Emissions CO2 Catalunya

50 %
50 %
Information about Emissions CO2 Catalunya
News & Politics

Published on February 1, 2009

Author: xtomas

Source: slideshare.net

Evolució de les emissions a Catalunya De l’any base a l’any 2006

Índex 2. Emissions per sectors a Catalunya 3. Emissions afectades per la Directiva a Catalunya 1. Emissions totals a Catalunya 4. Emissions del sector difús a Catalunya

1. Emissions totals a Catalunya

Emissions totals a Catalunya De l’any base a l’any 2006 1 Emissions de l’any base: emissions de l’any 1990 pel que fa a CO 2 , CH 4 i N 2 O, i emissions de l’any 1995 pel que fa a HFC, PFC i SF 6 L’any base és la metodologia emprada per calcular el compliment del Protocol de Kyoto i, per tant, un dels punts de referència. L’altre punt de referència és la mitjana de les emissions dels gasos CO 2 , CH 4 , N 2 O, HFC, PFC i SF 6 en el període de compliment del Protocol de Kyoto (2008-2012) No es té en compte, tal com fan els inventaris espanyols, el sector de canvis de l’ús del sòl i la silvicultura. Emissions segons els inventaris dels 7 sectors dels anys 1990 a 2006 a 13 de març de 2008 41% 47% 32% 17% -5% 0% %∆ vs. any base 57.019 59.163 53.239 47.085 38.187 40.337 TOTAL 2.035 2.699 2.169 1.742 1.287 1.287 Tractament i eliminació de residus 5.518 5.591 5.956 5.254 5.061 5.061 Agricultura 269 264 285 226 245 245 Ús de dissolvents i altres productes 6.008 5.992 9.706 7.472 5.020 7.170 Processos industrials (no energètics) 43.188 44.618 35.123 32.391 26.574 26.574 Processament d'energia 2006 2005 2000 1995 1990 Any base 1 Sectors/emissions (kt CO 2 equivalent)

Emissions totals a Catalunya De l’any base a l’any 2006 41% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base Any base + 15% Any base Compromís del Protocol de Kyoto per al període 2008-2012 Any base + 37% 57.019 59.163 56.769 54.058 51.350 52.193 53.239 51.198 48.360 48.036 46.819 47.085 42.742 38.978 40.303 38.728 38.187 40.337 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

2. Emissions per sectors a Catalunya

Sectors de l’IPCC considerats: Processament de l’energia Processos industrials Ús de dissolvents i altres productes Agricultura Tractament i eliminació de residus

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 PROCESSAMENT DE L’ENERGIA 63% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 43.188 44.618 42.333 39.402 37.663 36.418 35.123 33.946 32.705 32.330 31.265 32.391 29.355 27.233 28.375 27.282 26.574 26.574 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 PROCESSAMENT DE L’ENERGIA 1 Sectors inclosos en Processament de l’energia que es desenvolupen amb més detall a continuació 324 635 560 536 397 397 B. Emissions fugitives dels combustibles 62 54 70 88 71 71 1. Combustibles sòlids 15.760 15.041 13.231 11.909 10.387 10.387 3. Transport 1 5.444 5.760 4.815 5.026 3.434 3.434 4. Altres sectors 0 0 0 0 0 0 5. Altres 13.470 13.815 11.389 10.922 8.377 8.377 2. Indústries manufactureres i de la construcció 1 262 581 490 448 326 326 2. Petroli i gas natural 8.189 9.366 5.128 3.998 3.979 3.979 1. Indústries del sector energètic 1 42.863 43.983 34.563 31.855 26.177 26.177 A. Activitats de combustió 43.188 44.618 35.123 32.391 26.574 26.574 Processament de l'energia 2006 2005 2000 1995 1990 Any base Sectors/emissions (kt CO 2 equivalent)

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 Processament de l’energia Sector energètic Indústries manufactureres i de la construcció Transport Sectors del Processament de l’energia considerats:

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 PROCESSAMENT DE L’ENERGIA. Sector energètic 106% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 8.189 9.366 7.869 6.168 6.124 5.116 5.128 5.117 4.499 4.734 4.366 3.998 3.541 3.472 4.295 3.793 3.979 3.979 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 PROCESSAMENT DE L’ENERGIA. Indústries manufactureres i de la construcció 61% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 13.470 13.815 13.692 13.336 12.225 11.966 11.389 10.857 10.493 10.539 9.495 10.922 9.540 8.170 8.060 8.388 8.377 8.377 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 PROCESSAMENT DE L’ENERGIA. Transport 1 52% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 1 Les emissions del sector del transport inclouen: aviació civil (domèstic), transport per carretera, per ferrocarril, marítim (nacional) i altres (altres fonts mòbils i maquinària). No inclouen: maquinària del sector de l'agricultura, de la silvicultura i la flota pesquera nacional que són en el sector Altres (en un punt a banda) 15.760 15.041 14.773 14.377 13.672 13.650 13.231 13.017 12.638 11.751 12.230 11.909 11.801 10.847 11.350 10.634 10.387 10.387 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 PROCESSOS INDUSTRIALS (no energètics) 16% de reducció de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 1 1 Part no energètica; per exemple, emissions procedents de reaccions químiques de processos de producció 1 6.008 5.992 5.829 6.003 5.192 7.220 9.706 9.179 7.875 8.079 7.860 7.472 6.383 4.956 5.280 4.863 5.020 7.170 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 ÚS DE DISSOLVENTS I ALTRES PRODUCTES 10% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 269 264 270 278 283 274 285 280 275 258 242 226 224 219 239 245 245 245 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 AGRICULTURA 9% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 5.518 5.591 5.759 5.887 5.821 6.004 5.956 5.725 5.554 5.447 5.606 5.254 5.131 5.015 4.952 4.977 5.061 5.061 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

Emissions per sectors a Catalunya De l’any base a l’any 2006 TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 58% d’increment de les emissions l’any 2006 respecte de l’any base 2.035 2.699 2.578 2.487 2.391 2.278 2.169 2.067 1.951 1.923 1.845 1.742 1.649 1.555 1.458 1.361 1.287 1.287 kt CO 2 equiv. 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Any base

3. Emissions afectades per la Directiva a Catalunya

Emissions del sector de la Directiva a Catalunya Anys 2005-2006-2007 SECTOR DE LA DIRECTIVA 143 186 188 Nre. d’instal·lacions Compra drets Venda drets Venda drets 188 186 143 Nombre d’instal·lacions 20.624 19.967 19.294 Assignades (kt CO 2 ) 19.938 19.759 20.062 Emeses ( kt CO 2 ) 2007 2006 2005 Emissions (ktCO 2 )

4. Emissions del sector difús a Catalunya

Emissions del sector difús a Catalunya Any base-2005-2006 SECTOR DIFÚS 1 Les emissions del sector del transport inclouen: aviació civil (domèstic), transport per carretera, per ferrocarril, marítim (nacional) i altres (altres fonts mòbils i maquinària). I també inclouen: maquinària del sector de l'agricultura, de la silvicultura i la flota pesquera nacional que estan en el sector Altres (en un punt a banda) 37.260 39.101 26.659 Total NO DIRECTIVA (difús) 2.035 2.699 1.287 Tractament i eliminació de residus 5.518 5.591 5.061 Agricultura 269 264 245 Ús de dissolvents i altres productes 12.973 14.824 9.152 Sector industrial (no inclòs en la Directiva), institucional, de serveis, habitatges 16.464 15.724 10.914 Transport 1 2006 2005 Any base Sectors/emissions (kt CO 2 )

Gràcies per la vostra atenció

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Catalunya i les emissions de CO2 - Residu és recurs ...

Des de l’inici del canvi climàtic, Catalunya, mitjançant les seves administracions públiques, sempre ha estat una comunitat capdavantera en la ...
Read more

Emissions de GEH a Catalunya. Canvi climàtic. Generalitat ...

Les emissions de GEH a Catalunya l’any 2013 van ser de 42,77 milions de tones de CO2 equivalent, amb una reducció d’un 8% respecte a l’any anterior ...
Read more

Comerç d’emissions de CO2 a Catalunya. Generalitat de ...

Les emissions de les empreses catalanes sotmeses al règim europeu del comerç de CO2 augmenten un 6,6% el 2015
Read more

Evolució de les emissions a Catalunya

2 Índex 2. Emissions per sectors a Catalunya 3. Emissions dels sectors sotmesos a la Directiva de comerç de drets d’emissió a Catalunya 1.
Read more

Estalvi de les emissions de CO2 en els productes de la ...

Biblioteca de Catalunya. Dades CIP. Estalvi de les emissions de CO2 en els productes de la Xarxa Compra Reciclat Referències bibliogràfiques I. Cyclus ...
Read more

Carbon emissions trading in Catalonia . Government of ...

Carbon emissions trading in Catalonia . Government of Catalonia. Generalitat de Catalunya
Read more

Pla de reducció d’emissions de CO de la Confederació de ...

4 Confederació de Comerç de Catalunya – Pla de reducció d’emissions de CO 2 2. Objectius Inventariar les emissions de CO 2 de la Confederació de ...
Read more

emissions efecte hivernacle Catalunya - ccoo.cat

Emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) a Catalunya 2007 www.ccoo.cat Barcelona, 6 de novembre de 2008
Read more

[EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS D ... - CCOO de Catalunya

Introducció CCOO de Catalunya va presentar, al novembre de 2008, un estudi sobre l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
Read more