Elena HARCONIŢA. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ *ÎN SPRIJINUL PROCESULUI *DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ*

50 %
50 %
Information about Elena HARCONIŢA. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ *ÎN SPRIJINUL PROCESULUI *DE...
Education

Published on October 21, 2014

Author: libruniv

Source: slideshare.net

Description

În şedinţa Senatului USARB din 15 octombrie 2014 directoarea Bibliotecii Ştiinţifice Elena HARCONIŢA a prezentat raportul Biblioteca universitară în sprijinul procesului de instruire şi cercetare ştiinţifică.

1. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Elena HARCONIŢA, Director BŞ USARB e-mail: elena.harconita@mail.ru Lina MIHALUŢA, Director-adjunct e-mail: aculina12@mail.ru

2. Clasată de Guvern la categoria superioară Hotărîre cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice Nr. 381 din 13.04.2006 • Biblioteca . Ştiinţifică (1978) este Centru Biblioteconomic Naţional, Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova (REM), participantă în proiecte naţionale şi internaţionale, inclusiv - Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality (2013 - 2016).

3. Misiune. Viziune. Obiective M. Satisfacerea necesitatilor de instruire, cercetare stiintifica şi educatie civică a membrilor comunităţii universitare prin dezvoltarea si valorificarea bazei info-documentare relevante, facilitarea accesului rapid la resursele informaţionale pe diverse suporturi, utilizarea tehnologiilor informationale si comunicationale, formarea culturii informatiei utilizatorilor, oferirea unui spatiu propice si atractiv studenţilor, cadrelor didactice şi colaboratorilor. V. BŞ USARB este structura inerentă proceselor de informare, accesului la cunoştinţe şi cunoaştere, formării profesionale şi civice. Resursele informaţionale şi umane, oportunităţile şi produsele bibliotecare sprijină procesele didactice şi de cercetare universitară. O. Crearea potenţialului de resurse necesare, informarea, asistenţa în vederea instruirii formative, oferirea accesului la informaţii pe diverse suporturi, la infrastructura informaţională naţională şi globală etc.

4. VALORI

5. DIMENSIUNEA REALĂ A BIBLIOTECII • 10 000 de utilizatori per an, care intră în Bibliotecă de cca 300 000 ori şi împrumută prin 12 săli de lectură (763 locuri) şi 4 săli de împrumut, mai bine de 800 000 documente. • Anual ei contorizează circa 60 mii de vizite virtuale, deschid 465 mii de pagini, efectuează 2,7 mln de accesări. • Fiecare cititor împrumută în mediu 82 - 85 de documente pe an, iar fiecare carte se află în atenţia cititorilor de 1,7 - 2 ori.

6. V A L O R I

7. ATITUDINEA PERSONALULUI, CUNOŞTINŢELE ŞI PROFESIONALIZAREA LOR Total 52 profesional 17 (33%) specializat 35 (67%)

8. GRADE DE CALIFICARE Grad de calificare 48 (92%) Superior 14 (26%) Gradul I 17 (33%) Gradul II 17 (33%) 2006 - 31% 2014 - 92%

9. Un lucru este clar: trebuie să facem ceva. Trebuie să facem cel mai bun din ceea ce știm în acest moment. Dacă ar fi greșit, ne vom adapta din mers. Președintele Franklin Delano Roosevelt Bibliotecile care astăzi vor să fie în măsură să-și îndeplinească sarcinile și responsabilitățile lor, trebuie să fie suficient de pregătite pentru a face față provocărilor impuse de schimbările tehnologice, financiare și problemele sociale. În condiţia în care nu este găsit un răspuns adecvat, biblioteca va deveni o instituţie marginalizată faţă de Internetul omniprezent.

10. Declaraţia de la Lyon privind accesul la Informare şi Dezvoltare (aug. 2014, conf. IFLA) http://www.bibnat.ro/dyn-img/ noutati/Declaratie_Lyon_final.pdf (lb. rom.) „ Accesul crescut la informaţie şi cunoaştere, sprijinit de alfabetizarea universală, reprezintă un pilon fundamental al dezvoltării sustenabile…” „Intermediarii informaţiei, precum bibliotecile, arhivele… au capacitatea şi resursele pentru a susţine guvernele, instituţiile şi indivizii să transmită, organizeze, structureze şi să înţeleagă informaţia, care este importantă pentru dezvoltare”

11. Declaraţia de la Lyon privind accesul la Informare şi Dezvoltare (aug. 2014, conf. IFLA) http://www.bibnat.ro/dyn-img/ noutati/Declaratie_Lyon_final.pdf (lb. rom.) Accesul crescut la informaţie şi cunoaştere, sprijinit de alfabetizarea universală, reprezintă un pilon fundamental al dezvoltării sustenabile. O mai mare disponibilitate a informaţiei şi a datelor de calitate, precum şi participarea comunităţilor la procesul de creare, vor genera o alocare de resurse deplină şi mai transparentă. Adoptarea de politici, norme şi legi pentru a garanta finanţarea, integritatea, prezervarea şi diseminarea informaţiei continuată de către guverne şi accesarea acesteia de către oameni.

12. Codul Educaţiei R. Moldova http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1319 Art. 11, alin. 2: ... Educaţia urmăreşte formarea competenţei de a învăţa să înveţi •Capitolul VII are denumirea „Învăţarea pe tot parcursul vieţii”

13. Formarea culturii informaţiei • Conform Ordinului Rectorului nr.05-596 din 26.10.2012 număr total de ore – 30- 1 credit, ore de contact 10, individual - 20 ore de lucru independent. • Destinaţia: pentru toţi studenţii din anul 1. Responsabilitatea deplină a Bibliotecii universitare.

14. COLECŢIILE - TEMELIA FUNCŢIONĂRII BIBLIOTECII • Anual sînt achiziţionate circa 10 000 documente în 5 000 titluri. • Abonamente - 200 titluri de publicaţii periodice (reviste şi ziare), împrumutul cărora formează 21 % din toate împrumuturile pe Bibliotecă.

15. COLECŢIILE - TEMELIA FUNCŢIONĂRII BIBLIOTECII Colecţia enciclopedic ă 1 023 115 ex. în 57 limbi Titluri 289 950 Valoare 10, 3 mln lei Pe limbi (ex.) limba română 246 415 24% Limba rusă 645 440 63% limbi străine 124 256 12% limbile min.naţ Per utilizaror se procură cîte 1,85 – 1,9 documente. Normele IFLA recomandă pentru bibliotecile publice o creştere anuală de pînă la 0,3 unităţi, ceea ce pentru o bibliotecă de învăţămînt este foarte puţin. Bibliotecile franceze - pentru studenţi, cel puţin, cîte 4-5 cărţi noi. 7004 1% Lipsa bugetelor necesare pentru achiziţii oneroase, preţurile cărţilor în continuă creştere, dificultăţile procedurii de achiziţii publice creează goluri, uneori, imposibile de recuperat în timp.

16. Alocaţii financiare din buget pentru dezvoltarea colecţiilor: anii 1991 – 2013 107314.2 16988.75 129300 51350.54 26924 78222.94 49637 76136.86 157159.77 78647.72 200669 144714 263413 240936 399617.81 299577.34 277753.92 308669.03 328565.55 250381.81 263613.7 230918.49 335926 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

17. Achiziţii cărţi din buget 34355 33447 3547 18027 5367 2479 3475 2908 2163 2743 2082 2271 1907 2509 4442 2270 829 1147 880 1012 164 648 1003 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18. COLECŢIILE - TEMELIA FUNCŢIONĂRII BIBLIOTECII • Pînă în anul 2002, Biblioteca beneficia de un buget variabil: de la 17 000 pînă la 200 000 lei. • Cea mai mare alocaţie financiară a fost în anul 2005 – achiziţionate prin cumpărare circa 5 000 de documente. • Începînd cu anul 2007 bugetul rămîne aproape acelaşi, diferite însă sînt preţurile: de la 60 lei (2007) la 132 lei în anul 2011, cînd s-au făcut cele mai mici achiziţii şi 140 lei în anul 2013. În anii 1992-1993 au fost constatate cele mai mari decontări din colecţiile bibliotecilor, inclusiv din Biblioteca Universităţii: 106 653 şi respectiv 114 914 exemplare. În total, timp de 22 de ani, au fost decontate 715 160 de volume. Printre ele, foarte multe manuale, programe, publicaţii periodice ce nu fac parte din patrimoniul pasibil păstrării permanente.

19. Achiziţii pe domenii 2013 2012 1 Generalităţi (0) 266 ex. 3% 464 ex. 4,53 % 2 Biblioteconomie (02) 116 ex. 1% 159 ex. 1,55 % 3 Filosofie, religie (1/2) 201 ex. 2% 250 ex. 2,45% 4 Psihologie (159.9) 211 ex. 2% 242 ex. 2,37% 5 Ştiinţe sociale (3/32) 559 ex. 6% 753 ex. 7,35% 6 Economie (33,65) 866 ex. 9% 721 ex. 7,04% 7 Drept (34) 836 ex. 9% 852 ex. 8,3% 8 Pedagogie (37) 721 ex. 8% 953 ex. 9,26% 9 Ştiinţe naturale (5) 168 ex. 2% 32 ex. 1,28% 10 Matematică (51) 202 ex. 2% 300 ex. 2,91% 11 Fizică (53) 128 ex. 1% 216 ex. 2,1% 12 Chimie (54) 52 ex. 1% 74 ex. 0,72% 13 Biologie, Zoologie (57-59) 114 ex. 1% 165 ex. 1,7% 14 Ştiinţe aplicate (6) 254 ex. 3% 427 ex. 4,17% 15 Informatică, Tehnică (004/62) 513 ex. 6% 581 ex. 5,65% 16 Agricultură (63) 139 ex. 2% 136 ex. 1,32% 17 Artă. Sport (7/79) 541 ex. 6% 538 ex. 5,24% 18 Limbă, lingvistică (8/81) 698 ex. 8% 1265 ex. 12,3% 19 Literatură (82) 2101 ex. 23% 1598 ex. 15,3% 20 Istorie, Biografii (9/94) 341 ex. 4% 364 ex. 3,57% 21 Geografie (91) 95 ex. 1% 92 ex. 0,89%

20. Asigurarea cu literatură ştiinţifică, didactică şi metodică Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specialitatea Drept (în baza Catalogului electronic pentru anii 2004-2014) Ciclul I (studii superioare de licenţă) Discipline obligatorii

21. DONAŢII Proiectul Parteneriatul cu Moldova dintre Universitatea din Landshut în cooperare cu DAAD şi Compania Draexlmaier, în valoare de circa 18 000 Euro - 724 exemplare în limba germană, engleză şi română pentru specialitatea Inginerie şi Management în transport auto.

22. Patru personalităţi, patru destine, patru biblioteci personale cu documente de o valoare patrimonială culturală.

23. Pentru bibliotecile ştiinţifice din sud-estul Europei, de care beneficiază doar cîteva mari biblioteci din R. Moldova - un valoros suport ştiinţific. JDP – New-York, SUA 1994 126 titluri publicaţii periodice 4 461 ex. Filosofie Psihologie Sociologie Politică Economie Drept Muzicologie Filosofie Istorie

24. Expoziţii itinerante

25. INFRASTRUCTURA INFORMAŢIONALĂ

26. INFRASTRUCTURA INFORMAŢIONALĂ http://libruniv.usarb.md cărţi 211 839 Catalog electronic 389 139 înregistrări bibliografi ce descrieri analitice 171 693 resurse electronice / AV 2 801 publicaţii în serie 2 806 Concentrarea nodurilor electronice informaţio-nale, care conduc spre diverse surse informaţionale.

27. ESTIMAREA SITE-ULUI BIBLIOTECII ŞTIINŢIFICE USARB 5449 5204 3830 2601 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Vizite an Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 2012 2011 40000 30000 20000 10000 Pagini afişate 59 387 Vizite 41468 41488 43070 39639 46314 28350 75464 17721 44872 24691 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 2012 2011 0 2013 2012 2011

28. 93 609 57 40 26 44 40 42 49 Pagini afişate conform meniului Adrese IP după localizare I - R.Moldova II - Biblioteca III - Universitatea VII - România VIII - Ukraina V - Rusia VII - Europa VI - Asia 2013 2012 2011 Evenimente Expoziţii… E-Resurse Feedback Pagina… Biblioteca… 38574 (13,67%) 5027 (1,78%) 6092 (2,06%) 7191 (2,55%) 3812 (1,35%) 6236 (2,2%) 61327 (15,31%) 10145 (2,53%) 11085 (2,77%) 3939 (0,98%) 3690 (0,92%) 8398 (2,01%) 5647 (1,78%) 6782 (2,14%) 5956 (1,88%) 2584 (0,81%) 948 (0,3%) 3297 (1,04%) 2013 2012 2011

29. BAZE DE DATE - 57 EBSCO - peste 18 mii titluri de reviste, ziare, cărţi, buletine de ştiri Adresa: http://search.ebscohost.com/

30. SERVICII INFO-BIBLIOTECARE

31. SERVICII INFO – BIBLIOTECARE • O atenţie deosebită o merită servirea în regimul SDC (servirea diferenţiată a conducerii), forme tradiţionale de muncă bibliotecară fiind sprijinite azi de TIC. Anual, pe această cale se difuzează peste 2 200 informaţii, circa 1 600 pagini imprimate. FORMULAR DSI http://libruniv.usb.md/dsi/formular-dsi.htm

32. DSI ( Difuzarea selectivă a informaţiilor )

33. BULETIN INFORMATIV ACHIZIŢII RECENTE

34. ZILELE CATEDRELOR LA BIBLIOTECĂ Achiziţii recente Cercetare bibliografică Baze de date accesibile în Biblioteca Pagina web a Bibliotecii. Rubrica: (PAGINA UTILIZATOR / CERCETĂTORULUI). Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare: elementele referinţelor, modalităţile de citare conform standardului ISO 690 : Ghid practic Serviciul electronic Întreabă bibliotecarul DSI ŞI SDC

35. Studii bibliometrice şi scientometrice Pavel TOPALA h –index 3 g-index 4 hc- index 2 hI, norm 2 Simion BANCILA h –index 1 g-index 1 hc- index 0 hI, norm 1 Nicolae LEAHU h –index 2 g-index 2 hc- index 1 hI, norm 2

36. În anul 2014, revista Limbaj şi Context este indexată în baza de date International Scientific Indexing (ISI), iar Raportul Internaţional de Citare (ICR) stipulează Factorul Internaţional de Impact al revistei 1. 001 pentru anul 2013. Website-ul Factorul de Impact Universal (www.unifactor.org) informează comunitatea ştiinţifică internaţională că Factorul de Impact Universal al Revistelor Limbaj şi Context la 18.09.2014 este 0,3208, Glotodidactica-0,1333. Ambele reviste fac parte din cele 5 reviste din R. Moldova, incluse în DOAJ-reviste cu acces deschis. Limbaj şi Context/Speech and Context - 0, 3208, Glotodidactica - 0, 1333 Republic of Moldova

37. EXPOZIŢII INFORMATIVE ŞI TEMATICE CU PREZENTAREA A 10 000 DE DOCUMENTE

38. Anual 10-12 lansări de carte

39. Tehnologii bibliotecare - Programe dedicate Baza de date Sumar Scanat Opere muzicale în MP3 Buletinul Achizitii recente Fond de Schimb Barcode curente şi retro

40. Statistica BŞ USARB Programul Permis

41. Activitatea ştiinţifică şi editorială 3 direcţii de cercetare anuale Management participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului XXI; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte. Monografii, biobibliografii, cataloage, dicţionare în colecţiile: Bibliographia Universitas, Facultas Biography,Vestigia semper adora, Cultura informaţiei, Doctori Honoris Causa, Personalităţi universitare bălţene, Universitari bălţeni, Scriitori universitari bălţeni, Promotori ai culturii, Profesionalizare, Biblioteca - 65, ABRM-20 de ani, Resurse electronice, IN HONOREM şi Facultas Biography – USARB. 2013-2014 15 ani – 500 lucrări

42. Vocea CITITORULUI este absolut necesară în vederea abordării dinamice și inovatoare a serviciilor de bibliotecă, pentru a diversifica şi extinde cultura lor, pentru a-i face să înţeleagă cît de importantă şi inerentă este BIBLIOTECA proceselor desfăşurate în UNIVERSITATE

43. Propuneri • Probabil cea mai bună recomandare ar fi să se aloce mai multe finanţe pentru activitatea instituţiei. Dar aceasta e din domeniul fanteziei. Totuşi aşi veni cu o idee. Mi se pare că n-ar fi rău dacă biblioteca ar organiza expoziţii jubiliare privind rezultatele activităţii profesorilor ce activează în universitate şi care au atins o anumită vîrstă. Zău ar fi bine că cei 200 lei, ce le acordă sindicatele, să fie cheltuiţi în aceste scopuri. Doar noi nu prea ştim multe despre colegii noştri. Propuneri • De dorit mai multe ore la modulul de elaborare a Listei bibliografice • Mai multe ore pentru cursul Bazele Culturii Informaţiei şi nu numai pentru anul I, să fie repetat cursul şi în anul III-IV Propuneri • Trafic INTERNET performant, scaner, printer, xerox color • Ar fi bine dacă în toată biblioteca ar fi reţea de WI-FI • Să fie mai multe cărţi la împrumut • Aş vrea să fie mai multe cărţi noi, din ultimii ani

44. BIBLIOTECARUL DIRIJEAZĂ CU REŢELELE SOCIALE PENTRU SUCCESUL BIBLIOTECII SALE 154 postări  39 postări  În 4 albume

45. DETECTOR ANTI - Plagiat FERTILITATTEA SOLULUI ŞI PRODUCTIVITATEA FLORIII SOARELUI ÎN ASOLAMENT ÎN FUNCŢIE DE LUCRAREA SOLULUI

46. MULŢUMIM

Add a comment

Related presentations

Related pages

Elena HARCONIŢA by Biblioteca Stiintifica USARB - issuu

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple ...
Read more

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ - Elena HARCONIŢA

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ by BibliotecaUSARB in Types > Brochures
Read more

Elena Harconita. MANAGEMENTUL TEHNOLOGIC ÎN BIBLIOTECA ...

Elena HARCONIŢA. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE ... şi inovare în cercetarea ştiinţifică, ...
Read more

Biblioteca universitară în contextul societăţii ...

... Elena Harconiţa ; ... „Biblioteca Ştiinţifică în sprijinul activităţii didactice ... procesului ştiinţific şi de cercetare.
Read more

Diversitate şi complementaritate în organizarea ...

Elena HARCONIŢA. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SPRIJINUL PROCESULUI DE INSTRUIRE ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ... Biblioteca universitară în sprijinul ...
Read more

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

biblioteca ŞtiinŢificĂ ... elena harconiţa ... biblioteca universitarĂ În infrastuctura de instruire Şi cercetare / the section: ...
Read more

Confluente Bibliologice: Revista de biblioteconomie si ...

Elena HARCONIŢA BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN ANUL DE ... Biblioteca Ştiinţifică este una ... de instruire şi cercetare ştiinţifică, ...
Read more

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII ...

... BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN CONTEXTUL ... Elena HARCONIŢA, ... şi inovare în cercetarea ştiinţifică : ...
Read more