enlarge export

50 %
50 %
Information about enlarge export
News & Politics

Published on March 15, 2009

Author: dorondror

Source: slideshare.net

הגדלת הייצוא של מדינת ישראל יוזם המסמך : דורון דרור רעיון :

המטרה : הגדלת הייצוא של מדינת ישראל באופן ניכר . הבעייה : חולשה של חברות ישראליות קטנות בנושא שיווק בינלאומי { השקעה ראשונית בתשתית שיווקית , פערי תרבויות , חוסר משאבים לחדור למספר רב של שווקים בו זמנית }. הרעיון : שכפול ההצלחה של המדינה בסיוע לחברות הזנק וקטנות בנושא מחקר ופיתוח , ויישומו בתחום השיווק הבינלאומי של חברות קטנות . האמצעי : הקצאת תקציב שנתי של מאה מיליון דולר + מינוי של שר ייצוא ( אופציה ).

יש לנו את השכל , את הרעיונות הטובים בעולם , הון אנושי עולה על כל ארץ מערבית , מומחיות וידע כמעט בכל תחום , מייצרים ברמה איכות גבוהה מאוד , מתחרים במוצרים לא המוניים במחירים סבירים מאוד , עומדים בכל סטנדרט בינלאומי , ולמרות הכל : רק כמה חברות בודדות בארץ מצליחות בגדול ותופסות נתח עולמי ( טבע , צ ' קפוינט ). היצוא שלנו באחוזים לעומת הייצור של המדינות המתועשות הוא מאוד קטן . עד היום התערבות ממשלתית תרמה רבות להקמה של עסקים קטנים , פיתוח וחברות הזנק . כספי ענק הושקעו ומושקעים בכל התחומים , והדבר נשא ונושא פירות . התערבות ממשלתית בנושא שיווק לוקה בחסר וכמעט לא קיים , למעט פריסה של נציגי סחר אנמיים שדואגים יותר למקרו ופחות למיקרו , קרי פריסה שיווקית והנושאים שהועלו . סיוע למציאת סוכן / יבואן מסייע בצורה מינימלית לחלוטין . מכון היצוא נטול משאבים והסיוע מוגבל מאוד . הבעייה - במילים אחרות:

יש לנו את השכל , את הרעיונות הטובים בעולם , הון אנושי עולה על כל ארץ מערבית , מומחיות וידע כמעט בכל תחום , מייצרים ברמה איכות גבוהה מאוד , מתחרים במוצרים לא המוניים במחירים סבירים מאוד , עומדים בכל סטנדרט בינלאומי , ולמרות הכל : רק כמה חברות בודדות בארץ מצליחות בגדול ותופסות נתח עולמי ( טבע , צ ' קפוינט ). היצוא שלנו באחוזים לעומת הייצור של המדינות המתועשות הוא מאוד קטן .

עד היום התערבות ממשלתית תרמה רבות להקמה של עסקים קטנים , פיתוח וחברות הזנק . כספי ענק הושקעו ומושקעים בכל התחומים , והדבר נשא ונושא פירות .

התערבות ממשלתית בנושא שיווק לוקה בחסר וכמעט לא קיים , למעט פריסה של נציגי סחר אנמיים שדואגים יותר למקרו ופחות למיקרו , קרי פריסה שיווקית והנושאים שהועלו . סיוע למציאת סוכן / יבואן מסייע בצורה מינימלית לחלוטין .

מכון היצוא נטול משאבים והסיוע מוגבל מאוד .

הקמת " צבא " משווקים בינלאומיים בכל נקודה על הגלובוס ( לעומת נציגי סחר אנמיים ). סיוע בהקמת חברות בנות לצורך שיווק בארצות היעד . ייצוג של חברות ישראליות שבארץ נחשבות כמתחרות , מאותו תחום , ולייצג אותם כמקשה אחת בארצות היעד . בכך לגרום לשיתוף פעולה ולהציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים מכמה מפעלים . הצעות לדרכי פעולה הצעות לדרכי פעולה

הקמת " צבא " משווקים בינלאומיים בכל נקודה על הגלובוס ( לעומת נציגי סחר אנמיים ).

סיוע בהקמת חברות בנות לצורך שיווק בארצות היעד .

ייצוג של חברות ישראליות שבארץ נחשבות כמתחרות , מאותו תחום , ולייצג אותם כמקשה אחת בארצות היעד . בכך לגרום לשיתוף פעולה ולהציג מגוון רחב של פתרונות ומוצרים מכמה מפעלים .

הקמת מחסנים אוטומטיים , לוגיסטיקה , שירותי תיקונים ושרות לקוחות בארצות היעד , משותפים לטובת מגוון רחב של יצרנים ישראלים . שימוש נרחב בפרסום ויחצ " נות מקומית בארצות היעד לקידום מוצרים ישראלים . השתלטות על שטחי תערוכות גדולים , והתמחות בהקמת דוכנים מפוארים לטובת יצרנים ישראליים . הקמת מטות של מודיעין עסקי , סקרים וכדומה . הקמת צוות מתמחה לאיתור והגשת מכרזים מקומיים בארצות היעד . הצעות לדרכי פעולה - המשך

הקמת מחסנים אוטומטיים , לוגיסטיקה , שירותי תיקונים ושרות לקוחות בארצות היעד , משותפים לטובת מגוון רחב של יצרנים ישראלים .

שימוש נרחב בפרסום ויחצ " נות מקומית בארצות היעד לקידום מוצרים ישראלים .

השתלטות על שטחי תערוכות גדולים , והתמחות בהקמת דוכנים מפוארים לטובת יצרנים ישראליים .

הקמת מטות של מודיעין עסקי , סקרים וכדומה .

הקמת צוות מתמחה לאיתור והגשת מכרזים מקומיים בארצות היעד .

הכנת חברות מועמדות לכניסה לשווקים בינלאומיים , באמצעות צוות יועצי שיווק ואסטרטגיה . כמקובל באישור מענק המדען הראשי , חברות שייהנו מהסיוע , ידרשו לתת תמלוגים למדינה מתוספת ההזמנות , ותמלוגים למשווקים הבינלאומיים כתמריץ להגדלת מכירות . ניתן להתחיל עם מספר חברות ומספר ארצות יעד , ולהגדיל בהדרגה את היריעה . הצעות לדרכי פעולה - המשך

הכנת חברות מועמדות לכניסה לשווקים בינלאומיים , באמצעות צוות יועצי שיווק ואסטרטגיה .

כמקובל באישור מענק המדען הראשי , חברות שייהנו מהסיוע , ידרשו לתת תמלוגים למדינה מתוספת ההזמנות , ותמלוגים למשווקים הבינלאומיים כתמריץ להגדלת מכירות .

ניתן להתחיל עם מספר חברות ומספר ארצות יעד , ולהגדיל בהדרגה את היריעה .

נקודה הכי חשובה : ממשלה לא מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה ולהיות מעסיק של הרבה משווקים . לפיכך : לכל מדינת יעד יונפק מכרז שהמטרה להשתמש בחברה מבוססת , בארץ או בחו " ל בעלת חברת הפצה ושיווק , בעלת קשרים ואמצעים . בחברה זו יועסקו בעיקר תושבי המקום שמכירים את המנטליות והשפה . הצעות לדרכי פעולה - המשך

נקודה הכי חשובה :

ממשלה לא מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה ולהיות מעסיק של הרבה משווקים .

לפיכך : לכל מדינת יעד יונפק מכרז שהמטרה להשתמש בחברה מבוססת , בארץ או בחו " ל בעלת חברת הפצה ושיווק , בעלת קשרים ואמצעים .

בחברה זו יועסקו בעיקר תושבי המקום שמכירים את המנטליות והשפה .

רעיון נוסף : שיפור זמינות מוצרים כאמצעי לחדור לשווקים . הבעייה : לחברות קטנות קשה להתחרות מול הגדולות . דרך להתמודד באמצעות גמישות וזמני אספקה קצרים . מטרה : הגדלת מלאים של חומרי גלם , ושל מוצרים מוגמרים במחסני ארצות יעד . האמצעי : העמדת קרן ממשלתית הלוואות למימון גידול במלאי , בריבית 0, פריסה ל - 20 שנים . הצעות לדרכי פעולה - המשך

רעיון נוסף : שיפור זמינות מוצרים כאמצעי

לחדור לשווקים .

הבעייה : לחברות קטנות קשה להתחרות מול הגדולות .

דרך להתמודד באמצעות גמישות וזמני אספקה

קצרים .

מטרה : הגדלת מלאים של חומרי גלם , ושל מוצרים

מוגמרים במחסני ארצות יעד .

האמצעי : העמדת קרן ממשלתית הלוואות למימון גידול

במלאי , בריבית 0, פריסה ל - 20 שנים .

סיום סיוע לחברה: ייצוא חברה > 25 מיליון $ הצלחה הצלחה למשל , אם החברה מכרה ביפן מעל 300,000$ בשנה בסיוע המדינה , הדבר מצדיק שכירת שירות של איש שיווק ממשאבי החברה , או יעד מכירות מעל מיליון ש מצדיק פתיחת חברה / משרד ביפן , משאב של החברה . { לדוגמה } סיום יעד מכירות שנתי לאזור מסוים ומינוי איש שיווק של החברה ממשאביה .

הגדלת הכנסות המדינה ממיסים : מס הכנסה חברות , לשכירים . הגדלת הכנסות המדינה מפוטנציאל להנפקות אותן חברות שקיבלו סיוע . קיטון באבטלה . צמצום פערים חברתיים . קיטון בכספי רווחה . ופרמטרים כלכליים נוספים כתוצאה מגידול בייצוא . תוצרים למדינה

הגדלת הכנסות המדינה ממיסים : מס הכנסה חברות , לשכירים .

הגדלת הכנסות המדינה מפוטנציאל להנפקות אותן חברות שקיבלו סיוע .

קיטון באבטלה .

צמצום פערים חברתיים .

קיטון בכספי רווחה .

ופרמטרים כלכליים נוספים כתוצאה מגידול בייצוא .

Add a comment

Related presentations

Related pages

Enlarge Your Excel Export | Atlassian Marketplace

Browse plugins and add-ons to extend JIRA, Confluence, and our developer tools on Atlassian Marketplace. Free 30-day trial for all add-ons.
Read more

Lightroom: Export Resizing Problem | Photoshop Family ...

Bug in Photoshop Lightroom. When I go to export a number of files, I have the resize option selected to resize the long edge with the "do not enlarge" checked.
Read more

Lightroom 4: Export: Option "Don't Enlarge" is ignored ...

Lightroom 4: Export: Option "Don't Enlarge" is ignored when using "Limit File Size to"
Read more

DigiScope product - Lucid8

DigiScope Export Capabilities: Click Screenshots To Enlarge: Import & Export Mailboxes and Email. EDB to PST, EDB to MSG; PST to PST, PST to MSG;
Read more

Enlarge font in the Reading Pane - MSOutlook.info

There are several ways to enlarge the font in the Reading Pane in Outlook; ... Import/Export; Installing; Interface; Journal; Mail Composing; Mail Organizing;
Read more

Can you enlarge the size HTML Export? | Jaspersoft Community

By: BrianActive - brianactive Can you enlarge the size HTML Export? 2006-01-18 17:34 I see this has been addressed with in an earlier post with ...
Read more

How to change the export resolution of a PowerPoint slide

How to change the export resolution of a PowerPoint slide Email Print ; Support for Office 2003 has ended. Microsoft ended support for ...
Read more

CARPIGIANI - Products - Soft: EXPORT

Die EXPORT-Softeismaschinen sind Standgeräte mit hochprofessionellen Merkmalen und Funktionen. Die Modelle sind mit drei Ausgabehähnen ausgestattet und ...
Read more

How to Enlarge a PDF to Print | Techwalla.com

How to Enlarge a PDF to Print. By Regina Edwards. Images and small brochures may be supplied in a compact page size that is difficult to read.
Read more

How to Increase the Size of a Photo in Photoshop ...

How to Increase the Size of a Photo in Photoshop. ... After Changes. This tutorial is to help you learn how to blow-up or enlarge a picture.
Read more