Els monjos al Desert de Les Palmes

100 %
0 %
Information about Els monjos al Desert de Les Palmes

Published on February 8, 2008

Author: prambla

Source: slideshare.net

Espai del Carmel Dep. Religió J.Llop

Situació

Espai o lloc per retirar-se, reposar, i fer reflexió espiritual del religiosos carmelites (Ordre del Carme). Desert fa referència a les fulles del margalló (chamaerops humilis) espècie protegida de la zona. Palmes A partir del s. XVII cada Província carmelita tenia un o dos deserts. Aquest desert pertanyia a la Província d’Aragó-València de les El nom Finalitat: abstracció, oració, penitencia, lloc per retirar-se per temps determinat o per sempre.

Orde religiosa vinculada al mont Carmel en Israel. Lloc on va viure el profeta Elies (A.T) Anomenat Wadi- es- Siah, hi viuen ermitans des del s. IV dC., be en edificacions monàstiques o en coves. Història Orde del Carme S. XII, època de les Croades: alguns cavallers deixen la lluita armada i s’estableixen al mont Carmel per dedicar-se a l’oració. I construir el Regne de Deu sense les armes. El patriarca de Jerusalem, S. Albert Magne va escriure la regla de la Orde del Carme (Germans de la Benaventurada Verge Maria del Mont Carmel) S. XIII: Tornen a Europa per la pressió musulmana. S’assenten a Malta, Anglaterra, França i Espanya. Es transformen en Orde mendicant com els franciscans i dominics.

Orde religiosa vinculada al mont Carmel en Israel.

Lloc on va viure el profeta Elies (A.T)

Anomenat Wadi- es- Siah, hi viuen ermitans des del s. IV dC., be en edificacions monàstiques o en coves.

S. XII, època de les Croades: alguns cavallers deixen la lluita armada i s’estableixen al mont Carmel per dedicar-se a l’oració. I construir el Regne de Deu sense les armes.

El patriarca de Jerusalem, S. Albert Magne va escriure la regla de la Orde del Carme (Germans de la Benaventurada Verge Maria del Mont Carmel)

S. XIII: Tornen a Europa per la pressió musulmana. S’assenten a Malta, Anglaterra, França i Espanya. Es transformen en Orde mendicant com els franciscans i dominics.

Expansió per la península. S. Or espanyol figures rellevants: Santa Teresa de Jesús (misticisme) i Sant Joan de la Creu (reformadors de la Orde) S. XVII: València, Catalunya i Aragó una Província carmelita. Inicien la recerca d’un nou desert. 1685: reorganització territorial, es separa Catalunya, el desert el fiquen al paratge de les Agulles de Santa Águeda, a la serra de Moncolomer i Montornès.   Història Orde del Carme (2)

Expansió per la península.

S. Or espanyol figures rellevants: Santa Teresa de Jesús (misticisme) i Sant Joan de la Creu (reformadors de la Orde)

S. XVII: València, Catalunya i Aragó una Província carmelita. Inicien la recerca d’un nou desert.

1685: reorganització territorial, es separa Catalunya, el desert el fiquen al paratge de les Agulles de Santa Águeda, a la serra de Moncolomer i Montornès.

 

Monastir del Desert 1r Monastir (Antic) Capacitat per a 24 religiosos carmelites. Constava de: claustre, aljubs, hostatgeria, i palau episcopal... Un mur delimita el terreny que pertany als religiosos Construït amb materials de la zona: arenisques 1783: la pluja torrencial produeix moviment de terres i afecta a l’estructura. Els carmelites busquen una nova ubicació, a 500 metres en terres més altes. 1679-1733 Situat en un pla entre barrancs.

Capacitat per a 24 religiosos carmelites.

Constava de: claustre, aljubs, hostatgeria, i palau episcopal... Un mur delimita el terreny que pertany als religiosos

Construït amb materials de la zona: arenisques

1783: la pluja torrencial produeix moviment de terres i afecta a l’estructura.

Els carmelites busquen una nova ubicació, a 500 metres en terres més altes.

Monastir del Desert 2n Monastir (Actual) 1784-1791  Construït a la zona de la porteria de l’antic convent (accés al recinte)  Plànol d’un religiós carmelita, aprovat per la Real Acadèmia de Sant Carles de València (creada per supervisar la construcció d’edificis públics).  Segueix en peu i en mans dels carmelites perquè a la desamortització del s. XIX (Mendizábal) va ser l’únic monestir que no va ser desamortitzat perquè l’ajuntament i poble de Castelló el va protegir per la seua actuació i ajuda en l’epidèmia de còlera.

 Construït a la zona de la porteria de l’antic convent (accés al recinte)

 Plànol d’un religiós carmelita, aprovat per la Real Acadèmia de Sant Carles de València (creada per supervisar la construcció d’edificis públics).

 Segueix en peu i en mans dels carmelites perquè a la desamortització del s. XIX (Mendizábal) va ser l’únic monestir que no va ser desamortitzat perquè l’ajuntament i poble de Castelló el va protegir per la seua actuació i ajuda en l’epidèmia de còlera.

Monastir del Desert 2n Monastir (Actual) 1784-1791  Al recinte, delimitat per un mur, hi ha ermites i antres.  Ermites: més grans, de planta quadrada i amb espadanya. Lloc per retirar-se els religiosos alguns dies i tots sols. Dependències: oratori, dormitori, cuina, i sala de treball. A unes hores determinades havien de tocar la campana. Actualment hi ha 8. Avui poden deixar-se per fer dies de retir espiritual i oració a qui ho sol·liciti. La mes coneguda: Ermita del Bartolo (Advocació a Sant Miquel) Al voltant està la creu del Bartolo i repetidors de TV (entre ells el de TV3) El nom de Bartolo ve d’un frare que la va fer construir i utilitzava per al seu retir.  Antre: espai més reduït, d’una sola habitació. Finalitat protegir-se de inclemències del temps. (Antre de Santa Eufrosina, o Santa Catalina de Siena)

 Al recinte, delimitat per un mur, hi ha ermites i antres.

 Ermites: més grans, de planta quadrada i amb espadanya. Lloc per retirar-se els religiosos alguns dies i tots sols. Dependències: oratori, dormitori, cuina, i sala de treball. A unes hores determinades havien de tocar la campana. Actualment hi ha 8. Avui poden deixar-se per fer dies de retir espiritual i oració a qui ho sol·liciti.

La mes coneguda: Ermita del Bartolo (Advocació a Sant Miquel) Al voltant està la creu del Bartolo i repetidors de TV (entre ells el de TV3) El nom de Bartolo ve d’un frare que la va fer construir i utilitzava per al seu retir.

 Antre: espai més reduït, d’una sola habitació. Finalitat protegir-se de inclemències del temps. (Antre de Santa Eufrosina, o Santa Catalina de Siena)

Monastir del Desert Enllaços http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2005/06019&txtlen=1000

Add a comment

Related pages

Monestir dels Pares Carmelites del Desert de les Palmes ...

Antic convent carmelita del Desert de les Palmes. ... els monjos comencen a recol·lectar les herbes ... Panteó al costat de les dependències ...
Read more

El Món Fantàstic de La Velleta Verda : El desert de les Palmes

... per una carretera que uneix l'ermita de la Magdalena amb Benicàssim i passa pel Desert de les Palmes. ... per accedir als voltants del Desert. ...
Read more

DESERT DE LES PALMES | L'Almàssera

... El Desert de les Palmes. Perquè contràriament al que pareix indicar la paraula desert, ... designen els llocs solitaris on ...
Read more

Exposició El Desert de les Palmes - Biblioteca ...

... dels monjos carmelites que van fundar el monestir a finals del segle XVII. En els fons bibliogràfic de la ... dedicats al Desert de les Palmes.
Read more

XAFANT TALONS Parc Natural del Desert de les Palmes

El Club Excursionista XAFANT TALONS organitza l'excursió al Parc Natural del Desert de les Palmes ... al segle XVII, els monjos carmelitans s’hi van
Read more

LA VELLETA VERDA. Mediterrani: El Desert de Les Palmes

Historias fantásticas, pero con escepticismo ... Existeix un substrat cultural comú als pobles mediterranis i el nostre deure és recuperar-lo.
Read more