Elena Harconita. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - 2013

100 %
0 %
Information about Elena Harconita. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din...
Education
bin

Published on March 16, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ABRM Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centrul biblioteconomic Ședința de lucru Filiala BIN, Biblioteci de învăţămint din Nord în contextul consolidării regionale ABRM Marţi, 18 februarie, 2014

BAZA DE DATE A MEMBRILOR FILIALEI. RECRUTAREA MEMBRILOR ABRM ÎN CADRUL FILIALEI BIN

 Difuzarea, inclusiv electronică a FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE CA MEMBRU INDIVIDUAL AL ABRM pentru Zona de Nord a RM şi mun.Bălţi (15 raioane, mun.Bălți: 616 şcoli, licee, 5 colegii, 5 şcoli prof.)  Membri noi recrutaţi ai ABRM în 2013: 39 bibliotecari şcolari.  Recepţionarea Formularelor de înscriere ca membru individual al ABRM în cadrul Atelierului Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere), mai 2013, FBIN.

BIBLIOTECA - CENTRU BIBLIOTECONOMIC PENTRU BIBLIOTECILE DE COLEGIU, ŞCOLI PROFESIONALE ŞI ŞCOLARE RAPORTUL STATISTIC CENTRALIZATOR AL BIBLIOTECILOR ȘCOLARE DIN RM (1 367) PE ANUL 2012  În calitate de Centru Biblioteconomic au fost recepționate/ verificate şi sintetizate 16 rapoarte statistice (112 Tabele Centralizatoare) pentru anul 2012 a activităţii bibliotecilor şcolare din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi, 582 biblioteci.  Au fost analizate 182 de tabele, oferite 144 consultații inclusiv prin e-mail, chat, telefonice.  A fost sintetizat Raportul pe toate 3 zone ( Nord Sud Centru) şi expediat Ministerului Educaţiei, Bibliotecii Naţionale şi Bibliotecii Centrale Universitare din Chişinău, expus pe siteul Bibliotecii http://libruniv.usb.md/structura/asistenta/tabel2012.xlsx, blogul Filialei.  De asemenea au fost recepţionate și analizate situaţiile statistice din bibliotecile de colegii patronate - Lipcani, Soroca (pentru BCU)

Etapele Proiectului (derulare din anul 2004)  Difuzarea Raportului Statistic 6-c (RS) și a Tabelelor Centralizatoare (TC) metodiștilor, responsabili de activitatea Bibliotecilor Școlare din RM.  Elaborarea Circularei Ministerului Educației, difuzarea prin e-mail DGITS (metodiștilor), pentru prezentarea RS în Centrele Biblioteconomice din Chișinău și Bălți.  Colectarea TC (Dări de seamă anuale) ale Bibl.școlare din zona de Nord (15 raioane și mun. Bălți), format electronic și tipărit (semnate de șeful DÎTS).  Perioada de prezentare a TC: 1-25 ianuarie 2013.  Monitorizare / consultații (e-mail, chat, telefon).

 Cumularea / sintetizarea Tabelelor Centralizatoare (format Excel) din zona de Sud, Centru, Nord (32 raioane, mun. Chișinău, Bălți, 1 367 școli).  Elaborarea referinței comparative dintre Raportul Statistic curent şi precedent. http://libruniv.usb.md/structura/asistenta/ref2012.pdf  Expedierea sintezei Bibliotecile şcolare din Republica Moldova: Raport statistic 2012 în organele de resort: Ministerul Educației, CBN, BCU USM.  Elaborarea în baza sintezelor statistice articole/ publicații despre activitatea Bibl.Școlare.

Expunerea pe site-ul BȘ USARB: rubrica Centrul Biblioteconomic - Filiala Bălţi ABRM, blogul Filialei BIN http://libruniv.usb.md/profesional/centrul.htm; http://libruniv.usb.md/abrm/filiala_1.htm

Responsabili:  Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, director Ecaterina SCHERLET (mun. Chişinău şi 17 raioane, 751 școli, licee).  Centrul Biblioteconomic, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, director Elena HARCONIŢA (mun. Bălţi şi 15 raioane, 616 școli, licee).  Realizare/executori în 2013:  Zona de Sud, Centru – E.Scherlet, M.Cîrmu  Zona de Nord - E. Harconiţa, L.Mihaluţa, E. Stratan, T.Prian  Cumulare TC pe anul 2012: BȘ USARB  Cheltuieli umane: Peste 500 ore ( rapoarte analizate 150, consultaţii, scriisori, e-mail, tel -100; ateliere – 250) / 71 zile / 7-8 colaboratori implicaţi

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ  Au fost organizate 2 ateliere profesionale

 La 21 mai 2013 la Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a desfăşurat Atelierul profesional Marketing bibliotecar: elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere) organizat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Filiala Biblioteci de învăţămînt din nord (BIN) a ABRM, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul biblioteconomic.  Au participat 35 de persoane: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldova, raioanele Donduşeni, Ocniţa, Rezina, Rîşcani, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Soroca, Teleneşti, Sîngerei, Şoldăneşti, Ungheni şi mun.Bălţi.  Paticipanţii au fost abilitaţi să perfecteze un flyer, să cunoască cerinţele şi normele de machetare, tehnoredactare în Word precum şi aspectele de design, conţinut etc.

 A fost prezentată ancheta „Directorul şi biblioteca şcolii” în cadrul studiului iniţiat de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile şcolare din Zona de Nord a RM, Biblioteca Ştiinţifică USARB, împreună cu specialiştii-responsabili de bibliotecile şcolare de la Direcţiile de învăţământ din 15 raioane din Nord şi mun. Bălţi – membri ai Filialei BIN (Biblioteci de învăţămînt din Nord) a ABRM şi apelul privind iniţierea de către BŞ USARB a bibliografiei Bibliotecile şi bibliotecarii şcolari din Nordul Republicii în presă şi on- line.  Pe blogul Filialei a fost deschisă o pagină în care a fost publicată deja prima bibliografie prezentată de către Elena Cociurca, specialist responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul Soroca: Bibliotecarii şcolari din raionul Soroca în mass- media.

 La 11 decembrie 2013 în incinta Bibliotecii s-a desfăşurat Atelierul profesional ,,Bibliotecile şcolare - inovaţie, inspiraţie, creativitate”. Organizatori: Ministerul Educației al RM, Direcția Învățămînt, Tineret și Sport, mun.Bălți, Biblioteca Şcolii Primare ,,Spiridon Vangheli”, nr.21, partener: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi. Au participat: 23 bibliotecari din şcolile mun. Bălți, Republica Moldova.  Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB a accentuat importanţa bibliotecilor şcolare ca centre de educaţie şi cultură, dar care nu sînt susţinute la modul cuvenit de organele de conducere. Dna director a prezentat Biblioteca Electronică Şcolară din Republica Moldova, facilităţile oferite elevilor, cadrelor didactice, părinţilor. Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB a prezentat „De la Blogul BIN - Biblioteci de învăţămint din Nord Bălţi a ABRM - la blogul fiecărei biblioteci şcolare din mun. Bălţi”

Impactul atelierului: acceptarea inovaţiei în bibliotecile şcolare, tentative de soluţionare a informatizării bibliotecilor şcolare, facilitarea participării bibliotecarilor şcolari la cursurile de perfecţionare organizate în cadrul ABRM.

CERCETARE  O initiativă frumoasă a fost lansarea studiului „Directorul şi biblioteca şcolii”. în cadrul studiului iniţiat de Centrul Biblioteconomic pentru bibliotecile şcolare din Zona de Nord a RM, Biblioteca Ştiinţifică USARB, împreună cu specialiştii-responsabili de bibliotecile şcolare de la Direcţiile de învăţământ din 15 raioane din Nord şi mun. Bălţi – membri ai Filialei BIN (Biblioteci de învăţămînt din Nord) a ABRM.  În urma discuţiilor chestionarul respectiv a fost aprobat şi prezentat pentru realizare / difuzare on-line directorilor de şcoli din raioanele de Nord, metodiştii DÎTS urmînd să determine numărul de şcoli şi monitorizarea completării anchetei pînă la data de 1 noiembrie 2013.

COMUNICAREA PROFESIONALĂ  Blogul Filialei. Au fost postate 40 de informații / 6 005 vizualizări. 

 A fost propusă elaborarea bibliografiei Bibliotecile şi bibliotecarii școlari din Nordul Republicii în presă şi on-line.  Pe blogul Filialei a fost deschisă o pagină în care a fost publicată deja prima bibliografie prezentată de către Elena Cociurca, specialist responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul Soroca Bibliotecarii şcolari din raionul Soroca în mass-media.  Şirul de bibliografii va continua respectiv și din bibliotecile de colegiu și școli profesionale, solicităm şi conţinuturile integrale ale articolelor.

Pagina Biblioteci şcolare  O pagină este dedicată Bibliotecilor şcolare  În vederea promovării activităţii bibliotecilor şcolare a fost expediată DGITS invitaţia de a furniza informaţii din experienţa şi bunele practici ale bibliotecilor şcolare pentru publicarea pe blogul Filialei precum şi pe pagina Facebook, recent deschisă https://www.facebook.com/filialabrmbin. În acest sens Vă invităm să accesaţi pagina Filialei BIN pe Facebook pentru a lua act de informaţiile plasate şi de a furniza informaţii pentru postare.

La acest apel au răspuns foarte operativ bibliotecile şcolare din mun.Bălţi şi Soroca.

PARTICIPAREA ÎN PROIECTELE ABRM  În cadrul seminarului ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA COOPERARE REGIONALĂ, activitate în cadrul proiectului Building Strong Library Association (Consolidarea unei asociaţii puternice pentru biblioteci), implementat de către ABRM în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Bibliotecarilor (IFLA) şi cu suportul Programului Novateca. 15 aprilie – 16 aprilie, 2013 Elena Stratan a prezentat comunicarea Filialele regionale ale ABRM, Zona Nord (biblioteci din învăţământ).

CADRUL DE REGLEMENTARE  Participarea la redactarea documentelor naţionale:  Registrului de Miscare a Fondului la nivel national / local, ABRM,  Versiunea nouă a Foii primare de statistica Forma 6C la nivel national, ABRM.  Proiectul Codului Educaţiei  Poiectul Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare din RM

DIFICULTĂŢI  Comunicare profesională, inclusiv on-line (e-mail, chat, scype), insuficientă: ○ Bibliotecarii din teritoriu nu se pot deplasa fără delegații, deplasările sînt limitate. ○ Bibliotecarii şcolari, de colegiu şi şcoli profesionale în cadrul acţiunilor de formare au creat conturi pe Google, Gmail, bloguri în Blogger dar nu le pot utiliza la locul de lucru din lipsa computerelor, acces-ului la Internet. ○ Conform Raportului statistic 2012 în mun. Bălţi nici o bibliotecă şcolară din 24, de colegiu (5) şi şcoli profesionale (7) nu au computere şi acces la Internet. ○ Lipsa echipamentului informatic afectează negativ procesul de creare / comunicare / partajare a informaţiilor profesionale, a conținuturilor educaționale prin reţelele sociale Facebook, Google+, Twitter, cataloage internaţionale: Calameo, Issuu etc.

 PARTENERI / RELATIA CU FONDATORI ○ Necesitatea implicării Guvernului RM cu programe de informatizare a bibliotecilor şcolare, de colegiu, şcoli profesionale, asigurarea cu calculatoare, acces Internet.

Promovarea activității Filialei BIN

Add a comment

Related presentations

Related pages

Elena Harconita. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt ...

Home; Education; Elena Harconita. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - 2013
Read more

Elena Harconita. Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt ...

Ședința de lucru Filiala BIN, Biblioteci de învăţămint din Nord în contextul consolidării regionale ABRM | Issuu is a digital publishing platform ...
Read more

Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi a ...

Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM
Read more

ELENA HARCONIȚA: CV - harconitabsusarb.blogspot.com

... elena.harconita@ ... , IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt, Filiala BIN, ... Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord ...
Read more

M Eţ R M FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) A ...

FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) ... Biblioteci de învăţămînt: ... Elena HARCONIŢA, directorul Bibliotecii elena.harconita@mail.ru
Read more

Calaméo - Elena HARCONIŢA, Elena STRATAN. Referinţă ...

... FILIALA BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN ... BIBLIOTECI DE ÎNVĂŢĂMÎNT DIN NORD (BIN) ... Russo” din Bălţi, elena.harconita@ ...
Read more

Filiala ABRM BIN Bălţi - Google+ - plus.google.com

... membri ai Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord, ... Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / E. Harconiţa, L ...
Read more

Elena Harconita. MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC ÎN BIBLIOTECA ...

... Aug Sep Oct Nov Dec 2013 2012 2011 0 10000 20000 30000 40000 2013 ... Elena Harconita. Filiala BIN ... Biblioteci de învăţămînt din Nord ...
Read more