Elements i funcions del llenguatge

75 %
25 %
Information about Elements i funcions del llenguatge

Published on February 5, 2014

Author: mar1013

Source: slideshare.net

ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ Referent Emissor Missatge Canal Codi Receptor

LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE Referent F. Referencial Missatge Emissor F. Poètica Receptor F. Conativa F. Emotiva Canal F. Fàtica Codi F. Metalingüística

Add a comment

Related pages

LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE - PARAULES I LLIBRES. Llengua ...

funcions del llenguatge següents: ... l’element més important de la comunicació seria el receptor. Beu! Calla i seu!
Read more

Elements de la comunicació i funcions del llenguatge | Jose

EL LLENGUATGE : És la facultat humana de poder comunicar els propis pensaments o sentiments a un receptor o interlocutor mitjançant un sistema o codi ...
Read more

Elements de la comunicació i funcions del llenguatge

Bloc de l'assignatura Llengua i Comunicació de 1r de batxillerat de l'INSTITUT VIDRERES del curs 2014-2015
Read more

Funcions del llenguatge - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Les funcions del llenguatge fan referència a l'ús de la llengua que fa un parlant. ... utilització deliberada d'elements afectius, ...
Read more

01 - Tema 01: Teoria de la comunicació. Funcions del ...

Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics. 01 ... Elements de la comunicació 1.3.
Read more

LES FUNCIONS DEL LLENGUATGE - Castellnou Editora Valenciana

Les funcions del llenguatge ... Cada un dels elements que intervenen en aquest esquema de la comunicació es pot relacionar amb una funció lingüística.
Read more

Les funcions del llenguatge (2). Adreçat a tot l'alumnat.

Els elements que intervenen en la comunicació segons la direccionalitat que prengui la conversa, així com el seu missatge, podrem trobar diverses funcions.
Read more

Elements de la comunicació i funcions del llenguatge ...

Codi: És el conjunt de signes i elements del llenguatge que permeten construir i desxifrar el missatge (si el receptor no coneix el codi no pot desxifrarlo).
Read more