Elkraft sverige erbjuder

100 %
0 %
Information about Elkraft sverige erbjuder
Technology

Published on February 19, 2014

Author: biznetswe

Source: slideshare.net

Elkraft Sverige Erbjuder Elkraft Sverige AB är ett elhandelsbolag som förutom att ”bara” leverera el även undersöker Era möjligheter till besparingar på de övriga kostnaderna som finns på el-fakturan och kommer med förslag med vad som bör göras, och av vem. Nordisk elleverantör Elkraft erbjuder: Elkraft koncernen finns etablerad i Norge, Sverige, Danmark och Finland och köper el till våra kunder från Nord Pool. Vi kan leverera el till alla Era anläggningar i ovan nämnda länder. Kundnytta: Inga mellanhänder. Bra översikt på den totala elkostnaden för hela koncernen. Besparingspotential: En leverantör. Samlingsfaktura Elkraft erbjuder: Samlingsfaktura med el och nätavgifter specificerade. Samlingsfakturan utformas efter Era behov och önskemål. Kundnytta: Minskar fakturaflödet och ger en tydlig överblick av Era energikostnader. Besparingspotential: Antal elanläggningar multiplicerat med Er interna fakturahanteringskostnad. Nätoptimering Elkraft erbjuder: Kontinuerlig kontroll av Era nätkostnader. Tack vare att Elkraft tar in nätfakturan från respektive nätbolag och betalar den, för att sedan vidarefakturera nätkostnaden specificerad med nätbolagets avgifter. Kundnytta: Elkraft går igenom varje enskilt nätabonnemang och ser till att Ni har rätt tariff, säkring och effekt. Det här har Elkraft jobbat med sedan starten 1992 med mycket goda resultat. Elkraft har i snitt sänkt de fasta nätkostnaderna med 20 %. Besparingspotential: Era nätkostnader – 20 % Miljö Elkraft erbjuder: 100 % Svensk vattenkraft enligt artikel 5 EU Direktiv 2001/77/EC Kundnytta: Ett bra miljöval som innebär 0 Co2 utsläpp.

In/Utflytt Elkraft erbjuder: Hjälp vid nyteckning och uppsägning av nätavtal. Kundnytta: Ni talar om för Elkraft när Ni ska flytta ut/in i en fastighet och Elkraft hjälper då till med detta. Ni undviker att betala för en anläggning där verksamheten är avslutad. Dessutom får Ni elavtal med Elkraft från första dagen och undviker att hamna på s.k. tillsvidareavtal. Besparingspotential: Elkraft tar hand om tidskrävande administration och hjälper Er att undvika dyra tillsvidareavtal. Energikontroll Elkraft erbjuder: Hjälp med förbrukningsjämförelser internt och externt för att se var det bör göras insatser för att sänka förbrukningen. Detta jobb gör vi med hjälp av nyckeltal. På detta vis hittar vi även anläggningar som eventuellt betalar för ”grannen”. Kundnytta: Genom att ha alla energikostnader samlade på ett ställe och ta fram förbrukning/m² kan Elkraft se var det bör prioriteras insatser. Besparingspotential: Elkraft har på detta vis hittat anläggningar som har onormala förbrukningar och efter undersökningar hittat olika typer av fel, t.ex. att det efter ombyggnationer blivit så att grannens el registreras på fel mätare, eller att det är onormal elförbrukning pga. felinställda belysningar, fläktar osv. Rapporter Elkraft erbjuder: Rapporter gällande t.ex. fakturafiler, förbrukning, top 5 förbrukare, nyckeltal osv. Kundnytta: Genom att erhålla månadsrapporter får man en bra översikt och ser var åtgärder bör sättas in. Besparingspotential: En sänkning av förbrukningen på 5-10 % är fullt möjlig. Personlig kontaktperson Elkraft erbjuder: Ni har en utsedd kontaktperson som är behjälplig med alla frågor rörande el, nät skatter m.m. Ni får även en utsedd person på Kundreskontra för fakturafrågor. Kundnytta: Ni slipper sitta i kö till olika kundtjänster för olika ärenden och får istället all hjälp av Er personliga kontaktperson. Besparingspotential: Elkraft tar hand om tidskrävande administration. Den besparing Elkraft hjälper Er med tillfaller Er med 100 %.

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Ramboll - Ingenjör - Elkraft

Vi tror på framtiden och erbjuder våra ... Som Ingenjör inom Elkraft kommer ... I praktiken innebär det att vi med många kontor i hela Sverige och ...
Read more

Nya möjligheter! - Tekniker inom elkraft - Vattenfall

Vi erbjuder ett fritt och självständigt arbete som tekniker inom elkraft. Arbetet är omväxlande och har ett stort tekniskt innehåll med fokus på kund.
Read more

Camaj Ericson Therese EGI-2014-042MSC - Simple search

Therese Camaj Ericson !!!!! Master of Science Thesis EGI 2014:042 ... Elkraft Sverige AB ... 5.2.1,Varför!erbjuder!energibolag!energitjänster?! ...
Read more

Projektledare för Stationsunderhåll i Södra Sverige ...

Vi erbjuder ett spännande arbete som projektledare inom ... eller erfarenhet inom elkraft, ... på ett 90-tal orter i Sverige.
Read more

Peter Jakobsson | LinkedIn

AllPower Sweden AB erbjuder tjänster inom Projektledning, ... Projektledare och anbudsingenjör, främst ABT leveranser 0,4 till 400kV i Sverige.
Read more

Semcon - Projektledare elkraft

Projektledare elkraft : ... Resor inom och utom Sverige kan, beroende på våra uppdrag hos kund, ... Semcon erbjuder.
Read more

Samfakturering | elkraftsverige.se - Sveriges bästa ...

Elkraft Sverige erbjuder samfakturering av samtliga el- och nätfakturor. Elkraft Sverige AB Huvudkontor: Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten
Read more

WSP Group Jobs - WSP Group Careers on » Experteer

WSP Systems har ca 450 medarbetare i Sverige och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Elteknik, Elkraft, VVS, ICT och Automation.
Read more

Energiuppföljning | elkraftsverige.se - Sveriges bästa ...

Energistatistik – underlag för aktivt arbete med energieffektivisering. Elkraft Sverige erbjuder tjänster för uppföljning av ert företags ...
Read more