Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii bălţene - componentă a procesului de studiu şi cercetare ştiinţifică

50 %
50 %
Information about Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii bălţene -...
Education

Published on March 12, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

Universitatea de Stat „Alecu Russo” Facultatea de Ştiinţe ale Edicaţiei, Psihologie şi Arte Biblioteca Ştiinţifică Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar” 30-31 octombrie 2013 Biblioteca Universităţii bălţene - componentă a procesului de studiu şi cercetare ştiinţifică Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică USARB e-mail: harconita.elena@mail.ru Lina MIHALUŢA, director adjunct e-mail: aculina12@mail.ru

Rolul important al Biblioitecii Ştiinţifice cu o colecţie de 1 019 888 exemplare în 57 limbi, inclusiv publicaţii periodice –157 203 ex. şi prestarea unui spectru de servicii informaţionale – web OPAC – 369 872 de înregistrări (72% din toate titlurile), inlcusiv peste 150 000 analitice; Repozitoriul instituţional ORA (Open Research Arshive)–USARB http://libruniv.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789637 - circa 500 monografii, lucrări ştiinţifice ale profesorilor şi bibliotecarilor universitari; Baza de date SumarScanat; Lucrări Muzicale de pe discuri de vinil (format MP3), se reflecă prin participarea directă la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi cercetare ştiinţifică ce se desfăşoară în cadrul Universităţii, prin dezvoltarea unei baze informaţionale destinate programelor de învăţămînt şi cercetare, precum şi asigurarea accesului la diverse tipuri de resurse informaţionale.

Achiziţii pe domenii de ştiinţă • Impactul asupra nivelului de instruire şi acumularea de cunoştinţe a membrilor comunităţii universitare poate fi urmărit prin achiziţiile de documente, împrumutul pe domenii de ştiinţă şi statistica utilizatorilor reali pe Facultăţi în anul 2012. 1. Generalităţi (0) 464 ex. 4,53¤% 2. Biblioteconomie (02) 159 ex. 1,55 % 3. Filosofie, religie (1/2) 250 ex. 2,45% 4. Psihologie (159.9) 242 ex. 2,37% 5. Ştiinţe sociale (3) 753 ex. 7,35% 6. Economie (33,65) 721 ex. 7,04% 6. Drept (34) 852 ex. 8,3% 7. Pedagogie (37) 953 ex. 9,26% 8. Ştiinţe naturale (5) 132 ex. 1,28% 9. Matematică (51) 300 ex. 2,91% 10. Fizică (53) 216 ex. 2,1% 11. Chimie (54) 74 ex. 0,72% 12. Biologie, Zoologie (57-59) 165 ex. 1,7% 13. Ştiinţe aplicate (6) 427 ex. 4,17% 14. Informatică, Tehnică (004/62) 581 ex. 5,65% 15. Agricultură (63) 136 ex. 1,32% 16. Artă. Sport (7/79) 538 ex. 5,24% 17. Limbă, lingvistică (8/81) 1265 ex. 12,3% 18. Literatură (82) 1598 ex. 15,3% 19. Istorie, Biografii (9/94) 364 ex. 3,57% 20. Geografie (91) 92 ex. 0,89% Total 10 282 ex. 100%

• Cel mai mare număr a utilizatorilor reali atestat în 2012 în serviciul Comunicarea Colecţiilor – 26 694, cei mai activi studenţi fiind de la facultăţile de ŞEA – 18%, PAS – 15%. Utilizatori reali per subdiviziuni 2012 0 1000 2000 3000 4000 5000 SCAS sl8 CD ONU sl5 sî3 SDIB sl4 SRB Med sl2 sî4 sî1 sl3 sl1 sî2 54 306 / 1% 750 / 2% 842 / 3% 858 /3% 1533 / 5% 1624 / 5% 1975 / 6% 2425 / 7% 2816 / 8% 3330 /10% 3840 /12% 4041 / 12% 4436 / 13% 4601 / 14%

• Biblioteca asigură confortul şi normele estetice, ceea ce o face atractivă şi îmbietoare pentru 10 000 de utilizatori pe an, care o vizitează de o jumătate de milion de ori şi împrumută prin 12 săli de lectură (763 locuri) şi 4 săli de împrumut, mai bine de 1,2 mln. de documente. • 80 % din împrumutul total pe Bibliotecă îl constituie împrumutul în sălile de lectură.

Utilizatori reali per Oficiul Săli de lectură sl1 4436; 31% sl2 2816; 20% sl3 4041; 29% sl4 1624; 12% sl5 842; 6% sl8 306; 2%

• Anual Sala de lectură nr 3 Ştiinţe Psihopedagogice, ale naturii, reale. Artă - înregistrează peste 50 000 de întrări, studenţii împrumutînd peste – 260 000 de publicaţii . • Colecţia de publicaţii periodice ce se conţine în Sl3 - 360 titluri reviste (183 titluri în rom., 151 – rusă, 26 – în limbi străine) şi 47 titluri ziare (19 – în limba ro., 28 – în limba ru.) • Cele mai solicitate titluri: Didactica Pro, Învăţătorul modern, Revista de pedagogie, Revista învăţământului preşcolar, Univers pedagogic, Директор школы, Классный руководитель, Педагогика, Школьные технологии. etc

FACILITĂŢI MODERNE Spectrul serviciilor este diversificat: de la accesul la colecţia tipărită de cărţi şi publicaţii în serie, Bibliotecă asigură studenţii şi cadrele didactice accesul on-line la diverse resurse electronice prin intermediul: • Site-ul Bibliotecii http://libruniv.usb.md – vizite 39 821 / 2 228 069 accesări , acces la conţinuturile integrale ale revistelor univesitare

ORA – USARB – Repozitoriul Instituţional

Pagina utilizatorului

Pagina utilizatorului

E-formularul DSI pentru cercetători

Catalogul electronic - 369 872 înregistrări bibliografice – 72 % din toate titlurile deţinute ( peste 283 mii )

Biblioteca digitală – 500 full - texte

Expoziţii tematice on-line

Buletinul Achiziţii recente

În anul 2012 în cadrul proiectului Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator în serviciul Comunicarea Colecţiilor au fost create 6 bloguri, scopul cărora este de a : • utiliza cu o mai mare relevanţă instrumentele de comunicare oferite de Internet • a folosi dialogul virtual Bibliotecar-Utilizator • partaja conţinuturile educaţionale în regim non-stop • studia necesităţile consumatorului şi a extinde implicit oferta.  Blogul Sala de Lectură nr 1 Ştiinţe socioumanistice şi economice  Blogul Sala de lectură nr 2 Ştiinţe Filologice  Blogul Sala de Lectură nr 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte  Blogul Oficiul Documente în Limbi Străine  Blogul Oficiul Documente Muzicale În anul 2013 - Blogul Sala de împrumut nr 1 Documente ştiinţifice şi beletristică

Blogul Sala de Lectură nr 3 Ştiinţe psihopedagogice, naturii, reale. Arte Postări - 91 AAfişări – 4 113

Baze de date internaţionale - 44

• Biblioteca participă la Consorţiul EIFL – EBSCO (http://search.EBSCO host.com), una dintre cele mai mari companii din lume, prin care se asigură accesul utilizatorului bălțean la 12 baze de date la full-textele (Business Source Premier, MasterFile Premier, Regional Business News), abstractele a peste 18 000 de reviste, ziare şi buletine de ştiri, peste 2 300 de ediţii de referinţe în limba engleză cu posibilităţi de traducere în 27 de limbi, inclusiv în limba română. Consorţiul EIFL – EBSCO

Consorţiul EIFL - EBSCO

Baza de date SumarScanat, elaborată de informaticienii Bibliotecii,facilitează accesul la conţinuturile colecţiei de reviste în limba engleză din Proiectul JDP – New- York, Baze de date cu acces local Baza de date Opere Muzicale în MP3, creată la fel de bibliotecari, oferă posibilitatea de a audia melodiiile anilor 60-80 de pe discurile de vinil, trecute în formatul MP .

Facebook • 1 071 prieteni Twitter 399 twitts YouTube  39 postări  Cele mai vizionate filme despre USARB şi BŞ –peste o mie de vizionări, ABRM - 20 de ani - 542, expoziţiile tematice - 200-260

LINKEDIN DELICIOUS 70 de postări SLIDESHARE FLICKR 75 albume, 1400 foto 136 postări 103 prezentări 33 documente

GOOGLE+ 221 prieteni În cercurile a 314 persoane Colaborează cu cercul Cadre didactice USARB

Alte facilităţi: • Acces la Internet, CD-uri/ DVD-uri • Teleinformaţii, Imprimare/ salvare pe dischetă, Scanare • Înregistrare de pe disc, audio şi videocasete, Xerografiere.

Formarea culturii informaţiei • Informatizarea, noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale au influenţat puternic asupra creşterii importanţei formării Culturii Informaţiei. • Cultura informaţiei constituie un aşa nivel de pregătire informaţională, care îi permite individului nu numai să se orienteze liber în spaţiile informaţionale, dar şi să participe activ la formarea şi transformarea lor, la crearea noilor contacte informaţionale. • Bibliotecile constituie componenta organică a mediului de resurse informaţionale, la care se adaugă astăzi computerile, softurile, resursele multimedia şi posibilitatea de conectare la reţelele internaţionale cu numeroasele resurse informaţionale globale.

Culturia informaţiei: direcţii principale • Formarea culturii informaţiei este un proces complex, care cuprinde următoarele direcţii: – Dezvoltarea colecţiilor şi asigurarea accesului liber la informaţii; – Cercetarea sistematică, în dinamică, a necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor , în special pentru procesele de cunoaştere şi instruire ; – Crearea condiţiilor confortabile pentru satisfacerea intereselor de informare şi documentare a consumatorilor; – Perfecţionarea activităţilor de optimizare a competenţelor bibliografice , de utilizare a calculatoarelor şi navigare în spaţiile informaţionale ; – Promovarea şi marketingul serviciilor informaţionale ale bibliotecii pentru utilizatori,

Rubrica: CERCETĂTORULUI pe site http://libruniv.usb.md/cercet/cercet.htm Ghidul prezintă informaţii despre documentarea bibliografică, referinţa bibliografică şi posibiltăţile ei de identificare a documentelor, elementele principale ale referinţei bibliografice, modalităţile de citare. Este dotat cu un glosar ce ţin de termenii şi definiţiile ghidului. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). – ISBN 978-9975-50-092-0 http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf Studentul poate accesa de la distanţă informaţia plasată pe site:

LUNARUL LICENŢIATULUI, MASTERANDULUI ŞI DOCTORANDULUI Concept • Lunarul licenţiatului/masterandului reprezintă o formă a asistenţei informaţionale care finalizează setul activităţilor de formare a culturii informaţiei la Universitatea bălţeană. Concept • Este o acţiune ce confirmă şi consolidează statutul bibliotecii drept un spaţiu de cercetare, de diseminare şi de condensare a capacităţilor ştiinţifice Concept • Este promovat în primul semestru al ultimului an de învăţămînt universitar

STATISTICI • Lunarul din acest an a derulat între 15.02 – 15.03 cu participarea a 28 grupe de licenţiaţi şi masteranzi (500 de participanţi) de la toate Facultăţile Universităţii. grupe 14 28 11 2013 2012 2011 vizite licenţiaţi/masteranzi 268 502 212 2013 2012 2011

• Cunoaşterea colecţiilor bogate de către utilizatori este facilitată de expoziţiile clasice şi moderne, fiind expuse diverse documente din toate domeniile, de la cartea clasică la cartea pe suport electronic, volume din fondul constituit cu susţinerea bibliotecilor din Romănia, Institutul Cultural Romăn, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, filiala “Costachi Negri” din Galaţi, Organizaţia Naţiunilor Unite, Banca Mondială, Delegaţia Uniunii Europene, NATO, Ambasade, edituri, sponsori, prieteni ai Bibliotecii. • Accesul la resursele Bibliotecii este asigurat şi prin Activitatea Culturală, în cadrul căreia anual se organizază peste 400 expoziţii tradiţionale şi on-line, fiind expuse în jurul la 18 000 de documente, împrumutate 26 000 volume • La solicitarea cadrelor didactice de la Facultăţile Ştiinţele Educaţiei şi Artă, Pedagogie şi Psihologie - 4 expoziţii on-line. Activităţi culturale

• Aceste exemple reale împreună cu multiplele cercetări privind locul şi rolul bibliotecii din ţările europene, SUA şi Canada, demonstrează că societatea obţine foarte multe beneficii din păstrarea şi dezvoltarea bibliotecilor, în cazul nostru- universitare, care asigură: - resurse informaţionale pentru instruirea formală şi neformală, instruirea pe parcursul întregii vieţi, cercetarea ştiinţifică, de asemenea şi pentru loisir; - asigură accesul electronic la informaţia oficială de toate tipurile; - spaţiu comod pentru comunicarea interpersonală tradiţională şi electronică; - aces liber şi echitabil la toate serviciile, produsele şi oportunităţile create pentru toţi membrii comunităţii academice. Concluzii

Add a comment

Related presentations

Related pages

Elena Harconita, Lina Mihaluta.Biblioteca Universităţii ...

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspective şi tendinţe actuale de ... Conferinţa ştiinţifică internaţională ...
Read more

Elena Harconita, Lina Mihaluta. ZILELE BIBLIOTECII ...

conferinŢa ŞtiinŢificĂ biblioteca ... conferinŢa ŞtiinŢificĂ biblioteca universitarĂ În contextul societĂŢii informaŢionale Şi a ...
Read more

Elena Cristian. Codul de bare pe documentele bibliotecare ...

Hand-picked favorites from our editors. Scribd Selects Audiobooks. Hand-picked favorites from our editors
Read more

Galina Belcovschi, Aliona Purici, Antonova Antonina

Galina Belcovschi, Aliona Purici, Antonova Antonina ... Conferinţa Ştiinţifică anuală. Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice.
Read more

Biblioteca Ştiinţifică USARB - Google+

The eLibrary FMI este o resursă importantă pentru studiu economic şi ... elena.harconita@ ... pentru instruire şi cercetare ştiinţifică ...
Read more

Catalogul

... harconita.elena@usb.md; ... Valori axate pe consumatorii Universităţii bălţene (Lina Mihaluţă, ... studiu şi cercetare ştiinţifică ...
Read more

ELENA HARCONIȚA: CV

... Deţinători ai titlului de Doctor Honoris Cauza ai universităţii bălţene. ... şi de cercetare ştiinţifică ... Lina Mihaluţa, Elena ...
Read more

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂ ŞI SPORTULUI

r o m  n i a. ministerul educaŢiei, cercetĂrii, tineretului Şi sportului . universitatea dunĂrea de jos din galaŢi: strada domnească nr. 47, cod ...
Read more