Els determinants 2

50 %
50 %
Information about Els determinants 2
Education

Published on March 5, 2014

Author: lurdessaavedra

Source: slideshare.net

Els determinants Numerals, quantitatius i indefinits, interrogatius i exclamatius Llengua catalana 1r d’ESO lurdes.saavedra1@gmail.com

Els numerals Tipus Concepte Exemples Observacions Cardinals Quantitat exacta un, dos, tres, vint-i-cinc, quaranta-nou, tres- cents, quaranta, mil... Tots invariables excepte un, dos i cent Atenció al guionet: D-U-C Ordinals Ordre primer, segon... Variables en gènere i nombre Atenció a l’accent: cinquè, sisè Variables en gènere i nombre Atenció a l’accent: cinquè, sisè Partitius Fraccions o parts mig, terç, desè... Atenció a les hores: un quart de sis, dos quarts de nou, tres quarts de dotze Multiplicatius Múltiples doble, triple, quàdruple... Col·lectius Conjunt parell, dotzena, centenar, miler...

1. un, una 2. dos, dues 3. tres Pareu atenció especial als números! 24. vint-i-quatre 25. vint-i-cinc 37. trenta-set 38. trenta-vuit 209.dos-cents nou 343.tres-cents quaranta-tres 7324.set mil tres-cents vint-i-quatre 32754.trenta-dos mil set-cents cinquanta-quatre 24. vint-i-quatre 25. vint-i-cinc 37. trenta-set 38. trenta-vuit

Les hores • 1/4 de… 60 minuts 15 minuts • 3/4 de… • 2/4 de… 30 minuts 45 minuts

Els quantitatius: quantitat inexacta singular plural masculí femení masculí femení gènere i nombre molt poc quant tant molta poca quanta tanta molts pocs quants tants moltes poques quantes tantes molt poc quant tant molta poca quanta tanta molts pocs quants tants moltes poques quantes tantes nombre gaire bastant gaires bastants invariables massa prou força

Els indefinits: imprecisió singular plural masculí femení masculí femení gènere i nombre un algun altre tot una alguna altra tota uns alguns altres tots unes algunes altres totes un algun altre tot una alguna altra tota uns alguns altres tots unes algunes altres totes invariables cap* gens* res cada En interrogatives i negatives: • cap: comptables. -Té cap fill? -No en té cap • gens: incomptables. –Tens gens de sucre? –No en tinc gens

Els interrogatius i exclamatius singular plural masculí femení masculí femení quin quina quins quines Locucions determinatives un grapat de un pessic de un reguitzell de una pila de

Add a comment

Related presentations

Related pages

Treballem la llengua i literatura catalanes: Els ...

Oriol Martínez Agustín ha dit... 1. Redacta deu oracions on apareguin els determinants demostratius. 1-Aquell dia va ploure molt. 2-Aquesta tarda anirem ...
Read more

DETERMINANTS 2 SOLUCIONS - Treball per projectes i equips ...

DETERMINANTS (2) SOLUCIONS 1. Observa les oracions següents i completa les caselles amb les paraules ... ELS MEUS germans han viscut en BASTANTS llocs
Read more

Practica - Treball per projectes i equips cooperatius ...

Ompli els buits amb el determinant de la classe que s'indica entre parèntesi: ... DETERMINANTS 1. SOLUCIONS: DETERMINANTS 2: SOLUCIONS: DETERMINANTS 3:
Read more

Determinants 2

determinants-2.pdf. Upload Sign in Join. Books Audiobooks Comics Sheet Music. Editors' Picks Books. Hand-picked favorites from our editors. Editors' Picks ...
Read more

Documento sin título - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

ELS DETERMINANTS: CLASSIFICACIÓ . L'article . ... 2. Els possessius poden substituir els pronoms personals tònics quan van precedits de preposició.
Read more

Exercicis 2 - pilarveigaperez

Ejercicios 2. Ejercicios 3. El verbo. 1ª Conjugación. 2ª conjugación. 3ª Conjugación. A. Interactivas. Ejercicios 1. Ejercicios 2. Ejercicios 2 ...
Read more

Els determinants demostratius i possessius

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitjà - 3r - Català - La família dels determinants 2 Els determinants demostratius i ...
Read more

Activitats de gramàtica: Els determinants - Chiscos.net

Activitats de gramàtica: Els determinants - Chiscos.net
Read more