Els minerals

67 %
33 %
Information about Els minerals
Education

Published on January 24, 2008

Author: praxedes

Source: authorstream.com

Slide1:  Roques i minerals Minerals i roquess Mineral:  Mineral Natural Sòlid Inorgànic Composició química definida Estructura interna ordenada Quars vermell Minerals i roques:  Minerals i roques Una roca és un agregat natural de grans minerals. = + + Quars Ortosa Mica Granit Minerals i roques:  Minerals i roques = Calcita Marbre S’han identificat uns 3000 minerals diferents. :  S’han identificat uns 3000 minerals diferents. Com es classifiquen els minerals?:  Com es classifiquen els minerals? Elements natius: coure, plata, or, sofre, grafit, diamant Sulfurs: calcopirita, galena, pirita, blenda (esfalerita), cinabri Sulfosals: pirargirita, proustita Òxids i hidròxids: rútil, corindó, hematites (oligist), magnetita, cassiterita, cromita, bauxita, limonita Halurs: halita, carnal·lita, silvina, fluorita Carbonats: calcita, aragonita, dolomita, magnesita, malaquita, atzurita Nitrats: nitrat sòdic (o de Xile), salitre o nitrat potàsic Borats: borax Fosfats, arseniats, vanadats: apatita, turquesa, piromorfita Sulfat: baritina, guix, anhidrita Cromats, volframats y molibdats: wolframita, crocoita Silicats: quars, feldspats ( ortosa i plagiòclasis), talc, miques (biotita i moscovita), minerals de l’argila, piroxens, amfíbols, beril·le, turmalina, epidots, granat, zircó Minerals radiactius: uraninita, torianita, torita Sofre:  Sofre S fumaroles Grafit:  Grafit C Galena:  Galena PbS Pirita:  Pirita FeS2 Halita:  Halita NaCl Fluorita:  Fluorita CaF2 Hematites:  Hematites Fe2O3 Magnetita:  Magnetita Fe2O4 / Fe3O4 Calcita:  Calcita Ca CO3 birrefringència Aragonita:  Aragonita Ca CO3 Malaquita i Atzurita:  Malaquita i Atzurita Malaquita Cu2(OH)2CO3 Atzurita Cu3(CO3)2(OH)2 Baritina:  Baritina BaSO4 Guix:  Guix CaSO4 . 2H2O Silicats:  Silicats Nesosilicats: granats, zircó Sorosilicats: epidots Ciclosilicats: beril·le, turmalina Inosilicats: piroxens, amfíbols Filosilicats: talc, miques, argiles Tectosilicats: quars, feldspats Quars:  Quars SiO2 Topazi:  Topazi Al2SiO4(F,OH)2 Granat:  Granat Al2Ca3Si3O12 ó Al2Ca3(SiO4)3 Ortosa:  Ortosa KAlSi3O8 Miques:  Miques Biotita K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Al,Fe)Si3O10 Moscovita KAl2(OH)2AlSi3O10 Talc:  Talc Mg3(OH)2Si4O10 Uraninita:  Uraninita UO2 Torita:  Torita ThSiO4 Jaciments minerals:  Jaciments minerals Són zones anòmales on un o més elements hi són presents en quantitats molt superiors als valors mitjans. Els minerals susceptibles d’explotació reben el nom de mena, mentre que els minerals acompanyants i que no s’aprofiten constitueixen la ganga. Les menes metàl·liques són els minerals que s’explotena fi d’obtenir-ne metalls. Les menes no metal·liques són els minerals que s’exploten per tal d’obtenir diferents productes químics. Menes metal·liques:  Menes metal·liques Menes de ferro: hematites, magnetita, limonita, siderita Menes de coure: calcopirita, cuprita Mena de plom: galena Mena de zinc: blenda (esfalerita) Mena d’alumini: bauxita Mena d’urani: uraninita Mena d’estany: cassiterita Mena de mercuri: cinabri Mena de manganès: pirolusita, psilomelana Menes no metal·liques:  Menes no metal·liques Pirita: obtenció d’àcid sulfúric Fluorita: obtenció de fluor i àcid fluorhídric Baritina: obtenció d’òxid de bari Silvina: obtenció de potasa (K2O) Talc: utilitzat en la indústria farmacèutica Quars: utilitzat en la indústria òptica i electrònica Mina de potasa (Cardona) Slide32:  http://greco.fmc.cie.uva.es

Add a comment

Related presentations

Related pages

Els minerals - Inici. XTEC

Els minerals - Inici. XTEC
Read more

precarrega - Inici. XTEC

precarrega - Inici. XTEC
Read more

Mineral - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Els minerals que entren en la categoria de pedres fines o semiprecioses, com els diamants, els topazis, o els robins, es destinen a la creació de joies.
Read more

Els minerals - apliense.xtec.cat

Els minerals Anem a mirar aquest vídeo i per taules aneu resolent totes les preguntes que ... Els llots galvànics també són materials que es tiren?
Read more

Les roques i els minerals - El medi natural del Bages

CONGLOMERATS Els conglomerats són roques detrítiques formades bàsicament per fragments arrodonits, de més de 2 mm de diàmetre, anomenats còdols.
Read more

Quaderns Virtuals - zonaClic

Els minerals: Luis Ugedo Institut Fort Pius. Quadern Virtual per aprendre els conceptes de mineral i de roca, les seves principals propietats ...
Read more

Minerals i roques - edu365.cat

2) Quina de les característiques següents no és una propietat que serveixi per diferenciar els minerals?
Read more

Els minerals de Catalunya by Joan Astor Vignau - issuu

Els Minerals de Catalunya segle XX Eugeni Bareche Conservador del Museu Mollfulleda de Mineralogia Membre del Grup Mineralògic Català Institució ...
Read more

La Eduteca - Los minerales - YouTube

¿Qué son los minerales? ¿Cómo son los minerales? ¿Qué usos tienen? Este vídeo del área de CONOCIMIENTO DEL MEDIO, está dedicado a los ...
Read more