Enfermidades Respiratorias

0 %
100 %
Information about Enfermidades Respiratorias
Education

Published on March 18, 2009

Author: Espineira

Source: slideshare.net

ENFERMIDADES RESPIRATORIAS Nerea Fernández Blanco Carla Brión Fernández

Nerea Fernández Blanco

Carla Brión Fernández

ASMA BRONQUIAL Causas: Nas causas que dan orixe a esta enfermidade entran en xogo varios determinantes: *Factores predispoñentes : representados por múltiplos estados patolóxicos sufridos con anterioridade polo enfermo. Estas doenzas terminan por comprometer a elasticidade do tecido pulmonar que forma as paredes dos alvéolos, favorecendo con isto a distensión das mesmas por efecto dos factores determinantes. *Factores determinantes: son todas aquelas causas que, provocando un aumento da presión aérea no interior dos alvéolos

 

BRONQUIOLITIS CONCEPTO: Infección vírica aguda do tracto respiratorio inferior que afecta a lactantes e nenos pequenos. Caracterízase por dificultade para respirar, sibilancias audibles e ruídos crepitantes. CAUSAS: Virus sincipital respiratorio e virus para influenza 3, os máis frecuentes. O contaxio lévase a cabo por contacto directo; o virus encóntrase nas microgotas do alento e contáxiase facilmente ao estornudar ou tusir. Un enfermo pode diseminar o virus de 3 a 8 días, e o período de incubación varía de 2 a 8 días. Os nenos máis propensos e máis graves son os prematuros, os que presentan unha enfermidade do corazón ou algunha inmunodeficiencia.

 

CIANOSE Causas: A cianose é, de feito, un síntoma de diversas patoloxías e ten como causa única a falta de osíxeno na sangue. Esta causa pode ser debida a un factor cardiocirculatorio ou a un factor pulmonar; tanto unha hemoglobina defectuosa, incapaz de transportar o suficiente osíxeno, como unha alteración no bombeo da sangre (fallo cardíaco), levarán á adquisición deste ton azulado tan característico. Por outro lado, a diminución de osíxeno ambiental, da frecuencia respiratoria ou a alteración do sistema de intercambio alvéolo - capilar son tamén factores determinantes da cianose. Síntomas: A coloración azul maniféstase particularmente en labios, orellas, punta da nariz, pómulos e extremos dos dedos.

 

DISNEA Máis que unha enfermidade, é un síntoma de moitas enfermidades. O proceso de aparición é diferente segundo a causa subxacente: *Disnea respiratoria : pode ser producida por unha estreiteza nas vías aéreas que impida o paso libre de aire, ben sexa o de inspiración, ben o de expiración, ou ben, por alteración ou lesión do tecido pulmonar, con repercusión no sistema alvéolo - capilar. *Disnea nerviosa : pode ser simplemente psicolóxica, e preséntase en individuos ansiosos ou en neuróticos; non obstante pode existir un verdadeiro fallo orgánico, como é la parálise dos músculos respiratorios ou unha alteración nos centros reguladores da respiración (a nivel cerebral). *Disnea cardíaca : calquera alteración cardíaca cursa cun afogo máis ou menos acentuado, segundo a gravidade da cardiopatía. *Disnea por alteración sanguínea : tanto unha anemia grave como unha acidoses (exceso de acidez no sangue), poden producir disnea. Síntomas. O signo determinante da disnea (que en sí é un síntoma) é falla de aire ou dificultade para expirar, apreciable polo propio paciente, e posta de manifesto por medio dunha hiperventilación.

 

NEUMONÍA Denomínase neumonía , en xeral, á inflamación do tecido pulmonar. Este término, sen embargo, aplícase máis especificamente a inflamacións que comprometen grandes áreas del pulmón, segmentos ou lóbulos, e, polo común, de maneira máis ou menos homoxénea. Pode desenrolase predominantemente nos alvéolos, ou no intersticio, ou en ambos. As neumonías alveolares son inflamacións predominantemente exudativas, mentres que as intersticiais soen ser proliferativas ou produtivas. As neumonías mixtas non están actualmente moi caracterizadas, pero nelas é posíbel recoñecer ambos compoñentes inflamatorios simultaneamente Segundo causas as neumonías poden ser: * Bacterianas * Virales * Por micoplasma ou axente de Eaton * Por bedsonias (ornitose, rickettsiose) * Micóticas * Protozoarias (Pneumocystis carinii , Toxoplasma) * Por axentes físico-químicos (lipoides, parafina, radiacións) * inmunitarias (autoinmunitarias, alveolite alérxica)

 

CANCRO BRONCOPULMONAL Causas: sábese que existen condicións predispoñentes que favorecen a súa aparición como son ambientes nos que existe unha alta concentración de radioactividade ou de cobalto. Por outra parte, o cancro de pulmón é máis frecuente nas persoas fumadoras que nas que non son adictas ao tabaco. Síntomas: Un dos síntomas principais é a aparición dunha tose moi seca, que se presenta dunha maneira precoz en case a totalidade dos casos. Preséntanse tamén dolores no tórax, xeralmente de carácter xordo, continuo e gravitativo. Ó principio as expectoracións son escasas, para pasar máis adiante a ser abundantes ó tempo que adquiren un color framboesa debido á mestura de moco bronquial con sangue; na fase máis avanzada, preséntase hemoptise e unha disnea moi acentuada. A febre soe ser moi baixa ou non presentarse. O enfermo sofre un estado de adelgazamento e anemia progresivos que acaban nun depauperamento xeral característico dos procesos cancerosos

 

RESFRIADO COMÚN CAUSA O resfriado común pode estar causado por unha ampla variedade de virus, aínda que os rinovirus, dos que existen máis de cen variedades antixénicas, son os responsables de entre un 30 % e un 60 % dos casos. Outros virus frecuentemente asociados ao resfriado son os virus paragripais (parainfluenza), os virus sincitiais respiratorios e os coronavirus. O tipo de virus predominante soe variar segundo a estación do ano. Así, por exemplo, os resfriados de primavera, verán e outono están causados frecuentemente por picornavirus, mentres que os resfriados que aparecen ao final do outono e en inverno soen ser infeccións de paramixovirus ou mixovirus. SIGNOS E SÍNTOMAS Tras o período de incubación, comezan a aparecer molestias nasais con estornudos e rinorrea, isto é, mucosidade excesiva. Tamén pode sentirse picor e dor de garganta e malestar xeral. Quizás sexa a conxestión nasal o síntoma predominante: o exceso de mucosidade nas fosas nasais da lugar á conxestión, que dificulta a respiración. A causa máis frecuente da conxestión nasal é a inflamación da delicada membrana mucosa que tapiza o interior das cavidades nasais, e que da como resultado a produción aumentada de moco.

 

GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN

Add a comment

Related presentations

Related pages

aprendesobreenfermedadesrespiratorias - Principales ...

Es una de las enfermedades respiratorias más serias, la pulmonía se produce cuando los pulmones se exponen a distintos gérmenes, ...
Read more

Enfermedades de los pulmones: MedlinePlus en español

Las personas con enfermedades pulmonares tienen dificultad para respirar. Millones de personas en los Estados Unidos tienen enfermedades pulmonares.
Read more

Categoría:Enfermedades del aparato respiratorio ...

Enfermedades del aparato respiratorio (CIE-10 Capítulo X, J00-J99) Infecciones respiratorias agudas superiores
Read more

Pulmón y vías respiratorias: MedlinePlus en español

Pulmón y vías respiratorias Vea todos los temas Pulmón y vías respiratorias ... Garganta, Enfermedades de la ver Enfermedades de la garganta;
Read more

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS - YouTube

Category Education; License Standard YouTube License; Music "Piano. Concerto No. 3 - Largo ( Beethoven )" by Anton Dikov with Sofia ...
Read more

Enfermedades respiratorias crónicas - OMS | Enfermedades ...

Destacado. Acerca de la enfermedades respiratorias crónicas Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enfermedades crónicas de las vías ...
Read more

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT) La comunidad científica y médica de las entidades coordinadas por la ...
Read more

Enfermedades Respiratorias - YouTube

Dr. Filiberto Cruz Vicente (Neumólogo) ... This feature is not available right now. Please try again later.
Read more

OMS | Acerca de la enfermedades respiratorias crónicas

Acerca de la enfermedades respiratorias crónicas. Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y ...
Read more