enlarge export

50 %
50 %
Information about enlarge export
News & Politics

Published on March 15, 2009

Author: dorondror

Source: slideshare.net

הגדלת הייצוא של מדינת ישראל יוזם המסמך : דורון דרור רעיון :

המטרה : הגדלת הייצוא של מדינת ישראל באופן ניכר . הבעייה : חולשה של חברות ישראליות קטנות בנושא שיווק בינלאומי { השקעה ראשונית בתשתית שיווקית , פערי תרבויות , חוסר משאבים לחדור למספר רב של שווקים בו זמנית }. הרעיון : שכפול ההצלחה של המדינה בסיוע לחברות הזנק וקטנות בנושא מחקר ופיתוח , ויישומו בתחום השיווק הבינלאומי של חברות קטנות . האמצעי : הקצאת תקציב שנתי של מאה מיליון דולר + מינוי של שר ייצוא ( אופציה ).

יש לנו את השכל , את הרעיונות הטובים בעולם , הון אנושי עולה על כל ארץ מערבית , מומחיות וידע כמעט בכל תחום , מייצרים ברמה איכות גבוהה מאוד , מתחרים במוצרים לא המוניים במחירים סבירים מאוד , עומדים בכל סטנדרט בינלאומי , ולמרות הכל : רק כמה חברות בודדות בארץ מצליחות בגדול ותופסות נתח עולמי ( טבע , צ ' קפוינט ). היצוא שלנו באחוזים לעומת הייצור של המדינות המתועשות הוא מאוד קטן . עד היום התערבות ממשלתית תרמה רבות להקמה של עסקים קטנים , פיתוח וחברות הזנק . כספי ענק הושקעו ומושקעים בכל התחומים , והדבר נשא ונושא פירות . התערבות ממשלתית בנושא שיווק לוקה בחסר וכמעט לא קיים , למעט פריסה של נציגי סחר אנמיים שדואגים יותר למקרו ופחות למיקרו , קרי פריסה שיווקית והנושאים שהועלו . סיוע למציאת סוכן / יבואן מסייע בצורה מינימלית לחלוטין . מכון היצוא נטול משאבים והסיוע מוגבל מאוד . הבעייה - במילים אחרות:

יש לנו את השכל , את הרעיונות הטובים בעולם , הון אנושי עולה על כל ארץ מערבית , מומחיות וידע כמעט בכל תחום , מייצרים ברמה איכות גבוהה מאוד , מתחרים במוצרים לא המוניים במחירים סבירים מאוד , עומדים בכל סטנדרט בינלאומי , ולמרות הכל : רק כמה חברות בודדות בארץ מצליחות בגדול ותופסות נתח עולמי ( טבע , צ ' קפוינט ). היצוא שלנו באחוזים לעומת הייצור של המדינות המתועשות הוא מאוד קטן .

עד היום התערבות ממשלתית תרמה רבות להקמה של עסקים קטנים , פיתוח וחברות הזנק . כספי ענק הושקעו ומושקעים בכל התחומים , והדבר נשא ונושא פירות .

התערבות ממשלתית בנושא שיווק לוקה בחסר וכמעט לא קיים , למעט פריסה של נציגי סחר אנמיים שדואגים יותר למקרו ופחות למיקרו , קרי פריסה שיווקית והנושאים שהועלו . סיוע למציאת סוכן / יבואן מסייע בצורה מינימלית לחלוטין .

מכון היצוא נטול משאבים והסיוע מוגבל מאוד .

הקמת " צבא " משווקים בינלאומיים בכל נקודה על הגלובוס ( לעומת נציגי סחר אנמיים ). סיוע בהקמת חברות בנות לצורך שיווק בארצות היעד . ייצוג של חברות ישראליות שבארץ נחשבות כמתחרות , מאותו תחום , ולייצג אותם כמקשה אחת בארצות היעד . בכך לגרום לשיתוף פעולה ולהציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים מכמה מפעלים . הצעות לדרכי פעולה הצעות לדרכי פעולה

הקמת " צבא " משווקים בינלאומיים בכל נקודה על הגלובוס ( לעומת נציגי סחר אנמיים ).

סיוע בהקמת חברות בנות לצורך שיווק בארצות היעד .

ייצוג של חברות ישראליות שבארץ נחשבות כמתחרות , מאותו תחום , ולייצג אותם כמקשה אחת בארצות היעד . בכך לגרום לשיתוף פעולה ולהציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים מכמה מפעלים .

הקמת מחסנים אוטומטיים , לוגיסטיקה , שירותי תיקונים ושרות לקוחות בארצות היעד , משותפים לטובת מגוון רחב של יצרנים ישראלים . שימוש נרחב בפרסום ויחצ " נות מקומית בארצות היעד לקידום מוצרים ישראלים . השתלטות על שטחי תערוכות גדולים , והתמחות בהקמת דוכנים מפוארים לטובת יצרנים ישראליים . הקמת מטות של מודיעין עסקי , סקרים וכדומה . הקמת צוות מתמחה לאיתור והגשת מכרזים מקומיים בארצות היעד . הצעות לדרכי פעולה - המשך

הקמת מחסנים אוטומטיים , לוגיסטיקה , שירותי תיקונים ושרות לקוחות בארצות היעד , משותפים לטובת מגוון רחב של יצרנים ישראלים .

שימוש נרחב בפרסום ויחצ " נות מקומית בארצות היעד לקידום מוצרים ישראלים .

השתלטות על שטחי תערוכות גדולים , והתמחות בהקמת דוכנים מפוארים לטובת יצרנים ישראליים .

הקמת מטות של מודיעין עסקי , סקרים וכדומה .

הקמת צוות מתמחה לאיתור והגשת מכרזים מקומיים בארצות היעד .

הכנת חברות מועמדות לכניסה לשווקים בינלאומיים , באמצעות צוות יועצי שיווק ואסטרטגיה . כמקובל באישור מענק המדען הראשי , חברות שייהנו מהסיוע , ידרשו לתת תמלוגים למדינה מתוספת ההזמנות , ותמלוגים למשווקים הבינלאומיים כתמריץ להגדלת מכירות . ניתן להתחיל עם מספר חברות ומספר ארצות יעד , ולהגדיל בהדרגה את היריעה . הצעות לדרכי פעולה - המשך

הכנת חברות מועמדות לכניסה לשווקים בינלאומיים , באמצעות צוות יועצי שיווק ואסטרטגיה .

כמקובל באישור מענק המדען הראשי , חברות שייהנו מהסיוע , ידרשו לתת תמלוגים למדינה מתוספת ההזמנות , ותמלוגים למשווקים הבינלאומיים כתמריץ להגדלת מכירות .

ניתן להתחיל עם מספר חברות ומספר ארצות יעד , ולהגדיל בהדרגה את היריעה .

נקודה הכי חשובה : ממשלה לא מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה ולהיות מעסיק של הרבה משווקים . לפיכך : לכל מדינת יעד יונפק מכרז שהמטרה להשתמש בחברה מבוססת , בארץ או בחו " ל בעלת חברת הפצה ושיווק , בעלת קשרים ואמצעים . בחברה זו יועסקו בעיקר תושבי המקום שמכירים את המנטליות והשפה . הצעות לדרכי פעולה - המשך

נקודה הכי חשובה :

ממשלה לא מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה ולהיות מעסיק של הרבה משווקים .

לפיכך : לכל מדינת יעד יונפק מכרז שהמטרה להשתמש בחברה מבוססת , בארץ או בחו " ל בעלת חברת הפצה ושיווק , בעלת קשרים ואמצעים .

בחברה זו יועסקו בעיקר תושבי המקום שמכירים את המנטליות והשפה .

רעיון נוסף : שיפור זמינות מוצרים כאמצעי לחדור לשווקים . הבעייה : לחברות קטנות קשה להתחרות מול הגדולות . דרך להתמודד באמצעות גמישות וזמני אספקה קצרים . מטרה : הגדלת מלאים של חומרי גלם , ושל מוצרים מוגמרים במחסני ארצות יעד . האמצעי : העמדת קרן ממשלתית הלוואות למימון גידול במלאי , בריבית 0, פריסה ל - 20 שנים . הצעות לדרכי פעולה - המשך

רעיון נוסף : שיפור זמינות מוצרים כאמצעי

לחדור לשווקים .

הבעייה : לחברות קטנות קשה להתחרות מול הגדולות .

דרך להתמודד באמצעות גמישות וזמני אספקה

קצרים .

מטרה : הגדלת מלאים של חומרי גלם , ושל מוצרים

מוגמרים במחסני ארצות יעד .

האמצעי : העמדת קרן ממשלתית הלוואות למימון גידול

במלאי , בריבית 0, פריסה ל - 20 שנים .

סיום סיוע לחברה: ייצוא חברה > 25 מיליון $ הצלחה הצלחה למשל , אם החברה מכרה ביפן מעל 300,000$ בשנה בסיוע המדינה , הדבר מצדיק שכירת שירות של איש שיווק ממשאבי החברה , או יעד מכירות מעל מיליון ש מצדיק פתיחת חברה / משרד ביפן , משאב של החברה . { לדוגמה } סיום יעד מכירות שנתי לאזור מסוים ומינוי איש שיווק של החברה ממשאביה .

הגדלת הכנסות המדינה ממיסים : מס הכנסה חברות , לשכירים . הגדלת הכנסות המדינה מפוטנציאל להנפקות אותן חברות שקיבלו סיוע . קיטון באבטלה . צמצום פערים חברתיים . קיטון בכספי רווחה . ופרמטרים כלכליים נוספים כתוצאה מגידול בייצוא . תוצרים למדינה

הגדלת הכנסות המדינה ממיסים : מס הכנסה חברות , לשכירים .

הגדלת הכנסות המדינה מפוטנציאל להנפקות אותן חברות שקיבלו סיוע .

קיטון באבטלה .

צמצום פערים חברתיים .

קיטון בכספי רווחה .

ופרמטרים כלכליים נוספים כתוצאה מגידול בייצוא .

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Enlarge Your Excel Export | Atlassian Marketplace

Browse plugins and add-ons to extend JIRA, Confluence, and our developer tools on Atlassian Marketplace. Free 30-day trial for all add-ons.
Read more

Lightroom: Export Resizing Problem | Photoshop Family ...

Bug in Photoshop Lightroom. When I go to export a number of files, I have the resize option selected to resize the long edge with the "do not enlarge" checked.
Read more

Lightroom 4: Export: Option "Don't Enlarge" is ignored ...

Lightroom 4: Export: Option "Don't Enlarge" is ignored when using "Limit File Size to"
Read more

DigiScope product - Lucid8

DigiScope Export Capabilities: Click Screenshots To Enlarge: Import & Export Mailboxes and Email. EDB to PST, EDB to MSG; PST to PST, PST to MSG;
Read more

Enlarge font in the Reading Pane - MSOutlook.info

There are several ways to enlarge the font in the Reading Pane in Outlook; ... Import/Export; Installing; Interface; Journal; Mail Composing; Mail Organizing;
Read more

Can you enlarge the size HTML Export? | Jaspersoft Community

By: BrianActive - brianactive Can you enlarge the size HTML Export? 2006-01-18 17:34 I see this has been addressed with in an earlier post with ...
Read more

How to change the export resolution of a PowerPoint slide

How to change the export resolution of a PowerPoint slide Email Print ; Support for Office 2003 has ended. Microsoft ended support for ...
Read more

CARPIGIANI - Products - Soft: EXPORT

Die EXPORT-Softeismaschinen sind Standgeräte mit hochprofessionellen Merkmalen und Funktionen. Die Modelle sind mit drei Ausgabehähnen ausgestattet und ...
Read more

How to Enlarge a PDF to Print | Techwalla.com

How to Enlarge a PDF to Print. By Regina Edwards. Images and small brochures may be supplied in a compact page size that is difficult to read.
Read more

How to Increase the Size of a Photo in Photoshop ...

How to Increase the Size of a Photo in Photoshop. ... After Changes. This tutorial is to help you learn how to blow-up or enlarge a picture.
Read more