Elektrisidad aralin 1

43 %
57 %
Information about Elektrisidad aralin 1
Education

Published on March 12, 2014

Author: danielmstamaria

Source: slideshare.net

ELEKTRISIDAD Aralin # 1

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang lahat ng bagay ay binubuo o yari sa atom. Metal , kahoy, tubig, hangin at maging ang ating katawan.

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang ATOM ay maliit at di-nakikitang particles na bumubuo sa lahat ng bagay.Gayun paman maaari nating ilarawan o ihalintulad ang atom sa ating Solor System.

ANO ANG ELEKTRISIDAD?

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang Electron (-)ay umiikot sa nucleus na kung saan naroon ang Proton(+) at Neutron(no charge).

ANO ANG ELEKTRISIDAD?

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang atom ng ilang bagay tulad ng pilak, tingga at tanso ay maraming mga electrons. Malaya ang mga ito na nagpapalipat-lipat sa iba pang atoms.

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang atom ay magiging positive charge kapag nabawasan ito ng electrons. Magkakaroon ng electrons ang atom at muling magiging neutral.

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Maraming FREE ELECTRONS ang tanso, pilak at tingga kaya ang mga ito ay mahusay na CONDUCTORS o daluyan ng elektrisidad.

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Mahigpit na nakakapit ang mga electrons sa atom ng goma, porselana at salamin. Ang mga ito ay mahusay na INSULATORS. Ang insulator ay hindi dinadaluyan ng kuryente.

ANO ANG ELEKTRISIDAD?  Ang Baterya o Generator ay nakakalikha ng maraming electrons sa isang pole at sa kabila nito ay kakaunti. Kapag pinagdugtong ang magkabilang pole sa pamamagitan ng kawad, ang negative charge electrons ay dadaloy sa positive charge na kakaunti ang electrons.

ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang daloy ng electrons sa kawad o conductor ay tinatawag na ELEKTRISIDAD.

MGA UNANG KARANASAN SA ELEKTRISIDAD  Natuklasan ni THALES ng Miletus na kapag ikinuskos ang AMBER, ito ay dinidikitan ng mga magagaang na bagay tulad ng mga tuyong dahon, balahibo at dayami.

MGA UNANG KARANASAN SA ELEKTRISIDAD  Sinagot ni William Gilbert ang katanungan kung bakit ang amber ay dinidikitan ng mga bagay. Natuklasan niya na halos lahat nga matitigas na bagay, kapag ito’y ikinuskos, ay dinidikitan ng mga bagay na magagaang. Aniya, ito ay hindi magnetismo.Pinangalanan niya itong “electric”.sa salitang griyego ang ELECTRIC ay AMBER. Dito hinango ang salitang Electricity o ELEKTRISIDAD.

MGA UNANG KARANASAN SA ELEKTRISIDAD  Isang araw, nang kinakatay ni Luigi Galvani ang isang palaka, napuna niya na ang binti nito ay bumaltak. Ang palaka na kanyang hinihiwa sa pamamagitan ng kutsilyo ay nakabitin sa isang kawit ng tanso. Pinaniniwalaan niya na ang pagtatag ng binti ng palaka ay dahil sa elektrisidad.

MGA UNANG KARANASAN SA ELEKTRISIDAD  Si Alessandro Volta ay nagsagawa rin ng eksperimento. Kumuha sya ng ilang pirasong tingga at pilak. Pinagsama niya ang mga ito sa pamamagitan ng telang ibinabad sa solusyong asin sa pagitan ng mga ito. Natuklasan niya na ang kaayusang ito ay nakakalikha ng elektrisidad.

MGA UNANG KARANASAN SA ELEKTRISIDAD  Ang natuklasang ito ni Volta ay naging daan sa pagkakaimbento niya ng “Electic Cell” na tinaguriang “Voltaic Cell” hango sa kanyang pangalan. Kinilala siyang imbentor ng unang Baterya.

KAYA MO BANG SAGUTIN?  Punan ang mga patlang ng wastong sagot: 1. Ang lahat ng bagay ay yari sa ____________. 2. Ang atom ay nakakatulad ng _____________ system. 3. Kapag nagsama ang ilang atoms, ito ay tinatawag na __________. 4. Ang ______ nagsamang hydrogen at oxygen. 5. Ang umiikot ng bahagi ng atom ay __________.

KAYA MO BANG SAGUTIN?  Punan ang mga patlang ng wastong sagot: 6. Ang ____________ay gitnang bahagi ng atom na kung saan naroon ang proton. 7. Ang electron ay _______charge at ang proton ay positive charge. 8. May mga electrons na malayang nagpapalipat-lipat sa iba pang atoms, ang mga ito ay tinatawag na ________. 9. Mga bagay na dinadaluyan ng ng free electrons ay tinatawag na _____. 10. Kapag hindi dinadaluyan ng free electrons, ito ay _________.

KAYA MO BANG SAGUTIN?  Punan ang mga patlang ng wastong sagot: 11. Ang _________ ay daloy ng electrons sa conductor. 12. Natuklasan ni __________na kapag ikinuskos ang amber, ito ay dinidikitan ng mga magagaang na balahibo at dayami. 13. Ang salitang electric ay inimbento ni __________. 14. Pinaniniwalaan ni ________ na ang pagtatag ng binti ng palaka ay dahil sa elektrisidad. 15. Si __________ ay kinilalang unang imbentor ng baterya.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Aralin 1 gawain 1-2 - Education - Discover, share, present ...

Elektrisidad aralin 1 1. ELEKTRISIDAD Aralin # 1 2. ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang lahat ng bagay ay binubuo o yari sa atom. Metal , kahoy, tubig ...
Read more

Search "Aralin 1 gawain 7-8" (166417 documents found ...

Elektrisidad aralin 1 1. ELEKTRISIDAD Aralin # 1 2. ANO ANG ELEKTRISIDAD? Ang lahat ng bagay ay binubuo o yari sa atom. Metal , kahoy, tubig, hangin at ...
Read more

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? - eSkwela Naga City | Naga ...

4 ARALIN 1 Ang Paggamit ng Elektrisidad Ano ang elektrisidad? Ano ang gamit nito? Saan nagmumula ang elektrisidad na ating ginagamit sa bahay? Paano natin ...
Read more

Banghay Aralin Sa Araling Panlipunan 4 - Scribd - Read ...

Malamasusing Banghay Aralin sa Araling Panlipunan. I. Mga Layunin: Pagkatapos ng animnapung minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.)
Read more

Aralin 17 part 2 4th Grading flashcards | Quizlet

Vocabulary words for Aralin 17 part 2 4th Grading. Includes studying games and tools such as flashcards.
Read more

EPP V - Scribd - Read Unlimited Books

Takdang-Aralin: 1. Iguhit ang tamang ... Ang pangkalahatang industriya ay ang gawaing gumagamit ng: kahoy, metal, luwad o seamika, elektrisidad at sining ...
Read more

Copy of ARALIN 27 : PAPEL NG SEKTOR NG INDUSTRIYA SA ...

Copy of ARALIN 27 : PAPEL NG SEKTOR NG INDUSTRIYA SA KAUNLARAN. No description by Krezia Garcelazo on 9 February 2014 Tweet. Comments (0) Please log ...
Read more