Elevuppgift åk 6, enkel maskin

50 %
50 %
Information about Elevuppgift åk 6, enkel maskin
Education

Published on February 14, 2014

Author: ceciliaduckert

Source: slideshare.net

Description

bygga egen maskin

Uppgift Beskrivning Typ Till undervisningsgrupp Ämne Centralt innehåll Vi bygger en egen maskin Inlämning År 5 År 6 TK Tekniska lösningar - Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. - Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar - Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. - Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. Teknik, människa, samhälle och miljö - Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Projektet: bygg din egna maskin. http://youtu.be/nfYJfHTkimk http://www.generalpatton.org/education/sm_unit/simple_machines_index.htm Bygg en egen maskin som består av enkla maskiner. Du ska ha med minst 4 av de 6 enkla maskinerna med i din maskin. I slutändan ska maskinen göra någon som att smälla en ballong, knäcka ett ägg, skjuta iväg något eller liknande. Tänk på att du har tre lektioner på dig att göra klart maskinen. Fundera över vilka enkla maskiner du vill använda. Tänk ut hur maskinen ska se ut Gör en teknisk skiss (bild). Kolla med Cilla innan nästa steg. Gör en materiellista. Kolla med Cilla att sakerna finns. Du får ta med hemifrån om du vill. Börja bygg, gör om, testa på nytt. GE INTE UPP!!!

Kopplade färdigheter Färdighet 1 - Eleven kan... Steg E Steg C Steg A Eleven kan beskriva och ge Eleven kan förklara enkla Eleven kan förklara enkla exempel på enkla tekniska tekniska lösningar i vardagen tekniska lösningar i vardagen (Teknik lösningar i vardagen och några och hur några ingående och hur några ingående År 4, 5, 6) ingående delar som delar samverkar för att uppnå delar samverkar för att uppnå samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. ändamålsenlighet och funktion ändamålsenlighet och funktion. och visar då på andra liknande lösningar. 1 - Dessutom kan Dessutom kan eleven på ett Dessutom kan eleven på ett Dessutom kan eleven på ett eleven beskriva... enkelt sätt beskriva och ge utvecklat sätt beskriva och välutvecklat sätt beskriva och exempel på några hållfasta visa på samband mellan visa på samband mellan (Teknik och stabila konstruktioner i några hållfasta och stabila några hållfasta och stabila År 4, 5, 6) vardagen, deras uppbyggnad konstruktioner i vardagen, konstruktioner i vardagen, och de material som används. deras uppbyggnad och de deras uppbyggnad och de material som används. material som används. 2 - Eleven kan Eleven kan genomföra mycket Eleven kan genomföra mycket Eleven kan genomföra mycket genomföra... enkla teknikutvecklings- och enkla teknikutvecklings- och enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom konstruktionsarbeten genom att konstruktionsarbeten genom (Teknik att pröva möjliga idéer till pröva och ompröva möjliga att systematiskt pröva och År 4, 5, 6) lösningar samt utforma enkla idéer till lösningar samt utforma ompröva möjliga idéer till fysiska eller digitala modeller. utvecklade fysiska eller lösningar samt utforma digitala modeller. välutvecklade fysiska eller digitala modeller. 2 - Under Under arbetsprocessen bidrar Under arbetsprocessen Under arbetsprocessen arbetsprocessen... eleven till att formulera och formulerar och väljer eleven formulerar och väljer eleven välja handlingsalternativ handlingsalternativ som handlingsalternativ som (Teknik som leder framåt. med någon bearbetning leder framåt. År 4, 5, 6) leder framåt. 2 - Eleven gör... Eleven gör enkla Eleven gör utvecklade Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet dokumentationer av arbetet dokumentationer av arbetet (Teknik med skisser, modeller eller med skisser, modeller eller med skisser, modeller eller År 4, 5, 6) texter där intentionen i arbetet texter där intentionen i arbetet texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. är relativt väl synliggjord. är väl synliggjord. 3 - Eleven kan Eleven kan föra enkla och till Eleven kan föra utvecklade Eleven kan föra välutvecklade föra... viss del underbyggda och relativt väl underbyggda och väl underbyggda resonemang dels kring hur resonemang dels kring hur resonemang dels kring hur (Teknik några föremål eller tekniska några föremål eller tekniska några föremål eller tekniska År 4, 5, 6) system i samhället har system i samhället har system i samhället har förändrats över tid och dels förändrats över tid och dels förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars kring tekniska lösningars kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för fördelar och nackdelar för fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö. individ, samhälle och miljö. individ, samhälle och miljö.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Duckerts ITpedagog blogg: Elevuppgift åk 6, bygga egen ...

Duckerts ITpedagog blogg: Elevuppgift åk 6, bygga egen ...
Read more

Enkel maskin – Wikipedia

Enkel maskin Enkla maskiner från Chambers Cyclopedia ... Den enkla maskinen arbetar enligt principen, att vad som sparas i kraft förloras i väg. [1]
Read more

Kil (enkel maskin) – Wikipedia

Kil (enkel maskin) Den vertikala kraften på en kil omvandlas till horisontella krafter på objektet. Kilen är en av de fem enkla maskinerna som tekniskt ...
Read more

akmaskiner - Forside

Klikk inn i A-Ktuelt og se våre gode kampanjer. New Holland. Case IH
Read more

Näringslära för åk 5-6 - YouTube

Näringslära för åk 5-6 Sara Sundberg. Subscribe Subscribed Unsubscribe. Loading... Loading... Working... ... Standard YouTube License;
Read more

Maskine - Wikipedia, den frie encyklopædi

Enkel maskine; Stempelmaskine; Strømningsmaskine; Stub Denne artikel om teknik eller teknologi er kun ... GND: 4037786-6; BNF: cb131626829; NDL: 00565740
Read more

Teknik åk 4 by Luis Stübing on Prezi

... Finn en enkel maskin i din omgivning! Identifiera: Finn en ”enkel maskin”, ... Centralt innehåll åk 4-6 Mekanikens gyllene regel: ...
Read more