Empatia-comunicació

40 %
60 %
Information about Empatia-comunicació
Education

Published on February 15, 2014

Author: MerceGrau1

Source: slideshare.net

Description

Empatia, Comunicació interpersonal

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL EMPATIA ESCOLTA ACTIVA ASSERTIVITAT

Identificar i regular les emocions Per decidir “què fem” amb les nostres emocions i dirigir-les cap allà on volem hem de modificar els nostres pensaments. Per això ens serà molt útil:  L’empatia: capacitat d’entendre les emocions dels altres  L’ assertivitat: capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament L’objectiu per al nostre benestar, i el de l’equip, és potenciar les emocions agradables (alegria, felicitat, plaer, etc.) i “eradicar” les emocions desagradables (ira, por, angoixa, enveja, etc.) de la nostra vida.

Escolta activa Quan practiquem bé l’escolta activa, estem acollint els sentiments i emocions de l’altre. Això fa que, encara que no tinguem “solucions” per aquesta persona, només el fet d’escoltar-la bé, i entendre bé el què està visquent (com si fóssim ell/a), faci que l’ajudi a alliberar tensions pel simple fet de compartir-ho i sentir-se comprès. D’això en diem legitimar les emocions i els sentiments Necessitem compartir les preocupacions, però també les bones notícies. Els humans necessitem que ens legitimin els nostres sentiments. D’aquí ve la necessitat que tenim de relacionar-nos amb els altres i el perquè som éssers socials.

Legitimar els sentiments Legitimar és practicar aquestes 3 passes: Empatia Assertivitat

EMPATIA Pensa uns moment què entens per empatia i anota-ho. El concepte empatia sol confondre’s sovint per: - sentir igual que l’altra persona - Actuar de forma simpàtica o de forma tendra - Estar d’acord o aprovar a l’altre

EMPATIA El concepte empatia significa comprendre a l’altre/s persona/es des de les seves creences, comportaments, idees i emocions, de forma que tenen sentit per ella, encara que per nosaltres resultin estranys i siguin contraris als nostres. L’empatia consisteix en acceptar a l’altre i respectar-lo encara que no coincideixin amb les nostres pròpies valoracions.

EMPATIA L’empatia és el procés en que: 1r. Faig introspecció de les meves emocions 2n. Connecto emocionalment amb l’altre per sentir el que ell/a sent 3r. Transmeto emocionalment que sento el que ell/a sent Hi ha empatia quan “JO SENTO QUE TU SENTS EL QUÈ JO SENTO” Parlem també de “connexió emocional” Font: Ramon Riera

EMPATIA Principals objectius de l' EMPATIA: - Comprendre i sentir a l’altre - Practicar la compassió - Donar respostes afectives i responsables pel benestar de l’altre - Obrir la porta a la comunicació eficaç i a la gestió positiva dels conflictes

ASSERTIVITAT Al tindre una conversa o diàleg amb una altre persona, podem reflexionar envers a si ens sentim valorats i respectats per aquesta, en funció del “com ens hagi tractat” (per exemple, si ha tingut una escolta activa amb nosaltres, empatia…). Però la satisfacció final d’aquesta conversa, en gran part depèn de nosaltres, independentment de com ens hagin tractat: és a dir, que depèn de la nostra capacitat d’assertivitat, que no és més que una habilitat. L’assertivitat s’aprèn, i per incorporar-la s’ha de practicar.

ASSERTIVITAT Entenem per assertivitat a la capacitat de respondre correctament als altres de forma que respectem els nostres drets (pe: dret a ser escoltat/ada) i siguem capaços/ces de manifestar la nostra opinió, respectant al mateix temps a l’altre (pe: “m’agradaria que m’escoltessis” enlloc de dir “fes el favor d’escoltar-me”). La clau fonamental de l’assertivitat, és expressar els nostres sentiments envers una situació donada. També ho anomenem “missatges jo”: no és el mateix dir “estic farta que siguis impuntual” a dir “sento que no em tens en compte quan quedem a una hora i arribes tard”.

ASSERTIVITAT: les 4 passes per dur-ho a la pràctica

Add a comment

Related presentations

Related pages

ACTIVITATS d’EMPATIA I COMUNICACIÓ

ACTIVITATS d’EMPATIA I COMUNICACIÓ L’Empatia Vol dir saber posar-se al lloc de l’altre. És la capacitat de connectar amb els sentiments i emocions ...
Read more

Comunicació i empatia índex by Joan Martínez Abellán - issuu

PROJECTE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES COMUNICACIÓ i EMPATIA. COMUNICACIÓ I EMPATIA. Definició: Capacitat per escoltar de forma activa, tot copsant i ...
Read more

Comunicació i empatia índex by Joan Martínez Abellán (page ...

PROJECTE GESTIÓ PER COMPETÈNCIES COMUNICACIÓ i EMPATIA. COMUNICACIÓ I EMPATIA. Definició: Capacitat per escoltar de forma activa, tot copsant i ...
Read more

La Salle Campus Barcelona - Graus

... empatia, comunicació i a desenvolupar valors ètics, el respecte als demés, la solidaritat i el compromís, sense els quals no podràs arribar a ...
Read more

La comunicació en l'atenció al ciutadà - formadiba.diba.cat

Falta d'empatia. Comunicació no verbal dissonant. Estrès. Etc. Interrupcions en la comunicació. Condicions ambientals: sorolls, llum, climatització, etc.
Read more

Elena Bertran Coaching | Facebook

... iniciativa, confiança, integració, empatia, comunicació, compromís. Les meves creences Crec que totes les persones neixen per ser feliços, ...
Read more

Montse Segarra | about.me

Explorar, reinventar-se i ser feliç a 10.000 km de casa és una experiència poderosa. Identitat, empatia, comunicació, intel·ligència emocional ...
Read more

Habilitats per la vida | Sònia Méndez

D’acord amb la OMS, les 10 habilitats per la vida son:-Autoconeixement-empatia-comunicació assertiva-relacions interpersonals-presa de decisions-gestió ...
Read more

Tècniques de diagnosi i avaluació per a l’acció associativa

Desenvolupar diferents habilitats bàsiques per a la investigació social: escolta activa, empatia, comunicació no verbal.
Read more