Elinkeinorakenne ja talous 2050

67 %
33 %
Information about Elinkeinorakenne ja talous 2050

Published on November 21, 2008

Author: Tuulikas

Source: slideshare.net

Description

Esitys Suomen luonnonsuojeluliiton tulevaisuustyöpajassa 17.11.2009.

Tulevaisuuden elinkeinorakenne ja talous 2050 Suomen luonnonsuojeluliitto Tulevaisuuusvisiopaja 2030/2050 Tuuli Kaskinen tuuli.kaskinen@gmail.com, 050 5149752

Ilmastonmuutos on seurausta aikamme suurimmasta markkinavirheestä. Climate change is a result of the greatest market failure the world has seen. Sir Nicholas Stern (2006)

Suuret kysymysmerkit I • Palveluiden merkitys: onni, hoiva- ja hyvinvointitalous?

Suuret kysymysmerkit II • Nanoteknologia, informaatioteknologia, bioteknologia?

Suuret kysymysmerkit III • Recyclingista up-cyclingiin?

Suuret kysymysmerkit IV • Keskitetty vai hajautettu?

Miten elinkeinot voivat jatkua? • Elinkeinorakenteen sopeuttaminen maailmantalouden muutoksiin • Innovaatiotoiminnan tehostaminen • Energiariippuvuuden vähentäminen ja energian ja raaka-aineiden saannin turvaaminen • Työvoiman koulutustaso ja saatavuusvoiman koulutustaso ja saatavuus

SLL:n nykylinjan kannalta iso kysymys: Riittääkö biomassa elintarviketuotantoon, rakentamiseen, metsä- ja kemianteollisuuden raaka-aineeksi, bioenergiaksi, liikenteen polttoaineeksi, hiilinieluksi ja monimuotoisuuden turvaamiseen?

Kiitos!

• Väestön perustarpeiden (asuminen, ravinto, liikkuminen ja hyvinvointipalvelut) tyydyttäminen kestävästi • Omien luonnonvarojen hyödyntäminen • Materiaali- ja energiatehokkuus • Harva asutus ja kylmäilmasto: yhdyskuntarakenteen tiivistäminen • Vaikuttaminen kulutusvalintoihin ja elämäntapoihin • Taloudellinen ohjaus

Add a comment

Related presentations

Related pages

Low Carbon Finland 2050 -platform Ennakointiprosessin kuvaus

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03302-13 1 (56) Raportin nimi Low Carbon Finland 2050 –platform. Ennakointiprosessin kuvaus Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja ...
Read more

Tilastokeskus - Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan - 90 ...

Elinkeinorakenne muuttui melko ... 1900-luvun lopun taloudelliset mullistukset järkyttivät elinkeino- ja työvoimatilannetta. Suomen talous kasvoi sodan ...
Read more

Elinkeinorakenne ja kehittämistavoitteet

Elinkeinorakenne ja kehittämistavoitteet. Monipuolinen elinkeinorakenne on Lohjan vahvuus. Kaupungissa on runsaasti metsä-, ... Hallinto ja talous;
Read more

Norjan talous – Wikipedia

Norjan talous on kehittynyt sekatalous. Ennen teollista vallankumousta maan talous perustui lähinnä maatalouteen ja kalastukseen. Nykyään maaöljyn ja ...
Read more

Aurinkoenergia on ehkä johtava energialähde 2050 ...

Aurinkoenergia voi olla johtava energianlähde vuoteen 2050 mennessä. Syy on aurinkoenergian tuottamiseen tarvittavan tekniikan halpeneminen ...
Read more

Yli neljännes sähköstä voidaan tuottaa ...

Talous; Urheilu; Kulttuuri; Pääkirjoitukset; ... Aurinkoenergia voi olla johtava energianlähde vuoteen 2050 mennessä. ... Japani ja Yhdysvallat. Aiheet.
Read more

Talous ja elinkeinot - Suomen suurlähetystö, Tukholma ...

Talous ja elinkeinot. Noin kaksi kolmasosaa suomalaisista saa elantonsa palveluammateista. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on noin 32 % ja ...
Read more

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ...

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Kehityskuvanäkökulmat - ... Uusiutumiskykyinen elinkeinorakenne Vähähiilinen, energia- ja
Read more