Elementos estruturais da novela

67 %
33 %
Information about Elementos estruturais da novela
Education

Published on March 9, 2014

Author: begonaprofe

Source: slideshare.net

Description

Presentación dos elementos estruturais da novela.

ELEMENTOS ESTRUTURAIS BÁSICOS DA NOVELA

A HISTORIA É o asunto de que trata a obra, os sucesos e leis que rexen o seu transcurso.

NARRADOR PROTAGONISTA: Utiliza a 1ª persoa. O narrador e o protagonista principal son a mesma persoa.

NARRADOR TESTEMUÑA: Dá conta co seu testemuño dos feitos acaecidos. Usa a 1ª ou 3ª persoas.

NARRADOR OMNISCIENTE: Está fóra da historia. Conta en 3ª persoa todo o que lles sucede aos personaxes; sabe todo deles, ata os más íntimos pensamentos.

NARRADOR En 2ª persoa, cando o narrador se dirixe a un “ti” ou a un “vós”. Técnica epistolar.

PERSONAXES Son os intérpretes da acción, situados nun espazo e tempo determinados. • Principais. • Secundarios

O ESPAZO É o marco onde se desenvolve a acción. Pode ser moi importante e marcar o rumbo dos acontecementos. Mesmo hai espazos simbólicos.

O TEMPO É a sucesión dos acontecementos na historia. TEMPO EXTERNO TEMPO INTERNO Época na que se sitúa a historia narrada. E a referencia a horas, días, anos… Tempo do discurso: é a organización narrativa da cronoloxía dos sucesos. Pode haber: Analepses. Prolepses. Elipses. Resumos.

ESTRUTURA Clásica: Introdución- nó- desenlace, na orde cronolóxica. In media res: Non segue a orde cronolóxica porque se inicia o relato cuns feitos para despois narrar o anterior e o posterior. Flash-back (analepse ou salto atrás): coménzase co desenlace da acción e a continuación retómanse os feitos desde o comenzo ata ese desenlace.

MODOS DO DISCURSO Narración: modo discursivo que representa sucesos e accións nos que está presente a temporalidade. A descrición: enumera e representa espazos, obxectos, personaxes, emocións…. Pode ser obxectiva ou subxectiva. O diálogo: representa as palabras que enuncian os personaxes. Pódese usar o estilo directo ou indirecto.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Elementos estruturais da novela - Education

ELEMENTOS ESTRUTURAIS BÃ SICOS DA NOVELA A HISTORIA Ã o asunto de que trata a obra, os sucesos e leis que rexen o seu transcurso. NARRADOR PROTAGONISTA ...
Read more

Resumo Elementos Estruturais Da Peça Teatral Grátis ...

Do Arena à Companhia do Latão Elementos técnicos e estéticos no Teatro Brasileiro Moderno a partir da análise das peças A Revolução na América do ...
Read more

Elementos estruturais da narrativa - Dissertações - Giovanamp

Elementos estruturais da narrativa O termo “narrar” vem do latim “narratio” e quer dizer o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios.
Read more

Quais sao os elementos estruturais das artes visuais ...

Quais sao os elementos estruturais das ... a instalação, a aquitetura, a novela, o web ... Quais são os elementos da cultura japonesa ...
Read more

Teoria Da Literatura II - Texto Narrativo - Scribd

• Elementos estruturais da narrativa • Gêneros narrativos: conto, ... A obra suprema da novela de cavalaria é Dom Quixote (1605-1615) ...
Read more

2ª parte. Função biológica - Elementos estruturais ...

Elementos estruturais da novela ELEMENTOS ESTRUTURAIS BÃ SICOS DA NOVELA A HISTORIA Ã o asunto de que trata a obra, os sucesos e leis que rexen o ...
Read more

Os Elementos – Wikipédia, a enciclopédia livre

Os Elementos é ainda considerado uma obra-prima da aplicação da lógica à matemática. Em um contexto histórico, se tem provado enormemente influente ...
Read more