Emócie a ľudská mimika - Lea Kožová

50 %
50 %
Information about Emócie a ľudská mimika - Lea Kožová

Published on March 13, 2014

Author: jankomatuska98

Source: slideshare.net

Lea Kožová VI.OG

Mimika (z gréckeho mimeomai – napodobňovať, predstavovať) je vyjadrovanie výrazom tváre spôsobené sťahovaním tvárových svalov.

• Čo sú mikro výrazy? • spätná väzba • základné kombinácie mikro výrazov: Radosť Prekvapenie Strach Smútok Hnev Pohŕdanie Znechutenie (odpor)

V = vizuálny (obrazová predstava) A = auditívny (vnímanie zvukov) K = kinestetický (cítená predstava; dotyk, pocity, čuch, chuť) Sp = spomenuté (nanovo vrátené do pamäti) K = konštruované (vymyslené) Vd = vnútorný dialóg

Add a comment

Related pages

Mimika (Kommunikációelmélet) - Education

Share Mimika (Kommunikációelmélet) Embed size(px) start on. Link. Mimika (Kommunikációelmélet) by szenogradi. on Jun 26, 2015. Report Category: ...
Read more

AKCIE | Archív 2011 | Gymnázium Janka Matúšku

Emócie a ľudská mimika - Lea Kožová from Janko Matúška. Mor - Alexandra Bendeová, Martina Jambrichov ...
Read more

Mimeomai International Mime Troupe INC • Baltimore ...

Mimetes - Greek Lexicon - StudyLight.org - Your Gateway to ... The Greek lexicon is based on Thayer's and Smith's Bible Dictionary plus others; this is ...
Read more