advertisement

Elinkeinorakenne ja talous 2050

67 %
33 %
advertisement
Information about Elinkeinorakenne ja talous 2050

Published on November 21, 2008

Author: Tuulikas

Source: slideshare.net

Description

Esitys Suomen luonnonsuojeluliiton tulevaisuustyöpajassa 17.11.2009.
advertisement

Tulevaisuuden elinkeinorakenne ja talous 2050 Suomen luonnonsuojeluliitto Tulevaisuuusvisiopaja 2030/2050 Tuuli Kaskinen tuuli.kaskinen@gmail.com, 050 5149752

Ilmastonmuutos on seurausta aikamme suurimmasta markkinavirheestä. Climate change is a result of the greatest market failure the world has seen. Sir Nicholas Stern (2006)

Suuret kysymysmerkit I • Palveluiden merkitys: onni, hoiva- ja hyvinvointitalous?

Suuret kysymysmerkit II • Nanoteknologia, informaatioteknologia, bioteknologia?

Suuret kysymysmerkit III • Recyclingista up-cyclingiin?

Suuret kysymysmerkit IV • Keskitetty vai hajautettu?

Miten elinkeinot voivat jatkua? • Elinkeinorakenteen sopeuttaminen maailmantalouden muutoksiin • Innovaatiotoiminnan tehostaminen • Energiariippuvuuden vähentäminen ja energian ja raaka-aineiden saannin turvaaminen • Työvoiman koulutustaso ja saatavuusvoiman koulutustaso ja saatavuus

SLL:n nykylinjan kannalta iso kysymys: Riittääkö biomassa elintarviketuotantoon, rakentamiseen, metsä- ja kemianteollisuuden raaka-aineeksi, bioenergiaksi, liikenteen polttoaineeksi, hiilinieluksi ja monimuotoisuuden turvaamiseen?

Kiitos!

• Väestön perustarpeiden (asuminen, ravinto, liikkuminen ja hyvinvointipalvelut) tyydyttäminen kestävästi • Omien luonnonvarojen hyödyntäminen • Materiaali- ja energiatehokkuus • Harva asutus ja kylmäilmasto: yhdyskuntarakenteen tiivistäminen • Vaikuttaminen kulutusvalintoihin ja elämäntapoihin • Taloudellinen ohjaus

Add a comment

Related pages

Talous Ja Elinkeinot 1700 - Education - documents.tips

1. Talous ja elinkeinot 1700-luvulla. Tohmajärven koulukeskus Hi5 2. Talous ja elinkeinot 1700-luvulla Suomi oli 1700-luvulla maatalousmaa…
Read more

Investointien merkitys Helsingin kaupungille kasvun ja ...

vaihtoehdot vuoteen 2050 15.9.2016 ... Toiminnan ja investointien rahavirran negatiivinen ... Monipuolinen elinkeinorakenne ja aktiivinen elinkeinopolitiikka
Read more

talousarvio_ja_taloussuunnitelma_2015_-_2017.pdf

TAIVALKOSKEN KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS 2015 ... vuoteen 2030 mennessä 303.000 henkilöllä ja vuoteen 2050 ... Elinkeinorakenne 2005, 2010 ja 2011 ...
Read more

Mun talous - Education - documents.tips

Työpaja Mun talous, mun opetus – Seminaarissa, 7.11.2013. Documents.tips. ... Sisällön tuottaminen, jakaminen ja kommentoiminen helpompaa 3.
Read more

Low Carbon Finland 2050 -platform Ennakointiprosessin kuvaus

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03302-13 1 (56) Raportin nimi Low Carbon Finland 2050 –platform. Ennakointiprosessin kuvaus Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja ...
Read more

Suomi – Wikipedia

Elinkeinorakenne (BKT:sta) – ... n ja +10 °C:n välille. Talous. Pääartikkeli: Suomen talous. Suomen reaalisen bruttokansantuotteen vuosimuutos ...
Read more

Japani – Wikipedia

Elinkeinorakenne (BKT:sta) – ... vähentää ja vuoden 2005 jälkeen talous alkoi esittää ... sataan miljoonaan vuoteen 2050 mennessä ja 67 miljoonaan ...
Read more

Väestö — Pohjoismainen yhteistyö

Sykkivä pääkaupunkielämä, suuri syntyvyys, hyvinvointi sekä koskemattoman ja kauniin luonnon läheisyys ovat muutamia Pohjoismaiden väestön monista ...
Read more