Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013

50 %
50 %
Information about Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013
News & Politics

Published on February 5, 2014

Author: Elaketurvakeskus

Source: slideshare.net

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013 Jari Kannisto Kehityspäällikkö 5.2.2014, info

Aiheet • Työeläkkeelle siirtyneiden määrä • Eläkkeellesiirtymisiän kehitys • Työllisen ajan odote ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 2

Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta seurataan • Eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla, joka – vastaa periaatteeltaan elinajan odotetta – kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tilastovuoden tasolla – on väestön ikärakenteesta riippumaton. • Ikääntyneiden työllisyysasteen avulla (Mikko Kauton esitys) • Työllisen ajan odotteen avulla, joka – kuvaa niiden vuosien määrää, joina tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työsuhteessa tai yrittäjänä jäljellä olevana elinaikanaan. – perustuu menetelmään, jossa käytetään poikkileikkausaineistoja kuolemanvaaraluvuista, työvoimaosuuksista ja työllisyysasteista. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 3

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013 • Eläkkeellesiirtymisikä oli – 60,9 vuotta (25-vuotiaan odote) – 62,6 vuotta (50-vuotiaan odote). • Muutokset eläkkeellesiirtymisiässä olivat pieniä – 25-vuotiaan odote säilyi edellisen vuoden tasolla – 50-vuotiaan odote laski edellisestä vuodesta 0,1 vuotta. • Eläkealkavuuksissa muutokset olivat pieniä ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 4

Vuosina 2000–2013 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan Henkilöä 90 000 80 000 Osa-aikaeläke* Maatal.erit.eläke Työttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke Varhennettu vanhuuseläke 70 000 60 000 50 000 40 000 Varsinainen vanhuuseläke 30 000 20 000 10 000 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 2013 Vuonna 2013 työeläkkeelle siirtyi 73 266 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä). * Osa-aikaeläkkeen aloittaneita ei lueta eläkkeelle siirtyneisiin. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 5

Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan Lukumäärä 25000 20000 2003 15000 2007 2013 10000 5000 0 -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69Ikä eläkkeen alkaessa ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 6

Eläkkeellesiirtymisiän odote, kaikki työeläkkeelle siirtyneet Odote 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 50-vuotiaan odote 60,5 60,0 59,5 25-vuotiaan odote 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 1996 97 98 99 2000 01 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 Eläketurvakeskus 7

Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista 25–49-vuotiaat % 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 2011 2012 2013 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Ikä tilastointivuoden lopussa ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 8

Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista, 50–69-vuotiaat % 60 50 40 30 2011 2012 2013 20 10 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Ikä tilastointivuoden lopussa ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 9

Työeläkkeelle siirtymisestä • Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi lähes 73 300 henkilöä, yli 4 000 enemmän kuin edellisenä vuonna • Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi 9 % – Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli ensimmäisen kerran yli 50 000. – Yli 70 % kaikista eläkkeelle siirtyneistä aloitti vanhuuseläkkeellä. • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi ennallaan – Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli edellisvuoden tapaan hieman yli 20 000. • Osa-aikaeläkkeen suosio nousi selvästi – Yli 5 000 henkilöä aloitti osa-aikaeläkkeellä – Vuonna 1953 syntyneillä ikäraja on 60 vuotta. • Eläkealkavuudessa muutokset vähäisiä – Naisten ja miesten välillä ei ollut eroa. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 10

Tulevaisuus • 2005 eläkeuudistuksen lakimuutosten välittömät vaikutukset ovat jo pääosin näkyvissä eläkkeelle siirtymisessä – Eläkkeellesiirtymisikä on noussut ja eläkevalikoima supistunut. – Elinaikakertoimen vaikutusta on toistaiseksi mahdotonta arvioida. • Tuleva kehitys on riippuvainen ihmisten käyttäytymismuutoksista – Vaikea ennakoida. • Tuleva kehitys on riippuvainen talouden kehityksestä • Tuleva kehitys on riippuvainen työelämän kehityksestä • Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyvien määrä tullee olemaan viime vuoden tasolla ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 11

Työuran keston odote 15-vuotiaalle 2000-2013 Vuosia 40 35 30 25 20 15 Työvoimaan kuulumisajan odote 10 Työllisen ajan odote 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 12

Työllisen ajan odote 15-vuotiaalle 2000-2013 Vuosia 40 35 30 25 20 15 Miehet Naiset 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 13

Työuran pituus • Työvoimaan kuulumisajan odote oli viime vuonna 37,0 vuotta – nousua 2000-luvulla kaksi vuotta, – edellisvuodesta laskua 0,2 vuotta. • Työllisen ajan odote oli viime vuonna 33,9 vuotta – nousua 2000-luvulla 2,4 vuotta, – laskua edellisvuodesta 0,3 vuotta, – miehillä 34,0 vuotta ja naisilla 33,8 vuotta, – miehillä nousua 2000-luvulla 1,6 vuotta, – naisilla nousua 2000-luvulla 3,2 vuotta. ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 14

Eläkkeellesiirtymisiän odote, tavoitteet ja toteutumat Odote 63,0 62,5 Vuonna 2009 sovittu tavoite 62,4 vuotta vuonna 2025 62,0 61,5 PTS-2013 61,0 60,5 60,0 59,5 25-vuotiaan odote 59,0 58,5 58,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 Eläketurvakeskus 15

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013 - Etusivu - Etk.fi

ETK/TI/Kannisto Jari 5.2.2014 . Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2013 • Eläkkeellesiirtymisikä oli – 60,9 vuotta (25-vuotiaan odote) – 62,6 vuotta ...
Read more

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012

ETK/TI/Kannisto Jari 26.6.2013 Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2012 •Eläkkeellesiirtymisikä oli –60,9 vuotta (25-vuotiaan odote) –62,7 vuotta (50 ...
Read more

Findikaattori.fi - Eläkkeellesiirtymisiän odote

Vuonna 2013 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,9 vuotta. Vaikka eläkkeellesiirtymisikä ei edellisvuodesta ...
Read more

Eläkkeelle edelleen keskimäärin 60,9-vuotiaana ...

Eläkkeelle edelleen keskimäärin 60,9-vuotiaana 06.02.2014. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote pysyi vuonna 2013 ...
Read more

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi selvästi - Kotimaa ...

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna ... Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski vuodesta 2013 ...
Read more

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi selvästi ...

Eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna 2014 merkittävästi. ... Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski vuodesta 2013 kahdeksan prosenttia.
Read more

Naiset jamiehet valtiolla - Valtiovarainministeriö - Etusivu

Vuonna 2013 naisia ja miehiä työskenteli valtiolla lähes yhtä paljon. ... mukaan vuonna 2013 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 60,9 vuotta.
Read more