Erasmus+ prezentacija

50 %
50 %
Information about Erasmus+ prezentacija
Education

Published on February 5, 2014

Author: Mzoshr

Source: slideshare.net

Description

Prezentacija programa Erasmus+

Erasmus + Osvrt na provedbu Programa za cjeloživotno učenje, programa Mladi na djelu i uvod u program Erasmus+ Antonija Gladovid, v.d. ravnatelja 5. veljače 2014.

O Agenciji o Osnovana 2007. godine o Osnivač Vlada Republike Hrvatske o Sektori/područja rada: obrazovanje i osposobljavanje, mladi i znanost o Svrha: unaprjeđenje ovih sustava njihovom internacionalizacijom o Instrumenti: međunarodna mobilnost, međunarodna suradnja o Nadležna ministarstva: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo socijalne politike i mladih o 2010. godine akreditacija Europske komisije → LLP i YiA o 2011. godine RH punopravno pristupa ovim programima o 1. siječnja 2014. → nacionalna agencija za program Erasmus+

O Agenciji- djelatnost Obrazovanje i osposobljavanje PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Comenius, Leonardo, Erasmus Grundtvig Transverzalni program, Jean Monnet eTwinning, Euroguidance, Eur opass Stručne skupine: Bolonjski proces, ECVET ERASMUS + BILATERALNE STIPENDIJE CEEPUS Mladi MLADI NA DJELU Volontiranje Razmjene mladih Inicijative mladih Demokratski projekti mladih Osposobljavanje Znanost SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ PEOPLE/MARIE CURIE I SURADNJA (Okoliš/Energija) EURODESK ERASMUS+ OBZOR 2020 EURAXESS (mobilnost istraživača)

O Agenciji VIZIJA Osiguravanjem mogudnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih, Agencija pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva. MISIJA Podupirati internacionalizaciju u svrhu unaprjeđenja kvalitete sustava znanosti, obrazovanja i osposobljavanja te područja mladih u Republici Hrvatskoj, a sukladno potrebama građana, društva i gospodarstva.

Program za cjeloživotno učenje o 2007.-2013. godine → Lifelong Learning Programme (LLP) o Sudjelovanje: 33 zemlje (28 zemalja EU; EFTAIsland, Lichtenstein, Švicarska, Danska; Turska) o RH pripremne mjere: 2009. i 2010. o Punopravno sudjelovanje: 2011. do 2013. o Cilj programa: stvoriti napredno društvo znanja, održivi ekonomski razvoj, vedi broj kvalitetnijih poslova te jaču društvenu koheziju u Europskoj Uniji. o Program potiče suradnju obrazovnih institucija širom Europe, mobilnost sudionika obrazovnog procesa, razvijanja tolerancije i multikulturalnosti, a istovremeno i priprema sudionike za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Program za cjeloživotno učenje Decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) u nadležnosti su nacionalnih agencija (Agencija za mobilnost i programe Europske unije) COMENIUS Predškolsko i školsko obrazovanje LEONARDO DA VINCI ERASMUS GRUNDTVIG Strukovno obrazovanje Visoko obrazovanje Opde obrazovanje odraslih Europass, eTwinning, Euroguidance Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces, Radna skupina stručnjaka za ECVET Centralizirane aktivnosti u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), Bruxelles – osim Studijeske posjete. Transverzalni program - suradnja i inovacija u CU, učenje jezika, IKT, širenje rezultata Jean Monnet - podrška institucijama i aktivnostima u području europskih integracija

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. Millions Proračun i stopa ugovorenosti, u mil. EUR, 2009.-2013. 91% 9.0 8.0 7.0 Ukupno (proračun): 23,57 mil. EUR Ugovorenost sredstava: 96% Razdoblje: 5 natječajnih godina 6.0 99% 100% 98% 98% 5.0 102% 96% 94% 4.0 92% 3.0 100% 90% 2.0 1.0 0.0 98% 88% 0.495 1.905 5.028 7.420 8.731 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Raspoloživi proračun, mil. EUR Ugovorenost (%) 86%

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. Broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013. 1,200.0 1,000.0 60% Ukupan broj zaprimljenih prijava: 4019 Ukupan broj odobrenih projekata: 1724 Prolaznost: 42,9% 50% 800.0 40% 600.0 44% 51% 400.0 271 153 2009. 30% 20% 56% 200.0 0.0 41% 37% 10% 611 313 2010. Zaprimljeni projekti 934 410 2011. Odobreni projekti 1,079 438 1.111 410 2012. 2013. Prolaznost (%) 0%

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. COMENIUS, broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013. 600.0 500.0 60% Ukupan broj zaprimljenih prijava: 1879 Ukupan broj odobrenih projekata: 714 Prolaznost: 37,9% 50% 400.0 40% 300.0 30% 36% 34,9% 200.0 38,7% 100.0 0.0 99 54,5% 54 2009. 20% 39,8% 10% 318 123 2010. Zaprimljeni projekti 397 158 2011. Odobreni projekti 559 195 2012. Prolaznost (%) 519 181 2013. 0%

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. LDV, broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013. 250.0 200.0 90% Ukupan broj zaprimljenih prijava: 675 Ukupan broj odobrenih projekata: 366 Prolaznost: 54,9% 80% 70% 60% 150.0 50% 53,2% 66,6% 100.0 41% 40% 30% 50.0 63,3% 77,5% 20% 10% 0.0 49 38 2009. 79 50 2010. Zaprimljeni projekti 141 94 2011. Odobreni projekti 184 98 2012. Prolaznost (%) 222 91 2013. 0%

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. ERA, broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013. 60.0 100% 90% 85% 50.0 80% 82% 93% 40.0 88% 70% 60% 30.0 50% 40% 20.0 30% 19% 10.0 0.0 48 9 2009. 20% 43 40 2010. Zaprimljeni projekti 53 45 2011. Odobreni projekti 49 40 2012. Prolaznost (%) 42 37 2013. 10% 0%

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. GRU, broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013. 350.0 300.0 70% Ukupan broj zaprimljenih prijava: 792 Ukupan broj odobrenih projekata: 313 Prolaznost: 39,5% 60% 250.0 50% 200.0 40% 150.0 30% 100.0 58% 50.0 0.0 55 64% 35 2009. 28% 40% 20% 38% 10% 103 60 2010. Zaprimljeni projekti 133 51 2011. Odobreni projekti 204 82 2012. Prolaznost (%) 297 85 2013. 0%

LLP budžet po sektorima 2009.-2013. Ukupno: 23.686.894 EUR (na dan 29.1.2014.)

Program za cjeloživotno učenje u RH 2009.-2013. Ukupno LLP 2009.-2013. Ukupna programska sredstva 23,6 mil EUR (oko 177 mil HRK) Ugovorenosti sredstava 22,6 mil EUR (96%) Procjena ukupnog broja odobrenih projekata 1724 projekata Procjena ukupnog broja mobilnosti 13.884 mobilnosti

Broj prijava i ugovorenih projekata po županijama 1000 70 Ukupan broj primljenih prijava 900 63 60 Broj ugovorenih projekata 800 % ugovorenih projekata 54 55 50 700 600 37 500 38 39 41 41 42 43 44 45 45 46 47 46 40 868 29 400 46 45 50 30 300 20 17 200 396 100 195 6 1 68 20 251 220 73 76 29 23 9 22 9 56 23 31 13 58 25 55 24 20 9 51 23 100 140 46 21 65 0 10 118 96 48 72 39 38 21 57 36 0 *prema podacima za 2010., 2011., 2012.

Destinacija sudionika individualne mobilnosti, Comenius, Grundtvig, Pripremni i Studijski posjeti 2010. - 2012.g. 140 UK 120 117 DE IT ES 100 80 IE FR 77 TR BE 63 PL 60 PT 43 35 33 31 40 20 CY 27 25 24 FI 21 21 21 20 19 18 18 17 16 15 SE 9 8 8 7 6 6 NL 5 5 2 2 1 0 SI CZ UK DE IT ES IE FR TR BE PL PT CY FI SE NL SI CZ GR AT MT HR HU EE LV DK NO SK *preliminarni podaci, ne odražavaju IS RO BG LT CH sve mobilnosti ostvarene u okviru LLP programa. Prikazani podaci za aktivnosti: COM02 ;COM04 COM09 ;ERA16 ;GRU03;GRU07; GRU11; GRU12;KA101 ;LEO06

Destinacija sudionika – partnerski projekti Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci 2010. -2012. 200 SK 176 180 DE 161 CZ 160 IT 144 136 140 TR 122 120 117 ES 112112 SI HU 100 UK 77 75 80 AT 66 RO 54 51 60 43 40 37 36 40 BG BE 30 22 21 20 SE 15 13 12 11 8 0 8 FR 4 4 0 LT GR SK DE CZ IT TR ES SI HU UK AT RO BG BE SE FR LT GR PT PL FI LV EE IE NL NO CH DK IS *preliminarni podaci; uključuju aktivnosti COM06 ;COM07 GRU06;LEO04.

Destinacija sudionika individualne mobilnosti ERASMUS, 2009. -2011. 350 Erasmus mobilnost, 2009.2011.g. AT IT SI DE ES 332 300 250 253 240 210 AT IT SI DE ES FR Studijski boravak AT IT DE SI SI 162 Stručna praksa DE IT 200 ES CZ ES AT SE 150 119 95 91 90 100 50 77 66 57 PL PT HU UK 33 33 27 25 21 17 14 12 9 8 6 6 4 2 - SK BE NL AT IT SI DE ES FR PL PT HU CZ SE UK SK BE NL LT FI DK IE BG GR RO LV MT CY EE

Program Mladi na djelu 2009.-2013. o 2007.-2013. g.→ Program Mladi na djelu (Youth in Action) o RH pripremne mjere: 2009. i 2010. o Punopravno sudjelovanje: 2011. do 2013. o program EU namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima, gdje glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi o Ciljevi programa: – promicanje aktivnog građanstva mladih a posebno njihovog europskog građanstva – razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, a posebno njegovanje društvene kohezije u Europskoj uniji – poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja – razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogudnosti za organizacije civilnog društva na području mladih – promicanje europske suradnje u području mladih

Program Mladi na djelu 2009.-2013. Decentralizirane aktivnosti u nadležnosti nacionalnih agencija: AKCIJA 1: MLADI ZA EUROPU 1.1 RAZMJENE MLADIH 1.2 INICIJATIVE MLADIH 1.3 DEMOKRATSKI PROJEKTI MLADIH AKCIJA 2 : EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA AKCIJA 3: MLADI U SVIJETU 3.1 Suradnja sa susjednim zemljama EU-a: - Razmjene mladih - Osposobljavanje i umrežavanje AKCIJA 4: SUSTAVI PODRŠKE MLADIMA 4.3 Osposobljavanje i umrežavanje osoba aktivnih u radu s mladima Eurodesk mreža Plan osposobljavanja i suradnje AKCIJA 5: EUROPSKA SURADNJA U SEKTORU MLADIH 5.1 Sastanci mladih i donosioca odluka

Program Mladi na djelu 2009.-2013. Proračun i stopa ugovorenosti, u EUR, 2009.-2013. Ukupno (proračun): 5,59 mil. EUR Ugovorenost sredstava: 91% Razdoblje: 5 natječajnih godina

Program Mladi na djelu 2009.-2013. Broj zaprimljenih i odobrenih projekata, 2009.-2013. Ukupan broj zaprimljenih prijava: 1019 Ukupan broj odobrenih projekata: 403

Program Mladi na djelu 2009.-2013. Procjena broja sudionika, 2009.-2013. 3635 4,000 3,500 3032 Ukupan broj sudionika: 9281 3,000 2,500 1761 Ukupno 2,000 1,500 717 1,000 500 136 0 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Program Mladi na djelu 2009.-2013. Ukupno YiA 2009.-2013. Ukupna programska sredstva 5,59 mil EUR (oko 42,5 mil HRK) Prosjek ugovorenosti sredstava 5,06 mil EUR (96%) Procjena ukupnog broja odobrenih projekata 403 projekta Procjena ukupnog broja sudionika 9.281 sudionika

Istraživanje zadovoljstva uslugama AMPEU • On-line upitnik; veljača 2013., anoniman • Fokus na korisnike LLP – YIA usluga tijekom 2011. i 2012.g. • Najširi raspon usluga AMPEU kod tih korisnika (informiranje, savjetovanje, odabir projekata, povratna informacija o projektima, ugovaranje, financiranje, isplate, nadzor, podrška u provedbi) • Fin. odgovornost AMPEU najveda za : LLP i YIA (47,25 mil. kn u 2011.g., 57,75 mil. kn u 2012.g.) • Upuden na adrese 767 pojedinačnih korisnika (623 LLP i 144 YIA) • 44,58% se odazvalo (uobičajena razina 30%) – pozitivna reakcija korisnika na istraživanje • Mlađa populacija 75% 25 – 45 god. • Definirana pitanja, odgovori na skali od 1 - 5 (1 – najniža ocjena, 5 – najviša), i pitanja otvorenog tipa

Upitnik o zadovoljstvu korisnika: distribucija odgovora prema stupnju zadovoljstva (N=342) 2.80% 11.20% Transparentnost 46.90% 39.10% 2.60% 6.10% Rad u skladu s rokovima 39.30% 52.10% 1.30% 8.30% Radni učinak 45.20% 45.20% 0.90% 10% Kvaliteta pruženih informacija 58.40% 30.70% 0.60% 9% Orijentacija na potrebe korisnika 68.90% 21.50% 1.50% Rad u skladu s pravilima 6.80% 45.80% 46.10%

Što je korisnicima bitno? • Kao najvažnije izdvojeno: 1. Ljubaznost (“Djelatnici AMPEU ljubazni su u komunikaciji”; prosječna ocjena: 4.56) 2. Razumijevanje potreba korisnika (“Djelatnici AMPEU trude se razumjeti potrebe korisnika”, prosječna ocjena: 4.00) 3. Ažurnost (“Znam da du odgovor na traženo pitanje dobiti u odgovarajudem roku”, prosječna ocjena: 4.38) 4. Dostupnost (“Djelatnici AMPEU susretljivi su i dostupni”; prosječna ocjena 4.48) 5. Korisnost (“Ako iskrsne problem, djelatnici AMPEU nude korisna rješenja”; prosječna ocjena: 4.14) 6. Jednak tretman (“Djelatnici AMPEU jednako se odnose prema svim korisnicima”; prosječna ocjena: 4.13)

Elementi (ne)zadovoljstva i očekivanja korisnika Odgovori na pitanja: Što biste istaknuli kao izrazitu kvalitetu u radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije? (N=216) Čime ste bili nezadovoljni u radu s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije?(N=180). Očekivanja ERA+ + -   kompetentnost, ažurnost, pouzdanost, učinkovitost djelatnika; ljubaznost, susretljivost, pristupačnost, dostupnost, uslužnost     nedostatak informativnih događaja na lokalnoj razini; nedostatak seminara za specifične skupine korisnika; nepreglednost web stranice; preslužben jezik u komunikaciji s korisnicima; nerazumijevanje konteksta korisnika  pružanje širih informacija korisnicima (o vizama, poreznim i računovodstvenim procedurama...)  dostupnost baza za traženje partnera i edukacija;  manje papirologije i promjene administrativnih pravila;  više lokalnog djelovanja te promocija programa u manjim mjestima;  suradnja Agencije sa drugim relevantnim dionicima na nacionalnoj razini

2014. – 2020. Erasmus+ Što donosi obrazovanju, osp osobljavanju, mla dima i sportu?

Erasmus+: Čemu novi pristup? • Obrazovanje, osposobljavanje i mladi - dugotrajna gospodarska kriza i visoka nezaposlenosti mladih - nepopunjena radna mjesta zbog nedostatka potrebnih vještina i niske zapošljivosti diplomiranih - povedani broj poslova koji zahtijevaju visoku stručnost - svjetska potražnja za talentima: internacionalizacija obrazovanja - iznimno proširena ponuda obrazovnih mogudnosti kao i korištenje ICT-a - komplementarnost između formalnog, neformalnog i informalnog učenja - potreba za boljom povezanosti obrazovanja sa svijetom rada => Nužan je novi pristup!

Nova generacija programa: ERASMUS+ 2014.-2020. RAZLOZI za novi, objedinjeni program ERASMUS+: • bolja povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore • više sinergije i interakcije između formalnog, neformalnog i informalnog učenja •naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu) • jača diseminacija i bolja iskorištenost i održivost rezultata projekta •jača povezanost s potrebama na tržištu rada • jača EU dodana vrijednost •pojednostavljenje: sistematizirane aktivnosti, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)

Prioriteti Razvoj osnovnih i transverzalnih vještina • korištenje inovativnih pedagoških pristupa i razvijanje odgovarajudih metoda ocjenjivanja i certificiranja Poboljšanje informacijsko - komunikacijske tehnologije u podučavanju i učenju • Podrška otvorenim obrazovnim resursima (OER) • Podrška praksama podučavanja i ocjenjivanja baziranih na IKT Promoviranje vede povezanosti između različitih europskih i nacionalnih alata za povedanje transparentnosti i priznavanja vještina • osiguranje lakšeg priznavanja vještina i kvalifikacija izvan granica matične države Postizanje bolje usklađenosti financiranja i ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje s novim potrebama i unaprjeđenje različitih modela financiranja u svrhu razvoja vještina (osobito kroz partnerstva) • Poticanje rasprava na temu efikasnog i održivog ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje na nacionalnoj i europskoj razini

Posebni ciljevi Poboljšati razinu ključnih kompetencija i vještina (tržište rada) Potaknuti poboljšanje kvalitete, inovativnost i internacionalizaciju kroz transnacionalnu suradnju organizacija Promicati stvaranje i podizanje svijesti o području europskog cjeloživotnog učenja kroz pojačanu političku suradnju, bolju upotrebu alata transparentnosti i priznavanja i diseminacija dobrih praksi Poboljšati učenje i podučavanje jezika i promoviranje jezične različitosti i intekulturološke svijesti te povedati međunarodnu dimenziju obrazovanja i osposobljavanja

Poveznice s ciljevima javnih politika • Ciljevi strategije „Europa 2020”: • Strategija Obrazovanje i osposobljavanje (ET 2020) • Okvir za europsku suradnju u području mladih (2010-2018) • Europska dimenzija u sportu / Radni plan Europske unije za sport • jaka međunarodna dimenzija, osobito u području visokog obrazovanja i za mlade

Što je novo? • Jedinstveni integrirani program - obuhvada cijeli sektor obrazovanja, osposobljavanja i mladih na holistički način te uključuje i sport - postavlja 7 postojedih programa u jedinstveni koherentni okvir - teži postizanju vedeg sustavnog učinka • Značajna pojednostavljenja - manji broj natječaja i smanjenje broja aktivnosti - jednostavniji za korištenje i lakše snalaženje - pojednostavljeno financijsko upravljanje -jedinični troškovi • Značajno povedanje budžeta - 40% povedanja za sve sektore - dodatno financiranje iz aktivnosti vanjskih instrumenata za potporu međunarodne dimenzije visokog obrazovanja

Struktura Program za cjeloživotno učenje: • Comenius • Leonardo da Vinci • Erasmus • Grundtvig Erasmus + KA1 Projekti mobilnosti Mladi na djelu Programi za visoko obrazovanje: • Erasmus Mundus • Tempus • Alfa • Edulink Mobilnost u svrhu učenja za pojedince KA2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse Strateška partnerstva KA3 Podrška reformi politika

• Mobilnost osoblja (obrazovni djelatnici) • Mobilnost studenata i učenika •Jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija •Združeni diplomski studiji • Mobilnost mladih KA2 • Strateška partnerstva • Partnerstva velikih razmjera između obrazovnih ustanova te poslovnog svijeta: • Udruživanje znanja, Udruživanje sektorskih vještina • IT platforme (eTwinning, EPALE, E YP) • Suradnja s partnerskim zemljama te izgradnja kapaciteta Podrška reformi javnih politika KA1 Suradnja za inovacije i dobru praksu Mobilnost u svrhu učenja za pojedince ERASMUS+: struktura KA3 • Otvorena metoda koordinacije • Budude inicijative za jačanje razvoja inovativnih javnih politika • EU alati priznavanja • Promidžbene aktivnosti • Dijalog o javnim politikama

Raspodjela proračuna za obrazovanje, osposobljavanje i mlade po ključnim aktivnostima 2014-2020 4,2% 4,8% KA1 63% 28% KA2 KA3 Sredstva koja de se raspodijeliti između KA1 i KA2

Raspodjela proračunskih stavki 2014-2020

Raspodjela proračuna po razinama obrazovanja 15% Minimalna raspodjela 43% 5% Visoko obrazovanje Strukovno obrazovanje Opde obrazovanje Obrazovanje odraslih 15% Preostala sredstva 22%

- Preduvjet za sudjelovanje u programu Erasmus+ je registracija ustanove na URF portalu: http://ec.europa.eu/education/participants/portal - Za proces registracije potrebno je otvoriti ECAS račun - Tijekom registracije odnosno najkasnije do trenutka prijave potrebno je dodati obrasce Legal Entity form i Financial Identification form - Ukoliko zatražen iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu - Završetkom registracije svakoj ustanovi de se dodijeliti PIC broj koji dete upisati u prijavnom obrascu - Upute za registraciju, upute za otvaranje ECAS računa i obrasci koji se trebaju dodati objavljeni su na AMPEU mrežnim stranicama: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=836

ERASMUS+ Predškolsko, o snovno i opće srednjoškolsko obrazovanje

Posebni prioriteti za opde obrazovanje ERASMUS+ Prioritet de imati projekti: • usmjereni na: • učenike kod kojih postoji rizik od ranog napuštanja škole • učenike sa slabim osnovnim vještinama • koji doprinose razvoju visokokvalitetnih programa u području ranog odgoja i obrazovanja • usmjereni na razvoj nastavničke profesije

ERASMUS+ 2014.-2020. Ustanove koje sudjeluju u projektu „ŠKOLA” je, u smislu definicije Europske komisije primijenjene na zakonodavni okvir RH: „Odgojno - obrazovna ustanova, osnovana sukladno zakonu koja posjeduje rješenje o početku rada izdano od strane zakonom ovlaštenog tijela. Navedeno obuhvada: dječje vrtide, osnovne škole, srednje škole, učeničke domove te druge javne ustanove koje posjeduju rješenje o obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja.“

Aktivnost KA1 ERASMUS+ 2014.-2020. Mogudnosti za opde obrazovanje Naziv aktivnosti MOBILNOST OSOBLJA (ODGOJNO - OBRAZOVNI DJELATNICI) Potencijalni prijavitelji Ustanove koje pružaju opde, strukovno i tehničko obrazovanje na svim razinama (predškolsko, školsko i srednjoškolsko obrazovanje) Prijave putem ustanova; ne mogu se prijavljivati individualni prijavitelji Oblik osposobljavanja Aktivnosti podučavanja u inozemstvu (teaching assignment): nastavnici i ostalo osoblje podučavaju u partnerskoj ustanovi Osposobljavanje osoblja(staff training): profesionalno osposobljavanje nastavnog i nenastavnog osoblja u obliku: a) sudjelovanja u strukturiranim tečajevima i ostalim događanjima; b) prakse prema modelu job shadowing u inozemstvu u partnerskoj školi ili drugoj obrazovnoj ustanovi. Trajanje projekta od 1 do 2 godine Trajanje mobilnosti 2 dana do 2 mjeseca (dodatno dani za putovanje) Rok za prijavu 17.3.2014. za aktivnosti koje započinju nakon 1.7.2014.

Očekivani ishodi za sudionike ključne aktivnosti 1 Bolje općenite kompetencije Šire razumijevanje praksi i politika obrazovanja Bolje shvaćanja potreba osoba s posebnim potrebama Formalno <->neformalno obrazovanje / tržište rada Veća kvaliteta nastave Društvena, jezična, kulturološka raznolikost Mogućnosti za profesionalno napredovanje Jezične kompetencije Motivacija i zadovoljstvo poslom

Očekivani ishodi za ustanove ključne aktivnosti 1 Povećani kapaciteti za vođenje projekata na EU/međunarodnoj razini Inovativni pristupi upravljanja* ustanovom s obzirom na ciljne skupine: • • • atraktivniji programi za učenike kvalitetniji procesi priznavanja kompetencija stečenih tijekom mobilnosti aktivnosti korisne za lokalnu zajednicu Modernije, dinamičnije i profesionalnije okruženje unutar ustanove koja:   je spremna integrirati dobre prakse i nove metode u svakodnevne aktivnosti Strateški planira profesionalni razvoj osoblja ovisno o potrebama pojedinca i ustanove

Europski razvojni plan - Dio prijavnog obrasca za ustanove koje se prijavljuju za KA1 - Dokument u kojem je predstavljen opći pregled potreba ustanove/dugoročna strategija razvoja i modernizacije ustanove: razvoj kvalitete i internacionalizacija u kojoj mjeri su planirane europske aktivnosti u skladu s navedenim potrebama

Dijelovi Europskog razvojnog plana  Potrebe ustanove u smislu razvoja kvalitete i internacionalizacije (upravljanje, nove metode podučavanja, europska dimenzija, kurikulum…) i usklađenost planiranih aktivnosti s tim potrebama  Ishodi za učenike, nastavno i nenastavno osoblje i ustanovu  Kako škole planiraju integrirati kompetencije stečene tijekom mobilnosti u kurikulum/razvojni plan škole  Na koji način planiraju koristiti eTwinning

Što su strateška partnerstva? Ciljevi i aktivnosti • Suradnja škola i ostalih organizacija na projektima od zajedničkog interesa • Poticanje suradnje s ustanovama na drugim područjima obrazovanja * Škola - odgojno-obrazovna ustanova akreditirana pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (državni i privatni vrtidi, državne i privatne osnovne i srednje škole, učenički domovi, posebne ustanove…). Zašto? • Rješavanje problema poput ranog napuštanja škole te smanjenja broja mladih osoba sa stečenim niskim osnovnim vještinama • Naglasak na razvijanju vještina i kompetencija od najranije životne dobi (odgoj i skrb djece) • Osnaživanje kompetencija kod učiteljskih profesija • Profesionalni razvoj učitelja vezano za IKT tehnologije, podrška i usvajanje Otvorenih obrazovnih resursa na različitim europskim jezicima

Što su strateška partnerstva? Aktivnosti koje se mogu ostvariti unutar projekata Razvoj, usvajanje i provedba inovativnih praksi • Novi kurikulum, materijali za učenje, alati • Metodologije učenja i podučavanja, pedagoški pristup – unapređenje kompetencija pri stjecanju osnovnih vještina, jezične kompetencije, ICT alati • Učenje putem praktičnih primjera iz stvarnog života • Suradnja s lokalnim i regionalnim vlastima Razmjena primjera dobre prakse, vršnjačko učenje, radionice Provođenje zajedničkih istraživanja i analiza Omoguditi prepoznatljivost usvojenih vještina na nacionalnoj razini upudivanjem na europski i nacionalni kvalifikacijski okvir

Aktivnost KA2 ERASMUS+ 2014.-2020. Mogudnosti za opde obrazovanje Naziv aktivnosti STRATEŠKA PARTNERSTVA Potencijalni prijavitelji • Ustanove koje pružaju opde, strukovno i tehničko obrazovanje na svim razinama (predškolsko, školsko i srednjoškolsko obrazovanje), • Lokalne/regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju • Knjižnice, istraživački centri, udruge, NGO, javna/privatna poduzeda, komore, sindikati… Prihvatljivi sudionici • učenici bilo koje dobi (u kratkoročnim mobilnostima skupine učenika) • učenici s navršenih 14 godina života i stariji (u dugoročnim mobilnostima učenika) • profesori, nastavnici, treneri i nastavno osoblje zaposleno u ustanovi koja sudjeluje u partnerstvu Vrste partnerstva • Strateška partnerstva koja uključuju samo škole (School Partnerships) • Strateška partnerstva koja promiču suradnju između tijela lokalne/regionalne vlasti s ulogom u obrazovanju (Regio Partnership) - mora uključiti iz svake zemlje najmanje: jednu školu i jednu lokalnu organizaciju koja je aktivna u drugim područjima obrazovanja, usavršavanja i mladih ili na tržištu rada • Međusektorska partnerstva (Cross-Sectoral Partnership)

Aktivnost KA2 ERASMUS+ 2014.-2020. Mogudnosti za opde obrazovanje Naziv aktivnosti STRATEŠKA PARTNERSTVA Kriteriji kvalitete prijave • • • • Aktivnosti • Kratkoročne razmjene skupina učenika (od 5 dana do 2 mjeseca) • Dugoročna mobilnost učenika (od 2 do 12 mjeseci) • Dugoročna razmjena osoblja u svrhu podučavanja ili obuke u partnerskoj ustanovi (od 2 do 12 mjeseci) • Kratkoročna usavršavanja za zajedničko osoblje (od 5 dana do 2 mjeseca) Trajanje projekta 2-3 godine Rok za prijavu 30.4.2014. za aktivnosti koje započinju nakon 1.9.2014. Okvirni budžet 1.023.853 Eur Relevantnost projekta (30 bodova) Kvaliteta izrade projekta i provedba (20 bodova) Kvaliteta projektnog tima i suradnja (30 bodova) Učinak i diseminacija (20 bodova)

Mogućnosti za strukovno obrazovanje u ERA+

PRIORITETI za strukovno obrazovanje i osposobljavanje Povezanost obrazovanja sa svijetom rada Razvoj kvalifikacija iznad razine srednje škole u skladu s EQFom, naglasak na deficitarne vještine Usklađivanje VET politika s lokalnim, regionalnim i nacionalnim strategijama gospodarskog razvoja

KA1: MOBILNOST U SVRHU UČENJA ZA POJEDINCE PROJEKTI MOBILNOSTI Velika događanja u okviru EVS Jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija Združeni diplomski studiji KA2: SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENU DOBRE PRAKSE STRATEŠKA PARTNERSTVA Udruživanje znanja UDRUŽIVANJE SEKTORSKIH VJEŠTINA Projekti izgradnje kapaciteta za područje mladih IT platforme KA3: PODRŠKA REFORMI JAVNIH POLITIKA Dijalog o javnim politikama Znanja u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih JEAN MONNET AKTIVNOSTI Budude inicijative za jačanje razvoja inovativnih javnih politika Suradnja s internacionalnim organizacijama SPORT EU alati priznavanja

Udruživanje sektorskih vještina Usklađivanje strukovnog obrazovnog sustava sa specifičnim sektorskim potrebama na tržištu rada, usmjerenost na deficitarne vještine Razvijanje združenih strukovnih programa Naglasak na metodi učenja kroz rad ili simulacije rada (eng. work-based learning). Inovacija i učinak u strukovnom obrazovanju za pojedini sektor Sektori: tekstil, trgovina, napredna manufaktura, ICT, tehnologije za okoliš, kultura i kreativni sektor Prijava: EACEA, Bruxelles do 3.4.2014. u 12h

Proračun u EUR*, Era+VET u odnosu na LdV 2,976,107 *preliminarno 2,704,829 2,082,347 1,293,852 345,951 84,648 2009. 2010. Leonardo da Vinci 2011. 2012. 2013. 2014. Erasmus+ Strukovno obrazovanje

Proračun u EUR*, Era+VET u odnosu na LdV (bez PLM) 2,976,107 *preliminarno 1,955,444 1,722,449 1,138,846 243,137 84,648 2009. 2010. Leonardo da Vinci (bez PLM) 2011. 2012. 2013. 2014. Erasmus+ Strukovno obrazovanje

KA1: Projekti mobilnosti Mobilnost učenika

KA1: Projekti mobilnosti Mobilnost učenika ŠTO? • stručno osposobljavanje u inozemstvu • osnaživanje zapošljivosti mladih • olakšavanje prijelaza na tržište rada TKO? • VET učenici • naučnici • bivši učenici • (osobe u pratnji)

KA1: Projekti mobilnosti Mobilnost učenika GDJE? KOLIKO DUGO? KAKO? • radno mjesto • VET škola uz učenje kroz rad • min. 2 tjedna • max. 12 mjeseci • prethodno dogovoren okvir kvalitete • transparentno, koherentno, dokumentirano • prevencija sukoba interesa

KA1: Projekti mobilnosti Mobilnost osoblja

KA1: Projekti mobilnosti Mobilnost osoblja ŠTO? • osposobljavanje osoblja (praksa ili jobshadowing u tvrtki ili VET organizaciji) • prijenos znanja kroz podučavanje/osposobljavanje TKO? • organizacije aktivne u VET-u • tvrtke • javni sektor • organizacije civilnog društva

KA1: Projekti mobilnosti Mobilnost osoblja KOLIKO DUGO? KAKO? • min. 2 dana • max. 2 mjeseca • strateški ciljevi partnerskih organizacija • jasno identificirane razvojne potrebe osoblja • transparentno, koherentno, dokumentirano • prevencija sukoba interesa

KA1: Projekti mobilnosti NOVITET: Povelja za mobilnost TKO? ZAŠTO? GDJE i KADA? • organizacije/konzorciji s prethodnim referentnim iskustvom u projektima mobilnosti • s razvijenom međunarodnom strategijom • jednostavniji proces prijave novih projekata • rezerviran postotak proračuna za akreditirane organizacije • institucionalni i strateški razvoj organizacije • na mrežnim stranicama EK i AMPEU • natječaj: svibanj 2014. • rok: rujan 2014.

KA1: Projekti mobilnosti Osiguranje kvalitete Ugovor o sadržaju obavljanja stručne prakse • detaljan program rada usuglašen s učenikom, partnerom pošiljateljem i partnerom primateljem Europska povelja za kvalitetu mobilnosti • preporuke i načela za osiguranje pozitivne i kvalitetne mobilnosti Europass mobilnost • dokument kojim se bilježe znanja i vještine stečene u drugoj europskoj državi ECVET - Memorandum o razumijevanju • ugovor između mjerodavnih ustanova koji postavlja uvjet za prijenos bodova

Strateška partnerstva

KA2: Strateška partnerstva Zahtjev Europske komisije + Prioriteti Obrazovanje + zapošljavanje Transverzalne Profesionalni Vrednovanje kvalifikacije vještine razvoj neformalnog i + + ICT informalnog EQF poduzetništvo OER učenja deficitarne vještine

KA2: Strateška partnerstva Ciljevi Obrazovne mogudnosti • Kvaliteta, relevantnost • Ključne kompetencije – temeljne + transverzalne Zapošljivost • Znanje i vještine za posao • Osobe s manje mogudnosti • Profesionalno usmjeravanje Suradnja • Primjena inovativne prakse • Regionalna i međunarodna Europska prepoznatljivost • Formalno / neformalno • EU-vrednovanje kompetencija i kvalifikacija

KA2: Strateška partnerstva Rezultati aktivnosti • novi kurikulumi • kriteriji za priznavanje neformalnog obrazovanja • zajednički studijski / strukovni programi • nove metode učenja i podučavanja • zajednički moduli – e-moduli! • različiti nastavni materijali • alati za učenje na daljinu • novi pedagoški pristup i alati • smjernice za vrednovanje znanja • nova nastavna jedinica • međunarodni certifikati • novi oblici osposobljavanja

KA2: Strateška partnerstva Jedno ili više područja Naglasak projekta na temi i ciljnoj skupini • samo jedno područje Opde obrazovanje Strukovno obrazovanje i osposobljavanje Visoko obrazovanje Obrazovanje odraslih Mladi • više područja, na jednom naglasak opde strukovno visoko odrasli mladi

KA2: Strateška partnerstva Opseg Jednostavna Složena Vrsta aktivnosti Područje – jedno ili više Ciljevi projekta Planirani učinak Diseminacija Broj i veličina organizacija Mala Velika

KA2: Strateška partnerstva Tko može sudjelovati Javne i privatne organizacije Organizacije iz Programskih zemalja EU, EFTA, Makedonija i Turska Prijavitelj organizacija iz Programskih zemalja Organizacije iz Partnerskih zemalja* Broj partnera min. 3 iz 3 Programske zemlje Trajanje 2 ili 3 godine * Samo kao sudionici (ne prijavitelji), pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje od ključne važnosti za realizaciju projekta

KA2: Strateška partnerstva Vrste aktivnosti (1) PRIZNANJE I VREDNOVANJE ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA SURADNJA IZMEĐU ORGANIZACIJA Unapređenje kvalifikacijskih okvira Razmjena iskustava i praksi INTELEKTUALNI REZULTATI Kurikulumi Združeni studijski programi Priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja „Peer learning” Osiguranje kvalitete Radionice Istraživanja Komparativne analize

KA2: Strateška partnerstva Vrste aktivnosti (2) PROFESIONALNO USMJERAVANJE TRANSNACIONALNA MOBILNOST POJEDINCA ILI GRUPE Savjetovanje Podučavanje Coaching Osposobljavanje Informiranje Učenje

KA2: Strateška partnerstva Transnacionalne aktivnosti osposobljavanja, podučavanja i učenja Aktivnosti usmjerene na: • VET učenici • učenici srednjih i osnovnih škola • odrasli učenici • studenti visokih učilišta • mladi • profesori, učitelji, treneri • nastavno i administrativno osoblje zaposleno u partnerskim organizacijama • osobe koje rade s mladima Učenike Osoblje

Opće obrazovanje odraslih

Ciljevi i prioriteti 4. poglavlje CILJEVI STRATEGIJE „Europa 2020” – OBRAZOVANJE ODRASLIH Povedanje sudjelovanja odraslih osoba u cjeloživotnom učenju Poboljšanje kvalitete i transparentnosti obrazovanja odraslih ERASMUS+ PRIORITET U OBRAZOVANJU ODRASLIH Smanjenje broja odraslih osoba sa slabim osnovnim vještinama, npr. poduzetništvo, informatičke i jezične vještine (uključujudi osobe s posebnim potrebama i osobe s manjim mogudnostima) Pružanje fleksibilnih mogudnosti i načini učenja prilagođenih pojednicima – korištenje IKT Pružanje informacija o uslugama u cjeloživotnom učenju (npr. informacije o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, profesionalno usmjeravanje.

CILJEVI AKTIVNOSTI stjecanje kompetencija i povedanje zapošljivosti profesionalni razvoj jezične kompetencije priznavanje/bilježenje kompetencija interkulturalnost i internacionalnost razvoj organizacije jačanje sinergija i prijelaza između oblika učenja, tržišta rada

KLJUČNE AKTIVNOSTI U OPDEM OBRAZOVANJU ODRASLIH ERASMUS+ KA1 – PROJEKT MOBILNOSTI osoblja • Podučavanje/osposobljavanje • Osposobljavanje osoblja: a) sudjelovanje na strukturiranom tečaju ili osposobljavanju izvan Hrvatske b) pradenje/razdoblje promatranja rada u nekoj od relevantnih organizacija iz područja opdeg obrazovanja odraslih. • Projekt: 1 ili 2 godine • Sudionici mobilnosti i organizacije domadini ne trebaju biti definirani u prijavi • Aktivnosti: 2 dana - 2 mjeseca jednostavnije financiranje: UNIT COST • Organizacija prijavljuje više mobilnosti osoblja na različite aktivnosti • Organizacija pošiljatelj • Organizacija prijavitelj • Organizacija domadin Programske zemlje • Organizacija opdeg obrazovanja odraslih • Nacionalni konzorcij • • Learning agreement Online linguistic support • Rok za prijavu: 17.03.2014. za projekte koje počinju od 01.07.2014.

PRIJE MOBILNOSTI: Europski razvojni plan Objašnjava kako su planirane aktivnosti povezane s dugoročnom strategijom razvoja i modernizacije organizacije Treba pružiti informacije o: • potrebi za razvojem kvalitete i internacionalizacijom i kako će planirane aktivnosti doprinijeti ostvarenju ciljeva, • očekivanom utjecaju na učenike, nastavnike, trenere, ostalo osoblje i organizaciju, • način na koji će organizacija integrirati stečene kompetencije svojih zaposlenika u svoje aktivnosti i razvojni plan. Cilj: osigurati relevantnost planiranih aktivnosti za pojedine sudionike i organizaciju u cjelini jer ukoliko su dio strateškog razvojnog plana organizacije imati će veći učinak na kvalitetu podučavanja i učenja

KLJUČNE AKTIVNOSTI U OPDEM OBRAZOVANJU ODRASLIH ERASMUS+ KA2 – STRATEŠKA PARTNERSTVA • razmjene dobrih praksi • razvoj, testiranje i/ili implementaciju inovativnih praksi • priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz formalno, neformalno i informalno učenje • suradnje regionalnih vlasti u cilju promocije razvoja sustava obrazovanja i njihove integracije u ativnosti lokalnog i regionalnog razvoja • međunarodne inicijative koje potiču poduzetnička promišljanja i vještine u cilju poticanja aktivnog građanstva i poduzetništva (uključujući društveno poduzetništvo) • strateška partnerstva mogu uključivati aktivnosti osposobljavanja, podučavanja ili učenja za pojedince, međutim samo u slučajevima ako one donose dodanu vrijednost u ostvarenju projektnih ciljeva. • Minimalno 3 partnera u projektu iz tri različite zemlje članice Programa • Programske zemlje • Partnerske zemlje • MEĐUSEKTORSKI PROJEKTI • Prijavljuje svojoj NA samo koordinator projekta • Dobiva financijsku potporu od svoje NA koordinator projekta • UNIT COST • 2 ili 3 godine • Rok za prijavu: 30.04.2014. za aktivnosti koje počinju od 01.09.2014.

Proračun Era+ opde obrazovanje odraslih u odnosu na LLP Grundtvig Dodijeljena sredstva od strane EK (inicijalni budžet + dodatna sredstva EK, bez internih preraspodjela) * Preliminari iznos 503.012,00 €* 434,365.00 € 405,000.00 € 283,000.00 € 147,750.00 € 2010. 2011. 2012. LLP Grundtvig 2013. 2014. Erasmus+ Opde obrazovanje odraslih

UČENJE I STUDIRANJE U INOZEMSTVU Sustav zajmova za 200 000 polaznika diplomskih studija Bespovratna sredstva za 25 000 združenih diplomskih studija

Budžet za VO u ERA+ 2009. 2010. 2011. 2012.* 2013.* 2014. 240.512,72 EUR 951.863,20 EUR 2.137.189,03 EUR 3.135.136,28 EUR 3.773.116,76 EUR 5.113.437,00 EUR

Mogudnosti za visoka učilišta Erasmus+ KA1  Mobilnost studenata i (ne) nastavnog osoblja  Jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija  Združeni diplomski studij KA2 KA3 Strateška partnerstva Udruživanje znanja Udruživanje sektorskih vještina Specifične aktivnosti: Jean Monnet, Sport Podrška reformi politika

Preduvjeti za sudjelovanje Erasmus povelja za visoko obrazovanje - Europska komisija obavijestila sve prijavitelje o rezultatima tijekom prosinca - Povelja je važeda za čitavo razdoblje Erasmus+ programa (2014.-2020.) - Visoko učilište dužno je poštovati odredbe Povelje tijekom provedbe programa - Nacionalna agencija vršit de redoviti nadzor nad provedbom odredbi Povelje - Visoko učilište dužno je objaviti dokument Erasmus Policy Statement na svojim mrežnim stranicama unutar mjesec dana od primitka potpisane Povelje od strane Europske komisije - Kao izraz obveze poštivanja Povelje, visoko učilište treba objaviti kopiju Povelje (potpisanu od strane zakonskog predstavnika) na svojim mrežnim stranicama

Preduvjeti za sudjelovanje Međuinstitucijski sporazumi - Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka te mobilnost nastavnika u svrhu održavanja nastave ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između hrvatskih i inozemnih visokih učilišta kojima je odobrena Erasmus povelja za visoko obrazovanje - Primjer obrasca sporazuma nalazi se na AMPEU mrežnim http://www.mobilnost.hr/index.php?id=292 stranicama: - Međuinstitucijski sporazumi zasad se sklapaju samo s programskim zemljama - Radi kvalitetnije provedbe programa međuinstitucijski sporazumi sadrže više informacija nego sporazumi u okviru Programa za cjeloživotno učenje

KA1 Naziv aktivnosti MOBILNOST STUDENATA I (NE)NASTAVNOG OSOBLJA (KA1) Potencijalni prijavitelji Visoka učilišta nositelji Erasmus povelje za visoko obrazovanje (samostalno ili kao konzorcij) Aktivnosti Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Mobilnost nastavnika ili pozvanog osoblja iz tvrtki u svrhu održavanja nastave Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja Trajanje projekta 16 ili 24 mjeseci Rok za prijavu 17.3.2014. (Nacionalnoj agenciji)

Sustav studentskih zajmova - Mogudnost za studente koji žele završiti cijeli diplomski studij u drugoj programskoj zemlji - Zahtjev za zajam u svrhu pokrivanja troškova studija - Ovakav aranžman uspostavit de se u suradnji s Europskom investicijskom bankom - Komisija de raspisati natječaj za financijske ustanove u programskim zemljama koje de nuditi ove zajmove - Prvi zajmovi trebali bi krenuti početkom 2014./2015. ak. godine (rujan 2014.) - Studenti se za zajam obradaju direktno bankama - Do 12 000 EUR za jednogodišnji Master - Do 18 000 EUR za dvogodišnji Master Povoljni uvjeti: niže kamate i mogudnost odgode otplate do 2 godine

KA2 Naziv aktivnosti STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2) Potencijalni prijavitelji Organizacija iz programske zemlje prijavljuje se u ime čitavog partnerstva (npr. visoka učilišta, NGO, udruge, poduzeda, javna tijela, instituti, zaklade itd.) Vrsta projekta Transnacionalni projekti suradnje s ciljem stvaranja inovativnih rješenja u području obrazovanja i osposobljavanja Broj organizacija koje sudjeluju u partnerstvu Minimalno 3 organizacije iz 3 različite programske zemlje Trajanje projekta 2 ili 3 godine Financiranje 150 000 EUR godišnje Rok za prijavu 30.4.2014. (Nacionalnoj agenciji)

Mogudnosti za suradnju VU u cijelom svijetu Naziv aktivnosti ZDRUŽENI DIPLOMSKI STUDIJ (KA1) Potencijalni prijavitelji Visoka učilišta nositelji Erasmus povelje za visoko obrazovanje Aktivnosti Izvedba združenog studija Trajanje projekta Ovisno o trajanju studija (1 ili 2 godine) Financiranje više od 2 mil. EUR u početnoj fazi Rok za prijavu 17.3.2014. (Izvršnoj agenciji)

Mogudnosti za suradnju VU u cijelom svijetu Naziv aktivnosti UDRUŽIVANJE ZNANJA (KA2) Potencijalni prijavitelji Organizacija iz programske zemlje prijavljuje se u ime svih sudionika (npr. visoka učilišta, poduzeda, instituti, javna tijela, udruge itd.) Vrsta projekta Transnacionalni, strukturirani projekti suradnje visokih učilišta i svijeta rada Broj organizacija koje sudjeluju u projektu Minimalno 6 organizacija iz najmanje 3 različite programske zemlje od kojih najmanje 2 visoka učilišta i 2 tvrtke Trajanje projekta 2 ili 3 godine Financiranje Dvogodišnji projekt - max financijska potpora 700 000 EUR Trogodišnji projekt- max financijska potpora 1 000 000 EUR Rok za prijavu 3.4.2014. (Izvršnoj agenciji)

Mogudnosti za suradnju VU u cijelom svijetu Naziv aktivnosti UDRUŽIVANJE SEKTORSKIH VJEŠTINA (KA2) Potencijalni prijavitelji Organizacija iz programske zemlje prijavljuje se u ime svih sudionika Vrsta projekta Transnacionalni projekti modernizacije strukovnog obrazovanja Broj organizacija koje sudjeluju u projektu Minimalno 9 organizacija iz najmanje 3 različite programske zemlje, uključujudi 2 zemlje članice EU Trajanje projekta 2 ili 3 godine Financiranje Dvogodišnji projekt - max financijska potpora 700 000 EUR Trogodišnji projekt- max financijska potpora 1 000 000 EUR Rok za prijavu 3.4.2014. (Izvršnoj agenciji)

Mogudnosti za suradnju VU u cijelom svijetu Naziv programa Jean Monnet Potencijalni prijavitelji Visoka učilišta iz programskih (ECHE) ili partnerskih zemalja Vrste aktivnosti JM moduli, JM katedre, JM centri izvrsnosti, JM mreže, JM projekti, Potpore institucijama i udrugama Ciljevi poticati zapošljivost i konkurentnost mladih stručnjaka, poticati poučavanje i istraživanje o EU, poticati dijalog između EU i visokog obrazovanja širom svijeta Trajanje projekta 3 godine Financiranje Od 30 000 EUR do 300 000 EUR (ovisno o aktivnosti) Rok za prijavu 26.3.2014. (Izvršnoj agenciji)

MLADI

Erasmus+: Mladi Prioriteti  društvena uključenost mladih (naglasak na nezaposlenosti mladih)  zdravi načini življenja, aktivnosti na otvorenom  EU građanstvo (aktivno sudjelovanje mladih, 2014. izbori za EU parlament)  razvoj osnovnih i transverzalnih vještina (poduzetništvo, digitalne vještine, višejezičnost...)  unaprijeđenje ICT-a u radu s mladima i neformalnom učenju  promicanje usklađivanja različitih EU i nacionalnih alata za priznavanje stečenih kvalifikacija

Erasmus+: Mladi Ciljevi • unaprijediti ključne kompetencije i vještine mladih • povedati kvalitetu rada s mladima • pridonijeti razvoju politika za mlade, priznavanju neformalnog i informalnog učenja te širenju dobre prakse • pojačati međunarodnu dimenziju mladih i ulogu osoba koje rade s mladima i organizacijama mladih - izgradnja kapaciteta u partnerskim zemljama

Mladi • Razmjene mladih •Europska volonterska služba •Mobilnost osoba koje rade s mladima •Veliki događaji u okviru Europske volonterske službe KA2 •Strateška partnerstva •IT platforme (Etwinning, EPALE, EYP) • Suradnja s partnerskim zemljama te izgradnja kapaciteta Podrška reformi javnih politika KA1 Suradnja za inovacije i dobru praksu Mobilnost u svrhu učenja ERASMUS+ KA3 • Otvorena metoda koordinacije (Strukturirani dijalog: Sastanci mladih i donositelja odluka) • Dijalog o javnim politikama • EU inicijative (Eurodesk)

Mladi 2009.-2014. Stari i novi iznosi Proračun i stopa ugovorenosti, u EUR, 2009.-2014.

Ključne aktivnosti Naziv aktivnosti STAFF MOBILITY/MOBILNOST OSOBLJA (KA1) Ciljna skupina Osobe koje rade s mladima Aktivnosti seminari, osposobljavanja, kontaktni seminari, studijski posjeti Trajanje projekta Od 3 do 24 mjeseci Trajanje mobilnosti/aktivnosti Od 5 do 21 dana (isključeni dani za putovanje) Financijska potpora • putni troškovi (paušalna potpora) • organizacija mobilnosti (paušalna potpora) • posebne potrebe – osobe s invaliditetom (realna potpora) • iznimni troškovi (realna potpora) Rokovi za prijavu 17. ožujka; 30. travnja; 1. listopada 2014.

Ključne aktivnosti Naziv aktivnosti MOBILNOST MLADIH (KA1) Ciljna skupina mladi Aktivnost Europska volonterska služba (EVS) Razmjene mladih Trajanje projekta Od 3 do 24 mjeseci Trajanje mobilnosti/aktivnosti Od 2 do 12 mjeseci Od 5 do 21 dan Financijska potpora • potpora za putne troškove (paušalna potpora) • potpora za organizaciju mobilnosti (paušalna potpora) • pojedinačna potpora/džeparac (paušalna potpora) – samo EVS • jezična potpora (paušalna potpora) – samo EVS • posebne potrebe/osobe s invaliditetom (realna potpora) • iznimni troškovi (realna potpora) Rokovi za prijavu 17. ožujka; 30. travnja; 1. listopada 2014.

Ključne aktivnosti Naziv aktivnosti STRATEŠKA PARTNERSTVA (KA2) Opis aktivnosti Za razvoj, prijenos i/ili implementaciju (inovativnih) praksi na razini organizacije ili na lokalnoj/europskoj razini; priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija; transnacionalne inicijative mladih Prijavitelji Organizacije aktivne u bilo kojem području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao i međunarodne organizacije Trajanje projekta 6 mjeseci - 2 godine Financijska potpora Paušalna potpora: • svi projekti: upravljanje projektom, mobilnosti/troškovi za projektne sastanke • dodatno, ovisno o razmjerima projekta: mobilnosti/troškovi za usavršavanje/testiranje, troškovi osoblja, organizacija konferencija Realna potpora: • Iznimni troškovi • Troškovi za osobe s posebnim potrebama – osobe s invaliditetom Rokovi za prijavu 30. travnja i 1. listopada 2014.

Ključne aktivnosti Naziv aktivnosti Sastanci mladih i donositelja odluka (pod KA3) Opis aktivnosti redovni dijalozi s donositeljima odluka, sastanci povezani s Europskim tjednom mladih, konzultacije, informativni događaji Prijavitelji udruge i javna tijela Trajanje projekta 3 - 24 mjeseci Financijska potpora • putni troškovi (paušalna potpora) • organizacija mobilnosti (paušalna potpora) • posebne potrebe – osobe s invaliditetom (realna potpora) • iznimni troškovi (realna potpora) Okvirni rok za prijavu 30. travnja 2014. i 1. listopada 2014.

Europski portal za mlade o Informacije o 8 tema EU strategije za mlade o Strukturirani dijalog o Članci, novosti, događaji o Europska i nacionalna razina o 27 jezika, 33 države o Multimedijalni sadržaj o Sadržaj kreira Eurodesk mreža

Erasmus+: Mogućnosti za sport 21. siječnja 2014. Info dan za prijavitelje • zajednička partnerstva • neprofitna europska sportska događanja • dijalog s relevantnim europskim dionicima • podrška sportskim događanjima u okviru pojedinog programa presjedanja EU nadležnost Izvršne Agencije u Bruxellesu

Informativni i promotivni sadržaji i događanja www.mobilnost.hr Erasmus+ stranice Poziv, Programski vodič, predlošci obrazaca za prijavitelje Informacije po područjima Prezentacije info dana Snimljeni webinari Webinari 1. serija: 27.1. do 5. 2. 2. serija (prema potrebi): veljača Nacionalna konferencija povodom početka programa Erasmus+ 24. veljače 2014. MZOS, MSPM, AMPEU Dodatni info dani/webinari Tijekom godine, najave na našim mrežnim stranicama

Hvala na pozornosti!

Add a comment

Related presentations

Related pages

SBtv Vijesti - Prezentacija ERASMUS + programa - YouTube

SBtv Vijesti - Prezentacija ERASMUS + programa Veleučilište u Slavonskom Brodu tijekom dana organiziralo je Info dan Erasmus + programa. Radi ...
Read more

Prezentacija „Erazmus plus” programa - np.ac.rs

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru danas je organizovana prezentacija "Erazmus plus" programa Evropske unije u kojima mogu da učestvuju i ...
Read more

Tempus - Vesti

Otkazana Erasmus Mundus prezentacija zbog dana žalosti. 11/18/09. Obavešavamo vas da usled dana žalosti zbog smrti njegove svetosti patrijarha Pavla ...
Read more

Otkazana Erasmus Mundus prezentacija zbog dana žalosti

PoÅ¡tovani, ObaveÅ¡avamo vas da usled dana žalosti zbog smrti njegove svetosti patrijarha Pavla, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu neÄ ...
Read more

Prezentacija ERASMUS + | Visoka škola za menadžment i ...

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u Erasmus plus programu mobilnosti u narednoj akademskoj godini bilo da je riječ o studiranju na inozemnoj ...
Read more

Prezentacija Erasmus Mundus stipendija na Filozofskom ...

Poštovani, Obaveštavamo vas da će otkazana prezentacija stipendija u okviru programa Erasmus Mundus biti održana u ponedeljak 30. decembra ...
Read more

Prezentacija ERASMUS MUNDUS Programa na Univerzitetu EDUCONS

Pozivamo sve zainteresovane studente da prisustvuju prezentaciji Erasmus Mundus programa JoinEU-SEE > PENTA i Basileus V i upoznaju se sa mogućnostima ...
Read more

Prezentacija Erasmus Mundus programa stipendija

U petak, 29. oktobra, u 10.00 časova, u amfiteatru A01, održaće se prezentacija Erasmus Mundus stipendija za studente iz Srbije za studiranje u ...
Read more

Erasmus + - prezentacija konkursa za komponente Capacity ...

Kontakt; Mapa sajta; Home; O Fakultetu. Riječ Dekana; O nama. Fakultet danas; Istorijat fakulteta; Obilježja fakulteta
Read more