Enfermidades Cardiovasculares

50 %
50 %
Information about Enfermidades Cardiovasculares
Education

Published on March 18, 2009

Author: Espineira

Source: slideshare.net

ENFERMIDADES CARDIBASCULARES ¿QUÉ SON AS ENFERMIDADES CARDIOVASCULARES? As enfermidades cardiovasculares son: *A cardiopatía coronaria – enfermidade dos vasos sanguíneos que irrigan o músculo cardiaco. *As enfermidades cerebrovasculares – enfermidades dos vasos sanguíneos que irrigan o cerebro; *As arteriopatías periféricas – enfermidades dos vasos sanguíneos que irrigan os membros superiores e inferiores *A cardiopatía reumática – lesions do miocardio e das válvulas cardíacas debidas a febre reumática. *As cardiopatías congénitas – malformaciones do corazón presentes desde o nacemento; *As trombosis venosas profundas e embolias pulmonares – coágulos de sange nas veas das pernas.

Posibles Causas para este problema: *Hábitos de fumar *Estrés *Vida sedentarismo *Uso constante de bebidas alcohólicas *Factores resultantes de la mala alimentación *Obesidad *Colesterol elevado *Hipertensión *Un fumador tiene 2 a 6 veces más riego de morir de enfermedades coronarias *Las mujeres que fuman y toman anticonceptivos orales tienen mucho mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un ataque cerebral . *Un fumador tiene el doble de riesgo de morir por un ataque cardiaco. *Un fumador que ya tuvo un ataque al corazón y sigue fumando su riesgo de repetirlo es 6 veces mayor.

DATOS SOBRE AS ECV As ECV son a principal causa de morte en todo o mundo. Cada ano morren máis persoas por ECV que por cualquera outra causa. calcusase que en 2005 morreron por esta causa 17,5 millons de persoas, o cal representa un 30% de todalas mortes rexistradas no mundo; 7,6 millons desas mortes deberonse á cardiopatía coronaria, e 5,7 millons aos AVC. As mortes por ECV afectan por igual a ambos sexos, e máis do 80% producense en países de ingresos baixos e medios. calculase que en 2015 morrerán cerca de 20 millons de persons por ECV, sobre todo por cardiopatías e AVC, e prevése que sigan sendo a principal causa de morte CAUSAS DAS ECV As causas das ECV están ben definidas e son ben conocidas. As causas máis importantes de cardiopatía e AVC son os chamados quot;factores de riesgo modificablesquot;: dieta malsan, inactividade física e consumo de tabaco. Os efectos da dieta malsan e da inactividad física poden manifestarse como quot;factores de riesgo intermediosquot;: aumento da tensión arterial e do azúcre e os lípidos da sangre, sobrepeso e obesidade. Os principais factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente un 80% dos casos de cardiopatía coronaria e enfermidade cerebrovascular. Tamén hai unha serie de determinantes subiacentes das enfermidades crónicas, e decir, quot;as causas das causasquot;, que son un reflexo das principais forzas que rexen os cambios sociais, económicos e culturais: a globalización, a urbanización e o envellecemento da poboación. Outros determinantes das ECV son a pobreza e o estrés.

SÍNTOMAS FRECUENTES DAS ECV A enfermidade subiacente dos vasos sanguíneos non sole presentar síntomas, e a sua primeira manifestación pode ser un ataque ó corazón ou un AVC. Os síntomas do ataque ó corazón consisten no dolor ou molestias no peito, brazos, hombro esquerdo, mandíbula ou espalda. Ademáis pode haber dificultade para respirar, náuseas ou vómitos, mareos ou desmaios, sudores fríos e palidez. A dificultade para respirar, as náuseas e vómitos e o dolor na mandíbula ou as costas son máis frecuentes nas mulleres. O síntoma máis frecuente dos AVC é a pérdida súbita, xeralmente unilateral, da forza muscular nos brazos, pernas ou cara. Outros síntomas consisten na aparición súbita, xeralmente unilateral, do entumecemento na cara, pernas ou brazos; confusión, dificultade para falar ou comprender o que se di; problemas visuales nun ou ambos ollos; dificultade para camiñar, mareos, perda de equilibrio ou coordinación; dor de cabeza intenso de causa descoñecida, e debilidade ou perda de conciencia. Quenes sufran estos síntomas deben acudir inmediatamente ó médico.

Cardiopatía reumática Causas A cardiopatía reumática consiste en lesions do miocardio e das válvulas cardiacas debidas á inflamación e fibrosis causadas pola febre reumática; esta ten sua orixe nunha infección estreptocócica da gorxa, que xeralmente aparece na infancia. Síntomas Os síntomas da cardiopatía reumática consisten na dificultade para respirar, fatiga, latidos cardiacos irregulares, dor torácico e desmaios. Os síntomas da febre reumática consisten en febre, dor e tumefacción articulares, cólicos abdominales e vómitos. Tratamiento O tratamento rápido da farinxitis estreptocócica pode impedir a aparición da febre reumática. O tratamento prolongado e periódico con penicilina pode evitar os ataques repetidos de febre reumática causantes da cardiopatía reumática e deter a progresión da enfermidade en pacentes cuias válvulas cardíacas xa foron danadas COSTO ECONÓMICO DAS ECV As ECV afectan a moitas persoas de mediana idade, e a menudo reducen gravemente os ingresos e os aforros dos pacentes e das suas familias. Os ingresos que deixan de percibirse e os gastos en atención médica socavan o desenrolo socioeconómico das comunidades e dos países. As ECV supoñen unha gran carga para as economías dos países. Por exemplo, calculase que no próximo decenio (2006-2015) China perderá US$ 558 000 millons da renta nacional debido as cardiopatías, os AVC e a diabetes. A prevalencia dos factores de riesgo e enfermidades, así como a mortalidade, solen ser máis elevadas nos grupos socioeconómicos máis baixos dos países de altos ingresos. Nos países de baixos e medianos ingresos estáse observando unha distribución similar a medida que avanza a epidemia.

CÓMO REDUCIR A CARGA DE ECV Polo menos un 80% das mortes prematuras por cardiopatía e AVC poderían evitarse cunha dieta saudable, actividade física regular e abandono do consumo de tabaco. É posibel reducir o riesgo de ECV realizando actividades físicas de forma regular; evitando a inhalación activa ou pasiva de fume de tabaco; consumindo unha dieta rica en froitas e verduras; evitando os alimentos con moitas graxas, azúcres e sal, e mantendo un peso corporal saludable. A forma de previr e controlar as ECV e a través dunha acción global e integrada: Unha acción global requiere a combinación de medidas que traten de reducir os riesgos na totalidade da poboación e de estratexias dirixidas cara os individuos cun alto riesgo ou que xa padecen a enfermidade. Como exemplos de intervencions poboacionais que permiten reducir as ECV podense citar as políticas globais de control do tabaco, os impostos para reducir a inxesta de alimentos ricos en graxas, azúcres e sal, a creación de vías para peatons e bicicletas co fin de fomentar a actividade física, e o suministro de comidas saudables nos comedores escolares. As estratexias integradas centranse nos principais factores de riesgo comuns a varias enfermidades crónicas como as ECV, a diabetes e o cáncro: dieta malsan, inactividade física e consumo de tabaco. Existen medicamentos eficaces e baratos para tratar a práctica total das ECV. ESTRATEXIA DA OMS PARA A PREVENCIÓN E CONTROL DAS ENFERMIDADES CRÓNICAS A labor dea Organización Mundial da Saude (OMS) en materia de ECV está integrada no marco xeral da prevención e control das enfermidades crónicas que elavorou o Departamento de Enfermidades Crónicas e Promoción da Saude. Os obxetivos estratéxicos do departamento consisten en aumentar a concenciación acerca da epidemia de enfermidades crónicas; crear entornos saudables, especialmente para as poboacions pobres e desfavorecidas; frear e invertir a tendencia ó aumento dos factores de riesgo comuns das enfermidades crónicas, como a dieta malsan e a inactividade física, e previr as mortes prematuras e as discapacidades evitables causadas polas principais enfermidades crónicas.

Enfermedades Cardiovasculares Accidente Cerebrovascular Accidente Vascular-Cerebral Alimentación Saludable para el Corazón Angina de Pecho Arteriografía Aterosclerosis Coartación de Aorta Cirugía del Corazón Ecocardiograma Ejercicio: Cómo empezar? Electrocardiograma Enfermedades Cardiacas y Cardiovasculares Enfermedades de las Arterias Coronarias Enfermedades de las Válvulas del Corazón Hipertensión Arterial Infarto de Miocardio Insuficiencia Cardíaca Congestiva Marcapasos Pautas para Pacientes Rehabilitación Cardíaca Soplo Cardiaco

Echo por: José Álvarez Ramallo e Darío Vázquez Filgueira

Add a comment

Related presentations

Related pages

OMS | Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo.
Read more

Enfermedades cardiovasculares - Wikipedia, la enciclopedia ...

Enfermedades cardiovasculares; Micrografía de un corazón con fibrosis (amarillo) y amiloidosis (marrón). Tinción de Movat. Clasificación y recursos ...
Read more

OMS | Enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos ...
Read more

Enfermedades Cardiovasculares - Medicina - Universidad de ...

XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte, tauschen Wissen aus – und haben ...
Read more

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES : DOCUMENTAL COMPLETO - YouTube

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES : DOCUMENTAL COMPLETO ... ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y ALERGIAS - Duration: 53:08. Wegener Tesla 257,421 views.
Read more

Cardiopatía - Wikipedia, la enciclopedia libre

Sin embargo, en sentido estricto se suele denominar cardiopatía a las enfermedades propias de las estructuras del corazón ... Enfermedades cardiovasculares;
Read more

Enfermedades cardiovasculares: Factores de riesgos y ...

Un corazón sano. Una vida sana. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa muerte de las mujeres y los hombres en los Estados Unidos.
Read more

OPS OMS | Enfermedades cardiovasculares

Enfermedades Cardiovasculares. Las Estrategias de Control y Prevención a Escala de Toda la Población; El enfoque de alto riesgo ; El tratamiento de las ...
Read more

Enfermedades Cardiovasculares - Monografias.com

Enfermedades cardiovasculares; Lípidos; Colesterol; Valoración de riesgo o prevención en enfermedades cardiovasculares; Bibliografía; Anexos
Read more

Enfermedades cardiovasculares - YouTube

Enfermedades Cardiovasculares "Infarto ACV" Tiens (Tianshi) - Duration: ... La verdad sobre las enfermedades del corazón - Duration: 13:34.
Read more