Equacions

67 %
33 %
Information about Equacions

Published on February 20, 2008

Author: ximochust

Source: slideshare.net

EQUACIONS DE PRIMER I SEGON GRAU, SISTEMES D’EQUACIONS I EQUACIONS IRRACIONALS

Equacions de primer grau amb una incògnita Equació amb denominadors, fem comú denominador. Obtenim una equació amb parèntesi, operem i els treiem. Ara sols falta arreglar, reduïr i per últim, aïllar la incògnita.

Equacions de primer grau amb dues incògnites 1er aïllem la y de l’equació. 2on fem una taula de valors per a dibuixar la recta. (Una equació amb dues incògnites, infinites solucions) 3er dibuixem la recta en els eixos. (infinits punts  infinites solucions) -3 -1 1 -2 1 4 y x

Equacions de segon grau Primer hem d’arreglar l’equació per a que quedi de la “forma” anterior. NOTA: Recordem que en ocasions també podem resoldre les equacions de segon grau mitjançant Ruffini. Completes Incompletes (També podem resoldre-les amb la fórmula) Resolem amb Resolució Una solució doble Dues solucions simples Dues solucions simples oposades o cap solució

Nombre de solucions d’una equació de segon grau i significat gràfic S’anomena discriminant d’una equació de segon grau a: - Si Dues solucions - Si Una solució - Si Cap solució Resoldre l’equació de segon grau equival a calcular els punts de tall amb l’eix x de la gràfica de y=ax 2 +bx+c (recordem que la gràfica era una paràbola) Exemples gràfics

Equacions biquadrades Fem el canvi de variable : Després del canvi, l’equació queda de la següent forma : Desfem el canvi : No hi ha solució Solucions:

Solucions: Solucions:

Sistemes amb dues equacions i dues incògnites Mètode de substitució 1.- Aïllem una de les dues incògnites d’una de les dues equacions (la que més fàcil resulti) En aquest cas, com dona igual, hem aïllat la x de la primera equació. 2.- Substituïm el valor obtingut en l’equació que encara no hem utilitzat i resolem l’equació de primer grau que obtenim. 3.- Substituïm el valor que acabem d’obtenir en l’expressió del primer pas. SOLUCIÓ

Mètode gràfic -1 -3 -5 -2 1 4 y x -3 2 7 1 3 5 y x

Sistemes amb dues equacions i dues incògnites Mètode de Igualació 1.- Aïllem una de les dues incògnites de les dues equacions (la que més fàcil resulti) 2.- Igualem els valors obtinguts i resolem l’equació de primer grau que obtenim. 3.- Substituïm el valor que acabem d’obtenir en qualsevol de les expressions del primer pas. SOLUCIÓ En aquest cas, hem aïllat la x de les dues equacions.

Mètode gràfic 2 1 0 -4 -1 2 y x 2 1 0 -9 -1 7 y x

Sistemes amb dues equacions i dues incògnites Mètode de Reducció 1.- Reduïm x : Hem de tenir davant de les x’s el mateix nombre i diferent signe. Multiplicarem les equacions si cal per algun nombre per a poder aconseguir-ho. 2.- Reduïm y : Hem de tenir davant de les y’s el mateix nombre i diferent signe. Multiplicarem les equacions si cal per algun nombre per a poder aconseguir-ho. SOLUCIÓ

Mètode gràfic -3 -5 -7 -1 0 1 y x -1 2 5 -2 -1 0 y x

Sistemes amb dues equacions i dues incògnites (No lineals) ( Mètode de substitució ) Exemple 1 Solucions:

Mètode gràfic

Sistemes amb dues equacions i dues incògnites (No lineals) ( Mètode de substitució ) Exemple 2 Solucions:

Mètode gràfic

Equacions irracionals (amb una arrel quadrada) Aïllem l’arrel Elevem els dos membres al quadrat Comprovem: és solució. no és solució. Solució:

Equacions irracionals (amb una arrel quadrada) Un altre exemple: Elevem els dos membres al quadrat: Comprovem: és solució. és solució. Solucions:

Equacions irracionals 1er aïllem una de les dues arrels: 2on elevem al quadrat els dos membres: 3er aïllem l’arrel que queda i tornem a elevar al quadrat els dos membres: Comprovem: SOLUCIÓ: x = 2

Equacions d’ordre superior Arrels: Arrels: Arrels:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Equation - Wikipedia, the free encyclopedia

In mathematics, an equation is an equality containing one or more variables. Solving the equation consists of determining which values of the variables ...
Read more

dict.cc Wörterbuch :: equation :: Deutsch-Englisch ...

Englisch-Deutsch-Übersetzung für equation im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch).
Read more

dict.cc Wörterbuch :: equations :: Deutsch-Englisch ...

Englisch-Deutsch-Übersetzung für equations im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch).
Read more

SOLVING EQUATIONS - S.O.S. Math

SOLVING EQUATIONS. This sections illustrates the process of solving equations of various forms. It also shows you how to check your answer three different ...
Read more

Equations

Equations "Hightower" out now! Hightower, released 09 February 2015 1. Afterlights 2. Ascent 3. Atmos/Every Thought Was a Grain 4. Echoing Green 5. Slow ...
Read more

Equations and Formulas - Math is Fun - Maths Resources

Equations and Formulas What is an Equation? An equation says that two things are equal. It will have an equals sign "=" like this:
Read more

Equation | Define Equation at Dictionary.com

equation e·qua·tion (ĭ-kwā'zhən, -shən) n. A statement asserting the equality of two mathematical expressions, usually written as a linear array of ...
Read more

Equation - definition of equation by The Free Dictionary

There is no limit to your heroism; but you forget the human equation in the pluckiest of the plucky.
Read more

BBC - KS3 Bitesize Maths - Introduction to equations ...

A key stage 3 revision and recap resource for maths, covering balancing and solving equations.
Read more

Chemical equation - Wikipedia, the free encyclopedia

A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae, wherein the reactant entities are given on ...
Read more