Energy Communication Conference 2014 - Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? V/Andreas Wullf, Kommunikasjonsdirektør Eni Norge

50 %
50 %
Information about Energy Communication Conference 2014 - Hvordan etablere tillit ved...
News & Politics

Published on March 11, 2014

Author: teamnordmarka

Source: slideshare.net

www.eninorge.com Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? …eller, Ut av skyggen! Andreas Wulff Kommunikasjonsdirektør, Eni Norge

2 exploration exploration & production Exploration 16 countries Exploration & Production 25 countries arctic projects Eni – et globalt energiselskap

Eldfisk Ekofisk Kristin Åsgard Goliat MarulkÅsgard A Heidrun Fra 1965 Fra1981 Fra 1993 Hammerfest

4

5

6 Fem forutsetninger for støtte i opinionen  Sterk overordnet politisk forankring og budskap  Oppslutning fra viktige samfunnsaktører – interesseorganisasjoner  Tydelig og tilstrekkelig kommunikasjon og informasjon  Involvering av lokal/regional opinion  Kompensasjon (lokalt) Kilde:

7 Elektrifisering:  vurdere å øke kapasiteten på kraftkabelen fra land  tilrettelegge for innkopling av en ekstra kraftkabel  innen 31.12.09 melde om strømforbruket knyttet til full elektrifisering  fremlegge en plan om økt bruk av kraft fra land når nettet er styrket Oljevern:  foreta en detaljert kartlegging av infrastrukturen innen influensområdet  gjennomføre tiltak for å styrke oljevernberedskapen i berørte kommuner Ringvirkninger:  følge opp tiltak som vil øke de lokale og regionale ringvirkningene Gasseksport:  forelegge en plan for avtak av gass to år før oppstart Stortinget pålegger Eni Norge: Vedtatt 18. Juni 2009

Dårlig start 8

09.09.2009 9

10 11.09.2009

 Aftenbladkommentar 11.10.2009 11 «Goliat-utbyggingen følges med argusøyne både av motstandere og tilhengere av petroleumsvirksomheten i nord. Italienske Eni sitter i en nøkkelrolle i forhold til den videre petroleumsutvikling utenfor Nord-Norge.»

12

Negative holdninger tiltar i styrke 2009/10  Negative oppmerksomhet i pressen og blant lokale og regionale politikere:  Oljevern  Ringvirkninger, lokalt og nasjonalt  Generell lav kjennskap til Eni Norge  Usikkerhet om Eni Norges vilje og evne til å innfri Stortingets krav  Tidligere ambassadører i ferd med å bli motstandere

Ambisjon Omdanne Goliat-utbyggingen, fra et offshore oljeprosjekt til sosial verdi for befolkningen i nord 14

15 Strategi: Ringvirkninger og oljevern  Kontrakter og innkjøp  Utdanning og kompetanse  Rekruttering og ansettelser  Oljevernberedskap  Generelle, samfunnsbyggende tiltak  Medie- og interessentarbeid

Det gylne triangel

17 Norske kontrakter til Korea = 2-3 mrd NOK  Alfa Laval (platekjølere)  Aker Pusnes (ankervinsjer)  Aker Midsund (separatorer)  Air Products (nitrogengenerator)  ABB (elektro/kontrollsystem/instrument/tele)  Alfsen (kjemikalieinjeksjon)  APL (oljelossesystem)  Bjørge (hovedpumper olje og vann)  Bureau Veritas (tredjeparts verifikasjon)  FMC (målepakker)  Framo (brannvannspumper og generatorer)  Hamworthy (nøytralgass)  K. Lund (luftkompressor)  National Oilwell Varco (kraner)  MI-Swaco (vannrensing)  Scat Harding (livbåter)

18 Goliat utbygging: ca 60 % norsk andel

19 Kontraktstrategi for driftsfase Goliat Mål: Bidra til lokale og regionale ringvirkninger Hovedprinsipp:  Oppdeling av hovedkontrakter  Krav om lokal tilstedeværelse  Oppmuntre til industriallianser  Leverandørmarkedet kartlagt  Følgeforskning dokumenterer

Driftskontrakter tilpasset Nord Norge

21 ”Ventet 30 år, nå skjer det”

22 Bygging av regionkontor og driftorganisasjonen for Goliat i Hammerfest

Første V&M kontrakt - september 2012 23

Samme dag i Finnmark 24

Dagen etter. Mail fra fylkesråd for næring i Finnmark: 25 Hei ! Leste artikkelen på nett og jeg regner med at Apply bestetter kontoret sitt i Hammerfest og driver driften herfra og ikke Stavanger eller Haugesund. Vi aksepterer jo ikke postkassebedrifter og der gjør jo heller ikke Eni. Lokal tilknytning betyr at de skal være her og det bør Apply bekrefte, noe direktøren egentlig ikke gjorde. Synes nok at ENI bør si i fra :) Snakkes.

Ny pressekonferanse – i Hammerfest 26

Ny kontrakt – ny pressekonferanse i Hammerfest 27

Nordnorsk kunst 28

29

30 Utdanning og kompetanse – formål og strategi Formål: Bidra til å styrke interessen og kompetansenivået innen relevante fag i regionen Strategi:  Tiltak på barne- og ungdomstrinnet  Samarbeidsavtaler med VGS og høyere utdanningsinstitusjoner  Lærling- og utvekslingsprogram  Stipend, Mastergradstudier i Milano, forbeholdt Nord Norge  Finansiering av desentralisert opplæring i nabokommuner  Virtuelt klasserom og opplæringstilbud

31 Utdanning og kompetansetiltak

32 Mål Rekruttere kvalifiserte medarbeidere tilknyttet til regionen Strategi og tiltak  Etablering av regions- og driftskontor i Hammerfest: 60 ansatte  Målrettet rekruttering – nordnorske kandidater blir foretrukket  Rekrutteringsbyråer leter aktivt etter regionale kandidater  Leverandører benytter regional arbeidskraft  PR og informasjonskampanjer, folkemøter i kommunene Rekruttering og sysselsetting – formål og strategi

33 Rekruttering

34 Formål  Robust, effektiv oljevernberedskap, tilpasset lokale forhold Strategi  Inndelt i fire barrierer  Styrking av kystnær beredskap  NOFO har overordnet ansvar for beredskapen  Nordnorske leveranser  Styrke den generelle beredskapen i i regionen Oljevern – formål og strategi

35 Seks beredskapselementer Samordning Fagutdanning Beredskapsfartøy Fiskefartøy Utskutte depot Strandsonevern

Status per 2013 36 “Goliat ( ) anses å representere beste praksis for kyst- og strandsoneberedskap på norsk sokkel per i dag. Løsningen er tilpasset Finnmark og har over føringsverdi for de kystnære delene i nord generelt, herunder forholdene i utredningsområdet.” Konsekvensutredning - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet, OED Januar 2013

37 Bo-lyst – sponsing av kultur og kompetanse

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Energy Communication Conference 2014 – enerWE®

Energy Communication Conference 2014. ... Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? –v/Andreas Wullf, Kommunikasjonsdirektør, Eni Norge
Read more

Energy Communication Conference – enerWE®

... på Energy Communication Conference. ... Hvordan etablere tillit ved oljeboring i nordområdene? Andreas Wullf Kommunikasjonsdirektør Eni Norge ...
Read more

Rapporter fra EU-delegasjonen - regjeringen.no

EUs medlemsland har blitt enige om hvordan langtidsbudsjettet (MFF) for 2014 ... profil ved ikke å fremme egne flaggsaker. Norges ... ved oljeboring ...
Read more