Elements visuals de la imatge: el punt i la linia

33 %
67 %
Information about Elements visuals de la imatge: el punt i la linia

Published on February 20, 2008

Author: iesemilidarder

Source: slideshare.net

Description

Impress on s'expliquen els elements visuals de la imatge

EL PUNT EN LA IMATGE ¿ Què és el punt? És l'element gràfic més petit que es pot dibuixar.

Dos tipus de punts: Punt geomètric: Utilitzat al dibuix tècnic, quan dues rectes es creuen. Punt gràfico-plàstic: més simple dels elements que s'utilitzen per a dibuixar formes.

● EL PUNT EN L'ESPAI Sobre el pla del paper dirigeix la nostra atenció i genera diferents tensions: centrals, diagonals, verticals, horitzontals, etc...

● EL PUNT D'ATENCIÓ És la zona d'una imatge que més ens crida l'atenció.

● EL PUNT CONSTRUEIX IMATGES Totes les imatges es poden descompondre en punts. Com a element abstracte, crea formes fantàstiques i desconegudes. Com a element figuratiu, construeix objectes, paissatges, etc., de formes conegudes relacionades amb la realitat.

●EL PUNT OMBREJA Amb el punt podem representar objectes, donar-los volum i sensació de profunditat. -Acumulació i disperssió: crea volum. -Diferents tamanys: crea diferents plans en l'espai.

LA LÍNIA EN LA IMATGE ¿Què és la línia? És l'element gràfic que, s'utilitza per a construir formes i imatges. És la representació gràfica de la trajectòria d'un punt en moviment.

Segons la trajectòria d'un punt, les línies poden ser: – Rectes. – Corves. – Quebrades. – Ondulades – Obertes – Tancades, etc.

Línia geomètrica: Utilitzen estris de dibuix tècnic. Línia gràfico-plàstica: el dibuix és més lliure.

● LA LÍNIA EN L'ESPAI És el principal element estructurador de l'espai. Una línia recta pot dividir l'espai en dues parts.

● LES LÍNIES D'ATENCIÓ Son aquelles que s'utilitzen per a distribuir l'espai en una imatge. Ens ajuden a descobrir les diferents zones d'interès en les que ha quedat dividit l'espai i comprendre millor el missatge que ens vol transmetre una imatge.

Add a comment

Related presentations

Related pages

COMPOSICIÓ: EL PUNT, LA LÍNIA I EL PLA

El punt aïllat és un element visual estàtic. ... Trobareu aquest punt desenvolupat amb il·lustracions a ELEMENTS DE LA IMATGE: LA LÍNIA ...
Read more

ELEMENTS DE LA IMATGE: LA LÍNIA*

... en el cas de la comunicació visual ... Igual que el punt, no requereix la presència material a la ... afectant els altres elements de la imatge.
Read more

Mari Alcázar: Tema 2 Elements visuals de la imatge. (38 ...

... Elements visuals de la imatge. 1. ... El punt com element abstracte i ... amb altres elements gràfics que configuren la imatge com el ...
Read more

visualiplasticamq | La composició: punt, linia i textures

... elements de llenguatge plàstic i visual amb ... de la imatge i el recorregut visual que efectuem quan l’observem. El punt. S’entén per punt la ...
Read more

LA IMATGE I EL LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC - XTECBlocs

TEMA 1: LA IMATGE I EL LLENGUATGE VISUAL I PLÀSTIC ... SIGNIFICAT: el que vol dir. El seu significat. ELEMENTS VISUALS: punts, línies, plans, ...
Read more

TEORIA DE LA IMATGE: Els elements morfològics

La linia La línia és traça del punt ... El pla que trobem amb més freqüència és el pla com a element ... La textura És una experiència visual ...
Read more

Llenguatge visual - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

El punt. És la unitat formal mínima del llenguatge visual. El punt és un element de referència emprat en els diversos àmbits de l'expressió gràfica ...
Read more

dibodib: 1 ESO. Tema 5. La comunicació visual.

Components de la imatge: - Elements visuals: Son el punt, la línia, els colors, ... La linea. d’octubre (5) de setembre (4) ...
Read more