Ennakkouutuustutkimus - Olli Sievänen, Patentti- ja rekisterihallitus, 25.02.2014

50 %
50 %
Information about Ennakkouutuustutkimus - Olli Sievänen, Patentti- ja rekisterihallitus,...
Education

Published on February 26, 2014

Author: Tuotevayla

Source: slideshare.net

Description

Neuvontainsinööri Olli Sievänen Patentti- ja rekisterihallituksesta kertoi ELY-keskuksen Tuoteväylä-palvelun asiakkaille ennakkouutuustutkimuksen ja patentoinnin merkityksestä 25.2.2014.

Patentoinnista ja ennakkouutuustutkimuksista Olli Sievänen Vanhempi tutkijainsinööri, Neuvontainsinööri Patentti- ja rekisterihallitus 25.2.2014

Miten suojata keksintöä? Patentti – suojaa teknisiä keksintöjä Hyödyllisyysmalli – suojaa teknisiä keksintöjä Tavaramerkki - suojaa tavaran tai palvelun tunnuksia Mallioikeus – suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuotoa Vaihtoehtoja patentoinnille: - Keksinnön salaus - Keksinnön julkistaminen (=> kukaan ei voi patentoida)

Miksi hakea patenttia? Rajoittaa kilpailijoiden toimintaa (yksinoikeus) Omaisuutta Lisensointi, eli käyttöoikeuksien myynti Myynti Mainos- ja imagoarvo Huom! Patentti ei anna lupaa käyttää keksintöä Oikeuksien valvonta kuuluu patentinhaltijalle.

Mikä patentti on? Oikeus kieltää muita käyttämästä keksintöä ammattimaisesti hyväksi Määräaikainen ja alueellinen suoja Saa hakea keksijä tai se, jolle hän on siirtänyt oikeutensa Vaihtokauppa-ajattelu = suoja vs. julkistaminen Suomea koskevan patentin myöntää PRH tai Euroopan patenttivirasto EPO

Patentoinnin kohde Uusi ja yllättävä ratkaisu tekniseen ongelmaan Menetelmä, laite, tuote tai käyttö Keksinnöksi ei katsota pelkästään (PatL 1 §): löytöä, tieteellistä teoriaa, matemaattista menetelmää taiteellista luomusta suunnitelmaa, sääntöä ja menetelmää älyllistä toimintaa, peliä tai liiketoimintaa varten tietokoneohjelmaa, tietojen esittämistä ihmisten tai eläinten kirurgista tai terapeuttista käsittelyä tai diagnoosia tarkoittavaa menetelmää

Keksintö on patentoitavissa, jos se on Uusi absoluuttisen uusi ei tunnettu missään päin maailmaa hakija ei saa julkaista keksintöään ennen kuin on tehnyt patenttihakemuksen Keksinnöllinen keksinnön täytyy erota olennaisesti aiemmin tunnetuksi tulleista ratkaisuista ei saa olla ilmeinen alan ammattimiehelle Teollisesti käyttökelpoinen keksintö toimii tarkoitetulla tavalla ”teollinen” tulkitaan väljästi

Patentin kustannukset Hakemusmaksu 450 € (sähköinen 350 €) Lisämaksu jokaisesta 10 ylittävästä patenttivaatimuksesta 40 € Julkaisumaksu 450 € (350 €) Vuosimaksut 3. vuodelta alkaen, (3.v 200 €, 20.v 900 €) koko ajalta 8635 € Muut kustannukset asiamiehen palkkiot käännöskustannukset oma työaika PCT-hakemus: Hakemusmaksu 1100 € Uutuustutkimusmaksu 1875 € Lähettämismaksu 135 € Patentoitavuuden esitutkimusmaksu 600 €

Hyödyllisyysmallin erot patenttiin nähden Soveltuu rajoitetummalle keksintöjoukolle Ei menetelmille tai käytölle Vaadittava keksinnöllisyystaso alhaisempi Selvä vs. olennainen ero Nopeampi, mutta epävarmempi suoja Käsittelyaika n. 4 kk (patentti keskimäärin n. 2,5 v.) Uutuustutkimus vain erikseen pyydettäessä Suoja-aika on lyhyempi 4 + 4 + 2 = 10 vuotta Halvempi Alhaisempi hakemusmaksu (250 €) Ei julkaisumaksua eikä vuosittaisia ylläpitomaksuja, vain uudistamismaksut Hallinnollinen mitätöinti Mitätöintivaatimus PRH:een milloin tahansa, ei 9 kk:n väiteaikaa

Hakeminen ulkomailla – milloin? kotimainen ensihakemus ensimmäinen välipäätös haetaan ulkomailla SE-hak kotimainen ensihakemus tulee julkiseksi US-hak 0 8 etuoikeusvuosi 10 12 EP-hak PCT-hak 18 aika kk

PCT-prosessi Hakemus julkaistaan PCT-hakemus 12 13 16 18 aika kk Maksettava maksut Uutuustutkimusraportti ja kirjallinen lausuma 30(31)

Kansainväliset hakureitit Kansallinen patentti Kansallinen patentti Kansallinen patentti Kansallinen hakemus Kansallinen hakemus Kansallinen hakemus Kansallinen hakemus Suomessa EP-hakemus PCT-hakemus EP-patentti Kansallinen patentti Kansallinen patentti Kansallinen patentti Kansallinen hakemus Kansallinen hakemus Kansallinen hakemus EP-hakemus Kansallinen patentti Kansallinen patentti Kansallinen patentti EP-patentti Kansallinen patentti Kansallinen patentti Kansallinen patentti

Ennakkotutkimukset Tekniikan tason selvitys Laaja selvitys olemassa olevista ratkaisuista tietyllä tekniikan alalla Yleensä tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa Ennakkouutuustutkimus Selvitetään keksinnön uutuus Ennen patenttihakemuksen jättämistä Patentoitavuusselvitys Kuten uutuustutkimus, mutta lisäksi otetaan kantaa keksinnöllisyyteen ja patentoitavuuteen yleensä Toimintavapausselvitys Etsitään voimassaolevia ja mahdollisesti voimaan tulevia patentteja jotka voisivat haitata keksinnön hyödyntämistä Ennen valmistuksen, maahantuonnin tai markkinoinnin aloittamista

Miksi tehdä ennakkouutuustutkimus? Selvittää onko keksintö uusi Selvittää mitkä keksinnön piirteet ovat uusia/tunnettuja Pohjana myös keksinnöllisyyden arvioinnille Tarkentaa kuvaa tekniikan tasosta Helpottaa patentti-/hyödyllisyysmallihakemuksen laadintaa Säästää rahaa ja aikaa, jos keksintö osoittautuukin tunnetuksi Etsitään julkaisuja kilpailijan patentin kumoamiseksi Kartoitetaan patentin oikeusvarmuutta esim. ennen lisenssineuvotteluja

Mistä etsitään? Patenttitietokannat Tehokkain tapa hakea tekniikan tasoa Julkaisut luokiteltu Esim. Espacenetissä n. 80 miljoonaa julkaisua yli 90 maasta Merkittävä osa tekniikan eturintaman ratkaisuista löytyy vain patenttijulkaisuista Jos aikaa, voidaan hakea myös Tieteelliset julkaisutietokannat Google • • • • Markkinointimateriaali Tuote-esittelyt Käyttöohjeet Videot Ammattikirjallisuus

Kuka tekee? Itse Ilmaiset tietokannat Rajoitettu hakukieli Haku tiivistelmistä Tulokset eivät kattavia Maksulliset tietokannat Hakuja myös kokotekstistä Tunnettava hakukieli ja patenttiluokitus Sopii esiselvityksiin Ammattilainen Ammattilaistietokannat Tehokkaat hakuominaisuudet Osaava tekijä Luotettavampi lopputulos PRH, asiamiehet, muut asiantuntijat

Valmistautuminen Keksinnön kuvaus Lyhyt kuvaus keksinnön taustasta Minkä ongelman keksintö ratkaisee? Tunnetut ratkaisut (tekniikan taso) Keksinnön tuomat edut Keksinnön olennaiset piirteet Vaihtoehtoiset toteutusmuodot Muut tiedot Tiedossa olevat tekniikan tason julkaisut Hakusanat, avainsanat, synonyymit, lyhenteet (englanniksi) Alan yritykset/keksijät Jo suoritetut haut/selvitykset Tiedossa olevat patenttiluokat

Olennaiset piirteet, esimerkki Vaatimus: Tiheässä metsässä tai vastaavassa esteikössä pyörillä tai teloilla liikkuva kone, tunnettu siitä, että vasen (1) ja oikea (2) puolisko ovat yhdistetty avautuvilla tuilla (3) siten, että puoliskot pysyvät tukevasti pystyssä ja esteenä oleva puu tai muut esteet voivat jäädä vasemman ja oikean puolen väliin niitä ohitettaessa ja vähintäänkin yksi puoliskoja yhdistävistä tuista on aina kiinni. Vaatimuksessa on 4 olennaista piirrettä: OP1: metsäkone, työkone tms. OP2: rungossa väh. kaksi osaa OP3: osat erotettavissa ja yhdistettävissä (OP4: esteet jäävät osien väliin)

Hakutaulukko Olennainen piirre OP1 Olennainen piirre OP2 B62D 49/06B Olennainen piirre OP3 Olennainen piirre OP4 B62D 21/02 Luokat ECLA B62D 21/12 IPC B62D B62D 21/02 B62D 49/06 B62D 21/12 A01G 23/00 A01G 23/02 Hakusanat Hakusana 1 harvester frame separate tree Hakusana 2 forwarder chassis detach pole Hakusana 3 forest machine understructure disconnect stand Hakusana 4 tractor Section Unlock Obstacle Hakusana 5 work+ vehicle Hakusana 6 two_part part middle Hakusana 7 multi_part between Hakusana 8 straddle center Hakusana 9 hal[v,f]+ centre

Hakustrategiaa ALOITUS REFERENSSIHAKU HAKU PATENTTITIETOKANNOISTA Luokitus + vaatimusten sanat Luokitus + tiivistelmän sanat Luokitus + täyden tekstin sanat Laajennetut luokat + sanojen synonyymit Pelkkä luokkahaku Pelkkä sanahaku HAKU MUISTA LÄHTEISTÄ LOPETUS Pyramidissa siirrytään ylhäältä alaspäin, jos relevanttia viitemateriaalia ei löydy Hakustrategiaa ja hakutermejä päivitetään, jos esteitä ei löydy Hakutulosten ja samalla kohinan määrä kasvaa pyramidimaisesti, kun hakukriteerit löystyvät ja strategia laajenee

Hakustrategiaa 2 Todennäköisyys löytää relevantti este ensin kasvaa ja sitten pienenee tutkimuksen keston pidetessä Tutkimuksen aloitus T o d e n n ä k ö i s y y s Tutkimuksen lopetus Haku tietokannoista ja muista lähteistä Tutkimukseen käytetty aika

Tulosten analysointi Tuloksena joukko julkaisuja ja mahdollisesti lausunto Onko keksintö uusi? Yhdestäkään julkaisusta ei löydy kaikkia keksinnön piirteitä Onko myös keksinnöllinen? Uudet piirteet eivät ole alan ammattilaiselle ilmeisiä Alan ammattilaiselle ei ole ilmeistä yhdistää useamman julkaisun ratkaisuja siten että päädytään keksintöön Kuinka kattava tutkimus on? Tutkimukset tehdään yleensä vain patenttitietokannoista Ei tietoa salaisista hakemuksista, suullisista esityksistä yms. Onko tutkimusta tarpeen täydentää?

PRH:n tutkimuspalvelut Tekniikan tason selvitys, ennakkouutuustutkimus, valmistus- ja markkinointiestetutkimus, kilpailijaseuranta Ei patentoitavuusselvitystä Tekijöinä n. 115 tutkijainsinööriä Käytössä EPO:n tietokannat ja hakuohjelmat Tutkimusraportti, jossa lueteltu relevantit julkaisut Haluttaessa myös julkaisukopiot Haluttaessa kommentti, jossa kerrotaan mitkä keksinnön piirteet julkaisuista löytyvät.

PRH:n tutkimuspalvelut 2 Toimitusaika noin neljä viikkoa Hinnat Tutkimuskulut 100 € (perusmaksu)+ 100 €/h + alv Kommentti 250 € + alv Julkaisukopioista lisämaksu Lisäksi toimituslisä 5,5 € + laskutuslisä 6,5 € + alv Tilaukset patentin neuvontaan Tilauslomake PRH:n verkkosivuilla Uutena tulossa reaaliaikainen ennakkouutuustutkimus Tutkijainsinööri on tutkimuksen aikana yhteydessä tilaajaan puhelimen ja näytönjako-ohjelmiston avulla, jolloin tilaaja voi osallistua hakujen suorittamiseen ja tulosten tarkasteluun

Neuvonta patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa Neuvontainsinöörit: Minkälaiset keksinnöt ovat patentoitavissa tai suojattavissa hyödyllisyysmallilla Mitä hakemukseen tarvitaan Miten hakemuksen käsittely tapahtuu PRH:ssa Patentointi ulkomailla Patentti- ja hyödyllisyysmallilainsäädännön sisältö Patenttiluokitus (saa apua luokan etsimisessä) Opastusta tiedonhakuun Internet-tietokannoista puh. 029 509 5858 neuvonta.patentti@prh.fi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Jornada viernes 25-02-2014- E.N.S.J.M.Estrada - Education

Bondia.cat 25/02/2014 ... Olli Sievänen, Patentti- ja rekisterihallitus, ... Neuvontainsinööri Olli Sievänen Patentti- ja rekisterihallituksesta ...
Read more