Elena Harconita. MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ

50 %
50 %
Information about Elena Harconita. MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
Education

Published on March 12, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIŢANU” TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ: SERVICII, RESURSE, MANAGEMENT Sesiune de comunicări MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ 17 octombrie 2013 Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică USARB, e-mail: elena.harconita@mail.ru

Contribuie Integrarea strategiilor tehnologice Analiza stării actuale a metodelor de creare a produselor şi serviciilor Organizarea tehnologiilor avansate Optimizarea structurii bibliotecii sub impactul noilor tehnologii Coordonarea proceselor intersubdivizionale Realizarea controlului privind respectarea instrucţiunilor tehnologice Evaluarea impactului inovaţiilor tehnologice asupra proceselor şi operaţiunilor tradiţionale informaţional – bibliotecare MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC - PARTE CONSTITUTIVĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL AL BIBLIOTECII

FUNCŢIILE PRINCIPALE AL MANAGEMENTULUI TEHNOLOGIC Organizarea tehnologiilor Planificarea Controlul Respectarea tehnologiei Coordonarea Conducerea responsabilă a tehnologiei bibliotecare

PLANIFICAREA Schema reţelei electronice

DOCUMENTE ŞTIINŢIFICO – METODICE:

Organizarea tehnologiilor bibliotecare - coordonarea tuturor proceselor de producere şi a operaţiunilor în vederea utilizării optimale şi eficiente a resurselor materiale şi umane, precum şi a metodelor de muncă Calea documentului în Bibliotecă Calea buletinului de cerere Catalogul electronic Nomenclatorul proceseor tehnologice Organizarea şi conservarea colecţiilor Programul aplicativ Achiziţii noi Expoziţii Promovarea resurselor informaţionale INSTRUCŢIUNI ŞI HĂRŢI TEHNOLOGICE

Documente normative • Norme de timp pentru procesele şi activităţile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : E.Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan ; design/cop./tehnored.: S.Ciobanu. - Bălţi, 2011. - 54p. - (Col. Profesionalizare) ISBN 978-9975-50-072-2

MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC INTERACŢIONEAZĂ CU MANAGEMENTUL STRATEGIC ECONOMIA BIBLIOTECII MARKETINGULMANAGEMENTUL DE PRODUCERE MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL

MANAGEMENTUL STRATEGIC

MANAGEMENTUL INOVAŢIONAL : CREARE, INSTALARE, EXPLOATARE DE APLICAŢII DEDICATE PERMISE BARCODARE STATISTICA

MANAGEMENTUL DE PRODUCERE Baza de date SumarScanat Opere muzicale în MP3 Buletinul Achizitii recente

Buletinul Achiziţii recente

30 / 49% 4 / 6% 2 / 3% 4 / 6% 1 / 1% 4 /6% 19 / 31% 1 / 1% 1 / 1% 14 / 23% 13 / 21 % 16 / 26% 0 5 10 15 20 25 30 35 De pe pagina web a Bibliotecii… De pe blogurile Bibliotecii http://bsubalti.wordpress.com/, htt… http://slfilologie.blogspot.com/, htt… http://odls4bsu.blogspot.com/, http… Prin serviciul DSI şi SDC Din expoziţiile informative şi… De pe Calameo -… De pe Issuu -… Prin poşta electronică a cadrelor… Prin poşta electronică personală În cadrul Zilelor de… Căile de informare privind Buletinul informativ Achiziţii recente

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 12 / 20% 49 / 80% 0 0 0 Gradul de satisfacţie privind conţinutul, structura, forma de prezentare şi difuzare a Buletinului informativ Achiziţii recente?

Accesări e-buletinul Achiziţii recente pagina Web a Bibliotecii 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 29 102 80 45 38 56 7 7 148 438 196 40 29 50 122 62 40 29 12 12 149 2013 2012

Economia bibliotecii Eficienţa muncii - crearea grupurilor de lucru în vederea aplicării managementului participativ şi responsabilizării bibliotecarilor

GRUPURI DE PROFIL FIŞARE ANALITICĂ REDACTARE FIŞIERE DE AUTORITATE - VEDETE DE SUBIECT BIBLIOTECARII RESPONSABILI DE RELAŢIILE CU FACULTATEA EVALUARE CULTURA INFORMAŢIEI PROMOTORII RESURSELOR INFO- DOCUMENTARE MONITORIZARE PROMOVĂRII PUBLICAŢIILOR ÎN SERIE RETROCONVERSIE ŞI BARCODARE REDACTARE AUTORI/EDITORI ETC. ÎN PROGRAMUL TINLIB APLICAREA STANDARDELOR AUDIT INTERN CONTROLUL COLECŢIILOR BIBLIOTECII VIRTUALIZAREA SERVICIILOR INFO-DOCUMENTARE INTEGRARE PROFESIONALĂ FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

MARKETINGUL STUDIEREA UTILIZĂRII SERVICIILOR ELECTRONICE STUDIEREA NIVELULUI DE SATISFACERE A NEVOILOR INFORMAŢIONALE, A CONDIŢIILOR ŞI CONFORTULUI UTILIZATORILOR PE INTERIORUL ŞI EXTERIORUL BIBLIOTECII

COMPLEXITATEA OPORTUNITĂŢILOR PE SITE-UL BIBLIOTECII 41488 39639 4307041468 46314 75464 44872 24691 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Pagini afişate 2013 2012 2011 275502 40044 1 317577 2013 (9 luni) 2012 2011 Afişări pagini

5449 5204 3830 2601 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 2012 2011 0 10000 20000 30000 40000 2013 (9 luni) 2012 2011 36280 28350 17721 Vizite Vizite an

afişăripagini REVISTE UNIVERSITARE 2013 2012 2011

afişăripagini Reviste electronice 2013 2012 2011

Rubrica: CERCETĂTORULUI pe site http://libruniv.usb.md/cercet/cercet.htm Ghidul prezintă informaţii despre documentarea bibliografică, referinţa bibliografică şi posibiltăţile ei de identificare a documentelor, elementele principale ale referinţei bibliografice, modalităţile de citare. Este dotat cu un glosar ce ţin de termenii şi definiţiile ghidului. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-50-092-0 http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf Studentul poate accesa de la distanţă informaţia plasată pe site:

LUNARUL LICENŢIATULUI, MASTERANDULUI ŞI DOCTORANDULUI Concept • Lunarul licenţiatului/masterandului reprezintă o formă a asistenţei informaţionale care finalizează setulul activităţilor de formare a culturii informaţiei la Universitatea bălţeană. Concept • Este o acţiune ce confirmă şi consolidează statutul bibliotecii drept un spaţiu de cercetare, de diseminare şi de condensare a capacităţilor ştiinţifice Concept • Este promovat în primul semestru al ultimului an de învăţămînt universitar

SCOP, OBIECTIVEFormarea deprinderilor de utilizare eficientă a resurselor informaţionale (pe orice suport) preconizate pentru cercetare Cunoaşterea şi aplicarea elementelor de identificare bibliografică a documentelor Informarea continuă a utilizatorilor despre Achiziţiile recente în Bibliotecă: cărţi, reviste, anale, CD, DV D, materiale AV Deţinerea capacităţilor de căutare şi selectare a informaţiei necesare studiului; priceperea de a analiza, generaliza şi aplica rezultatele ştiinţifice ale altor autori şi a obţine algoritmi noi, metode originale Formarea/ cultivarea deprinderilor de elaborare şi prezentare a referinţelor bibliografice utilizate în cercetare Lista referinţelor bibliografice este expresia atitudinii etice în raport cu sursele de informare utilizate!

STATISTICI • Lunarul a derulat între 15.02 – 15.03 cu participarea a 28 grupe de licenţiaţi şi masteranzi (500 de participanţi) de la toate Facultăţile Universităţii. grupe 14 28 11 2013 2012 2011 vizite licenţiaţi/masteranzi 268 502 212 2013 2012 2011

LUNARUL PREZENT PE SITE-UL BIBLIOTECII

FORMULAR DSI http://libruniv.usb.md/dsi/formular-dsi.htm

BIBLIOTECARUL DIRIJEAZĂ CU REŢELELE SOCIALE PENTRU SUCCESUL BIBLIOTECII SALE

REŢELE DE SOCIALIZARE

PAGINA WEB BLOGURILE BIBLIOTECII

Facebook • 1 071 prieteni Twitter 399 twitts YouTube  39 postări  Cele mai vizionate filme despre USARB şi BŞ – peste o mie de vizionări, ABRM - 20 de ani - 542, expoziţiile tematice - 200-260

LINKEDIN DELICIOUS 70 de postări SLIDESHARE FLICKR 75 albume, 1400 foto 136 postări 103 prezentări 33doc

GOOGLE+ 221 prieteni În cercurile a 314 persoane Colaborează cu cercul Cadre didactice USARB

ISSUU • 39 postări • 4 albume PINTEREST 20 de albume, 123 de accesări CALAMEO OPENLIBRARY 156 publicaţii

COORDONAREA Integrarea efortului fiecărei subdiviziuni bibliotecare în cadrul şedinţelor sistematice ale Consiliului Administrativ, şedinţelor diverselor comisii şi grupuri de lucru Proiectarea, stabilirea şi aprobarea tehnologiilor bibliotecare

CONDUCEREA Grupul Cultura Informaţiei

Evaluarea activităţii serviciului Comunicarea colecţiilor timp de 6 luni ale anului 2013

Lansarea Proiectului Blogul bibliotecarului

Modulul T - Tehnologii: Aplicarea IT în procesele infobibliotecare.

Formarea / atribuirea vedetelor de subiect: experiențe, probleme, aplicaţii practice

Controlul Cea mai importantă componentă a managementului tehnologic. Odată determinate procesele tehnologice trebuie controlate la fiecare etapă a realizării lor.

RESPECTAREA TEHNOLOGIEI Fond de Schimb Statistica BŞ USARB AWStats

AWStats

STATISTICA BŞ USARB

CHESTIONAR DE AUDIT

Multumesc pentru atenţie

Add a comment

Related presentations

Related pages

Elena Harconita. Repozitoriul instituţional Open Research ...

Elena Harconita. Repozitoriul ... DIN BĂLŢI BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ TRADIŢIE ... Ştiinţifică BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII ...
Read more

Calaméo - Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on ...

... 2013-1/harconita.pdf 111. Harconiţa, Elena. ... Elena. Managementul tehnologic în Biblioteca ... Elena. Biblioteca universitară în sistemul ...
Read more

ELENA HARCONIȚA: CV

... e-mail: elena.harconita@mail.ru; ... (Seminar BM în RM); Managementul participativ în asigurarea ... Biblioteca universitară în mediul ...
Read more

Biblioteca Științifică a Universității de Stat ...

Elena Harconița elena.harconita@ ... A fost fundată în 1945 odată cu ... · Palatul municipal de cultură · Biblioteca Științifică Universitară ...
Read more

MANAGEMENTUL RESURSELOR ELECTRONICE ÎN BIBLIOTECILE DIN ...

... serviciile oferite de biblioteca universitară ... tehnologiile informaţionale în muzee, managementul ... Elena. Biblioteca şi Oamenii săi. În: ...
Read more

Change - a basic component of the current organizational ...

DENISA ELENA PARPANDEL: ... Burduş, Eugen (coord.), Managementul schimbării ... manageriale, Editura Universitară, Bucureşti ...
Read more

U L B S :: Biblioteca Centrală Universitară

... studii postuniversitare şi doctorate în cadrul ULBS. ... Informaţii despre Biblioteca Centrală a ULBS şi bibliotecile filiale. ... Elena APOLZAN.
Read more