'abril del 2014 a CosmoCaixa Barcelona.

PATRONS DE LA FUNDACIÓ ESCODI NOVES EINES PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB ELS CLIENTS Xavier Rivera

Pàg. 2 Email Marketing

Pàg. 3 Email Marketing – Conceptes Previs Email Marketing està dins el camp del Permision Marketing. Aconseguir els Opt-in NO és fàcil i hem de donar Valor Afegit La segmentació i actualització del la base de dades/llistes és clau Utilitzar eines adients en l'enviament dels emails/butlletins

Pàg. 4 Email Marketing – PUNTS FORTS - Econòmic : Les eines i editors actuals tenen preus molt assequibles o 0€. - Ratis d'obertura 18-20% / CRT 3-5% - Tràfic de qualitat amb Ratis de conversió per sobre la mitja. - Segmentació total dels nostres clients permeten una comunicació molt Personalitzada - Accessible a tothom : Retailer i Client - MES TRÀFIC A PUNT DE VENTA

Pàg. 5 Email Marketing – ERRORS COMUNS - Errors en el Contingut i Valor Afegit - El dia i l'hora de l'enviament - No pensar en dispositius mòbils - No tenir la web mobile - No disposar d'una estratègia - No segmentar

Pàg. 6 SMS i Mobile Messaging

Pàg. 7 SMS i Mobile Messaging – Conceptes Previs També estem dins el camp del Permision Marketing. Ús dels Smartphones va creixent però encara no tothom en disposa d'un Es una forma de comunicació instantània on busquem una reacció immediata Canviarà molts conceptes: comunicació – ecommerce – pagaments online

Pàg. 8 SMS i Mobile Messaging – PUNTS FORTS Comunicació molt efectiva- Ratis d'obertura molt alts Molt bona eina de fidelització, via cupons , descomptes, recordatoris No només text, links, imatges, vídeos. Conversió a clients a punt de venta A Espanya una eina predomina Existeixen plataformes d'enviament

Pàg. 9 SMS i Mobile Messaging – ERRORS COMUNS Missatges amb poc valor afegit Els TEMPS i la constància. No facilitar el esborrar-se de la llista No comunicar-ho als clients Faltes ortogràfiques Les Eines

Pàg. 10 APPs i Push Notifications

Pàg. 11 APPs i Push Not. Conceptes Previs Permeten notificacions Utilització sense Internet Aprofitar recursos del propi dispositiu ( càmera, GPS, sensors,etc) Cost semblant a un web. Android i iOS dominen el mercat

Pàg. 12 APPs i Push Not. PUNTS FORTS Ratis de visualització molt alts Cost “0” Incrementa un 540% el rati d'obertura Gran poder de fidelització Interacció amb el producte/marca de forma diferent Segmentació del missatges

Pàg. 13 Social Media

Pàg. 14 Social Media. Conceptes Previs Les xarxes actuals amb més usuaris són: Facebook, Twitter , Google +, Linkedin, Instagram, Pinterest Les noves que venen: Snapchat i Vine Ha fet canviar l'ús d'Internet És una realitat imparable

Pàg. 15 Social Media. Punts Forts Podem conèixer que vol el nostre públic objectiu Excel·lent canal de comunicació ...i de reclamacions Els usuaris busquen la informació més actualitzada en les xarxes socials i en els nostres perfils Podem aconseguir una bona Reputació Online que generi un Impacte en les nostres vendes. Comunicació pot ser pública o privada.

Pàg. 16 Social Media. Errors Comuns Manca planificació i d'estratègia Falta de recursos Pensar que això no va per tu Respondre de forma no adequada No aportar valor als usuaris Poca professionalització

Pàg. 17 SOLOMO

Pàg. 18 SOLOMO. Foursquare

Pàg. 19 SOLOMO. Foursquare

Pàg. 20 SOLOMO.Google Places - G+ Local Business

Pàg. 21 SOLOMO. Google Places - G+ Local Business

Pàg. 22 SOLOMO - YELP

Pàg. 23 SOLOMO - YELP

Pàg. 24 Codis QR

Pàg. 25 Codis QR Què pot contenir un QR? Text AdreAdreAdreAdreççççaaaa webwebwebweb (URL)(URL)(URL)(URL) SMS E-Mail vCard / MeCard Geocoordenades Cites Agenda Trucades Accés WIFI

Pàg. 26 Codis QR 5 wins • Vincle suports físics amb web • Interacció eficient • Consultes/consum per impuls • Mètrica i conversió al món real • Implementació a cost 0 (o quasi)

Pàg. 27 GrGrGrGrààààcies per la seva atencicies per la seva atencicies per la seva atencicies per la seva atencióóóó Xavier RiveraXavier RiveraXavier RiveraXavier Rivera TelfTelfTelfTelf,W,L,T,V : 600505042,W,L,T,V : 600505042,W,L,T,V : 600505042,W,L,T,V : 600505042 TwitterTwitterTwitterTwitter : @: @: @: @xavierriveraxavierriveraxavierriveraxavierrivera www.iwww.iwww.iwww.i----marketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.com xriveraxriveraxriveraxrivera@@@@iiii----marketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.commarketingconsulting.com

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Màrqueting Digital: mobile màrqueting i proposta de ...

Les eines digitals adaptades al mòbil. A càrrec de Xavier Rivera, director d'i-Marketing Consulting. ... i els avantatges del màrqueting digital i ...
Read more

Posicionament local amb Google Mybusiness

màrqueting digital dins l ... PATRONS ESCODI: PONENT: Xavier Rivera . ... d’internacionalització d’empreses. És Director d’i-Marketing Consulting
Read more

140603 Programa gerents dinamitzadors de comerç 60h

comerç és el de ser “el departament de màrqueting ... Màrqueting digital ... en el sector del comerç, la metodologia de les classes ...
Read more

COM POSICIONAR LA NOSTRA ESTRATÈGIA, LES XARXES SOCIALS I ...

interès a conèixer com integrar les eines 2.0 en l’estratègia de màrqueting i comunicació ... de màrqueting digital. ... Xavier Rivera, ...
Read more

POSICIONAMENT LOCAL AMB GOOGLE MY BUSINESS

PATRONS ESCODI: 80% del teus clients et cerquen a ... màrqueting digital dins l’estratègia global de màrqueting i comunicació de ... Xavier Rivera.
Read more

David Gonzalez Resbier | LinkedIn

A través del Centre Especial de Treball, ... Màrqueting digital (ESCODI) ... PNL i Coaching aplicat a les vendes ...
Read more

La Transformació Digital - 12x12 Congress - La Trobada de ...

La Transformació Digital és una gran oportunitat de negoci per a totes les empreses del ... Digital & Data Consulting ... màrqueting digital i ...
Read more