Ergenlik dönemi kimlik Problemleri GİRİŞ

50 %
50 %
Information about Ergenlik dönemi kimlik Problemleri GİRİŞ
Education

Published on May 8, 2008

Author: aqses

Source: authorstream.com

Ergenlik Dönemi ve Kimlik Problemleri : Ergenlik Dönemi ve Kimlik Problemleri Dinçer Torak Yıldıray Kuzören BANA NELER OLUYOR? : BANA NELER OLUYOR? BUNU HERKES YAŞAR. : BUNU HERKES YAŞAR. HİÇ KİMSE SÖZ ETMEZ. Artık çocuk değilsiniz ama yetişkin de değilsiniz… : Artık çocuk değilsiniz ama yetişkin de değilsiniz… Çünkü bu dönemde çocukluktan gençliğe geçiyorsunuz Bedeninizde ve düşüncelerinizde büyük değişiklikler oluyor BU ANA BABANIZIN DA EN BEĞENDiĞİNİZ KİŞİLERİN DE BAŞINA GELMİŞTİR. : BU ANA BABANIZIN DA EN BEĞENDiĞİNİZ KİŞİLERİN DE BAŞINA GELMİŞTİR. PEK ÇOK FİLM YILDIZININ SİVİLCELERİ OLMUŞTUR. ŞU ANDA ÇOK YAKIŞIKLI OLAN ERKEKLERİN BAZILARI BELKİ DE KÜÇÜKKEN ÇOK GÖSTERİŞSİZLERDİ. GEÇİRDİĞİNİZ TÜM DEĞİŞİMLER DOĞALDIR. UTANILACAK VE KORKACAK BİR YANI YOKTUR : GEÇİRDİĞİNİZ TÜM DEĞİŞİMLER DOĞALDIR. UTANILACAK VE KORKACAK BİR YANI YOKTUR BU ZOR DÖNEMDEN YALNIZCA SİZ DEĞİL,HERKES GEÇER. BUNU UNUTMAYIN. ERGENLİK ÇAĞI VE ÖZELLİKLERİ : ERGENLİK ÇAĞI VE ÖZELLİKLERİ Slide 8: Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Başka bir tanıma göre ergenlik çağı, kişinin benzerliğine arama, geleceğe dönük kararlar verme ve seçimler yapma dönemidir. Slide 9: Ergenliğe giriş yaşı kızlarda 13-18 erkeklerde 15-20 dir. Sağlık ve beslenme yönünden koşullar iyileştikçe ergenliğe giriş yaşı daha düşmektedir.(11-12 yaş) Slide 10: ERGENLİK ; *Sosyal yönden yeniden doğuş çağı. *Yetişkinliğe özgü önemli gelişim görevleri başarma çağı. *Kişinin bağımsızlık savaşını verdiği çağ. *Zorlanmalı yaşam dönemlerinin başlangıcı. Ergenliğe Bakış Açıları : Ergenliğe Bakış Açıları Geleneksel olarak ergenlik dönemi çatışmalı ve kargaşalı bir dönem olarak görülmüştür. Bu dönem ‘fırtınalı ve stresli’ bir dönem olarak tanımlamıştır. Psikanalistler ise bu dönemde psikoseksüel gelişimin erken dönemlerindeki ilkel dürtülerin ve çözülmemiş dürtülerin tekrar ortaya çıkmasını vurgulamışlardır. Erikson’a göre ise ergenlik döneminde zayıflamış ego kimlik krizi ve rol karmaşasıyla başa çıkmak için mücadele etmektedir. Daha yakın zamandaki literatür ise bu dönemde yaşanan sıkıntıların kuşak farkından ve uyuşmazlıktan kaynaklandığını ileri sürmektedir. ERGENLİKTE GELİŞİM DÖNEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ : ERGENLİKTE GELİŞİM DÖNEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ BEDENSEL GELİŞİM : BEDENSEL GELİŞİM Ergenlik, biyolojik değişmeyle başlar. Bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişmeyle son bulur. Ergenliğin başlangıcının en belirgin habercisi boy uzamasıdır. Erkekler doğduğunda kızlara oranla biraz daha uzundurlar. BİLİŞSEL GELİŞİM : BİLİŞSEL GELİŞİM 11 yaşından sonra mantıksal düşünme yetişkinler düzeyine ulaşır.Görüş alışverişi ve tartışma çocuğun yaşamında önemli yer almaya başlar.toplumun gelenek göreneklerine,kurallarına karşı tutumu değişir. Slide 15: Bu dönemde, kontrol konusunun özellikle aile ilişkilerini etkilediği görülmektedir.bu dönemde kontrol hem gençler hem de anne babalar açısından sorun olabilmektedir. DUYGUSAL GELİŞİM : DUYGUSAL GELİŞİM Ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkatimizi çeker. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra, bir gruba katılma özlemi, yetişkini hor görme ama ona dayanma, endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş, bu evrenin belirgin çelişkili duyguları arasında sayılabilir Ergenlik Döneminde En Sık Rastlanan Heyecan Biçimleri : Ergenlik Döneminde En Sık Rastlanan Heyecan Biçimleri Korku Endişe Öfke Sevgi SOSYAL GELİŞİM : SOSYAL GELİŞİM Bu dönemde genç; toplum içinde sivrilme, ilgi çekme ve rol sahibi olma çabası içindedir. Toplumda saygınlık kazanmaya ve statü sahibi olmaya gereksinme duyar. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır. TOPLUMSAL GRUPLAŞMALAR: : TOPLUMSAL GRUPLAŞMALAR: Klikler Kümeler Örgütlü gruplar Çeteler Ergenliğin Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Genel Etkileri : Ergenliğin Tutum ve Davranışlar Üzerindeki Genel Etkileri Yalnızlık İsteği Çalışma İsteksizliği Disipline Karşı Direniş Çekingenlik Fazla Hayal Kurma Duygululuğun Artması Gençlik Döneminde Benlik ve Kimlik Gelişimi : Gençlik Döneminde Benlik ve Kimlik Gelişimi Benlik kavramı,insanın kendi benliğini algılayış ve kavrayış biçimi olarak tanımlanır.kişin kendini nasıl görüp,kendine nasıl değer biçtiğini anlatır. Kimlik : Kimlik Erikson’un ergene farklı nitelikler kimlik kavramı ve sorumluluklar kazandırır. Kimlik içsel sürekliliği ve kişiler arası karşılıklı ilişkileri içerir. Erikson’a göre ergenlik kimlik krizi ile damgalanır çünkü bu süreç doyurucu iş, cinsel rol, ideoloji bulabilmek için ergenin bu zorluklarla zihninin mücadele ettiği ‘gerekli bir dönüm noktası, kritik bir andır’ Slide 23: Ergenlik döneminde genç yeni arayışlar içindedir. Bu arayışların ilki ve en önemlisi kimlik arayışıdır. İşe ilk önce ana babasını görmezlikten gelmekle başlar. Ancak bu duygular ergenliğin sona ermesi ile kaybolur. Genç ana babasını gerçekçi duygularla değerlendirmeğe başlar. Kimlik Oluşumu : Kimlik Oluşumu Ergen bu dönemde geçmişinden getirdiği güven, otonomi, girişim, gayret gibi olumlu yada utanç, şüphe, suçluluk, aşağılık duyguları gibi olumsuz durumlarla birlikte kimlik görevini başarmayla yüzleşir. Ergen bu dönemde kendini keşfetmek ve toplumun sunduğu seçenekleri kavramak için bilişsel olarak daha yeterli hale gelir. Kimlik Bunalımı : Kimlik Bunalımı Gençlik bunalımı gencin kendi kimliğini arayış bunalımıdır.Genç yeni savunma yolları geliştirmekte ve özgür denemeler yapmakta,iç ve dış baskıların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Kimlik Karmaşası : Kimlik Karmaşası ERGENLİK ÇAĞINDA BAŞARILMASI BEKLENEN GELİŞİM GÖREVLERİ : ERGENLİK ÇAĞINDA BAŞARILMASI BEKLENEN GELİŞİM GÖREVLERİ 1-Cinsel rolünü kabüllenme. 2-Duygusal bağımsızlığını kazanma. 3-Yaşıtlar arasında kabül görme,arkadaşlık. 4-Kendi yaşına özgü bir yaşam felsefesi geliştirme. 5-Meslek seçimi için gerekli ön hazırlıkları yapma. 6-Özkimliğine ulaşma ve bunu kabüllenme. Slide 28: AİLELERİN ŞİKAYETLERİ Hırçınlaştı. Ders çalışmıyor. Sorumluluk duygusu yok. Canım sıkılıyor diyor. En küçük isteklerini sert bir dille bildiriyor. Kardeşlerini kızdırmaktan zevk alıyor. Okuduğunu anlamıyor gibi. Durgunlaştı,dalgınlaştı. Çabuk karamsarlığa düşüyor. Ara sıra hiç yoktan huysuzlaşıyor. Sert karşılıklar veriyor. İleri derecede alıngan. Derslerinde gene başarılı ama oyuna,eğlenceye çok düştü. Olur olmaz her şeye ağlıyor. Evde huzursuz dışarıda sıkılgan. Slide 29:  Her istediğini yaptırmak istiyor. Aşırı süsleniyor. Siz bana karışmazsınız diyor. Babasından çekindiği için dolambaçlı yollara sapıyor. Derslerinde başarılı. Hiç sorun çıkartmayan bir çocuk. İki kez okula gitmemiş. Arkadaşlarıyla gezmiş. Sorunca yalan söyledi. Bu davranışı bizi çok şaşırttı. Çok harçlık istiyor. Çok geziyor,eve girmek istemiyor. Spora çok düştü. Derslerine boş veriyor. Banyoya sokamıyoruz. Ellerini bile yıkatamıyoruz. Saçını kestiremiyoruz. Son derece asi ve hırçın olmaya başladı. Başına buyruk olmak istiyor. Dayak,kötü söz,tatlı söz hiçbiri sonuç vermiyor. Bir psikologla mı görüşmeliyim? Slide 30: ÇOCUKLARIN ŞİKAYETLERİ Büyüklerin anlayışsızlığı ve baskısı,onur kırıcı davranışlar Arkadaş edinmede güçlük Kız-erkek arkadaşlığının olmaması, Kız erkek arkadaşlığının aile ve çevre tarafından anlaşılmaması ve karşı çıkılması Boş zamanlarını etkin bir biçimde değerlendirecekleri yerlerin,olanakların olmaması Evde ve okulda dayağın bir eğitim aracı olarak kullanılması Slide 31:  Cinsel sorunlarını aile üyeleriyle konuşamamak Çocuk yerine konmak,ana-babaya karşılık verememek Ana-babanın arkadaş seçimlerine karışmaları Yeni tanıştıkları insanlarla rahat konuşamamak İzinsiz dışarı çıkamamak Kendine güven duymamak,sık sık yaptığı hatalardan dolayı utanmak

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ergenlik dönemi - Vikipedi

Ergenlik dönemi insanlardaki 5 dönemden biridir. ... Ergenliğe giriş yaşı; ... Ergenlik Dönemi Sağlık Problemleri ...
Read more

Ergenlik problemleri, ergenlik belirtileri ve ergenliğe ...

Ergenlik dönemi kimilerine göre sıkıntılı kimilerine göre ise rahat geçen bir ... Ergenlik problemleri, ... Yorum yapabilmek için giriş ...
Read more

Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları | Psikoloji Portalı

Ergenlik Dönemi ( Addescent ... 13 yaşları arasına giriş dönemi ... sağlıklı bir kimlik geliştirebilirler. Ergenlik dönemi, ...
Read more

Ergenlik dönemi ve kimlik gelişimi - doktorsitesi.com

Ergenlik dönemi ve kimlik gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi edinip, benzer makalelere gözatabilirsiniz.
Read more

Ergenlik dönemi sorunları ve çözüm yolları - SAĞLIK Haberleri

GİRİŞ 04.04.2008 13:02; ... Bütünleştirilmeye çalışılan kimlik yapılarıdır ki bunlar ... > Ergenlik dönemi kız ve erkek çocuklar ...
Read more

Pedagog Âdem Güneş İle: Erkek Çocuklarda Ergenlik

Erkeklerin ergenlik problemleri nelerdir? ... Ergenlik dönemi, ... Giriş Yap: Messenger: Facebook Lite: Mobil:
Read more

ergenlik döneminde yaşanabilecek problemlerin çözümüne ...

Ergenlik döneminde kişilerin hissettikleri: ... *Olumlu kimlik kazanma (benlik kavramı) ... Giriş yap. Şifrenizi mi ...
Read more

Modern hayatın yeni sorunu: Erken ergenlik - Ergenlik ...

• Çocuklar kimlik ... İlk keşfedildiği yıllarda çok önemsenmeyen ‘erken ergenlik’ şimdilerde modern çağın en büyük problemleri ...
Read more