Enofneeja Schakeling

50 %
50 %
Information about Enofneeja Schakeling

Published on May 19, 2007

Author: rekkib

Source: slideshare.net

Schakelingen Hierin vind je achtereenvolgens de schakeling : EN - JA - NEE - OF -

Hierin vind je achtereenvolgens de schakeling :

EN -

JA -

NEE -

OF -

Logica De EN- schakeling Je kent deze al lang, overal komen EN-schakelingen voor. EN de ene EN de andere schakelaar moeten bediend worden. Voorbeelden: Mechanisch: De koppeling en de versnelling moeten ‘goed staan’ om weg te kunnen rijden. Elektrisch: Contact aan en R.A.W.schakelaar aan om knipperlicht te krijgen. Hydraulisch: ……………………………. Pneumatisch:……………………………..

Nog even uitleg over de knoppen van de menubalk ...

... en ook nog maar even de belangrijkste knoppen van de toolbar en het EN-symbool.

We gaan een EN-schakeling maken met het programma MMLogic. Schakel dadelijk via ALT-TAB weer over naar het programma MMLogic Maak daarin het hiernaast afgebeelde schema Zoals je ziet: - 2 schakelaars - 1 EN-’steen’ - 1 LED’je Is de schakeling gemaakt, kom dan hier terug. Maar eerst schrijf je de schakeling met de juiste naam naar de juiste plaats a:logicen_schakeling_pp _pp staan voor jouw initialen.

Als we de schakeling goed gemaakt hebben, zien we het volgende: Met twee schakelaars kunnen we het LED’je ‘aansturen. Wanneer brandt het LED’je? Het LED’je brandt alleen als beide schakelaars op ‘AAN’ staan.

Theorie De schakelformule voor deze schakeling luidt: L = S1 . S 2 Spreek uit: L is S(één) EN S(twee) De waarheidstabel wordt dan:

Dit was het maken van een EN-schakeling. Je hebt (hopelijk) nu een idee wat een EN-schakeling is. Heb je het helemaal zelf gedaan of had je veel hulp nodig? Als je het helemaal zelf gedaan hebt, heb je jezelf weer wat geleerd. Ga met de ‘ESCAPE-toets’ terug naar de eerste PowerPoint-presentatie.

Met de ESCAPE - toets ga je terug naar de vorige PowerPoint-presentatie... Logica De JA-schakeling Je kent deze al lang: overal zitten schakelaars, die iets aanzetten. JA-schakelaar bediend  er gebeurt wat. JA-schakelaar niet bediend  er gebeurt niets. Voorbeelden: Mechanisch: versnellingsbak: pook ingeschakeld en er is een verbinding Elektrisch: lichtschakelaar: schakelaar aan en het licht staat aan Hydraulisch: rempedaal: je trapt op de rem en de auto remt af Pneumatisch: blaaspistool van de luchtslang: je knijpt en er komt lucht uit

Nog even uitleg over de knoppen van de menubalk ...

... en ook nog maar even de belangrijkste knoppen van de toolbar.

We gaan een JA-schakeling maken met het programma MMLogic. Plaats vanuit de toolbar een schakelaar en een diode op het ‘practicumbord’. Verbind de schakelaar met de diode. De schakeling moet er uit zien zoals hieronder is afgebeeld Je kunt in de knoppenbalk nog zien met welke knop de toolbar in- / uitgeschakeld wordt. Je kunt in de toolbar nog zien met welke knop de verbinding gemaakt wordt. Deze knoppen staan n.l. ‘verdiept’ dus ingedrukt; dus geactiveerd. Schakel nu over naar MMLogic en maak de schakeling. Dus ALT - TAB

Als de schakeling gemaakt is en er zo uit ziet... ... gaan we overschakelen van de edit-mode (stipjesbord) naar de test-mode (helemaal wit) Dat overschakelen doe je door het icoontje met de groene driehoek op de knoppenbalk in te drukken. De puntjes gaan weg en je zit nu in de test-mode.

Hoe schrijf je het bestand weg? De eerste keer moet je de gemaakte schakeling op je diskette wegschrijven. - dat doe je op de juiste plek - en onder de juiste naam. Klik op het zwarte driehoekje achter Mijn documenten. Kies 3,5 inch diskette (a-drive) Maak een nieuwe map aan met de naam A:Logic Ga in deze map A:Logic staan en sla de schakeling op met de naam A:Logicja_schakeling_pp Die _pp zijn jouw initialen: zou je naam Karel Perfect zijn, dan zijn je initialen dus ‘kp’.

Je krijgt dus het volgende te zien: Klik op ‘Opslaan’. Het programma vraagt dit alleen de eerste keer. De volgende keren gebeurt het opslaan automatisch.

Je krijgt nu de test-situatie. Als je nu op de schakelaar klikt, zie je dat deze ‘overspringt’ van ‘0’ naar ‘1’. Tevens gaat het LED’je branden. Klik je nog een keer, dan gaat de schakelaar weer terug van ‘1’ naar ‘0’. Dit is dus een JA-schakeling. Als je de schakelaar bedient, gaat de lamp aan. Dan gebeurt er dus wat. Als je de schakelaar niet bedient, is de lamp uit. Dan gebeurt er dus niets.

Theorie Ook bij zo’n schakeling hoort een SCHAKELFORMULE en een WAARHEIDSTABEL. De schakelformule voor een JA-schakeling luidt: L = S (schakelaar = S en LED’je = L) en je spreekt uit: LED is Schakelaar De waarheidstabel ziet er zo uit: Hierbij is Aan, In, Werken, Bediend………….….1 Uit, Niet Werken, Niet Bediend……….0

Dit was het maken van een JA-schakeling. Je hebt natuurlijk nu ook al een idee wat een NEE-schakeling is. Heb je het helemaal zelf gedaan of had je veel hulp nodig? Als je het helemaal zelf gedaan hebt, heb je jezelf weer wat geleerd. Ga met de ‘ESCAPE - toets’ terug naar de eerste PowerPoint-presentatie.

Met de ESCAPE - toets ga je terug naar de vorige PowerPoint-presentatie... Logica de NEE–schakeling. Ook deze ken je wel: Het zijn schakelaars, die iets ‘niet doen’. NEE-schakelaar niet bediend  er gebeurt wat. NEE-schakelaar bediend  er gebeurt niets. Voorbeelden : Mechanisch: koppelingspedaal, pedaal ingetrapt en de verbinding is verbroken. Elektrisch: oliedrukschakelaar, wel oliedruk en het lampje is uit. Hydraulisch: bedenk zelf een goed voorbeeld Pneumatisch: parkeerrem vrachtauto, wel druk en de rem is er af.

De knoppen van de menubalk

De belangrijkste knoppen van de toolbar Je ziet dat er eentje bijgekomen is: Invert - omkering Invert - tegengestelde Invert - inverse

We gaan een NEE-schakeling maken met het programma MMLogic. Plaats vanuit de toolbar een schakelaar, een omkering en een diode op het ‘practicumbord’. Verbind de schakelaar, omkering en de diode met elkaar. De schakeling moet er uit zien zo als hieronder is afgebeeld De schakeling lijkt veel op de vorige schakeling, alleen is er nu een symbooltje tussen gekomen. Invert - omkering Invert - tegengesteld Invert - inverse Schakel nu m.b.v. ALT-TAB over naar het programma MMLogic en maak deze schakeling.

Als de schakeling gemaakt is ... ... ga je overschakelen van de edit-mode (stipjesbord) naar de test-mode (helemaal wit). Dat doe je door het icoontje met de groene driehoek op de knoppenbalk in te drukken. De puntjes gaan weg en je zit nu in de test-mode. Maar schrijf eerst deze schakeling weg met de juiste naam: a:logic ee_schakeling_pp waarbij _pp jouw initialen zijn.

Testen Als we de schakelaar bedienen, gaat het LED’je aan/uit, maar steeds ‘omgekeerd’ aan de stand van de schakelaar. Dus: Als de schakelaar van ‘0’ naar ‘1’ schakelt, gaat het LED’je juist uit. Als de schakelaar van ‘1’ naar ‘0’ schakelt, gaat het LED’je juist aan. Dit is dus een NEE-schakeling. Je doet niets: het werkt al. Je bedient: de werking valt weg. Voorbeelden: - mechanisch: koppeling - elektrisch: oliedrukschakelaar - hydraulisch: vul in... - pneumatisch: parkeerrem

Theorie: Bij zo’n schakeling hoort een SCHAKELFORMULE en een WAARHEIDSTABEL: De schakelformule voor een NEE-schakeling luidt: _ L = S Je spreekt uit: LED is Schakelaar-niet Dat ‘niet’ wordt aangegeven door dat ‘ streepje boven de ‘S’. De waarheidstabel voor een NEE-schakeling wordt: Hierbij is Aan, In, Werken, Bediend………….….1 Uit, Niet Werken, Niet Bediend……….0

Laat nu het verschil eens zien tussen een JA-schakeling en een NEE-schakeling Om het verschil tussen deze twee schakelingen nog duidelijker te maken, gaan we ze in een schakeling samenvatten. Dat kan heel gemakkelijk. Kijk maar op de volgende bladzijde.

We plaatsen onder het LED’je een tweede LED’je en verbinden deze ook met de schakelaar. Als we nu overschakelen naar de testmode, krijgen we het volgende te zien (blader met PgDn naar de volgende pagina). Edit-mode

Test-mode ‘0’ De schakelaar staat nog in ‘0’, maar toch brandt het bovenste LED’je. Dit klopt, want er zit een ‘invertor’ of ‘omkeerder’ voor. Het onderste LED’je brandt niet. Als we de schakelaar bedienen, krijgen we het volgende te zien (blader met PgDn naar de volgende pagina).

Test-mode ‘1’ De schakelaar staat nu in de stand ‘1’. Het LED-je achter de invertor is UIT en het LED’je dat direct is aangesloten op de schakelaar, is AAN. De LED’jes werken dus precies omgekeerd.

Dit is het maken van een NEE-schakeling Je hebt (hopelijk) nu een idee wat een NEE-schakeling en een JA-schakeling is. Heb je het helemaal zelf gedaan of had je veel hulp nodig? Als je het helemaal zelf gedaan hebt, dan heb je jezelf weer wat geleerd. Ga met de ‘ESCAPE-toets’ terug naar de eerste PowerPoint-presentatie.

Met de ESCAPE - toets ga je terug naar de vorige PowerPoint-presentatie. Logica De OF-schakeling. Je kent deze al lang; overal komen OF-schakelingen voor. OF de ene OF de andere schakelaar moet bediend zijn. Voorbeelden: Mechanisch: de versnellingsbak kan in de vooruit of in de achteruit staan. Elektrisch: of het dimlicht of het grootlicht kan branden. Hydraulisch: bedenk zelf een voorbeeld Pneumatisch: bedenk zelf een voorbeeld

Nog even uitleg over de knoppen van de menubalk ...

... en ook nog maar even de belangrijkste knoppen van de toolbar en het OF-symbool.

We gaan een OF-schakeling maken met het programma MMLogic. Schakel dadelijk via ALT-TAB weer over naar het programma MMLogic Maak daarin het hiernaast afgebeelde schema Zo als je ziet: - 2 schakelaars - 1 OF-’steen’ - 1 LED’je Heb je de schakeling gemaakt, kom dan hier terug. Schrijf eerst de schakeling onder de juiste naam weg. a:logicof_schakeling_pp, waarbij _pp staan voor jouw initialen.

Als je de schakeling goed gemaakt hebt ... ... zie je dat je met twee schakelaars het LED-je kunt aansturen. Wanneer gaat het LED-je branden? Inderdaad, je hoeft maar één van de twee schakelaars op ‘AAN’ te zetten, en het LED’je gaat branden. Dat vind je ook terug in de waarheidstabel. Kijk maar eens op de volgende pagina .

Theorie Bij deze OF-schakeling zien de SCHAKEL-formule en en de WAARHEIDS-tabel er als volgt uit: Schakelformule: L = S 1 + S 2 Spreek uit: L is S(één) OF S(twee) De waarheidstabel wordt dan:

Dit is het maken van een OF-schakeling. Je hebt (hopelijk) nu een idee wat een OF-schakeling is. Heb je het helemaal zelf gedaan of had je veel hulp nodig? Als je het helemaal zelf gedaan hebt, heb je jezelf weer wat geleerd. Ga met de ‘ESCAPE - toets’ terug naar de eerste PowerPoint-presentatie.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Enofneeja Schakeling - Technology

1. Schakelingen . Hierin vind je achtereenvolgens de schakeling : EN - JA - NEE - OF - 2. Logica De EN- schakeling Je kent deze al lang, overal komen EN ...
Read more

De elektrische stroomkring Staf Versweyveld Eenvoudige ...

De elektrische stroomkring Staf Versweyveld Eenvoudige stroomkring Serieschakeling Parallelschakeling Kies een schakeling ; ... Enofneeja Schakeling
Read more