Eläkeuudistus 2017 alustava pitkän aikavälin vaikutusarvio

67 %
33 %
Information about Eläkeuudistus 2017 alustava pitkän aikavälin vaikutusarvio
Government & Nonprofit

Published on September 30, 2014

Author: Elaketurvakeskus

Source: slideshare.net

Description

Eläkeuudistus 2017: Alustava pitkän aikavälin vaikutusarvio

Heikki Tikanmäki, kehityspäällikkö
30.9.2014

1. Eläkeuudistus 2017: Alustava pitkän aikavälin vaikutusarvio Heikki Tikanmäki, kehityspäällikkö 30.9.2014

2. Uudistuksen vaikutusarvion oletukset • Vaikutusarvio perustuu PTS-laskentamalliin – Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013 (Risku ym.) • Suhdannekehitystä päivitetty 2013 raportista • Väestöennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2012 • Eläkealkavuuksia ja työvoimakäyttäytymistä arvioidaan työeläkejärjestelmän rekistereistä • Joudutaan tekemään oletuksia ihmisten käyttäytymisestä – Ikärajojen nostot – Työuraeläke Eläketurvakeskus 2

3. Vaikutukset eläkkeelle siirtymiseen ja työllisyyteen (Vanhuus)eläkkeelle siirtyminen myöhentyy. Työllisten määrä kasvaa. Varhaiseläkkeillä olevien määrä nousee. Eläketurvakeskus 3

4. Vanhuuseläkkeen ikärajat nousevat • 2027 mennessä alin vanhuuseläkeikä 65 vuoteen • 2030 jälkeen ikärajoja nostetaan seuraavasti – Laskennalliset työssä- ja eläkkeelläoloajat kasvavat samaa vauhtia – Ehdollinen työllisyyskehitykselle • Otetaan käyttöön tavoiteikä kullekin ikäluokalle Eläketurvakeskus 4

5. Eläkkeelle siirrytään myöhemmin Eläkkeellesiirtymisiän odote, vuotta Eläketurvakeskus 5

6. Työllisyys paranee vanhemmissa ikäluokissa (Kuvassa 15-74 –vuotiaiden työllisyysaste) Eläketurvakeskus 6

7. Vaikutukset eläkemenoon ja eläkemaksuihin Eläkkeensaajien määrä kasvaa tulevaisuudessa hitaammin. Eläkemeno kasvaa hitaammin. Eläkevakuutusmaksun nousupaine pienenee (TyEL). Eläkejärjestelmän vakaus paranee. Eläketurvakeskus 7

8. Eläkemenojen ja maksujen nousupaine pienenee • Eläkkeensaajia vuonna 2030: – Nykylaki 1,70 milj. – Uudistus 1,65 milj. • Keskipitkällä aikavälillä eläkemenot ja maksut uudistuksen seurauksena nykylakia matalammat – Eläkkeelle siirtyminen lykkäytyy – Työllisyys kasvaa • Vuosisadan loppupuolella menot saavuttavat nykytason – Etuustaso nousee Eläketurvakeskus 8 % palkkasummasta 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 Meno: Perus Vertailu Maksu: Perus Vertailu

9. Eläkemenon kehitys eläkelaeittain Laki Vuosi Meno % peruslaskelma Ero vertailulaskelmaan TyEL 2020 28,1 0,0 2025 28,7 -0,8 2040 27,4 -1,3 2060 28,4 -0,7 2080 29,6 0,1 KuEL 2020 29,9 0,0 2025 32,1 -0,8 2040 31,1 -1,7 2060 30,1 -1,4 2080 30,2 -0,5 VaEL 2020 79,3 -0,2 2025 85,5 -1,8 2040 75,3 -3,4 2060 44,1 -1,7 2080 36,3 -0,6 Kaikki 2020 32,7 0,0 2025 33,6 -0,9 2040 31,2 -1,7 2060 30,5 -1,2 2080 31,0 -0,4 Eläketurvakeskus 9

10. Vaikutukset eläketasoon Keskimääräinen eläketaso paranee. Eläketurvakeskus 10

11. Kuukausieläkkeet kasvavat • Kuukausieläkkeet kasvavat useista syistä – Pidemmät työurat – Pidemmät laskennalliset työurat työkyvyttömille ja työttömille – Elinaikakerroin lievenee 2030 jälkeen – Työntekijän työeläkemaksun vähentäminen eläkkeen perusteena olevasta palkasta lopetetaan • Eläkkeelläoloaika lyhyempi kuin nykylakilaskelmassa Eläketurvakeskus 11

12. Sukupuoli- ja sukupolvivaikutukset Sukupuoli- ja sukupolvivaikutukset ovat pienehköjä. 1980-luvun jälkeen syntyneet hyötyvät uudistuksista. Naiset hyötyvät miehiä suhteellisesti enemmän pidemmästä elinajasta johtuen. Eläketurvakeskus 12

13. Nuoret ikäluokat hyötyvät uudistuksesta • Tarkastellaan elinkaaren aikana maksettuja eläkemaksuja ja saatuja eläke-etuuksia • 1960- ja 1970-luvuilla syntyneiden elinkaaren eläketulot alenevat uudistuksen seurauksena. • 1980-luvulla tai sen jälkeen syntyneet ikäluokat sen sijaan hyötyvät uudistuksesta. Eläketurvakeskus 13

14. Naiset hyötyvät suhteellisesti enemmän • Mittarina elinkaaren aikana saadut eläketulot. • Naiset ovat keskimäärin pidempään eläkkeellä, joten suhteessa eläkeikien nosto lyhentää heidän eläkeaikaansa vähemmän. Eläketurvakeskus 14

Add a comment

Related presentations

Photos from Lodi Public LIbrary NJ of successful community partnership programs th...

This was presented at the Mauritius UNESCO Conference 2014 to celebrate the Inden...

The field of behavioral economics is revolutionizing the policy and business world...

Denne præsentation blev holdt 6/11-14 til et Rotary seminar. Indeholder tips og tr...

Related pages

Eläkeuudistus 2017 - Etk.fi

Eläkeuudistus 2017 Eläkeuudistus 2017 : Etusivu; Eläkejärjestelmät; ... Pitkän työuran raskaissa töissä tehneille mahdollisuus työuraeläkkeeseen ...
Read more

Etusivu - Etk.fi

Uudistus ja vaikutusarvio Etk.fi:ss ... 2017 eläkeuudistuksen sisältö pähkinänkuoressa, ... Alustava pitkän aikavälin vaikutusarvio, Heikki Tikanmäki
Read more

Tavoitteet - Eläkeuudistus.fi

Työmarkkinaosapuolet hakevat ratkaisua työeläkejärjestelmän uudistamiseksi pitkän aikavälin eläkepolitiikasta.
Read more

Eläketurvakeskuksen arvio eläkeuudistuksen vaikutuksista

Eläkeuudistus 2017: ... Alustava vaikutusarvio vuoden 2017 eläkeuudistusta koskevasta ... Eläkeuudistus 2017: Alustava pitkän aikavälin ...
Read more

Tässä on työurasopimuksen sisältö | Kansan Uutiset ...

... pitkän aikavälin eläkepolitiikan ja työeläkejärjestelmän uudistuksista. - Eläkeuudistus voimaan viimeistään 2017 alusta tavoitteena ...
Read more

Eläkeuudistus 2017

–TyEL-maksu saatetaan pitkän aikavälin vakaalle maksutasolle mahdollisimman tasaisella maksukehityksellä ... Eläkeuudistus 2017 Eläketurvakeskuksen
Read more

2.2 Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen päälinjaukset ...

Työmarkkinaosapuolet sitoutuvat seuraavaan neuvottelumenettelyyn pitkän aikavälin ... Eläkeuudistus tulee voimaan viimeistään 1.1.2017.
Read more