Energie Project

50 %
50 %
Information about Energie Project

Published on July 9, 2007

Author: rekkib

Source: slideshare.net

Energie project Gemaakt door: jurgen Groep:Niels, Daan, Mohamed

Energie is een eerste levensbehoefte. Iedereen gebruikt het. Om aan deze behoefte te kunnen blijven voldoen zijn er verschillende methodes om energie op te wekken. Daarnaast investeren de overheden veel middelen in onderzoeken naar nieuwe energiebronnen.

Inhoud Windenergie Waterkracht Kernenergie biomassa Zonne energie Aardwarmte getijdenenergie

Windenergie

Waterkracht

Kernenergie

biomassa

Zonne energie

Aardwarmte

getijdenenergie

Windenergie Het is een steeds vertrouwder aangezicht. Windmolens aan de horizon. Windenergie is één van de meest bekende vormen van duurzame energie. Doormiddel van windturbines wordt luchtverplaatsing omgezet in elektriciteit. Momenteel worden er windmolenparken aan de zeelijn of zelfs in zee geplaatst.

Het is een steeds vertrouwder aangezicht. Windmolens aan de horizon. Windenergie is één van de meest bekende vormen van duurzame energie. Doormiddel van windturbines wordt luchtverplaatsing omgezet in elektriciteit. Momenteel worden er windmolenparken aan de zeelijn of zelfs in zee geplaatst.

waterkracht De opwekking van elektriciteit door gebruik te maken van waterbeweging, ook wel waterkracht genoemd, gebeurt met behulp van stuwmeren en in rivieren. Stromend of vallend water wordt doormiddel van buizen naar een turbine geleid welke deze energie gebruikt om elektriciteit te genereren. Wanneer dit proces toegepast wordt in rivieren spreken we van "kleine waterkracht". Aangezien er in Nederland geen grote hoogteverschillen zijn wordt er alleen maar gebruik gemaakt van deze kleine waterkracht. De mogelijkheid tot het aanleggen van stuwmeren, welke kunnen worden aangewend voor grote waterkracht, is immers door het gebrek aan hoogteverschillen niet mogelijk in ons land.

De opwekking van elektriciteit door gebruik te maken van waterbeweging, ook wel waterkracht genoemd, gebeurt met behulp van stuwmeren en in rivieren. Stromend of vallend water wordt doormiddel van buizen naar een turbine geleid welke deze energie gebruikt om elektriciteit te genereren. Wanneer dit proces toegepast wordt in rivieren spreken we van "kleine waterkracht". Aangezien er in Nederland geen grote hoogteverschillen zijn wordt er alleen maar gebruik gemaakt van deze kleine waterkracht. De mogelijkheid tot het aanleggen van stuwmeren, welke kunnen worden aangewend voor grote waterkracht, is immers door het gebrek aan hoogteverschillen niet mogelijk in ons land.

Kernenergie Kernenergie, volgens sommigen de energie van de toekomst, volgens anderen een enorm gevaar voor diezelfde toekomst. Kernenergie is momenteel de meest besproken vorm energie. Bij deze vorm van energieopwekking produceert men warmte doormiddel van kernsplitsing waarmee water omgezet wordt in stoom. Deze stoom wordt vervolgens gebruikt om turbines aan te drijven welke elektriciteit produceren. Kernenergie heeft als voordeel dat er geen sprake is van CO2 uitstoot. Het is dus minder belastend voor het broeikaseffect dan het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij dit proces heerst er echter wel een ander probleem. Er komt namelijk radioactief afval uit voort wat gevaarlijk is voor zowel mens als milieu. Daarnaast kan het honderden of zelfs duizenden jaren duren voor dit afval zijn radioactiviteit verliest. Er is sprake van hoogradioactief en laagradioactief afval. Dit afval dient dus zeer zorgvuldig opgeslagen te worden totdat men een efficiëntere oplossing heeft voor dit probleem.

Kernenergie, volgens sommigen de energie van de toekomst, volgens anderen een enorm gevaar voor diezelfde toekomst. Kernenergie is momenteel de meest besproken vorm energie. Bij deze vorm van energieopwekking produceert men warmte doormiddel van kernsplitsing waarmee water omgezet wordt in stoom. Deze stoom wordt vervolgens gebruikt om turbines aan te drijven welke elektriciteit produceren. Kernenergie heeft als voordeel dat er geen sprake is van CO2 uitstoot. Het is dus minder belastend voor het broeikaseffect dan het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij dit proces heerst er echter wel een ander probleem. Er komt namelijk radioactief afval uit voort wat gevaarlijk is voor zowel mens als milieu. Daarnaast kan het honderden of zelfs duizenden jaren duren voor dit afval zijn radioactiviteit verliest. Er is sprake van hoogradioactief en laagradioactief afval. Dit afval dient dus zeer zorgvuldig opgeslagen te worden totdat men een efficiëntere oplossing heeft voor dit probleem.

biomassa De opwekking van energie doormiddel van biomassa valt ook onder de noemer "duurzame energieproductie". Biomassa-energie kan worden gegenereerd door verbranding van bijvoorbeeld het afval dat vrijkomt in bijvoorbeeld de hout verwerkingsindustrie, bosbouw en landbouw. Tegenwoordig worden er echter ook speciale gewassen geteeld die bij verbranding biomassa-energie produceren. Het biomassaproces omvat een groot gedeelte van de duurzame energie die in Nederland afgenomen wordt. Het milieuvriendelijke aspect van deze methode is te vinden in het feit dat de CO2 uitstoot bij verbranding van biomassa beperkt is.

De opwekking van energie doormiddel van biomassa valt ook onder de noemer "duurzame energieproductie". Biomassa-energie kan worden gegenereerd door verbranding van bijvoorbeeld het afval dat vrijkomt in bijvoorbeeld de hout verwerkingsindustrie, bosbouw en landbouw. Tegenwoordig worden er echter ook speciale gewassen geteeld die bij verbranding biomassa-energie produceren. Het biomassaproces omvat een groot gedeelte van de duurzame energie die in Nederland afgenomen wordt. Het milieuvriendelijke aspect van deze methode is te vinden in het feit dat de CO2 uitstoot bij verbranding van biomassa beperkt is.

Zonne energie Zonne-energie, iedereen maakt er gebruik van. Niet alleen passief, dan wel actief. Het laten drogen van de was in het zonlicht is een voorbeeld van passief gebruik. Als we het hebben over actieve afname van zonne-energie dan hebben we het over het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecellen. Zonnepanelen zijn geschikt voor het verwarmen van water en zonnecellen zetten zonne-energie om in elektriciteit.

Zonne-energie, iedereen maakt er gebruik van. Niet alleen passief, dan wel actief. Het laten drogen van de was in het zonlicht is een voorbeeld van passief gebruik. Als we het hebben over actieve afname van zonne-energie dan hebben we het over het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen of zonnecellen. Zonnepanelen zijn geschikt voor het verwarmen van water en zonnecellen zetten zonne-energie om in elektriciteit.

aardwarmte Misschien wel de minst bekende vorm van duurzame energie op dit moment. Het middelpunt van de aarde bestaat uit magma en lava, en geeft enorme hoeveelheden warmte en dus energie af. Middels een geleidingsproces transporteert men deze energie naar de oppervlakte. Bij dit proces dient water als geleider. Het water wordt honderden meters de aarde in gepompt en verwarmd door de aanwezige aardwarmte. Vervolgens pompt men het verwarmde water weer naar de oppervlakte. De potentiële energie die via deze methode kan worden gewonnen is vele malen groter dan hetgeen men kan produceren met fossiele brandstoffen.

Misschien wel de minst bekende vorm van duurzame energie op dit moment. Het middelpunt van de aarde bestaat uit magma en lava, en geeft enorme hoeveelheden warmte en dus energie af. Middels een geleidingsproces transporteert men deze energie naar de oppervlakte. Bij dit proces dient water als geleider. Het water wordt honderden meters de aarde in gepompt en verwarmd door de aanwezige aardwarmte. Vervolgens pompt men het verwarmde water weer naar de oppervlakte. De potentiële energie die via deze methode kan worden gewonnen is vele malen groter dan hetgeen men kan produceren met fossiele brandstoffen.

getijdenenergie Deze methode lijkt op de waterkrachtmethode. Ook hier is het de beweging van het water die energiewinning mogelijk maakt. Op plaatsen met een groot getijverschil (het hoogteverschil van de zeespiegel tussen eb en vloed) of doormiddel van golfbeweging is het mogelijk om energie op te wekken uit de zich verplaatsende watermassa's. Het zeewater passeert dan bij de eb- en vloed onder water liggende generatoren. Deze zetten de bewegingsenergie van het water om in elektriciteit.

Deze methode lijkt op de waterkrachtmethode. Ook hier is het de beweging van het water die energiewinning mogelijk maakt. Op plaatsen met een groot getijverschil (het hoogteverschil van de zeespiegel tussen eb en vloed) of doormiddel van golfbeweging is het mogelijk om energie op te wekken uit de zich verplaatsende watermassa's. Het zeewater passeert dan bij de eb- en vloed onder water liggende generatoren. Deze zetten de bewegingsenergie van het water om in elektriciteit.

begrippen Wat is duurzame energie? Duurzame energie is energie die minder of niet belastend is voor het milieu als het gaat om de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 gassen. De behoefte aan elektriciteit is namelijk veel groter dan de hoeveelheid die "duurzaam" geproduceerd kan worden. Om toch in zoveel mogelijk in de behoefte naar milieuvriendelijke stroom te kunnen voorzien importeren leveranciers deze uit omliggende (buur)landen. Bron: http://www.energievoorzieningen.nl/energie_soorten

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die minder of niet belastend is voor het milieu als het gaat om de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 gassen.

De behoefte aan elektriciteit is namelijk veel groter dan de hoeveelheid die "duurzaam" geproduceerd kan worden. Om toch in zoveel mogelijk in de behoefte naar milieuvriendelijke stroom te kunnen voorzien importeren leveranciers deze uit omliggende (buur)landen.

Bron:

http://www.energievoorzieningen.nl/energie_soorten

Conclusie Wist u dat u heel eenvoudig kunt besparen op uw energiekosten? Bijvoorbeeld door uw was op 40 graden te wassen in plaats van op 60 graden. Hiermee bespaart u al snel tot 50% op uw energiekosten per wasbeurt. Kooldioxide is verspreid in de atmosfeer om de aarde aanwezig. Nu de vraag naar fossiele brandstoffen alleen maar toeneemt, voorspellen deskundigen dat de uitstoot van CO2-gassen in de volgende 100 jaar zal verdrievoudigen. Het broeikaseffect zal voorlopig verhitte discussies tussen wetenschappers, klimatologen en futurologen blijven opleveren. Met andere woorden, we weten niet hoe de toekomst ervoor staat. Je kunt thuis al snel veel geld besparen door wat zuiniger om te springen met energieverbruik. Voorbeelden en gevolg van klimaatverandering grote overstromingen in Afrika; verwoestende orkanen in Midden-Amerika; enorme hoge temperaturen in de hele wereld.

Wist u dat u heel eenvoudig kunt besparen op uw energiekosten? Bijvoorbeeld door uw was op 40 graden te wassen in plaats van op 60 graden. Hiermee bespaart u al snel tot 50% op uw energiekosten per wasbeurt.

Kooldioxide is verspreid in de atmosfeer om de aarde aanwezig. Nu de vraag naar fossiele brandstoffen alleen maar toeneemt, voorspellen deskundigen dat de uitstoot van CO2-gassen in de volgende 100 jaar zal verdrievoudigen. Het broeikaseffect zal voorlopig verhitte discussies tussen wetenschappers, klimatologen en futurologen blijven opleveren. Met andere woorden, we weten niet hoe de toekomst ervoor staat.

Je kunt thuis al snel veel geld besparen door wat zuiniger om te springen met energieverbruik.

Voorbeelden en gevolg van klimaatverandering

grote overstromingen in Afrika;

verwoestende orkanen in Midden-Amerika;

enorme hoge temperaturen in de hele wereld.

The end

Add a comment

Related pages

Home - Enpro - Energie-Projekt GmbH - Energieprojekte ...

enpro: Entwicklung, Management & Planung von Fernwärme-Energieprojekten. Wir errichten Energieversorgungssysteme, die umfassend ausgerichtet sind.
Read more

energieprojekt

energieprojekt . Inh. Hartwig Kühl Tel. +49 (0) 385 758 29 32. Mecklenburgstr. 73 Fax. +49 (0) 385 758 29 34
Read more

Willkommen bei energieprojekt.biz

Energieprojekt ist ein Unternehmen das sich zum Ziel gesetzt hat Sie bei den Bemühungen zum Energiesparen zu unterstützen und die Wege dahin aufzeigt.
Read more

Willkommen auf Gühring-Heiztechnik | Gühring-Heiztechnik

"Im Handwerk lebt man Traditionen. Eine moderne Betriebsführung ist aber heute unabdinglich." Wir von der Firma Gühring legen auf beides großen Wert.
Read more

Home - ESA Energieprojekt GmbH

ein weiteres Spezialgebiet zu ihrem ganz persönlichen Energieprojekt ist die . Regenerative Energieerzeugung . Mit individuell konzipierten ...
Read more

Entwicklung & Umsetzung von Energieprojekten

Entwicklung & Umsetzung von Energieprojekten. Wir sind auf die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Energie-Infrastruktur-Projekten spezialisiert.
Read more

Energieprojekte: unser Team - Energieprojekte für Ihre ...

... Santner Robert Energie Projekt Energieprojekt Projekte Energieprojekte Beratung Energieberatung Berater Energieberater Deutschland Bayern ...
Read more

Gühring-Heiztechnik

E-mail: info@energieprojekt.de . zum IMPRESSUM. Wie finden Sie uns. Home; Aktuelles; Top-Projekt; Leistungen. Privat-Kunde. Heizung; Sanitär; Klima ...
Read more

Photovoltaik-Projekt | Projekt 2020

Energieprojekt. Herausforderung; Energiefresserjagd; Gemeinsam sparen; Hofer spart Energie; Photovoltaik-Projekt; Österreichs größte Photovoltaik-Anlage.
Read more

Diese neue Domain wurde im Kundenauftrag registriert.

Warum wird diese Seite angezeigt? Diese Seite wurde automatisch erstellt. Sie wird bei jeder neuen Domain hinterlegt und zeigt, dass die neue Domain ...
Read more