Elektrichno pole

50 %
50 %
Information about Elektrichno pole
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Електрично поле:  Електрично поле Английските физици М.Фарадей и Дж. Максуел първи доказват,че наелектризираните тела взаимодействат посредством електрични полета.Електричното поле на неподвижни заряди се нарича електростатично поле. Интензитет на електростатично поле:  Интензитет на електростатично поле Отношението на големината на силата F към големината на заряда q се нарича интензитет на електростатично поле в точка А. Посоката на интензитета Е съвпада с посоката на силата F,с която полето действа на положителен пробен заряд q,поставен в тази точка. Единица за интензитет:  Единица за интензитет Единицата за интензитет е нютон на кулон (N/C).интензитетът Е се представя с насочена отсечка:дължината на отсечката е пропорционална на големината на интензитета.Интензитетът е силова характеристика на електростатично поле. Посоката на силата:  Посоката на силата Посоката на силата зависи от знака на заряда.Когато зарядът е положителен,силата е насочена по посока на интензитета Е.На отрицателния заряд полето действа със сила,която има противоположна посока на интензитета Е. Поле на точков заряд :  Поле на точков заряд Интензитетът на електричното поле на точков заряд намалява обратнопропорционално на квадрата на разстоянието r до заряда.Когато зарядът е положителен,интензитетът Е е насочен навън.За отрицателен заряд той е насочен радиално към зарядa. Силови линии:  Силови линии Силовата линия е мислена линия,която показва посоката на интензитета Е на полето:във всяка точка от полето интензитетът е насочен по допирателната към силовата линия,преминаваща през тази точка.Където интензитетът е голям,силовите линии се чертаят близо една до друга,а в областите с малък интензитет те се раздалечават. Правила на силови линии::  Правила на силови линии: 1.Силовите линии започват от положителните заряди и завършват в отрицателните заряди или се отдалечават в безкрайност.Те не могат да са затворени криви,да се пресичат една с друга или да прекъсват в точки , където няма електрични заряди. Правила на силовите линии:  Правила на силовите линии 2.Броя на силовите линии, излизащи от положителен заряд или завършващи в отрицателен заряд,е пропорционален на големината на съответния заряд. Еднородно(хомогенно)поле:  Еднородно(хомогенно)поле Електрично поле,чийто интензитет има еднаква големина и посока във всички точки,се нарича еднородно (хомогенно)поле. Еднородно е полето между две успоредни метални пластинки,които са заредени с равни по големина и противоположни по знак електрични заряди и са разположени близо една до друга.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Električno polje - Wikipedija, prosta enciklopedija

Eléktrično pólje je prostor, v katerem deluje električna sila na električni naboj. Določeno je z jakostjo električnega polja. Električna sila se ...
Read more

ELEKTRICNO POLE ELEKTRICNI SILOVI LINII,Electric Fields ...

ELEKTRICNO POLE ELEKTRICNI SILOVI LINII,Electric Fields Zoran Stojanovski. Subscribe Subscribed Unsubscribe 52 52. Loading... Loading...
Read more

Електричен потенциал — Уикипедия

Международната организация по стандартизация разглежда електричния потенциал в 3 ...
Read more

Електрическо поле — Уикипедия

Електрично поле (или електрическо поле) е един от компонентите на електромагнитното ...
Read more

Видео урок: Електрично поле

Вижте какво точно представлява електричното поле и научете какви особености ...
Read more

14 ЕЛЕКТРИЧНО ПОЛЕ – ОСНОВНИ ...

Title: 14 ЕЛЕКТРИЧНО ПОЛЕ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Author: Physics Last modified by: ina Created Date: 9/2/2005 12:45 ...
Read more

Упражнение: Електрично поле ...

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електрично поле. Задачи ...
Read more

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Last modified by: Hristova Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show Other titles:
Read more

Проводници в електрично поле ...

23. Проводници в електрично поле Проводници в електрично поле-при внасяне на ...
Read more

Явления в диелектрик под ...

iiІ. МОДУЛ ТЕОРИЯ НА ДИЕЛЕКТРИЦИТЕ 19. Явления в диелектрик под действие на електрично ...
Read more