Elektronegativita - pracovní list

50 %
50 %
Information about Elektronegativita - pracovní list
Education

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Elektronegativita - pracovní list (Ionty)

ELEKTRONEGATIVITA

Elektronegativita – přečíst - opakování Je schopnost atomu poutat valenční elektrony. Značí se X. Zapisuje se desetinným číslem nad chemickou značkou prvku. Je-li X < 2, prvky zpravidla ztrácejí valenční elektrony a vytvářejí ionty s kladným nábojem - kationty. Je-li X > 2, prvky zpravidla přijímají elektrony a vytvářejí ionty se záporným nábojem - anionty.

ELEKTRONEGATIVITA

Úloha číslo 1 Kdy je částice elektricky neutrální? Doplň: Kationt je částice s ……. nábojem, aniont je částice se …….. nábojem. Kontrola: Nesloučené atomy mají stejný počet p+ a e-. kladným záporným

Úloha číslo 2 Cu, S, K, Mg, O, F, Na, Fe, Zn, Pb, N, Hg, C, Li, Ba, Al Kontrola: Kationty: Cu, K, Mg, Na, Fe, Zn, Pb, Hg, Li, Ba, Al Anionty: S, O, F, N, C

Příklady vzniku iontů Vznik kationtu: Nao - e- → Na+ {11-11+}o - e- → {10-11+} Vznik aniontu: Clo - e- → Cl{17-17+}o - e- → {18-17+}

Úloha číslo 3 K+ N3Mg2+ BrFe3+ O2- Kontrola: 18 10 10 36 23 10

Úloha číslo 4 Doplň chybějící údaje v zápisu: Cu0 2e- → Cu2+ S0 + 2e- → P0 → P3Zapiš schéma vzniku: K+ O2Al3+ Kontrola: Cu0 - 2e- → Cu2+ S0 + 2e- → S2P0 + 3e- → P3K0 - e- → K+ O0 + 2e- → O2Al0 - 3e- → Al3+

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pracovní list: Chemická vazba - Fyzika

Pracovní list: Chemická vazba. Elektronegativita. 1. Vyhledej v PSP hodnoty elektronegativit následujících prvků: X Ag = X Al = X
Read more

Chemická vazba - Digitální učební materiály RVP

Součástí učebního materiálu je pracovní list s vlastním hodnocením žáka. ... Prezentace objasňuje pojmy chemická vazba a elektronegativita.
Read more

Chemická vazba - pracovní list

Elektronegativita . je schopnost atomů přitahovat . elektrony. chemické vazby. ... Chemická vazba - pracovní list Author: Vlastimil Vaněk Description:
Read more

Pracovní list: Vodík

Pracovní list: Vodík 1. ... po čet elektron ů ………, elektronegativita: …………, latinský název: ………… ………………….,
Read more

Jak hodnotit kvalitu DUMky

Pracovní list – Vazba. 1. ... elektronegativita síly, které spojují atomy v molekulách Nepolární vazba tyto elektrony sdílí oba atomy společně
Read more

[CH] 2. st. - Chemie - Výukový portál | Základní ...

Základní pojmy: definice, vznik, elektronegativita, typy. ... Pracovni list - Kyseliny, hydroxidy, pH-teorie, vypracovala Mgr. Alena Havranov ...
Read more

Jak hodnotit kvalitu DUMky - Úvodní stránka | ZŠ ...

Kation, anion, valenční elektrony, elektronegativita, iontová vazba. Pracovní list – Ionty. 1. Doplňte text . a)
Read more

Výukové materiály - Webchemie

pracovní list, pokus, test či příklady k procvičení, video, databáze, web: ... elektronegativita, skupenství prvků, názvy prvků, ...
Read more

PRIR2 EU-1

prezentace [.ppt], pracovní list [.doc] 8. PRIR2 EU-1-45 6. Periodická soustava prvk ... PRIR2 EU-1-46 6. Elektronegativita (Anotace) [.doc] pracovní ...
Read more