Energy Communication Conference 2014 - Petroleumsparadiset. Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging v/Øyvind Ihlen, Professor, Universitetet i Oslo

60 %
40 %
Information about Energy Communication Conference 2014 - Petroleumsparadiset. Norsk...
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: teamnordmarka

Source: slideshare.net

Petroleumsparadiset Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging Øyvind Ihlen, professor, dr.art. ENERGY COMMUNICATION CONFERENCE 11. mars, 2014, Stavanger

Hva skal man gjøre med elefanten?

Plan 1. oljebransjen har et klimaproblem 2. ”vi driver bærekraftig” 3. bærekraftretorikken 4. konklusjon

• “the ability of the whole or parts of a biotic community to extend its form into the future” • betinger at forurensning må kunne håndteres og ressurser fornyes Bærekraftighet

Bærekraftighet – populært begrep • 80 av verdens 100 største selskap produserer ikke- finansielle rapporter (2013) • alle bruker betegnelsen • lenge var selskap på en ”reise” • nå dominerer fem retoriske grep

Næringslivets bærekraftretorikk

“The first thing that needs to be sustainable is one’s own business; it is necessary to have a solid business model geared to generating recurring and stable revenues“

“Working with sustainability can provide revenue opportunities, cost savings and risk mitigation”

”We believe most of the sustainability challenges the world faces can be solved with innovation, and that this innovation can have a positive business impact”

balanse mellom økonomi, samfunn og miljø

«... Vår plikt å sørge for at vi etterlater et område slik at det er like bra når vi drar som da vi kom» «... Vår oppgave blir dermed å minimere de uheldige virkningene av vår virksomhet. Dette gjør vi blant annet gjennom systematisk arbeid for å redusere utslipp til luft og hav» «Vi erkjenner jo det at olje og gass er ressurser som vil bli spist opp. ... Men det er jo ikke det samme som å si at ettertiden egentlig har bruk for denne ressursen»

«Du finner nye ressurser, du klarer å erstatte de reservene du produserer. Sånn at det er bærekraftig per i dag». «En bærekraftig måte [å bruke] olje og gass på er jo å bruke den kunnskapen vi har til å få den så ren som mulig. ... Bærekraftighet er ikke noe som vind- og solenergi har monopol på».

«Det er jo ikke sånn at det ikke er helt fornybart heller, det bare tar så uendelig lang tid».

“A business opportunity that drives economic, environmental and social progress has dominated our strategy and activities for 165 years” “Sustainability is an integral part of Eni's history and working culture”

Konklusjon 1. oljebransjen har et klimaproblem 2. å etterstrebe bærekraftighet nevnes som en løsning 3. bærekraftretorikken 4. konklusjon: – unngå sjansespill med strategiske definisjoner og for mye tradisjonsretorikk – ikke glatt over dilemmaet

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Energy Communication Conference 2014 – enerWE®

Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging. v/Øyvind Ihlen, Professor, Universitetet i ... på Energy Communication Conference.
Read more

Energy Communication Conference – enerWE®

Energy Communication Conference. ... Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging. Øyvind Ihlen Professor Universitetet i Oslo ...
Read more

Øyvind Ihlen - Wikipedia

... er en norsk professor og musikkjournalist. Ihlen ... og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. ... norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon ...
Read more

Øyvind Ihlen - Department of Media and Communication

Dr. Øyvind Ihlen is full professor ... Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon ... Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging.
Read more

Øyvind Ihlen - Institutt for medier og kommunikasjon

... for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo. ... Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging. Oslo: Unipub. Ihlen, ...
Read more

Roger Säljö, Universitetet i Gøteborg - Documents

Energy Communication Conference 2014 ... Norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging v/Øyvind Ihlen, Professor, ...
Read more

ConocoPhillips hemmeligholder julebord - Aftenbladet.no

... og kommunikasjon ved universitetet i Oslo har ... oljeindustris strategiske kommunikasjon og ... og politikerne, forklarer Ihlen ...
Read more

Good sense on global warming – International Socialism

... Øyvind, 2007, Petroleumsparadiset: norsk oljeindustris strategiske kommunikasjon og ... Universitetet i Oslo). ... Norsk Olje og Klima ...
Read more