Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)

50 %
50 %
Information about Elinkeinoelämän keskusliitto uudistuu (syyskuu 2016)

Published on September 16, 2016

Author: elinkeinoelama

Source: slideshare.net

1. 1 Uudistuva Elinkeinoelämän keskusliitto Matti Alahuhta ja Jyri Häkämies 14.9.2016

2. Maailmalla vaikuttavat megatrendit 2 Ilmastonmuutos Torjuntaan liittyvät toimet Tarve innovaatioille ja energiatehokkaille ratkaisuille Globalisaatio Maailmanlaajuinen kilpailu yritysten toimintojen sijaintipaikoista Digitalisaatio Murros koskee kaikkia toimialoja Kaupungistuminen Edelleen merkittävä talouskasvun moottori

3. EK:n missio 3 Tuemme Suomen uudistumista ja kasvua

4. EK:n visio 4 Suomi yritysten toimintaympäristönä muiden Pohjoismaiden tasolle

5. Uusi toimintapa 5 Vuorovaikutteisempi - - - - - - - - - - - - Tiiviimpi - - - - - - - - - - - - Eteenpäin katsova

6. EK:n toiminta-alueet Yrittäjyyden ja omistajuuden edistäminen - - - - - - - - - - - - - Työelämän kehittäminen kilpailukyvyn parantamiseksi - - - - - - - - - - - - - Terve julkinen talous - - - - - - - - - - - - - EU-edunvalvonta ja kauppapolitiikka 6 Koulutus ja tutkimus - - - - - - - - - - - - - Kestävä kehitys - - - - - - - - - - - - - Yritys- ja kilpailulainsäädäntö Viestintä Tukipalvelut

7. Yrittäjyyden ja omistajuuden edistäminen PK-yritysten kasvun edellytysten kehittäminen - - - - - - - - - - - - - PK-yritysten kansainvälistyminen - - - - - - - - - - - - - Omistajuuden vahvistaminen eri keinoin – riskinottoon kannustaminen ja siitä palkitseminen - - - - - - - - - - - - - Normien purku - - - - - - - - - - - - - Muutosmyönteisyyden edistäminen 7

8. Työelämän kehittäminen kilpailukyvyn parantamiseksi Työlainsäädäntö - - - - - - - - - - - - - Työn sivukulut – eläkkeet ja työttömyysturva - - - - - - - - - - - - - Kannustinloukkujen purkaminen - - - - - - - - - - - - - Työvoimapolitiikka - - - - - - - - - - - - - Sote - - - - - - - - - - - - - Maahanmuutto 8

9. Terve julkinen talous Julkisen sektorin tervehdyttäminen - - - - - - - - - - - - - Talouspolitiikka ja verotus - - - - - - - - - - - - - Tuottavuuden parantaminen - - - - - - - - - - - - - Avoin kilpailu - - - - - - - - - - - - - Talous- ja suhdanneanalyysit 9

10. EU-edunvalvonta ja kauppapolitiikka EU-edunvalvonnan agendan kansallinen määritys ja koordinointi - - - - - - - - - - - - - Vaikuttaminen EU-tasoiseen valmisteluun ja päätöksentekoon - - - - - - - - - - - - - Kauppapolitiikka (EU ja kahdenvälinen) 10

11. Koulutus ja tutkimus Eri koulutusasteiden jatkuva kehittäminen - - - - - - - - - - - - - Elinkeinoelämän uudistuvia tarpeita tukeva tutkimus - - - - - - - - - - - - - Tutkimustulosten parempi hyödyntäminen liiketoimintana - - - - - - - - - - - - - Tehokas ja vaikuttava innovaatioympäristö - - - - - - - - - - - - - Vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi 11

12. Kestävä kehitys Kohtuuhintaisen energian saatavuus - - - - - - - - - - - - - Päästöjen vähentäminen markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti - - - - - - - - - - - - - Toimiva logistiikkajärjestelmä - - - - - - - - - - - - - Investointeihin kannustava ympäristösääntely - - - - - - - - - - - - - Uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta ja cleantechista 12

13. Yritys- ja kilpailulainsäädäntö Yhtiö- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö - - - - - - - - - - - - - Yksityinen – julkinen –rajapinnan regulaatio – julkiset hankinnat - - - - - - - - - - - - - Aineettomat oikeudet (patentit, tekijänoikeudet jne.) - - - - - - - - - - - - - Tasapuolisten kilpailuedellytysten edistäminen - - - - - - - - - - - - - Sisämarkkinaregulaatio 13

14. 14 Viestintä - - - - - - - - - - - - - Tukipalvelut - Hallinto – jäsentieto - Talouspalvelut - ICT

15. 15 TOIMINTA-ALUEET: • Yrittäjyyden ja omistajuuden edistäminen • Työelämän kehittäminen kilpailukyvyn parantamiseksi • Terve julkinen talous • EU-edunvalvonta ja kauppapolitiikka • Koulutus ja tutkimus • Kestävä kehitys • Yritys- ja kilpailulainsäädäntö TOIMINTAYMPÄRISTÖ: • Heikohko talouskasvu • Heikentynyt kilpailukyky • Megatrendit VISIO: Suomi toiminta- ympäristönä muiden Pohjoismaiden tasolle VUOROVAIKUTTEINEN TOIMINTATAPA

Add a comment