ηλεκτρολογικα συμβολα ELECTRICAL SYMBOL

60 %
40 %
Information about ηλεκτρολογικα συμβολα ELECTRICAL SYMBOL
Education

Published on March 16, 2014

Author: dimitriosnikolaidis144

Source: slideshare.net

Description

ηλεκτρολογικα συμβολα ELECTRICAL SYMBOL ELECRONICS

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ XX 300300

ΑΑUTOUTO

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΞΕΡΩ ΝΑΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΞΕΡΩ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΧΕΔΙΟ?ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΧΕΔΙΟ?

►EINAIEINAI AAΠΑΡΑΙΤΗΤΟΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ;;

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ► RESISTORRESISTOR ► RR

ΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΟΠΟΝΤΕΣΙΟΜΕΤΡΟ ► PONTESIOMETERPONTESIOMETER

ΠΥΚΝΩΤΗΣΠΥΚΝΩΤΗΣ ►CAPACITORCAPACITOR ► CC

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ► SWITCHSWITCH

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ► PUSH BUTTON N.CPUSH BUTTON N.C ►PUSH BUTTON N.OPUSH BUTTON N.O

AYTEAYTEΠΑΓΩΓΗΠΑΓΩΓΗ,,ΠΗΝΙΟΠΗΝΙΟ ►IDUCTANCE ,IDUCTANCE , COILCOIL ►LL

METAMETAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ►TRANSFORMERTRANSFORMER

ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ►FUSEFUSE ►

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ►TRANSISTORTRANSISTOR ►TRTR

ΔΙΟΔΟΣΔΙΟΔΟΣ ►DIODEDIODE ►DD

ΘΥΡΙΣΤΟΡΘΥΡΙΣΤΟΡ ►ΤΗΤΗIRISTORIRISTOR

ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣΓΕΦΥΡΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ►RECTIFIER BRIDGERECTIFIER BRIDGE

ΜΕΓΑΦΩΝΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ►SPEAKERSPEAKER

MIKMIKΡΟΦΩΝΟΡΟΦΩΝΟ ►ΜΙΜΙCROPHONECROPHONE

ΛΑΜΠΑΛΑΜΠΑ ►LIGHTLIGHT

ΔΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣΔΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ►LEDLED

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ►ΑΜΜΕΤΕΡΑΜΜΕΤΕΡ

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ►VOLT METERVOLT METER

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ►RELAYRELAY

ΠΗΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣΠΗΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ)(ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ►D.C CURRENT SUPPLY (BATTERY)D.C CURRENT SUPPLY (BATTERY)

ΓΕΙΩΣΗΓΕΙΩΣΗ ►GROUND / EARTHGROUND / EARTH

ΘΕΡΜΙΣΤΟΡΘΕΡΜΙΣΤΟΡ ►THERMISTORTHERMISTOR

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΟΗΣΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΟΗΣ ►FLOW SWITCHFLOW SWITCH

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ►PRESSOSTATPRESSOSTAT

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ►THERMOSTATTHERMOSTAT

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ►VALVEVALVE

ΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣΘΕΡΜΟΖΕΥΓΟΣ ►THERMOCOUPLETHERMOCOUPLE

ΘΕΡΜΙΚΟΘΕΡΜΙΚΟ ►THERMAL RELAYTHERMAL RELAY

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ►PROXIMITY SWITCHPROXIMITY SWITCH

TETEΡΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣΡΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ►LIMIT SWITCHLIMIT SWITCH

MAMAΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟΓΝΗΤΟΘΕΡΜΙΚΟ ►MOTER OVER LOAD SWITCHMOTER OVER LOAD SWITCH

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ►ΜΟΤΜΟΤERER

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ►ΜΟΤΜΟΤERER

ΧΡΟΝΙΚΟΧΡΟΝΙΚΟ ►ΤΙΜΕΤΙΜΕ DELAYDELAY

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ►PHOTOCELLPHOTOCELL

ΙΙNVERTERNVERTER

PP..L.CL.C

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ►PNEUMATIC SYSTEMSPNEUMATIC SYSTEMS

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ►ΗΗYDRAULIC SYSTEMSYDRAULIC SYSTEMS

ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ ►LOAD CELLSLOAD CELLS

EYEYΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ ►ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε 17.08ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Ε 17.08

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ηλεκτρολογικά σύμβολα - Electrical symbols

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηλεκτρολογικά σύμβολα - Electrical symbols User Rating: ...
Read more

46. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑ IEC 60617

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΤΑ IEC 60617. Ακολουθεί πίνακας συμβόλων κατά ΙEC 60617: Electrical Symbols ...
Read more

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

8 : 03-01-01 . Ηλεκτρική γραμμή, γενικό σύμβολο (ενός αγωγού). 9 : 03-01-02 . Ηλεκτρική γραμμή ...
Read more

Electrical Wiring Symbol - Documents

Electrical Wiring Symbol Sep 05, ... ηλεκτρολογικα συμβολα ELECTRICAL SYMBOL. electrical symbol v2.
Read more

www.manolas

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Author: www.manolas.gr Created Date: 4/24/2005 11:30:36 PM ...
Read more

Γραφικά Ηλεκτρολογικά Σύμβολα

Electrical Symbols Iec 60617. by ehe_greece. HLEKTROLOGIKA SYMBOLA_iec_60617. by steftoul. Simiosis Ilektrologika(EHE Kalodia Fototexnia) by Giwrgos Loukos.
Read more

Ηλεκτρολογικά σύμβολα ...

Εκτός από τα σύμβολα που περιέχει το πρόγραμμα ο χρήστης μπορεί να κατασκευάσει τα ...
Read more

Ηλεκτρολογικά σύμβολα για ...

Για τον σχεδιασμό τον σχεδίων χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρολογικά σύμβολα ένας μεγάλος ...
Read more