advertisement

Enteros

60 %
40 %
advertisement
Information about Enteros

Published on December 1, 2007

Author: guest924cfc

Source: slideshare.net

Description

Interpretar críticament informació provinent de diversos contextos que contingui tipus de nombres (naturals,
enters, fraccionaris i decimals), relacionar-los i fer-los servir triant-ne la representació més adequada en cada
cas.
advertisement

ABANS DE COMENÇAR LA UNITAT... La història que expliquem ens trasllada a la Xina imperial, a un moment indeterminat entre els anys 618 i 907, durant la dinastia Tang, que va ser l’època daurada de les arts i les ciències a la Xina. Els avenços més notables tant en matemàtiques com en composicions poètiques corresponen a aquest període. En aquell temps, el sistema d’accés al funcionariat públic es feia, com actualment, per mitjà d’unes oposicions exhaustives que avaluaven els coneixements literaris i científics dels aspirants a mandarí. Aquestes havien de presentar un treball científic i una composició literària que mereixessin l’aprovació d’un tribunal de savis reunit amb aquesta finalitat. Un d’aquests treballs podria haver estat l’origen, no dels nombres negatius a la Xina, sinó de la manera d’escriure’ls, sobretot en tractats comptables o mercantils. Pel que podem saber dels nombres negatius, es van fer servir per primera vegada a l’Índia cap a l’any 600 i van ser «reinventats» per la Xina poc temps després. Tot i que es van utilitzar abans, l’ús generalitzat d’aquests nombres i la seva acceptació com a solució a problemes i equacions no va arribar a Europa fins al segle XVII.

Reconèixer la presència dels nombres enters en contextos reals diferents. • Representar nombres enters en la recta real. • Comparar nombres enters. • Obtenir el valor absolut d’un nombre enter. • Trobar l’oposat d’un nombre enter. • Fer servir el valor absolut per sumar enters. • Restar nombres enters sumant al primer l’oposat del segon. • Fer multiplicacions de nombres enters fent servir la regla dels signes. • Dividir nombres enters aplicant la regla dels signes. OBJECTIUS

Reconèixer la presència dels nombres enters en

contextos reals diferents.

• Representar nombres enters en la recta real.

• Comparar nombres enters.

• Obtenir el valor absolut d’un nombre enter.

• Trobar l’oposat d’un nombre enter.

• Fer servir el valor absolut per sumar enters.

• Restar nombres enters sumant al primer l’oposat

del segon.

• Fer multiplicacions de nombres enters fent servir

la regla dels signes.

• Dividir nombres enters aplicant la regla dels

signes.

Nombres enters positius i negatius. • Càlcul del valor absolut d’un nombre enter. • Comparació i representació d’un conjunt de nombres enters. • Càlcul de l’oposat d’un nombre enter. • Representació i comparació d’enters. • Resolució de sumes i restes de nombres enters. • Multiplicació i divisió de nombres enters. Regla dels signes. • Resolució d’operacions combinades amb nombres enters. • Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions als problemes numèrics. • Respecte i valoració de les solucions aportades per la resta.

Nombres enters positius i negatius.

• Càlcul del valor absolut d’un nombre enter.

• Comparació i representació d’un conjunt de nombres

enters.

• Càlcul de l’oposat d’un nombre enter.

• Representació i comparació d’enters.

• Resolució de sumes i restes de nombres enters.

• Multiplicació i divisió de nombres enters.

Regla dels signes.

• Resolució d’operacions combinades amb nombres

enters.

• Perseverança i flexibilitat en la recerca de solucions

als problemes numèrics.

• Respecte i valoració de les solucions aportades per la

resta.

 

 

Add a comment

Related pages

Company - Enteros

Enteros is an innovative software and services company specializing in Production Database Performance Management and Load Testing. Enteros solutions help ...
Read more

Enteros

Enteros technology enables IT professionals around the world to identify and remediate performance problems in business-critical RDBMS and NoSQL databases ...
Read more

Enteros | wer-weiss-was.de

Hallo, wer kann mir genau sagen was "Enteros" sind? Ich weiß nur, daß es sich um eine Art Wasserfliege handelt! Vielen Dank! Spy guy
Read more

ENTEROSGEL

Detoxikace v případě průjmů a při potížích zažívacího traktu. více... Pro děti
Read more

Número entero - Wikipedia, la enciclopedia libre

Los números enteros son un conjunto numérico que contiene los números naturales, sus inversos aditivos y el cero. Los enteros negativos, como −1 o ...
Read more

Integer - Wikipedia

An integer (from the Latin integer meaning "whole") is a number that can be written without a fractional component. For example, 21, 4, 0, and −2048 are ...
Read more

Mercedes-Benz Zetros – Wikipedia

Zetros ist eine LKW-Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG, die hauptsächlich für den schweren Geländeeinsatz konstruiert ist. Erste ...
Read more

The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences® (OEIS®)

This site is supported by donations to The OEIS Foundation. Annual Appeal: Please make a donation (tax deductible in USA) to keep the OEIS running.
Read more

Bauverkehr - Personenwagen

Mercedes-Benz Lkw: Bauverkehr. Erfahren Sie mehr über unsere Fahrzeuge im Bazuverkehr: Atego, Arocs und Zetros.
Read more

Mercedes-Benz Zetros LKW - mobile.de

Sie suchen einen Mercedes-Benz Zetros in Ihrer Nähe? Finden Sie Mercedes-Benz Zetros Angebote und weitere LKW in allen Preiskategorien bei mobile.de ...
Read more